Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Świętego Jana 26

Kraków

31-018

Godziny otwarcia:

00:00 - 00:00 (poniedziałek)

00:00 - 00:00 (wtorek)

11:00 - 17:00 (środa)

09:00 - 15:00 (czwartek)

09:00 - 15:00 (piątek)

numer telefonu:
12 422 82 63
numer fax:
E-mail:
sekretariat@archiwumnauki.pan.pl
Strona www:
http://www.archiwum-nauki.krakow.pl

Zasób Archiwum Nauki stanowią materiały archiwalne: należące do państwowego zasobu archiwalnego, zgodnie z dokumentem powierzenia z dnia 6 marca 2002 r. wydanego Polskiej Akademii Nauk przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz należące do niepaństwowego zasobu archiwalnego, stanowiące własność Polskiej Akademii Umiejętności. Prowadzona jest odrębna ewidencja dla państwowego i niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Archiwum Nauki działa w oparciu o statut podpisany przez prezesów obu Akademii, nadany decyzją Prezesa PAN z 12 lutego 2004 roku. Nadzór nad działalnością Archiwum sprawuje z upoważnienia Prezesa PAN Prezes Oddziału PAN w Krakowie. Archiwum posiada Radę Naukową złożoną z 10 członków po połowie desygnowanych przez Prezydium Oddziału PAN w Krakowie i Zarząd PAU. W Archiwum działa Komisja Metodyczna.

Do zadań statutowych Archiwum Nauki należy:

  • -gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie, ewidencjonowanie i opracowywanie, udostępnianie materiałów archiwalnych jednostek organizacyjnych PAN działających na obszarze Oddziału PAN w Krakowie, materiałów archiwalnych Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszeń i instytucji naukowych oraz archiwów osobistych (spuścizn) ludzi nauki i kultury;

  • -prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej oraz informacyjnej i popularyzacyjnej o Archiwum Nauki i jego zasobie;

  • -kształtowanie narastającego zasobu PAN i PAU.

Zasób Archiwum Nauki na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 1406,19 mb akt oraz dokumentację pozaktową (gromadzoną w poszczególnych zespołach akt): fotografie, medale i odznaczenia, mapy. Zbiory przechowywane są w 4 klimatyzowanych magazynach archiwalnych. Odpowiednie warunki przechowywania zostały stworzone dzięki funduszom uzyskanym z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i PAU.

Liczba zespołów na SwA

0

Liczba jednostek na SwA

0

Liczba skanów na SwA

0

Wielkość zasobu (m.b.):

0.0

Liczba monografii w bibliotece:

0

Powierzchnia magazynowa (m2):

0.0

Pojemność półek (m.b.):

0.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

0

Najciekawsze materiały

Brak kolekcji


Aktualności