Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/1669/0 Białostocki Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Choroszczy 1939-1941 0 rozwiń
Księga ruchu chorych przebywających w opiece u gospodarzy - kobiety, mężczyźni, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/1670/0 Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Białymstoku 1948-1975 0 rozwiń
Koperty dowodowe Liczba jednostek w zespole: 1488
4/1671/0 Materiały Koła Żołnierzy 10 Pułku Ułanów Litewskich i ich Rodzin w Białymstoku 1918-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 266
4/1672/0 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 1995-2014 0 rozwiń
Plany i programy studiów, protokoły zaliczeń i egzaminów, księga dyplomów. Liczba jednostek w zespole: 40
4/1673/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starosielcach 1919-1929 0 rozwiń
Akta małżeństw 1919-1929, akta zgonów 1920-1929, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/1674/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dojlidach 1919-1929 0 rozwiń
Akta małżeństw 1919-1929, akta zgonów 1919-1929, sygn.1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/1675/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Rocha w Białymstoku 1925-1937 0 rozwiń
Akta małżeństw 1925-1936, akta zgonów 1925-1937, sygn.1-4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/1676/0 Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Białymstoku [1968-1998] 1999-2002 [2003] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 116
4/1677/0 Wojewódzki Urząd Poczty w Białymstoku 1978-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
4/1678/0 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Urząd Przewozu Poczty w Białymstoku 1993-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 49
4/1679/0 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty w Białymstoku 1948-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 88
4/1680/0 Wojewódzki Inspektorat Kontroli Materiału Siewnego w Białymstoku 1966-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
4/1681/0 Inspekcja Nasienna Okręgowy Inspektorat w Białymstoku [1971-1975] 1975-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
4/1682/0 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Nasiennej w Białymstoku 1999-2002 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
Wyświetlanie 1 741 do 1 754 z 1 754 wpisów.