Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

ul. Parkowa 3

Szczecinek

78-400

Godziny otwarcia:

07:30 - 15:30 (poniedziałek)

07:30 - 15:30 (wtorek)

07:30 - 15:30 (środa)

07:30 - 15:30 (czwartek)

07:30 - 15:30 (piątek)

numer telefonu:
+48 94 374 03 63
numer fax:
+48 94 374 03 63
E-mail:
szczecinek@koszalin.ap.gov.pl
Strona www:
http://www.koszalin.ap.gov.pl

Powiatowe Archiwum Państwowe w Szczecinku rozpoczęło swoją działalność w 1952 r. na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 28 lipca 1952 r.

Do 1954 r. podlegało  Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Gdańsku, a  następnie Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Szczecinie.
W 1961 r. faktyczną działalność rozpoczęło Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie, w skład którego weszło Powiatowe Archiwum Państwowe w Szczecinku oraz w Słupsku.
Na skutek reformy administracyjnej Państwa z dniem 1 stycznia 1976 r. szczecineckie PAP ulega przekształceniu w Ekspozyturę WAP w Koszalinie.
Od 1 lipca 1981 r. szczecineckie archiwum staje się Oddziałem WAP w Koszalinie. W związku z kolejną reformą administracyjną z 1999 r., w wyniku której m.in. nastąpiła likwidacja województwa koszalińskiego szczecinecka placówka staje się Oddziałem Archiwum Państwowego w Koszalinie.

 

W zasadzie od samego początku istnienia, szczecineckie Archiwum miało trudną sytuację lokalową. Początkowo zajmowało 2 niewielkie pomieszczenia na II piętrze szczecineckiego ratusza, z których jedno pełniło funkcję magazynu archiwalnego, natomiast drugie pokoju biurowego i pracowni naukowej.

W 1961 r. na potrzeby Archiwum przeznaczono dodatkową piwnicę. W 1964 r. Prezydium MRN w Szczecinku przeznaczyło  na rosnące potrzeby Archiwum piwnice oraz lokale biurowe, usytuowane na parterze ratusza.  Do dyspozycji archiwum oddano 111,5 m2 oraz piwnice. Jednak pomieszczenia te nadal nie spełniały wszystkich potrzeb i kontynuowano poszukiwanie nowej siedziby na potrzeby archiwum.

Dopiero w 1977 r. Ekspozytura WAP otrzymała pomieszczenia na parterze w budynku opuszczonym przez Oddział Powszechnej Kasy Oszczędności przy ul. Parkowej 3 o powierzchni ok. 200 m2.

Po wykonaniu prac remontowych, wiosną 1978 r. szczecinecka placówka rozpoczęła swą działalność. Jednak i tu natrafiono na niesprzyjające archiwaliom okoliczności w postaci uciążliwych lokatorów, którzy zamieszkiwali I piętro i poddasze. W 1998 r. przekazano  cały budynek w trwały zarząd Archiwum Państwowemu w Koszalinie.

Budynek został wybudowany ok. 1919 r. Mieścił się tutaj bank państwowy /Reichsbank/. Od 1947 r. budynek był wykorzystywany przez Narodowy Bank Polski Oddział w Szczecinku, który oficjalnie przejął go  w 1951 r. W latach kolejnych budynek przekazano Polskiej Kasie Oszczędności (PKO), która wówczas była włączona do struktury NBP.

W 1977 r. część pomieszczeń na parterze budynku przekazano Ekspozyturze Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinku, a od 1998 r. budynek przekazano w trwały zarząd Archiwum Państwowemu w Koszalinie.

Kierownicy szczecineckiej placówki:

Zofia Żukowska 1952-1953
Edmund Garbaliński 1953-1955
Eugeniusz Krysiński 1955-1959
Halina Kolosz 1961-1975
Jerzy Marian Roszkowski 1979-1983
Sławomir Miara 1983-2001
Monika Głuszak 2001-2006
Sławomir Miara 2006- 2014
Monika Głuszak 2015

 

Zasób archiwalny AP w Koszalinie, Oddział w Szczecinku na koniec 2018 r. składał się z 287 zespołów liczących  54.210  j.a.  o łącznym metrażu 538,27 mb.

