Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

ul. Górna 7

Otwock

05-400

Godziny otwarcia:

09:00 - 17:00 (poniedziałek)

09:00 - 15:30 (wtorek)

09:00 - 15:30 (środa)

09:00 - 15:30 (czwartek)

09:00 - 15:30 (piątek)

numer telefonu:
+48 22 779 38 71
numer fax:
+48 22 779 38 71
E-mail:
apw.otwock@warszawa.ap.gov.pl
Strona www:
https://www.warszawa.ap.gov.pl

Oddział otwocki archiwum powołany został 10 listopada 1954 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe wchodzące w skład Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie. Terytorialny zasięg objął powiaty: garwoliński, mińsko-mazowiecki, otwocki, od 1956 nowo utworzony powiat rycki. Pierwszy okres działalności był bardzo trudny, gdyż archiwum nie dysponowało jakimkolwiek lokalem. Początkowo biuro kierownika mieściło się w jednym pokoju w budynku Miejskiej Rady Narodowej, archiwum nie miało żadnego magazynu, a zatem nie miało możliwości przejmowania akt.

W roku 1956 uzyskało pierwszy budynek murowany przy ul. Górnej 7. Była to stajnia rozlewni piwa browaru Haberbusch i Schile, posesja w okresie II wojny światowej przejęta przez Niemców w Komisaryczny Zarząd Nieruchomości, jako że posiadłość znajdowała się na terenie getta otwockiego. W pierwszym etapie działalności archiwum zajęło się gromadzeniem akt gmin, miast, stanu cywilnego i różnych związków i organizacji, które już zakończyły swoją działalność. Ponieważ magazyny bardzo szybko się zapełniły, w 1969 r. został opracowany wespół z władzami miejskimi Otwocka program rozwoju Archiwum. W konsekwencji Archiwum uzyskało drugi budynek wchodzący w skład w/w posiadłości i w roku 1978 przystąpiło do remontu, rozbudowy i modernizacji byłej rozlewni piwa.

Wraz z likwidacją powiatów, zlikwidowane zostało także archiwum powiatowe, w 1976 r. nastąpiły zmiany organizacyjne i terytorialne. Archiwum otrzymało nazwę Archiwum Państwowe m. st. w Warszawie Oddział w Otwocku. Obszar działania uległ istotnej zmianie i tak przejęliśmy od Oddziału w Nowym Dworze Mazowieckim część powiatu wołomińskiego wchodzącą do województwa stołecznego warszawskiego, a oddaliśmy do Archiwum Państwowego w Siedlcach tereny byłego powiatu mazowieckiego, garwolińskiego, otwockiego i ryckiego, które znalazły się w województwie siedleckim, a część powiatu ryckiego przejęło Archiwum Państwowe w Lublinie. Teren działania ograniczył się do części powiatu otwockiego, mińsko-mazowieckiego i wołomińskiego, tych które weszły w skład województwa stołecznego warszawskiego.

W roku 2013 w związku ze zmianami organizacyjnymi Archiwum otrzymało nazwę Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku.

Aktualny zasięg działania Oddziału w Otwocku to miasta: Józefów, Kobyłka, Marki, Otwock, Sulejówek, Halinów, Ząbki, Zielonka oraz gminy: Celestynów, Halinów, Karczew, Radzymin, Wołomin. 

Zasób oddziału składa się z 518 zespołów archiwalnych, 189 254 jednostek archiwalnych, to jest 1 333.43 m.b. (stan na 31 marca 2021 r.) wytworzonych w XIX - XX wieku na obszarze do 1975 r. powiatu mińsko-mazowieckiego, garwolińskiego, otwockiego i ryckiego. Po roku 1975 z obecnego terenu działania. W szczególności zasób archiwum tworzą:

  • akta administracji ogólnej i specjalnej państwowej i samorządowej
  • akta sądowe i instytucji wymiaru sprawiedliwości
  • akta stanu cywilnego
  • akta instytucji i organizacji społecznych i zawodowych
  • akta przedsiębiorstw
  • dokumentacja techniczna
  • zbiory i kolekcje

Pod względem zawartości źródłowej jednymi z bogatszych i cenniejszych materiałów są akta urzędów administracji ogólnej i specjalnej od szczebla gromadzkiego do powiatowego. Najczęściej wykorzystywany i najbogatszy materiał znajduje się w Aktach miasta Otwocka 1916-1950. Akta nie były brakowane i nie uległy też prawie żadnemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej, zachowała się (niekompletnie) także dokumentacja techniczna budynków wybudowanych w okresie międzywojennym w Otwocku, często są to projekty bardzo znanych architektów. Znajdują się także akta urzędów z okresu zaboru rosyjskiego.

Oddział posiada bogate zbiory akt sądowych i instytucji, które stanowią istotne źródło do historii społecznej i gospodarczej, są to materiały mało wykorzystane przez badaczy. Akta hipoteczne posiadamy z Garwolina, Wołomina i Otwocka z okresu XIX wieku do 1947 r., natomiast notarialne od 1810 roku.

Akta stanu cywilnego wyznania rzymsko-katolickiego, ewangelicko-augsburskiego, wyznań niechrześcijańskich od 1810 roku, zachowane prawie kompletnie za wyjątkiem wyznań niechrześcijańskich, które w większości zostały wywiezione przez Niemców w okresie okupacji.

W aktach przedsiębiorstw w zespole Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim z lat 1880-1960 zachowały się akta Fabryki K. Rudzki i Spółka budującej mosty w latach 1880-1914 przede wszystkim jest to XIX-wieczna dokumentacja techniczna.

W roku 2000 w związku z konkursem przeprowadzanym przez archiwa z okazji "Dni otwartych archiwów" nasz zasób wzbogacił się o podarowane nam przez uczestników konkursu zbiory rodzinne, które zapoczątkowały zbiory ikonograficzne.

Poza wymienionymi powyżej grupami dokumentacji zasób oddziału uzupełniają: akta zakładów i przedsiębiorstw, spółdzielni, szkół, instytucji finansowych i banków.

Liczba zespołów na SwA

586

Liczba jednostek na SwA

22153

Liczba skanów na SwA

67657

Wielkość zasobu (m.b.):

1249.4

Liczba monografii w bibliotece:

0

Powierzchnia magazynowa (m2):

520.0

Pojemność półek (m.b.):

0.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

12