Archiwum Państwowe w Koszalinie

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Marii Skłodowskiej-Curie 2

Koszalin

75-803

Godziny otwarcia:

08:00 - 15:30 (poniedziałek)

08:00 - 15:30 (wtorek)

08:00 - 15:30 (środa)

08:00 - 15:30 (czwartek)

08:00 - 15:30 (piątek)

numer telefonu:
+48 94 317 03 60
numer fax:
+48 94 317 03 61
E-mail:
sekretariat@koszalin.ap.gov.pl
Strona www:
http://koszalin.ap.gov.pl

Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji publicznej i niektórych innych instytucjach działających na terenie środkowego Pomorza. Archiwum jest także placówką naukową, która zajmuje się badaniem zgromadzonych dokumentów oraz prowadzeniem działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej.

Na podstawie zgromadzonych w swoim zasobie dokumentów, Archiwum wydaje zaświadczenia oraz uwierzytelnione wypisy, odpisy, wyciągi i reprodukcje materiałów archiwalnych.

Z akt zgromadzonych w Archiwum korzystają nie tylko historycy i miłośnicy dziejów Pomorza, ale także naukowcy prowadzący badania w innych dziedzinach, studenci różnych kierunków zbierający materiały do prac zaliczeniowych oraz genealodzy. Dużą grupę odwiedzających stanowią pracownicy urzędów i innych zakładów pracy, korzystający z materiałów archiwalnych do celów służbowych.

Koszalińskie Archiwum posiada dwa Oddziały Zamiejscowe  - w Słupsku i Szczecinku. Wszystkie oddziały realizują bardzo szeroką ofertę edukacyjną, popularyzatorską i kulturalną. Serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w każdym wieku na cykl fascynujących lekcji archiwalnych, warsztatów kaligraficznych oraz wystaw. Regularnie organizujemy także wydarzenia plenerowe, pokazy, spotkania tematyczne dla otwartej publiczności.

Zasięg działania Archiwum Państwowego w Koszalinie to:

– na terenie województwa zachodniopomorskiego obszar obejmujący:miasto na prawach powiatu Koszalin, wszystkie gminy wchodzące w składpowiatów:białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego;

– na terenie województwa pomorskiego obszar obejmujący: miasto na prawach powiatu Słupsk, wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, lęborskiego i słupskiego, gminę Konarzyny powiatu chojnickiego.

Archiwum współpracuje z archiwami mającymi swoją siedzibę na terenie jego działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy zasób archiwalny. Szczegółowy zakres i zasięg działania Archiwum Państwowego w Koszalinie określony jest w Statucie.

 

Fascynujące archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie

Jeden z magazynów, w którym przechowywane są archiwalia

Liczba zespołów na SwA

1478

Liczba jednostek na SwA

166501

Liczba skanów na SwA

181341

Wielkość zasobu (m.b.):

2755.8

Liczba monografii w bibliotece:

7550

Powierzchnia magazynowa (m2):

747.0

Pojemność półek (m.b.):

2755.8

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

3200

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

18