Najstarsze dokumenty pochodzą z XVII wieku. W przewadze szczecinecki zasób tworzą akta XIX-XX-wieczne oraz te, gromadzone już po 1945r. pochodzące z terenów działania szczecineckiej placówki, czyli powiatów drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego i złotowskiego.

W szczególności zasób archiwum tworzą m.in.:

  • akta administracji ogólnej państwowej i samorządowej; Akta miasta Szczecinka z lat 1684-1945, powojenne akta starostw powiatowych, biur prezydialnych-powiatowych rad narodowych, zarządów miejskich i miejskich rad narodowych, gmin wiejskich, prezydiów powiatowych rad narodowych i urzędów powiatowych, prezydiów miejskich rad narodowych, prezydiów gromadzkich rad narodowych, miejskich rad narodowych i urzędów miejskich, gminnych rad narodowych i urzędów gmin i urzędów rejonowych;
  • akta administracji specjalnej; niemieckie urzędy katastralne (w Wałczu, w Drawsku Pomorskim), powojenne urzędy skarbowe, inspektoraty szkolne, rejonowe urzędy likwidacyjne, inspektoraty statystyczne, Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinku z lat 1945-1977, Powiatowe Biuro Rolne w Szczecinku z lat 1945-1949
  • akta sądowe i instytucje wymiaru sprawiedliwości; niemieckie sądy obwodowe ( w Barwicach, w Czaplinku, w Okonku, w Szczecinku, w Złocieńcu), powojenne sądy grodzkie (1945-1950), sądy powiatowe (1950-1975), prokuratury powiatowe, akta notariuszy
  • instytucji finansowych i gospodarczych oraz przedsiębiorstw państwowych; banki (Oddział Banku Rolnego, Narodowego Banku Polskiego, Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinku), fabryki (np. Fabryka Kalafonii i Terpentyny Przemysłu Leśnego w Ptuszy), zakłady przemysłowe (np. Zakłady Sprzętu Instalacyjnego POLAM w Szczecinku, Zakłady Telekomunikacyjnych Urządzeń Zasilających "Telkom-Telzas" w Szczecinku), przedsiębiorstwa (np. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Szczecinku), Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Szczecinku, państwowe gospodarstwa rolne,
  • organizacji spółdzielczych, stowarzyszeń i związków zawodowych; rolnicze zespoły spółdzielcze, spółdzielnie pracy (np. Pomorska Spółdzielnia Pracy Spedycyjno-Transportowa "Szlak" w Szczecinku, Rejonowa Spółdzielnia Pracy "Odbudowa" w Wałczu), Okręgowy Związek Rybacki Oddział w Szczecinku z lat 1945-1949, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział Powiatowy w Szczecinku z lat 1949-1990, Związek Zawodowy Pracowników Rolnych, Oddział w Szczecinku z lat 1958-1960
  • instytucje nauki oświaty; Liceum pedagogiczne w Szczecinku z lat 1952-1969, Liceum pedagogiczne w Złotowie z lat 1945-1965
  • instytucji ochrony zdrowia i opieki społecznej; Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Szczecinku 1945-1949
  • akta stanu cywilnego; Urząd Stanu Cywilnego w Wałczu z lat [1852-1857] 1874-1941
  • spuścizny; spuścizna po Józefie Sakrajdzie, spuścizna po Zdzisławie Naji, Spuścizna po Zofii Dorożyńskiej, Spuścizna Kazimierza Margola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba zespołów na SwA

499

Liczba jednostek na SwA

40789

Liczba skanów na SwA

57

Wielkość zasobu (m.b.):

516.0

Liczba monografii w bibliotece:

1180

Powierzchnia magazynowa (m2):

124.0

Pojemność półek (m.b.):

600.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

940

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

8