Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/235/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mazurach powiat Olecko 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji , komisji GRN, posiedzeń Prezydium, plany pracy, zebrania wiejskie, kontrole, mienie gromadzkie, budżet Liczba jednostek w zespole: 67
64/236/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rosochackich powiat Olecko 1955-1971 0 rozwiń
protokoły sesji , komisji GRN, posiedzeń Prezydium, plany pracy, zebrania wiejskie, kontrole, mienie gromadzkie, budżet Liczba jednostek w zespole: 64
64/237/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokółkach powiat Olecko 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji , komisji GRN, posiedzeń Prezydium, plany pracy, zebrania wiejskie, kontrole, mienie gromadzkie, budżet Liczba jednostek w zespole: 50
64/238/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczecinkach powiat Olecko 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji , komisji GRN, posiedzeń Prezydium, plany pracy, zebrania wiejskie, kontrole, mienie gromadzkie, budżet Liczba jednostek w zespole: 74
64/239/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świętajnie powiat Olecko 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji , komisji GRN, posiedzeń Prezydium, plany pracy, zebrania wiejskie, kontrole, mienie gromadzkie, budżet Liczba jednostek w zespole: 29
64/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wieliczkach powiat Olecko 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji , komisji GRN, posiedzeń Prezydium, plany pracy, zebrania wiejskie, kontrole, mienie gromadzkie, budżet Liczba jednostek w zespole: 93
64/241/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesiu powiat Olecko 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji , komisji GRN, posiedzeń Prezydium, plany pracy, zebrania wiejskie, kontrole, mienie gromadzkie, budżet Liczba jednostek w zespole: 36
64/242/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wysokim powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 28
64/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalinowie powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdania i statystyka, kontrole i zarządzenia pokontrolne, gospodarka gromadzka, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 47
64/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Milewie powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze,podział administracyjny, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 51
64/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skomacku Wielkim powiat Ełk 1955-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze,sprawozdania i statystyka, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 32
64/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stradunach powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 25
64/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chełchach powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdania i statystyka, kontole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 54
64/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suczkach powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdania i statystyka, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 30
64/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Ełckiej powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdania i statystyka, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 39
64/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woszczelach powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 39
64/251/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiśniowie Ełckim powiat Ełk 1954-1972 0 rozwiń
protokoły sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 28
64/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kałęczynach powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 31
64/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mołdziach powiat Ełk 1954-1971 0 rozwiń
protokoły sesji, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie i sołtysi, plany gospodarcze, budżet i jego wykonanie Liczba jednostek w zespole: 33
64/254/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy Kiliany powiat Olecko 1950-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
Wyświetlanie 241 do 260 z 479 wpisów.