Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
27/401/0 Gminna Rada Narodowa w Damnicy 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 79
27/402/0 Urząd Gminy w Damnicy 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
27/403/0 Gminna Rada Narodowa w Człuchowie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 62
27/404/0 Urząd Gminy w Człuchowie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 53
27/405/0 Gminna Rada Narodowa w Chrząstowie 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
27/406/0 Urząd Gminy w Chrząstowie 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
27/407/0 Gminna Rada Narodowa w Borzytuchomiu 1973-1990 0 rozwiń
Sygn. 1-4 1973-1990 - wybory do rady narodowej i Sejmu oraz regulamin rady Sygn. 5-30 1973-1990 - protokoły sesji GRN wraz z załącznikami, uchwały GRN Sygn. 31-49 1973-1990 - protokoły posiedzeń Prezydium wraz z załącznikami, postanowienia Prezydium GRN i ich realizacja Sygn. 50-59 1974-1990 - sprawozdania statystyczne, interpelacje, wnioski i postulaty radnych, spotkania radnych z wyborcami Sygn. 60-77 1973-1990 - zebrania wiejskie,protokoły zebrań wiejskich Sygn. 78-97 1974-1990 - protokoły posiedzeń komisji GRN Liczba jednostek w zespole: 97
27/408/0 Urząd Gminy w Borzytuchomiu 1973-1990 0 rozwiń
Sygn. 1-2 1983-1990 - narady pracowników własnej jednostki, narady koordynacyjne Sygn. 3-11 1973-1990 - rejestry zarządzeń i decyzji Naczelnika, aktów normatywnych, zarządzenia i decyzje Naczelnika Sygn.:12-21 1977-1990 - plany pracy, sprawozdania z realizacji, sprawozdania statystyczne, dane statystyczne o pracownikach Sygn.:22-23 1973-1990 - analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania Sygn.:24-31 1974-1989 - kontrole zewnetrzne, inspekcje, lustracje, zarządzanie pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji Sygn.:32--33 1974-1989 - programy szkolenia pracowników Sygn.:34-59 1972-1990 - budżet i jego zmiany, realizacja, plany społeczno-gospodarcze rozwoju Gminy, sprawozdania i analizy dot. realizacji planów Sygn.: 60 1975-1982 - analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów Sygn.: 61-65 1974-1990 - plany roczne czynów społecznych i ich realizacja, sprawozdawczość Sygn.:66-76 1975-1989 - akta dotyczące nadzoru nad stowarzyszeniami, zabytkami, siecią szkół i przedszkoli, oceną ruchu budowlanego, pomocy społecznej Liczba jednostek w zespole: 76
27/409/0 Miejska Rada Narodowa w Lęborku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 119
27/410/0 Urząd Miejski w Lęborku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 99
27/411/0 Gminna Rada Narodowa w Postominie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 60
27/412/0 Urząd Gminy w Postominie [1961-1972] 1973-1990 [1991] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 127
27/413/0 Gminna Rada Narodowa w Słupsku 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 61
27/414/0 Urząd Gminy w Słupsku [1947-1972]1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 224
27/415/0 Gminna Rada Narodowa w Bruskowie Wielkim 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
27/416/0 Urząd Gminy w Bruskowie Wielkim 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
27/417/0 Miejsko-Gminna Rada Narodowa w Debrznie 1973-1990 0 rozwiń
Sygn. 1-7 1973-1988 - wybory do rady narodowej i Sejmu , referendum ogólnokrajowe Sygn, 8-22 1973-1990 - protokoły sesji M-GRN Sygn. 23-37 1974-1990 - protokoły posiedzeń Prezydium M-GRN Sygn. 38-42 1973-1990 - spotkania radnych z wyborcami, kwestionariusze radnych Sygn. 4349 1973-1988 - zebrania wiejskie, protokoły posiedzeń rad sołeckich Sygn. 50-53 1978-1990 - protokoły posiedzeń rad sołeckich i komitetów osiedlowych, zebrania wiejskie Sygn. 54-68 1973-1990 - protokoły posiedzeń komisji Sygn. 69-70 1973-1989 - protokoły posiedzeń Miejsko-Gminnego Komitetu FJN oraz Prezydium Rady Miejsko-Gminnej PRON Liczba jednostek w zespole: 70
27/418/0 Urząd Miasta i Gminy w Debrznie 1973-1990 0 rozwiń
Sygn.: 1-2 1975-1990 - protokoły z narad koordynacyjnych i z narad pracowników Sygn.: 3-6 1973-1990 - zarządzenia, decyzje Naczelnika Miasta i Gminy Sygn.: 7-8 1973-1990 - roczne plany pracy i programy działania, analizy i sprawozdania z rozpatrywania skarg Sygn.: 9-14 1973-1989 - protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji Sygn.: 15-16 1973-1989 - sprawozdawczość statystyczna pracownicze, szkolenia pracowników, plany szkoleń Sygn.: 17-32 1973-1988 - budżet - planowanie jego z miany i realizacja Sygn.: 33-41 1973-1990 - sprawozdania GUS- podatki i opłaty, plany społeczno-gospodarcze i ich realizacja Sygn.:42-46 1974-1990 - wybory ławników i członków kolegium ds. wykroczeń, realizacja planów rocznych, sprawozdawczość z podatków, sprawozdania z pośrednictwa pracy, pomoc społeczna - narady, zebrania, analizy potrzeb Sygn.: 47 1973-1989 - archiwum zakładowe urzędu Liczba jednostek w zespole: 47
27/419/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Udorpiu 1951-1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
27/420/0 Urząd Gminy w Pobłociu 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 401 do 420 z 893 wpisów.