Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

ul. Parkowa 3

Szczecinek

78-400

Godziny otwarcia:

07:30 - 15:30 (poniedziałek)

07:30 - 15:30 (wtorek)

07:30 - 15:30 (środa)

07:30 - 15:30 (czwartek)

07:30 - 15:30 (piątek)

numer telefonu:
+48 94 374 03 63
numer fax:
+48 94 374 03 63
E-mail:
szczecinek@koszalin.ap.gov.pl
Strona www:
http://www.koszalin.ap.gov.pl

Powiatowe Archiwum Państwowe w Szczecinku rozpoczęło swoją działalność w 1952 r. na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 28 lipca 1952 r.

Do 1954 r. podlegało  Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Gdańsku, a  następnie Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Szczecinie.
W 1961 r. faktyczną działalność rozpoczęło Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie, w skład którego weszło Powiatowe Archiwum Państwowe w Szczecinku oraz w Słupsku.
Na skutek reformy administracyjnej Państwa z dniem 1 stycznia 1976 r. szczecineckie PAP ulega przekształceniu w Ekspozyturę WAP w Koszalinie.
Od 1 lipca 1981 r. szczecineckie archiwum staje się Oddziałem WAP w Koszalinie. W związku z kolejną reformą administracyjną z 1999 r., w wyniku której m.in. nastąpiła likwidacja województwa koszalińskiego szczecinecka placówka staje się Oddziałem Archiwum Państwowego w Koszalinie.

 

W zasadzie od samego początku istnienia, szczecineckie Archiwum miało trudną sytuację lokalową. Początkowo zajmowało 2 niewielkie pomieszczenia na II piętrze szczecineckiego ratusza, z których jedno pełniło funkcję magazynu archiwalnego, natomiast drugie pokoju biurowego i pracowni naukowej.

W 1961 r. na potrzeby Archiwum przeznaczono dodatkową piwnicę. W 1964 r. Prezydium MRN w Szczecinku przeznaczyło  na rosnące potrzeby Archiwum piwnice oraz lokale biurowe, usytuowane na parterze ratusza.  Do dyspozycji archiwum oddano 111,5 m2 oraz piwnice. Jednak pomieszczenia te nadal nie spełniały wszystkich potrzeb i kontynuowano poszukiwanie nowej siedziby na potrzeby archiwum.

Dopiero w 1977 r. Ekspozytura WAP otrzymała pomieszczenia na parterze w budynku opuszczonym przez Oddział Powszechnej Kasy Oszczędności przy ul. Parkowej 3 o powierzchni ok. 200 m2.

Po wykonaniu prac remontowych, wiosną 1978 r. szczecinecka placówka rozpoczęła swą działalność. Jednak i tu natrafiono na niesprzyjające archiwaliom okoliczności w postaci uciążliwych lokatorów, którzy zamieszkiwali I piętro i poddasze. W 1998 r. przekazano  cały budynek w trwały zarząd Archiwum Państwowemu w Koszalinie.

Budynek został wybudowany ok. 1919 r. Mieścił się tutaj bank państwowy /Reichsbank/. Od 1947 r. budynek był wykorzystywany przez Narodowy Bank Polski Oddział w Szczecinku, który oficjalnie przejął go  w 1951 r. W latach kolejnych budynek przekazano Polskiej Kasie Oszczędności (PKO), która wówczas była włączona do struktury NBP.

W 1977 r. część pomieszczeń na parterze budynku przekazano Ekspozyturze Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinku, a od 1998 r. budynek przekazano w trwały zarząd Archiwum Państwowemu w Koszalinie.

Kierownicy szczecineckiej placówki:

Zofia Żukowska 1952-1953
Edmund Garbaliński 1953-1955
Eugeniusz Krysiński 1955-1959
Halina Kolosz 1961-1975
Jerzy Marian Roszkowski 1979-1983
Sławomir Miara 1983-2001
Monika Głuszak 2001-2006
Sławomir Miara 2006- 2014
Monika Głuszak 2015

 

Zasób archiwalny AP w Koszalinie, Oddział w Szczecinku na koniec 2018 r. składał się z 287 zespołów liczących  54.210  j.a.  o łącznym metrażu 538,27 mb.

