Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/288/0 Akta notariusza Jankowskiego Stanisława w Białymstoku 1923-1936 0 rozwiń
Akta Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1923- 1936, sygn.: 1, 6, 9, 15, 22, 25-26, 29-32, 34-36, 39-40, 42-43, 45-46, 49; Repertorium Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1923-1936, sygn.: 2-5, 7-8, 10-14, 16-21, 23-24, 27-28, 33, 37-38, 41, 44, 47-48, 50; Skorowidz do akt Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1931, sygn. 54; Skorowidz do akt Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1935, sygn. 59; UBYTKI: 8/2004., Liczba jednostek w zespole: 53
4/289/0 Akta notariusza Kłobukowa Piotra w Białymstoku 1893-1910 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1893-1910; sygn. 1-16 Liczba jednostek w zespole: 16
4/290/0 Akta notariusza Kołdrasińskiego Ignacego w Białymstoku 1936-1939, 1944-1946 0 rozwiń
Akta Notariusza Ignacego Kołdrasińskiego, 1936-1939, sygn. 1-6; Repertorium Notariusza Ignacego Kołdrasińskiego, 1936-1939, sygn. 7-10. W wyniku podjętych prac doinwentaryzowano do zespołu 7 j.a. W związku z tym rozmiar zespołu zwiększył się z 1,2 mb 10 j.a. do 1,53 mb i 17 j.a. Zmianie uległy także daty graniczne zespołu z 1936-1939 na 1936-1939, 1944-1946. 30 listopada 1946 roku Ignacy Kołdrasiński zaprzestał urzędowania i przekazał akta notarialne Czesławowi Pawskiemu. W związku z tym, że Pawski przejął od grudnia 1946 r. obowiązki po Kołdrasińskim, który pracę zakończył w listopadzie 1946 r. w jednostce, która dotyczy 1946 r. znalazły się ślady działalności notariusza Czesława Pawskiego mamy zatem Akta notariusza Kołdrasińskiego Ignacego za rok 1946 repertorium nr 8-1364; Akta notariusza Pawskiego Czesława za 1946 rok repertorium nr 1368-1400. ( w jednej księdze). Analogiczna sytuacja ma miejsce w repertorium z tego roku, gdyż mamy repertorium za rok 1946. Repertorium nr 795-1367 Kołdrasińskiego ; repertorium nr 1368-1373 Pawskiego. Dokumenty znajdujące się w księgach notarialnych oraz w repertoriach (w tych ostatnich w postaci regestów) dotyczą następujących ważniejszych czynności i transakcji: kupno-sprzedaż, dzierżawa, zastaw, intercyzy, testamenty. Najliczniej reprezentowaną grupą dokumentów są akta kupna-sprzedaży. Jest to materiał bardzo cenny dla badaczy stosunków własnościowych. W tej grupie znajdują się akta kupna-sprzedaży placów, parceli, pojedynczych domów, ziemi. Do nielicznych akt sporządzano inwentarze, które stanowiły załączniki do aktu zasadniczego. Inwentarze zawierają opisy majątków, gospodarstw, obiektów przemysłowych itd. Akta zespołu stanowią wartościowe źródło historyczne do badań nad stosunkami społeczno-gospodarczymi w Białymstoku i jego okolicach w okresie 1936-1939, 1944-1946. Liczba jednostek w zespole: 17
4/291/0 Akta notariusza Kurmanowicza Józefa w Białymstoku 1925-1933 0 rozwiń
Akta Notariusza Kurmanowicza Józefa, 1925-1933, sygn.: 1, 3-4, 7-9, 13-15, 18-20, 25-28, 31-32; Repertorium Notariusza Kurmanowicza Józefa, 1925-1933, sygn.: 2, 5-6, 10-12, 16-17, 21-24, 29-30, 33; Skorowidz do akt Notariusza Józefa Kurmanowicza, 1930, sygn. 36; Skorowidz do akt Notariusza Józefa Kurmanowicza, 1932, sygn. 37. UBYTKI: 10/2004., Liczba jednostek w zespole: 35
4/292/0 Akta notariusza Letczenki Konstantego w Białymstoku 1883-1895 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1883-1895; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/293/0 Akta notariusza Martynowa Mikołaja w Białymstoku 1885-1888 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1885-1888; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/294/0 Akta notariusza Popowskiego Michała w Białymstoku 1896-1912 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1896-1912; sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 9
4/295/0 Akta notariusza Serapina Piotra w Białymstoku 1889-1893 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1889-1893; sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
