Szukaj w Archiwach to zbiory
archiwalne on-line

 

Znajdziesz tu akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje,
dokumentację techniczną i wiele innych

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje

Szukaj w archiwach to:


  • 110 instytucje udostępniające archiwalia
  • 64 milionów skanów i materiałów
  • 15 milionów opisów materiałów archiwalnych

Siedleccy adwokaci i sędziowie

Kolekcję tworzą fotografie ze Zbioru Haliny Marii Berezy (1883 - 1974), siedleckiej nauczycielki 1684, 1863-1968: 1. Komitet Organizacyjny Balu Prawników. Nazwiska sędziów, prokuratorów, adwokatów, mecenasów, brak daty, [1926-1931] sygn. 43. 2. Zdjęcie grupowe 16 mężczyzn według opisu na odwrocie: Siedlecka palestra, m.in. Stanisław Bereza, brak daty, [1900-1911], sygn. 78. 3. Zdjęcie grupowe 10 mężczyzn według opisu na odwrocie: adwokaci siedleccy, m.in. Stanisław Bereza, brak daty, [1900-1911], sygn. 79. 4. Zdjęcie grupowe dużej grupy mężczyzn na tle ściany w urzędzie (sąd?) z dużym portretem marszałka J. Piłsudskiego, fot. Marian Fuks, Warszawa Jerozolimska 35, na odwrocie odręczne podpisy m.in. Aleksander Niedbalski, Tadeusz Garliński, Kazimierz Mróz, ks. J. Żurowski, A. Drachal, J. Wiadrowski, M. Petrykowski, brak daty, [1926-1935], sygn. 84. 5. Zdjęcie grupowe, prawdopodobnie pracownicy urzędu lub instytucji wymiaru sprawiedliwości (Biuro IV Oddziału?, obok nazwisk skróty określeń asesor, kancelista, woźny, adiunkt, emeryt) 1931 r., sygn. 85. 6. Fotografia portretowa Stanisław Bereza - adwokat przysięgły (1850-1911), fot. A. Gancwol [1900-1911], sygn. 104. Fotografia portretowa Bereza Stefan Henryk- prawnik, pianista, kompozytor (1888-1939)?, sygn. 106. Urodzony 9 III 1888 r. w Siedlcach, s. Stanisława, siedleckiego adwokata i Walentyny z Boguckich, wnuk Wincentego Berezy, prokuratora Trybunału Cywilnego w Siedlcach. Po ukończeniu gimnazjum w Siedlcach, w którym pobierał naukę w l. 1899-1907, rozpoczął studia w Moskwie. Ukończył tam wydział prawa, a także konserwatorium muzyczne w 1913 r. w klasie fortepianu. W latach 1915-1917 był prof. konserwatorium muzycznego w Charkowie, ok. 1916?.

Obraz 1 z kolekcji "Siedleccy adwokaci i sędziowie" Obraz 2 z kolekcji "Siedleccy adwokaci i sędziowie" Obraz 3 z kolekcji "Siedleccy adwokaci i sędziowie" Obraz 4 z kolekcji "Siedleccy adwokaci i sędziowie" Obraz 5 z kolekcji "Siedleccy adwokaci i sędziowie" Obraz 6 z kolekcji "Siedleccy adwokaci i sędziowie"

Mapy wsi regionu sieradzkiego

Ważną częścią zasobu archiwów państwowych stanowią materiały kartograficzne wytworzone przez różnego rodzaju urzędy i instytucje, m. in. urzędy katastralne, urzędy gubernialne, urzędy administracji państwowej i samorządowej. Wyróżniają się nie tylko jako nośnik informacji obrazujący kierunki rozwoju przestrzennego miast i wsi, ale również poprzez barwną postać fizyczną. Składają się one na zawartość Zbioru kartograficznego ale również stanowią część ksiąg hipotecznych dóbr ziemskich i nieruchomości miejskich z obszaru byłego województwa sieradzkiego. Pojedyncze plany załączone zostały także do niektórych aktów notarialnych spisywanych w kancelariach notarialnych. Zbiór operatów geodezyjnych i map odnaleźć również można w pozostałości po Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Wieluniu oraz Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Sieradzu. Istotną częścią zbiorów są wydania map topograficznych składające się na Zbiór map topograficznych powiatu łaskiego. Wybrane i zaprezentowane w kolekcji plany i mapy z XIX w. prezentują wsie regionu sieradzkiego. Pochodzą ze Zbioru kartograficznego Oddziału w Sieradzu Archiwum Państwowego w Łodzi.

Obraz 1 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego" Obraz 2 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego" Obraz 3 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego" Obraz 4 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego" Obraz 5 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego" Obraz 6 z kolekcji "Mapy wsi regionu sieradzkiego"

Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej

Jerzy Potocki (1889-1961), syn Romana i Elżbiety Matyldy z Radziwiłłów - dyplomata, senator. W . 1919-1920 był adiutantem Józefa Piłsudskiego. W 1933 r. otrzymał nominację na ambasadora RP w Rzymie, której nie przyjął. W tym samym roku mianowany został ambasadorem RP w Turcji, a w 1936 r. ambasadorem RP w Waszyngtonie z jednoczesną nominacją na posła przy rządzie Republiki Kubańskiej. Jerzy Potocki wiele polował i podróżował. W 1932 roku wydał książkę "Na wonie i na łowach", w której opisał swoje wspomnienia z czasów I wojny światowej oraz myśliwskie przeżycia z wypraw na trzy kontynenty, w tym z wyprawy do Ameryki Północnej. Prezentowane zdjęcia pochodzą ze Zbioru fotografii Oddziału III.

Obraz 1 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" Obraz 2 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" Obraz 3 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" Obraz 4 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" Obraz 5 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" Obraz 6 z kolekcji "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej"
1621-1829
Zespół: Księgi ziemskie chełmskie
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie
1920
Zespół: Zbiór widokówek
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lesznie
1939
Zespół: Archiwum fotograficzne Henryka Poddębskiego
Archiwum: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1609-1609
Zespół: Księgi miejskie Warszawa-Ekonomiczne
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1625, 6 X
Zespół: Akta miasta Przemyśla
Archiwum: Archiwum Państwowe w Przemyślu
1812
Zespół: Zbiór map Polski
Archiwum: Archiwum Państwowe w Lublinie

Pomóż nam zidentyfikować materiały archiwalne.

Cały czas nie znamy, bądź nie jesteśmy pewni ich historii.