Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/43/0 Gminna Rada Narodowa Pruska powiat Grajewo 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, pgrn, zarządu gminnego, zbrodnie niemieckie), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (sprawy rolne), Dział Administracji Społecznej (rejestr domów), Dział Administracyjny (sprawy urzędów stanu cywilnego); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (kontrole, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn i komisji, zebrania gromadzkie), Referat Budżetowo-Finansowy (budżety i sprawozdania z ich wykonania), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata), Referat Gospodarki Komunalnej (drogi i place), Referat Rolnictwa (statystyka rolna) Liczba jednostek w zespole: 51
64/44/0 Gminna Rada Narodowa Bajtkowo powiat Ełk 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny: Dział Ogólno-Organizacyjny (protokoły posiedzeń grn, zarządu gminnego, komisji, zebrania gromadzkie, kontrola), Dział Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe), Dział Gospodarki Gminnej (sprawy rolne), Dział Administracji Społecznej (oświata, opieka społeczna i zdrowie), Dział Administracyjny (ewidencja ludności); Prezydium GRN: Referat Ogólno-Administracyjny (plany pracy i sprawozdawczość, kontrola, protokoły sesji grn, protokoły posiedzeń pgrn, komisji, zebrania sołtysów, zebrania gromadzkie), Referat Finansowy (budżety), Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (oświata) Liczba jednostek w zespole: 58
64/45/0 Urząd Stanu Cywilnego Mikołajki 1874-1937 7902 rozwiń
Księgi urodzeń z lat 1874-1916, księgi małżeństw z lat 1874-1937, księgi zgonów z lat 1874-1937, skorowidze do ksiąg urodzeń z lat: 1874-1887, małżeństw z lat: 1874-1919, zgonów z lat: 1888-1925 Liczba jednostek w zespole: 146
64/46/0 Urząd Stanu Cywilnego Wydminy 1874-1935 6680 rozwiń
księgi urodzeń z lat: 1875, 1880-1882, 1884-1896, 1898-1906, 1910; księgi małżeństw z lat:1874, 1876, 1878-1881, 1883-1905, 1915, 1917, 1919, 1925-1926, 1928, 1930-1935 , księgi zgonów z lat: 1875-1906, 1908, 1913, 1917, 1919, 1926, 1928, 1931-1932 Liczba jednostek w zespole: 110
64/47/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Węgorzewie 1947-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 225
64/48/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kijewie powiat Olecko (1971) 1972 0 rozwiń
protokoły sesji , komisji GRN, posiedzeń Prezydium, plany pracy, zebrania wiejskie, kontrole, mienie gromadzkie, budżet Liczba jednostek w zespole: 14
64/49/0 Zarząd Miejski w Grajewie 1945-1950 0 rozwiń
I. Referat Organizacyjny (zarządzenia, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, PMRN, sesji MRN, zbrodnie niemieckie, zniszczenia wojenne, sprawy różne: zaminowanie terenu, statystyka, ogłoszenia) II. Referat Finansowo-Budżetowy (budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgowość i rejestry wymiarowe podatków) III. Referat Administracyjny (kultura i oświata zdrowie, przemysł, statystyka rolna, sprawy kwaterunkowe) V. Referat Spraw Technicznych i Majątkowych (grunty miejskie, mienie opuszczone, drogi, szarwarki, sprawy budowlane) VI. Narodowy Spis Powszechny (1946) Liczba jednostek w zespole: 135
64/51/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Grajewie 1918-1933 0 rozwiń
scalanie gruntów poszczególnych wsi (sygn. 1-96), zniesienie serwitutów leśnych i pastwiskowych (sygn. 97-201), parcelacja majątków państwowych (sygn. 202-215), scalanie gruntów poszczególnych wsi (sygn. 216-223), zniesienie serwitutów pastwiskowych (sygn. 224) Liczba jednostek w zespole: 224
64/52/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Grabniku powiat Ełk 1952-1956 0 rozwiń
akta organizacyjne i bilans otwarcia, protokoły posiedzeń zarządu, protokoły kontroli, plany gospodarcze i sprawozdania, księga funduszów, księga rachunków różnych, księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, księga ewidencji dochodów i ich podział, księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, ksiega kasowa, księga rejestracji dokumentów rachunkowych, rejestr dowodów, księga ewidencji materiałów, księga inwentarzowa, sprawozdania statystyczne, Liczba jednostek w zespole: 35
64/53/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Ogródku powiat Ełk 1952-1956 0 rozwiń
akta organizacyjne, protokoły posiedzeń zarządu i walnego zgromadzenia, bilans roczny, księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, księga inwentarzowa, księga ewidencji dochodów i ich podział, księga rachunków różnych, księga rejestracji dokumentów rachunkowych Liczba jednostek w zespole: 18
64/54/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Chruścielach powiat Ełk 1949-1957 0 rozwiń
akta organizacyjne, protokoły posiedzeń zarządu, rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, protokoły polustracyjne, bilans roczny, księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, księga inwentarzowa, księga ewidencji dochodów w naturze i ich podział, księga funduszów, księga rachunków różnych, księga rejestracji dokumentów rachunkowych Liczba jednostek w zespole: 17
64/55/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Stożnem powiat Ełk 1954-1961 0 rozwiń
akta organizacyjne, protokoły posiedzeń zarządu, rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, protokoły polustracyjne, bilans roczny, księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych, księga inwentarzowa, księga ewidencji dochodów w naturze i ich podział, księga funduszów, księga rachunków różnych, księga rejestracji dokumentów rachunkowych Liczba jednostek w zespole: 29
64/56/0 Akta notariusza Józefa Makowskiego w Szczuczynie 1807-1818 0 rozwiń
akta notarialne pisarzy aktowych Józefa Makowskiego i Wawrzyńca Wądołowskiego (niekompletne) Liczba jednostek w zespole: 10
64/57/0 Akta notariusza Jana Kryńskiego w Szczuczynie 1819-1834 0 rozwiń
akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 16
64/58/0 Akta notariusza Wojciecha Chrostowskiego w Szczuczynie 1835-1863 0 rozwiń
akta notarialne, repertoria z lat 1861-1863 Liczba jednostek w zespole: 25
64/59/0 Akta notariusza Wincentego Kossakowskiego w Szczuczynie 1860-1876 0 rozwiń
akta notarialne, skorowidz za 1874 rok Liczba jednostek w zespole: 15
64/60/0 Akta notariusza Antoniego Krasuskiego w Szczuczynie 1864-1876 0 rozwiń
akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 20
64/61/0 Akta notariusza Franciszka Zalewskiego w Szczuczynie 1876-1910 0 rozwiń
akta notarialne, repertorium z lat 1878-1880, 1885-1889, 1893-1894, 1906-1910, skorowidz akt notarialnych Franciszka Zalewskiego z lat 1876-1910 i Leonarda Rembiszewskiego z lat 1913-1914, księga pism wychodzących (1893-1898) Liczba jednostek w zespole: 67
64/62/0 Akta notariusza Wacława Boguckiego w Szczuczynie 1878-1901 0 rozwiń
akta notarialne, repertoria z lat 1880-1883, 1887, 1890-1893, 1895-1896, 1898, skorowidze z lat 1888, 1890-1891 Liczba jednostek w zespole: 46
64/63/0 Akta notariusza Leonarda Rembiszewskiego w Grajewie 1902-1914 0 rozwiń
akta notarialne, repertoria z lat 1906-1907, 1909-1910, 1914, skorowidze z lat 1910-1912, księga pism wychodzących (1910) Liczba jednostek w zespole: 26
Wyświetlanie 41 do 60 z 479 wpisów.