Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
64/318/0 Miejska Rada Narodowa w Ełku 1974-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 127
64/319/0 Miejska Rada PRON w Ełku 1983-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
64/320/0 Gminna Rada Narodowa w Budrach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 138
64/321/0 Gminna Rada Narodowa w Kalinowie 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
64/322/0 Gminna Rada Narodowa w Baniach Mazurskich 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 124
64/323/0 Gminna Rada Narodowa w Prostkach 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
64/324/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Gołdapi [1974-1975] 1976-1990 [1991] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 105
64/325/0 Miejska Komisja Wyborcza w Gołdapi 1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/326/0 Komisja Wyborcza Miasta i Gminy w Gołdapi 1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
64/327/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ełku [1948] 1950-1973 0 rozwiń
protokoły sesji MRN - 18 j.a., protokoły posiedzeń komisji MRN -12 j.a., protokoły posiedzeń PMRN - 25 j.a., zarządzenia i plany pracy PMRN - 2 j.a., akta dotyczące młyna elektrycznego w Ełku - 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 83
64/328/0 Gminna Rada Narodowa w Kowalach Oleckich 1973-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 142
64/329/0 Urząd Stanu Cywilnego Jora Wielka 1874-1900 2346 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1898, księgi małżeństw z lat 1874-1897, księgi zgonów z lat 1874-1900. Liczba jednostek w zespole: 41
64/330/0 Urząd Stanu Cywilnego Leśnictwo Mikołajki 1874-1887 325 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1887, księgi zgonów z lat 1874-1887, skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów Liczba jednostek w zespole: 14
64/331/0 Urząd Stanu Cywilnego Łuknajno 1874-1887 642 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1887, księgi zgonów z lat 1874-1887, skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw Liczba jednostek w zespole: 18
64/332/0 Urząd Stanu Cywilnego Sady 1874-1887 724 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1887, księgi zgonów z lat 1874-1887, skorowidze do ksiąg urodzeń, zgonów Liczba jednostek w zespole: 27
64/333/0 Urząd Stanu Cywilnego Woźnice 1874-1887 671 rozwiń
księgi urodzeń z lat 1874-1887, księgi małżeństw z lat 1874-1887, księgi zgonów z lat 1874-1887, skorowidze do ksiąg urodzeń, zgonów Liczba jednostek w zespole: 18
64/334/0 Urząd Gminy Miłki (1970-1972) 1973-1985 0 rozwiń
zebrania wiejskie, sołtysi, organizacja narad, zjazdów, konferencji, protokoły kontroli, budżety i sprawozdania finansowe, rozwój społeczno-gospodarczy gminy, karty gospodarstw, bilans potrzeb i środków oraz projekt planu pomocy społecznej Liczba jednostek w zespole: 18
64/335/0 Gminna Rada Narodowa w Miłkach 1973-1990 0 rozwiń
protokoły z sesji, uchwały rady narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium Liczba jednostek w zespole: 53
64/336/0 Miejsko-Gminna Rada PRON w Olecku 1983-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
64/337/0 Miejska Rada Narodowa w Olecku 1973-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 321 do 340 z 479 wpisów.