Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/185/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jałówce powiat Białystok 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1971, sygn. 1-5; Komisje GRN 1967-1968, sygn.6-10; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1959-1971, sygn.11-15; Protokoły odpraw sołtysów 1967, sygn. 16 Kontrola zewnętrzna 1967-1972, sygn.17-18; Budżet gromady 1964-1971, sygn.19 -26. Liczba jednostek w zespole: 26
4/186/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jeżewie Starym powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-14; Komisje GRN 1955-1970, sygn.15-19; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn.20-30, 62; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958, 1961, 1971, sygn. 31; Protokoły narad sołtysów 1958-1971, sygn. 32-33; Protokoły zebrań wiejskich i gromadzkich 1955-1971, sygn. 34-37; Kontrola zewnętrzna 1967-1972, sygn. 38- 41; Budżet gromady 1954-1971, sygn.42-56; Plan gospodarczy 1962- 1968, sygn.57; Statystyka 1960, sygn. 58; Plany wzrostu produkcji rolnej, intensyfikacji produkcji zwierzęcej 1960, 1971, sygn. 59; Programy agrominimum 1968, sygn. 60-61 DOPŁYW: kn.2806/2006r., 1966-1972, 3 j.a. DOPŁYW: kn.3022/2008r., 1954-1972, 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 66
4/187/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Juchnowcu Dolnym powiat Białystok 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959-1972, sygn. 1-10; Komisje GRN 1959-1971, sygn. 11-16; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1957-1972, sygn.17-25; Wykazy radnych GRN 1965, sygn. 26; Wyboru do Sejmu i rad narodowych. Wybory sołtysów 1965-1971, sygn. 27-29; Protokoły narad aktywu gromadzkiego 1963-1968, sygn. 30; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1969, sygn. 31; Protokoły narad sołtysów 1966-1969, sygn. 32; Zebrania wiejskie 1963-1971, sygn. 33-36; Plany gospodarcze 1960-1967, sygn. 37, 56; Kontrola zewnętrzna 1960-1972, sygn.38- 41, 57; Budżet gromady 1958-1971, sygn.42 -55. Dopływ z dn. 2009-09-03; 17 j.a.-0,24 mb. Liczba jednostek w zespole: 74
4/188/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jurowcach powiat Białystok 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955- 1961, sygn. 1-2; Komisje GRN 1957- 1958, sygn.3-7; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1960, sygn. 8-9; Protokoły zebrań wiejskich 1956, sygn. 10; Wybory sołtysów 1958, sygn. 11. Liczba jednostek w zespole: 11
4/189/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Juszkowym Grodzie powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959-1972, sygn. 1-6, Komisje GRN 1961-1968, sygn.7 -11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn.12-16; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, zebrań wiejskich, zebrań aktywu gromadzkiego 1963-1972, sygn. 17-20; Protokoły odpraw sołtysów 1964-1972, sygn. 21; Protokoły posiedzeń Komitetu Gromadzkiego FJN 1963-1967, sygn. 22; Kontrola zewnętrzna 196-1971, sygn.23; Plan gospodarczy 1960-1966, sygn. 24-25; Budżety gromady 1954-1971, sygn. 26-39; Statystyka rolna 1967, sygn. 40-41; Projekt wyznaczenia terenów budowlanych 1967, sygn. 42. Liczba jednostek w zespole: 42
4/190/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Konowałach powiat Białystok 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1972, sygn. 1-8; Komisje GRN 1961-1972, sygn.9-13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1972, sygn.14 -21; Wybory sołtysów. Protokoły odpraw sołtysów 1963-1971, sygn. 22-24; Materiały dotyczące realizacji uchwał IX Plenum KC PZPR 1968-1970, sygn. 25; Protokoły zebrań wiejskich 1960-1971, sygn. 26; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1966-1972, sygn. 27; Plan gospodarczy. Wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1959-1971, sygn. 28-30; Kontrola zewnętrzna 1964-1972, sygn. 31-32; Budżety gromady 1955-1971, sygn. 33-50. Liczba jednostek w zespole: 50
4/191/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koźlikach powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1955-1959, sygn. 2-5; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.6; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 7-11 Liczba jednostek w zespole: 11
4/192/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Królowym Moście powiat Białystok 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961-1972, sygn. 1-4; Komisje GRN 1961-1972, sygn.5 -17; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1972, sygn.18 -21; Plany gospodarcze 1968- 1071, sygn. 22; Protokoły i zarządzenia pokontrolne 1966-1972, sygn. 23; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 24-31. Liczba jednostek w zespole: 31
