Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Podpułkownika Aleksandra Kity 5

Piła

64-920

Godziny otwarcia:

08:30 - 14:30 (poniedziałek)

08:30 - 14:30 (wtorek)

08:30 - 14:30 (środa)

08:30 - 14:30 (czwartek)

08:30 - 14:30 (piątek)

numer telefonu:
+48 67 349-16-08
numer fax:
E-mail:
pila@poznan.ap.gov.pl
Strona www:
http://poznan.ap.gov.pl

Archiwum w Pile istnieje od 1952 r. Swoim zasięgiem obejmowało początkowo ówczesne powiaty: chodzieski, czarnkowski, trzcianecki, złotowski oraz Piłę. Wraz z utworzeniem w 1975 r. województwa pilskiego teren działania znacznie się powiększył. Nastąpiły ponadto zmiany organizacyjne - Powiatowe Archiwum Państwowe w Pile zastąpione zostało Oddziałem w Pile Archiwum Państwowego w Poznaniu. Dziś, po kolejnej reformie administracyjnej, pilska placówka nadzoruje ten sam obszar co uprzednio, na który składają się powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wałecki, wągrowiecki i złotowski. Obecne lokum to już czwarta siedziba naszego oddziału. Początkowo były to trzy pokoje w budynku pilskiego starostwa, potem dwa przy ul. Kilińskiego. Przejściowo archiwum mieściło się nawet w budynku przeznaczonym do rozbiórki. Od 1984 r. zajmowało murowany barak przy ul. Śniadeckich, który miał służyć dziesięć lat. W 2004 roku pilskie archiwum przeprowadziło się do siedziby z prawdziwego zdarzenia.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Na zasób składają się 1022 zespoły liczące ponad 160 tysięcy jednostek wytworzonych głównie w XIX i XX wieku. Większość z nich to dokumentacja aktowa. Zaledwie 414 to jednostki geodezyjno-kartograficzne, a 14 - fotograficzne. Największym zespołem jest Rejencja Pograniczna Poznań - Prusy Zachodnie w Pile (16180 j.a.; 344,79 mb.).

Najciekawsze materiały odnaleźć można we wspomnianej już rejencji oraz aktach starostw, miast, gmin i sądów. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się akta metrykalne i urzędów stanu cywilnego, ze współczesnych zaś - Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Pile i Urzędu Wojewódzkiego w Pile.

SAMSUNG CAMERA PICTURES 2

Liczba zespołów na SwA

1233

Liczba jednostek na SwA

109935

Liczba skanów na SwA

449843

Wielkość zasobu (m.b.):

1844.0

Liczba monografii w bibliotece:

6

Powierzchnia magazynowa (m2):

360.3

Pojemność półek (m.b.):

0.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

3

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

8

Najciekawsze materiały

Brak kolekcji