Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

Księdza Skorupki 4

Włocławek

87-800

Godziny otwarcia:

07:15 - 14:45 (poniedziałek)

07:15 - 14:45 (wtorek)

07:15 - 14:45 (środa)

07:15 - 14:45 (czwartek)

07:15 - 14:45 (piątek)

numer telefonu:
+48 54 232 28 57
numer fax:
+48 54 232 28 57
E-mail:
wloclawek@torun.ap.gov.pl
Strona www:
http://www.torun.ap.gov.pl

Pierwszą państwową instytucją, powołaną do gromadzenia dokumentacji ze zlikwidowanych urzędów na terenie miasta Włocławka, był utworzony 1 VIII 1950 r. Oddział Powiatowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W 1951 r. Oddział przekształcony został w Powiatowe Archiwum Państwowe we Włocławku, obejmując terenem swego działania powiaty: aleksandrowski, lipnowski, włocławski, miasto Włocławek, a od 1956 r. nowoutworzony powiat radziejowski. Po reformie podziału administracyjnego kraju w 1975 r. Powiatowe Archiwum Państwowe we Włocławku z dniem 1 I 1976 r. przekształcone zostało w Oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Od 1975 r. Oddział we Włocławku terenem swego działania objął nowoutworzone województwo włocławskie. W 1982 r. Oddział Włocławski podporządkowany został Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Toruniu, a następnie (od 1984 r.) Archiwum Państwowemu w Toruniu. Kierownikiem oddziału w latach 1976-2007 była mgr Marianna Gruszczyńska. Od 2007 r. kierownikiem Oddziału jest dr Tomasz Dziki.

Archiwum Państwowe w Toruniu, Oddział we Włocławku

adres:  Ks. Skorupki 4; 87-800 Włocławek
telefon:  (0-48) (54) 232-28-57

 

Liczba zespołów na SwA

1425

Liczba jednostek na SwA

43973

Liczba skanów na SwA

35

Wielkość zasobu (m.b.):

2120.0

Liczba monografii w bibliotece:

0

Powierzchnia magazynowa (m2):

351.6

Pojemność półek (m.b.):

0.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

0

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

15

Najciekawsze materiały

Brak kolekcji


Aktualności