4/193/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kurianach powiat Białystok 1955-1957 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1957, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1957, sygn.2; Liczba jednostek w zespole: 2
4/194/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lewickich powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2; Komisje GRN 1959, sygn. 3; Protokoły odpraw sołtysów 1959, sygn. 4; Kontrola zewnętrzna 1955, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
4/195/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łopuchowie powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1958-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1958-1959, sygn.2; Wybory sołtysów 1958, sygn. 3; Budżet gromady 1954-1958, sygn. 4-7. Liczba jednostek w zespole: 7
4/196/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Michałowie powiat Białystok 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1971, sygn. 1-8; Komisje GRN 1955-1972, sygn.9 -13; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1972, sygn. 14-24; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958- 1967 sygn.25; Protokoły odpraw sołtysów 1958-1964, sygn. 26; Protokoły zebrań wiejskich 1955-1969, sygn. 27; Ankiety radnych GRN 1967, sygn. 28; Protokoły posiedzeń Gromadzkiego Komitetu FJN 1963-1967, sygn. 29; Protokoły posiedzeń Rady Gromadzkiej ORMO 1963-1967, sygn. 30; Kontrola zewnętrzna 1958-1971, sygn. 31-33; Plany gospodarcze 1960- 1970, sygn. 34-35; Statystyka 1967, sygn. 36; Budżet gromady 1954-1971, sygn. 37-54. DOPŁYW: Rejestry wymiarowe na zobowiązania pieniężne- dopływ z dnia 19.VII.2004r., 5 j.a., nab. 2640/2004r., Liczba jednostek w zespole: 59
4/197/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mostowlanach powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/198/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Woli powiat Białystok 1954-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.2-3; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, aktywu gromadzkiego, wiejskich 1955-1959, sygn. 4-6; Budżet gromady 1954- 1957, sygn. 7-10. Liczba jednostek w zespole: 10
4/199/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym Aleksandrowie powiat Białystok [1951-1953] 1954-1964 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1954-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1951-1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.-3; Sołtysi. Protokoły zebrań wyborczych, aktywu gromadzkiego, wiejskich, wykazy ocen 1955-1959, sygn. 4-6; Budżet gromady 1954- 1957, sygn. 7-10. Dopływ z dn. 25-03-2011r., nab. 3341/2011r. 11 j.a.-0,10 mb. Liczba jednostek w zespole: 21
4/200/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ogrodniczkach powiat Białystok 1960-1971[1972-1981] 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1971, sygn. 1-7; Komisje GRN 1965-1971, sygn.8 -12; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1971, sygn.13 -20; Kontrola zewnętrzna 1971, sygn. 21; Budżet gromady 1964-1971, sygn. 22-29. Książki meldunkowe, rejestry mieszkańców 1966-1971[1972-1981] 8 j.a-0,13 mb- nab.3636/2017r. Liczba jednostek w zespole: 37
4/201/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olmontach powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1959, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 3; Protokoły zebrań wiejskich 1959, sygn. 4. Liczba jednostek w zespole: 4
4/202/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogorzałkach powiat Białystok [1951-1953] 1954-1964 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1957-1960, sygn. 1; Komisje GRN 1958, sygn. 2; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1957-1960, sygn. 3; Protokoły sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych 1958, sygn. 4. Dopływ z dn. 25-03-2011r., nab. 3342/2011r. 6 j.a.-0,05 mb. Liczba jednostek w zespole: 10
4/203/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rafałówce powiat Białystok 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1960-1972, sygn. 1-6; Komisje GRN 1960-1972, sygn.7 -11; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn.12 -17; Wybory sołtysów. Protokoły zebrań wyborczych, odpraw sołtysów, zebrań wiejskich 1961-1969, sygn. 18-20; Kontrola zewnętrzna 1969- 1971, sygn. 21-22; Budżet gromady 1960-1971, sygn. 23-32. Liczba jednostek w zespole: 32
4/204/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie powiat Białystok 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn. 1; Komisje GRN 1959, sygn. 2-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn.4; Protokoły odpraw sołtysów 1959, sygn. 5. Liczba jednostek w zespole: 5
Wyświetlanie 201 do 220 z 1 746 wpisów.