Najstarsze dokumenty pochodzą z XVII wieku. W przewadze szczecinecki zasób tworzą akta XIX-XX-wieczne oraz te, gromadzone już po 1945r. pochodzące z terenów działania szczecineckiej placówki, czyli powiatów drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego i złotowskiego.

W szczególności zasób archiwum tworzą m.in.:

  • akta administracji ogólnej państwowej i samorządowej; Akta miasta Szczecinka z lat 1684-1945, powojenne akta starostw powiatowych, biur prezydialnych-powiatowych rad narodowych, zarządów miejskich i miejskich rad narodowych, gmin wiejskich, prezydiów powiatowych rad narodowych i urzędów powiatowych, prezydiów miejskich rad narodowych, prezydiów gromadzkich rad narodowych, miejskich rad narodowych i urzędów miejskich, gminnych rad narodowych i urzędów gmin i urzędów rejonowych;
  • akta administracji specjalnej; niemieckie urzędy katastralne (w Wałczu, w Drawsku Pomorskim), powojenne urzędy skarbowe, inspektoraty szkolne, rejonowe urzędy likwidacyjne, inspektoraty statystyczne, Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinku z lat 1945-1977, Powiatowe Biuro Rolne w Szczecinku z lat 1945-1949
  • akta sądowe i instytucje wymiaru sprawiedliwości; niemieckie sądy obwodowe ( w Barwicach, w Czaplinku, w Okonku, w Szczecinku, w Złocieńcu), powojenne sądy grodzkie (1945-1950), sądy powiatowe (1950-1975), prokuratury powiatowe, akta notariuszy
  • instytucji finansowych i gospodarczych oraz przedsiębiorstw państwowych; banki (Oddział Banku Rolnego, Narodowego Banku Polskiego, Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinku), fabryki (np. Fabryka Kalafonii i Terpentyny Przemysłu Leśnego w Ptuszy), zakłady przemysłowe (np. Zakłady Sprzętu Instalacyjnego POLAM w Szczecinku, Zakłady Telekomunikacyjnych Urządzeń Zasilających "Telkom-Telzas" w Szczecinku), przedsiębiorstwa (np. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Szczecinku), Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Szczecinku, państwowe gospodarstwa rolne,
  • organizacji spółdzielczych, stowarzyszeń i związków zawodowych; rolnicze zespoły spółdzielcze, spółdzielnie pracy (np. Pomorska Spółdzielnia Pracy Spedycyjno-Transportowa "Szlak" w Szczecinku, Rejonowa Spółdzielnia Pracy "Odbudowa" w Wałczu), Okręgowy Związek Rybacki Oddział w Szczecinku z lat 1945-1949, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział Powiatowy w Szczecinku z lat 1949-1990, Związek Zawodowy Pracowników Rolnych, Oddział w Szczecinku z lat 1958-1960
  • instytucje nauki oświaty; Liceum pedagogiczne w Szczecinku z lat 1952-1969, Liceum pedagogiczne w Złotowie z lat 1945-1965
  • instytucji ochrony zdrowia i opieki społecznej; Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Szczecinku 1945-1949
  • akta stanu cywilnego; Urząd Stanu Cywilnego w Wałczu z lat [1852-1857] 1874-1941
  • spuścizny; spuścizna po Józefie Sakrajdzie, spuścizna po Zdzisławie Naji, Spuścizna po Zofii Dorożyńskiej, Spuścizna Kazimierza Margola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość zasobu (m.b.):

516.0

Liczba monografii w bibliotece:

1180

Powierzchnia magazynowa (m2):

124.0

Pojemność półek (m.b.):

600.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

940

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

8