Suche in den Archiven
ist eine Sammlung von Online-Archiv

 

Hier finden Sie Dateien, Metriken, Karten, Fotos, Sammlungen,
Technische Dokumentation und vieles mehr

Wählen Sie den Dokumententyp

Wählen Sie eine historische Periode

Versuchen Sie es anders 

Erweiterte Suche Sammlungen durchsuchen

Suche in Archiven ist:


  • 108 Institutionen, die Archive bereitstellen
  • 56 Millionen von Scans und Materialien
  • 15 Millionen von Beschreibungen von Archivmaterial

Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy

Kolekcja zawiera fragmenty dokumentacji dotyczącej udziału Jana Kantego Działyńskiego (1829-1880) w Powstaniu Styczniowym - akt oskarżenia przeciwko Działyńskiemu i towarzyszom z roku 1863 i wyrok w tzw. "procesie berlińskim" z 1864 roku. Sąd orzekł wykonanie śmierci i konfiskatę dóbr. Działyński po ogłoszeniu wyroku udał się na emigrację, gdzie po pięciu latach doczekał się amnestii i zwolnienia od zarzutów. Prezentowane materiały pochodzą z zespołów Prezydium Policji w Poznaniu (nr 290) i Działyńscy ze Złotowa i Kórnika (nr 5414).

image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy"
1935
Team: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archiv: Archiwum Akt Nowych
1618-1619
Team: Metryka Koronna
Archiv: Archiwum Główne Akt Dawnych
b.d. [XIX w.]
Team: Zbiór Zygmunta Glogera
Archiv: Archiwum Narodowe w Krakowie
1700
Team: Zbiór rękopisów archiwalnych
Archiv: Archiwum Państwowe we Wrocławiu
I połowa XIX w.
Team: Archiwum Ordynacji Myszkowskich
Archiv: Archiwum Państwowe w Kielcach
1948-1949
Team: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiv: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Helfen Sie uns, Archivmaterialien zu identifizieren.

Die ganze Zeit wissen wir nicht oder nicht sicher sind, ihre Geschichte.