Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/169/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osowcu powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 63
64/170/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Prostkach powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, realizacja wniosków i postanowień Prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 47
64/171/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pieńczykowie powiat Grajewo 1954-1960 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 14
64/172/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przechodach powiat Grajewo 1955-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 9
64/173/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rydzewie powiat Grajewo 1955-1960 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 11
64/174/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radziłowie powiat Grajewo 1954-1968 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, plany pracy, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 54
64/175/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet gromady Liczba jednostek w zespole: 28
64/176/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokółkach powiat Grajewo 1954-1957 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 6
64/177/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulewie-Kownatach powiat Grajewo 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 10
64/178/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szymanach powiat Grajewo 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 10
64/179/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczuczynie 1951-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, protokoły posiedzeń komisji, budżet miasta. Liczba jednostek w zespole: 39
64/180/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słuczu powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi Liczba jednostek w zespole: 32
64/181/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąsoszu powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, spotkania posłów z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 55
64/182/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbowie powiat Grajewo 1954-1960 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 13
64/183/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woźnejwsi powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, budżet gromady Liczba jednostek w zespole: 23
64/184/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żebrach powiat Grajewo 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 11
64/185/0 Akta notariusza Mieczysława Rupińskiego w Grajewie 1934-1939 0 rozwiń
akta notarialne i repertoria Liczba jednostek w zespole: 11
64/186/0 Akta notariusza Bolesława Orzechowskiego w Szczuczynie 1934-1939 0 rozwiń
akta notarialne i repertoria Liczba jednostek w zespole: 9
64/187/0 Zbiór odpisów akt notarialnych dotyczących gmin Lachowo i Grabowo powiatu Grajewo 1918-1932 0 rozwiń
odpisy akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 2
64/189/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Gołdapi [1947] 1950-1975 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny (protokoły sesji i posiedzeń Prezydium PRN, protokoły posiedzeń komisji, sprawy organizacyjne, podział administracyjny, kontrole), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (sprawy kolegium, PKPG, plany gospodarcze i plany pracy, Powiatowy Zespół Koordynacji Inwestycji), Wydział Finansowy (jednostkowe i zbiorcze sprawozdania, dyscyplina budżetowa, budżety terenowe, planowanie dochodów), Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury (organizacja i sieć szkół, wizytacje i kontrole), Wydział Kultury Fizycznej (regulaminy i zarządzenia, akcje masowe, sekcje sportowe), Wydział Spraw Wewnętrznych (plany i sprawozdania, zmiana imion i nazwisk, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy mniejszości narodowych, poświadczenie obywatelstwa, sprawy uwłaszczeniowe), Wydział Skupu (organizacja Wydziału, Powiatowy Zespół Koordynacyjny, Powiatowa Komisja Nadzoru Spędów, plany i sprawozdania, analizy ekonomiczne), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (protokoły posiedzeń zespołów kierowniczych, plany i sprawozdania, spółdzielnie produkcyjne i rolnicze zespoły spółdzielcze, rejestracja i klasyfikacja gruntów, sprawy lasów państwowych), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (plany i sprawozdania, analiza skarg i wniosków, kontrole, grobownictwo wojenne, gospodarka zasobami mieszkaniowymi), Wydział Handlu i Przemysłu (plany wieloletnie i roczne, opracowania statystyczne), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (plany i sprawozdania, kontrola jednostek podległych, sprawy lecznictwa), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (plany i sprawozdania, kontrole) Liczba jednostek w zespole: 1812
Wyświetlanie 181 do 200 z 536 wpisów.