Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/115/0 Powiatowa Kasa Oszczędności w Grajewie 1941-1944 0 rozwiń
wnioski kredytowe /1942-1944/, Oddział w Szczuczynie /1944/, akta personalne /1941-1944/ Liczba jednostek w zespole: 11
64/116/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Ełku 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny (sprawozdania, protokoły odpraw, korespondencja), Referat Finansowo-Budżetowy (preliminarze budżetowe), Referat Prawny (sprawozdania z działalności, zaświadczenia repatriacyjne, karty ewakuacyjne, sprawy odszkodowawcze), Referat Planowania i Statystyki (sprawozdania z działalności i ruchu repatriantów), Referat Osadnictwa (sprawozdania, karty ewidencyjne), Referat Pracy (sprawozdania, skierowania do pracy), Referat Etapowy (sprawozdania, księga rejestracji, zapomogi), Referat Transportowy (sprawozdania, zestawienia transportów) Liczba jednostek w zespole: 69
64/117/0 Akta notariusza Ernsta Oskara Wernera w Olecku 1868-1879 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 6
64/118/0 Akta notariusza Franza Christiana Koelmana w Olecku 1864-1866 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 3
64/119/0 Akta notariusza Roberta Reinerta w Olecku 1909-1919 0 rozwiń
Akta notarialne, protesty weksli i czeków Liczba jednostek w zespole: 20
64/120/0 Akta notariusza Hermanna Boehncke w Olecku 1900-1931 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 201
64/121/0 Akta notariusza i adwokata Adolfa Albrechta w Olecku 1904-1908 0 rozwiń
akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 4
64/122/0 Akta notariusza Waltera Mattnera w Olecku 1908-1914 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 20
64/123/0 Akta notariusza Emila Weissa w Olecku 1920-1925 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 4
64/124/0 Akta notariusza Dr Maxa Szielasko w Olecku 1932 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 1
64/125/0 Powiatowy Szpital w Szczuczynie 1843-1943 0 rozwiń
akta Rady Opiekuńczej Szpitala i Zakładów Dobroczynnych /1843-1869/, księga główna chorych szpitala /1846-1847/, księga inwentarzowa szpitala i schroniska dla starców /1935-1937/, księgi chorych /1932-1940/, księga operacyjna /1939-1941/, księga porodowa /1939-1941/, skorowidz chorych /1928-1939/, wykaz starców i kalek w przytułku /1924-1941/, karty szpitalne /1943/ Liczba jednostek w zespole: 21
64/126/0 Akta notariusza Roberta Neumanna w Olecku 1886 0 rozwiń
Akta notarialne Liczba jednostek w zespole: 1
64/127/0 Kolekcja ikonograficzna miasta Ełku 1915-1935, 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 832
64/128/0 Urzędy parafialne ewangelickie - zbiór szczątków zespołów 1723-1914 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 55
64/128/1 Urząd Parafialny w Ełku 1898-1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
64/128/2 Urząd Parafialny w Grabniku powiat Ełk 1832-1907 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
64/128/3 Urząd Parafialny w Baniach Mazurskich 1877-1879 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/128/4 Urząd Parafialny w Olecku 1742-1837 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
64/128/5 Urząd Parafialny w Cichym 1732-1825 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
64/128/6 Urząd Parafialny w Szarejkach 1723-1888 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
Wyświetlanie 121 do 140 z 538 wpisów.