Archiwum Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Warszawska 24

Kraków

31-155

Godziny otwarcia:

07:00 - 15:00 (poniedziałek)

07:00 - 15:00 (wtorek)

07:30 - 15:00 (środa)

07:00 - 15:00 (czwartek)

07:00 - 15:00 (piątek)

numer telefonu:
12 628 22 60
numer fax:
E-mail:
archiwum@pk.edu.pl
Strona www:
https://www.pk.edu.pl

Zamysł utworzenia Politechniki Krakowskiej pojawił się pod koniec II wojny światowej, gdy w Krakowie przystąpiono do odbudowy życia akademickiego. W lutym 1945 r., z inicjatywy profesorów Izydora Stella-Sawickiego oraz Walerego Goetla - rektora Akademii Górniczej (od 1949 r. Akademii Górniczo-Hutniczej) utworzony został komitet. Zwieńczeniem jego działań było powstanie przy Akademii Górniczej Wydziałów Politechnicznych, tj. Architektury, Inżynierii i Komunikacji, a odpowiedzialnym za tę jednostkę organizacyjną wybrano prof. Stella-Sawickiego. Początkowo siedziba Wydziałów Politechnicznych mieściła się przy ul. Straszewskiego 28 oraz Al. 3 maja 7, ale już w maju 1947 r. Wojsko Polskie ofiarowało pierwszy z budynków przy ul. Warszawskiej 24 (teren po byłych austro-węgierskich koszarach im. Arcyksięcia Rudolfa, w okresie międzywojennym - im. Jana III Sobieskiego). W następnych latach sukcesywnie przekazywano kolejne gmachy, tworząc tym samym kampus, będący dziś wizytówką uczelni. Plany o zaistnieniu odrębnej placówki o randze uniwersyteckiej ziściły się w 1954 r. Dekret Prezydium Rady Ministrów z 7 lipca powołał do życia Politechnikę Krakowską. 22 lata później jej patronem został Tadeusza Kościuszko. Ilość wydziałów stale rosła - z trzech, które zapoczątkowały istnienie instytucji, do ośmiu funkcjonujących współcześnie. Narastający zasób wytwarzanej dokumentacji był powodem do dyskusji na temat utworzenia składnicy akt. Za początek działalności archiwum uczelni należy uznać dzień 8 czerwca 1951 r., w którym potrzebę jej utworzenia, podjął na posiedzeniu Senatu Wydziałów Politechnicznych prof. Michał Odlanicki-Poczobutt. Podniesienie tej sprawy miało związek z ministerialną instrukcją o zabezpieczeniu akt z 18 kwietnia tego samego roku. Powołano komisję celem „zakwalifikowania pomieszczeń nadających się na przechowywanie akt”. Zgodnie z wydaną rok później instrukcją zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji składnice podporządkowano sekretariatowi Rektora z pozostawieniem jej jednak jako wspólnej dla wszystkich komórek organizacyjnych. Dopiero na przełomie lat 50. i 60. archiwum znalazło się w pionie Dyrektora Administracyjnego. Pierwszą potwierdzoną kierowniczką, była lwowianka Karolina Schnayder (1912-1968), która pełniła tę funkcję od 1953 r. Pokoje przeznaczone na ten cel znajdowały się na parterze głównego budynku przy ul. Warszawskiej 24 (obecnie budynek Wydziału Inżynierii Lądowej) o powierzchni 12 m2. W związku ze specjalną zgodą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (15 marca 1958 r.) archiwa szkół wyższych otrzymały zezwolenie na trwałe przechowywanie akt, przejmując tym samym część zadań państwowej sieci. Miało to (i ma do dziś) przełożenie na charakter zasobu. Od 2002 r. archiwum mieści się w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Może pochwalić się ogromnym zasobem, na który składają się przede wszystkim akta osobowe studenckie i pracownicze, a ponadto inna dokumentacja z funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych. Zasób historyczny stanowią materiały wartościowe dla dziejów szkolnictwa wyższego m.in. kilkadziesiąt jednostek archiwalnych Politechniki Lwowskiej podarowanych w 1964 r., oraz akta osobowe studentów i pracowników Wydziałów Politechnicznych AG i AGH (1945-1956).

 

Liczba zespołów na SwA

0

Liczba jednostek na SwA

0

Liczba skanów na SwA

0

Wielkość zasobu (m.b.):

2145.0

Liczba monografii w bibliotece:

0

Powierzchnia magazynowa (m2):

546.5

Pojemność półek (m.b.):

3201.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

1

Najciekawsze materiały

Brak kolekcji