4/296/0 Akta notariusza Smogorzewskiego Chryzanta w Białymstoku 1896-1897 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1896-1897; sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
4/297/0 Akta notariusza Szczepińskiego Walerego w Białymstoku 1934-1939 0 rozwiń
Akta Notariusza Walerego Szczepińskiego, 1934-1939, sygn.: 1, 5, 6, 7, 9-10, 13-15, 17; Repertorium Notariusza, 1934-1939, sygn.: 2, 3-4, 8, 11, 12, 16; Skorowidz do akt Notariusza Walerego Szczepińskiego, 1939, sygn. 18. NABYTKI: 2514/2002R., Liczba jednostek w zespole: 17
4/298/0 Akta notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku 1919-1939 0 rozwiń
Akta Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1919- 1939, sygn.: 1, 4-6, 10-11, 16, 20, 24-25, 30, 33, 36, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58- 61; Repertorium Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1919-1939, sygn.: 2, 3, 7-9, 12-15, 17-19, 21-23, 26-29, 31-32, 34-35, 37-44, 46, 48, 50, 52, 54, 57; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1920-1921, sygn. 62; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1921, sygn. 63; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1922, sygn. 64; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1923, sygn. 65; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1924, sygn. 66; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1926, sygn. 67; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1927, sygn. 68; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1928, sygn. 69; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1929, sygn. 70; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1930, sygn. 71; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1931, sygn. 72; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1932, sygn. 73; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1933, sygn. 74; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1934, sygn. 75. UBYTKI: 13/2004. Liczba jednostek w zespole: 75
4/299/0 Akta notariusza Choynowskiego Piotra w Grodnie 1938 0 rozwiń
Akta Notariusza Piotra Choynowskiego w Grodnie, 1938, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/300/0 Akta notariusza Krzyżanowskiego Wacława w Krynkach 1933 0 rozwiń
Akta Notariusza Wacława Krzyżanowskiego w Krynkach, 1933, sygn. 1. Liczba jednostek w zespole: 1
4/301/0 Akta notariusza Nowickiego Tadeusza w Krynkach 1934-1938 0 rozwiń
Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1934, sygn. 1; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1935, sygn. 2; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1936, sygn. 3; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1938, sygn. 4. UBYTKI: 11/2004R., Liczba jednostek w zespole: 4
4/302/0 Akta notariusza Popowskiego Michała w Sokółce 1884 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1884; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/303/0 Akta notariusza Baranowskiego Stefana w Sokółce 1890-1904 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1890-1904; sygn. 1-14 Liczba jednostek w zespole: 14
4/304/0 Akta notariusza Czarnockiego Witolda w Sokółce 1919-1933 0 rozwiń
Akta Notariusza Witolda Czarnockiego, 1919-1933, sygn.: 2, 5, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 28-29, 33-34, 38-39, 43, 46-47, 52, 58; Repertorium Notariusza, 1919-1933, sygn. 1, 3, 4, 6, 7-8, 11-12, 15-17, 20-21, 24-27, 30-32, 35-37, 40-42, 44-45, 48-51, 59. UBYTKI: 4/2004., Liczba jednostek w zespole: 52
4/305/0 Akta notariusza Dziedzickiego Antoniego w Sokółce 1936 0 rozwiń
Akta Notariusza Antoniego Dziedzickiego, 1936, sygn. 1-2. UBYTKI: 6/2004r., Liczba jednostek w zespole: 2
4/306/0 Akta notariusza Krynickiego Jakuba w Sokółce 1889 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1889; sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
4/307/0 Akta notariusza Popowa Mikołaja w Sokółce 1907-1912 0 rozwiń
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1907-1912; sygn. 1-5 Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 301 do 320 z 1 746 wpisów.