Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

ul. Nowy Świat 72

Warszawa

00-330

Godziny otwarcia:

09:00 - 15:30 (poniedziałek)

09:00 - 15:30 (wtorek)

09:00 - 15:30 (środa)

09:00 - 15:30 (czwartek)

09:00 - 15:30 (piątek)

numer telefonu:
48 22 657 27 88
numer fax:
48 22 657 28 92
E-mail:
kwerenda@archiwum.pan.pl
Strona www:
http://archiwum.pan.pl/

Archiwum Polskiej Akademii Nauk (od 2011 r. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie) powstało na mocy Uchwały nr 167/53 Sekretariatu Naukowego PAN z 1 grudnia 1953 r. W roku 1954 powstał Oddział Archiwum PAN w Krakowie, w 1956 – Oddział Archiwum PAN w Poznaniu, a w 1974 – Oddział Archiwum PAN w Katowicach z siedzibą w Zabrzu.

Zadania Archiwum PAN sprecyzowane zostały w statucie, nadanym przez Sekretariat Naukowy Polskiej Akademii Nauk w 1962 r. Archiwum PAN stało się naukową placówką pomocniczą. W latach 1962-1977 podlegało Prezydium PAN, w okresie 1977-1997 należało do placówek Wydziału I Nauk Społecznych PAN. W maju 2002 r. Oddział Archiwum PAN w Krakowie usamodzielnił się jako Archiwum Nauki PAN i PAU. Na mocy ustawy o PAN z 2010 r. oraz opartych na niej regulacji prawnych, PAN Archiwum w Warszawie funkcjonuje jako pomocnicza jednostka naukowa i nadzorowana jest przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. PAN Archiwum w Warszawie, wraz z oddziałami w Poznaniu i Katowicach, jest wiodącą placówką archiwalną Polskiej Akademii Nauk, posiadającą zasób historyczny, gromadzącą i przechowującą materiały archiwalne jednostek organizacyjnych PAN, uprawnioną do gromadzenia spuścizn uczonych, dokumentacji towarzystw i instytucji naukowych w formie daru, depozytu i zakupu.

Zasób PAN Archiwum w Warszawie jest podzielony na trzy działy. Dział I obejmuje akta instytucji naukowych, redakcji i komitetów. Najważniejsze z nich to zespoły instytucji, które działały przed powstaniem Polskiej Akademii Nauk i przekazały jej swoją dokumentację: Towarzystwo Naukowe Warszawskie (1907-1952), Kasa im. Józefa Mianowskiego (1881-1951), Polskie Towarzystwo Historyczne (1886-1939, 1947-1968), Kongresy Nauki Polskiej I-III (1951-1986). Dział II obejmuje dokumenty wytworzone przez Polską Akademię Nauk – jej władze, jednostki organizacyjne, placówki naukowe oraz towarzystwa naukowe dotowane przez PAN do 1983 r. Dział III obejmuje spuścizny uczonych polskich oraz innych osób znanych z działalności oświatowej, politycznej i społecznej. Są to materiały pochodzenia prywatnego. PAN Archiwum w Warszawie gromadzi również fotografie, mikrofilmy, fotokopie i medale, posiada też różnego rodzaju kolekcje, takie jak kolekcja dokumentów do dziejów Uniwersytetu Wileńskiego czy zbiór nekrologów uczonych polskich. Przy Archiwum działa także biblioteka.

Liczba zespołów na SwA

868

Liczba jednostek na SwA

3741

Liczba skanów na SwA

38591

Wielkość zasobu (m.b.):

0.0

Liczba monografii w bibliotece:

0

Powierzchnia magazynowa (m2):

0.0

Pojemność półek (m.b.):

0.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

0

Najciekawsze materiały

Brak kolekcji