Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/180/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słuczu powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi Liczba jednostek w zespole: 32
64/181/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąsoszu powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, spotkania posłów z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 55
64/182/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbowie powiat Grajewo 1954-1960 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 13
64/183/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woźnejwsi powiat Grajewo 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, budżet gromady Liczba jednostek w zespole: 23
64/184/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żebrach powiat Grajewo 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium Liczba jednostek w zespole: 11
64/185/0 Akta notariusza Mieczysława Rupińskiego w Grajewie 1934-1939 0 rozwiń
akta notarialne i repertoria Liczba jednostek w zespole: 11
64/186/0 Akta notariusza Bolesława Orzechowskiego w Szczuczynie 1934-1939 0 rozwiń
akta notarialne i repertoria Liczba jednostek w zespole: 9
64/187/0 Zbiór odpisów akt notarialnych dotyczących gmin Lachowo i Grabowo powiatu Grajewo 1918-1932 0 rozwiń
odpisy akt notarialnych Liczba jednostek w zespole: 2
64/190/0 Powiatowa Rada Narodowa w Gołdapi 1945-1950 0 rozwiń
Dział Ogólny: protokoły posiedzeń rady, prezydium, uchwały, sprawozdawczość ogólna, Dział Gospodarczy i Administracyjno-Społeczny: sprawy rolne i aprowizacyjne, Dział Inspekcyjny: protokoły posiedzeń wydziału powiatowego, zarządu miejskiego i zarządów gminnych, Komisje: protokoły posiedzeń Liczba jednostek w zespole: 37
64/191/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego w Gołdapi 1947-1950 0 rozwiń
1. Referat Ogólny (organizacja biur, szkolenie pracowników) 2. Referat Podatku Gruntowego i SFOR (wymiar podatku, realizacja, egzekucja, protokoły powiatowej komisji podatkowej) 3. Referat Ekonomiczny (plany pracy i sprawozdania) 4. Referat Inspekcji (lustracje) 5. Referat Statystyczny (zestawienia zaległości i wpływów, sprawozdania statystyczne) Liczba jednostek w zespole: 38
64/192/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Olecku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny (sprawozdania, sprawy organizacyjne, protokoły odpraw, korespondencja), Referat Finansowo-Budżetowy (preliminarze budżetowe), Referat Prawny (sprawozdania opisowe, zaświadczenia repatriacyjne, orzeczenia odszkodowawcze), Referat Statystyki i Ewidencji (sprawozdania statystyczne), Referat Osadnictwa (sprawozdania, sprawy przesiedleńcze, osadnictwo wiejskie i miejskie, protokoły komisji osadnictwa rolnego), Referat Pracy (rejestr osób ubiegających się o pracę), Referat Etapowy (sprawozdania, wykazy repatriantów), Referat Transportowy (sprawozdania, wykazy repatriantów, Niemców) Liczba jednostek w zespole: 60
64/193/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Szczuczyńskiego 1912-1914 0 rozwiń
dobrowolna likwidacja serwitutów Liczba jednostek w zespole: 1
64/194/0 Urzędy domenalno-rentowe niemieckie - zbiór szczątków zespołów 1775-1874 0 rozwiń
1. Domänen Rent Amt Czychen - dzierżawy /1775/ 2. Domänen Rent Amt Lyck - spisy statystyczne, sprawy rybołówstwa, sprawy dzierżawy jezior /1826-1874/ 3. Domänen Rent Amt Goldap - sprawy dzierżawy jezior, szkody leśne, sprzedaż chrustu opałowego i wikliny /1779/ 1824-1873 4. Domänenamt Oletzko - dozór wód skarbu państwa /1855-1874/ 5. Domänenamt Stradaunen /1808-1815/ 6. Akta domen Kiauten - inwazja Francuzów, sprawy dzierżaw /1797-1816/ Liczba jednostek w zespole: 36
64/194/1 Urząd domenalno-rentowy Cichy 1775 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/194/2 Urząd domenalno-rentowy Ełk 1826-1874 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
64/194/3 Urząd domenalno-rentowy Gołdap [1779] 1824-1873 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
64/194/4 Urząd domenalno-rentowy Olecko 1855-1874 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/194/5 Urząd domenalno-rentowy Straduny 1808-1815 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/194/6 Urząd domenalno-rentowy Smirnowo 1797-1816 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
64/195/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Olecku 1958 0 rozwiń
zgłoszenia kandydatów, protokoły posiedzeń komisji i protokoły głosowania, obwieszczenia o wynikach wyborów, karty do głosowania Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 181 do 200 z 479 wpisów.