Suche in den Archiven
ist eine Sammlung von Online-Archiv

 

Hier finden Sie Dateien, Metriken, Karten, Fotos, Sammlungen,
Technische Dokumentation und vieles mehr

Dokumententyp wählen

Wählen Sie eine historische Periode

Versuchen Sie es anders 

Erweiterte Suche Sammlungen durchsuchen

Suche in Archiven ist:


  • 110 Institutionen, die Archive bereitstellen
  • 64 Millionen von Scans und Materialien
  • 15 Millionen von Beschreibungen von Archivmaterial

Siedleccy adwokaci i sędziowie

Kolekcję tworzą fotografie ze Zbioru Haliny Marii Berezy (1883 - 1974), siedleckiej nauczycielki 1684, 1863-1968: 1. Komitet Organizacyjny Balu Prawników. Nazwiska sędziów, prokuratorów, adwokatów, mecenasów, brak daty, [1926-1931] sygn. 43. 2. Zdjęcie grupowe 16 mężczyzn według opisu na odwrocie: Siedlecka palestra, m.in. Stanisław Bereza, brak daty, [1900-1911], sygn. 78. 3. Zdjęcie grupowe 10 mężczyzn według opisu na odwrocie: adwokaci siedleccy, m.in. Stanisław Bereza, brak daty, [1900-1911], sygn. 79. 4. Zdjęcie grupowe dużej grupy mężczyzn na tle ściany w urzędzie (sąd?) z dużym portretem marszałka J. Piłsudskiego, fot. Marian Fuks, Warszawa Jerozolimska 35, na odwrocie odręczne podpisy m.in. Aleksander Niedbalski, Tadeusz Garliński, Kazimierz Mróz, ks. J. Żurowski, A. Drachal, J. Wiadrowski, M. Petrykowski, brak daty, [1926-1935], sygn. 84. 5. Zdjęcie grupowe, prawdopodobnie pracownicy urzędu lub instytucji wymiaru sprawiedliwości (Biuro IV Oddziału?, obok nazwisk skróty określeń asesor, kancelista, woźny, adiunkt, emeryt) 1931 r., sygn. 85. 6. Fotografia portretowa Stanisław Bereza - adwokat przysięgły (1850-1911), fot. A. Gancwol [1900-1911], sygn. 104. Fotografia portretowa Bereza Stefan Henryk- prawnik, pianista, kompozytor (1888-1939)?, sygn. 106. Urodzony 9 III 1888 r. w Siedlcach, s. Stanisława, siedleckiego adwokata i Walentyny z Boguckich, wnuk Wincentego Berezy, prokuratora Trybunału Cywilnego w Siedlcach. Po ukończeniu gimnazjum w Siedlcach, w którym pobierał naukę w l. 1899-1907, rozpoczął studia w Moskwie. Ukończył tam wydział prawa, a także konserwatorium muzyczne w 1913 r. w klasie fortepianu. W latach 1915-1917 był prof. konserwatorium muzycznego w Charkowie, ok. 1916?.

image.from.collection.number "Siedleccy adwokaci i sędziowie" image.from.collection.number "Siedleccy adwokaci i sędziowie" image.from.collection.number "Siedleccy adwokaci i sędziowie" image.from.collection.number "Siedleccy adwokaci i sędziowie" image.from.collection.number "Siedleccy adwokaci i sędziowie" image.from.collection.number "Siedleccy adwokaci i sędziowie"

Mapy wsi regionu sieradzkiego

Ważną częścią zasobu archiwów państwowych stanowią materiały kartograficzne wytworzone przez różnego rodzaju urzędy i instytucje, m. in. urzędy katastralne, urzędy gubernialne, urzędy administracji państwowej i samorządowej. Wyróżniają się nie tylko jako nośnik informacji obrazujący kierunki rozwoju przestrzennego miast i wsi, ale również poprzez barwną postać fizyczną. Składają się one na zawartość Zbioru kartograficznego ale również stanowią część ksiąg hipotecznych dóbr ziemskich i nieruchomości miejskich z obszaru byłego województwa sieradzkiego. Pojedyncze plany załączone zostały także do niektórych aktów notarialnych spisywanych w kancelariach notarialnych. Zbiór operatów geodezyjnych i map odnaleźć również można w pozostałości po Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Wieluniu oraz Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Sieradzu. Istotną częścią zbiorów są wydania map topograficznych składające się na Zbiór map topograficznych powiatu łaskiego. Wybrane i zaprezentowane w kolekcji plany i mapy z XIX w. prezentują wsie regionu sieradzkiego. Pochodzą ze Zbioru kartograficznego Oddziału w Sieradzu Archiwum Państwowego w Łodzi.

image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego" image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego" image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego" image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego" image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego" image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego"

Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej

Jerzy Potocki (1889-1961), syn Romana i Elżbiety Matyldy z Radziwiłłów - dyplomata, senator. W . 1919-1920 był adiutantem Józefa Piłsudskiego. W 1933 r. otrzymał nominację na ambasadora RP w Rzymie, której nie przyjął. W tym samym roku mianowany został ambasadorem RP w Turcji, a w 1936 r. ambasadorem RP w Waszyngtonie z jednoczesną nominacją na posła przy rządzie Republiki Kubańskiej. Jerzy Potocki wiele polował i podróżował. W 1932 roku wydał książkę "Na wonie i na łowach", w której opisał swoje wspomnienia z czasów I wojny światowej oraz myśliwskie przeżycia z wypraw na trzy kontynenty, w tym z wyprawy do Ameryki Północnej. Prezentowane zdjęcia pochodzą ze Zbioru fotografii Oddziału III.

image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej"
1621-1829
Team: Księgi ziemskie chełmskie
Archiv: Archiwum Państwowe w Lublinie
1920
Team: Zbiór widokówek
Archiv: Archiwum Państwowe w Lesznie
1939
Team: Archiwum fotograficzne Henryka Poddębskiego
Archiv: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1609-1609
Team: Księgi miejskie Warszawa-Ekonomiczne
Archiv: Archiwum Główne Akt Dawnych
1625, 6 X
Team: Akta miasta Przemyśla
Archiv: Archiwum Państwowe w Przemyślu
1812
Team: Zbiór map Polski
Archiv: Archiwum Państwowe w Lublinie

Helfen Sie uns, Archivmaterialien zu identifizieren.

Die ganze Zeit wissen wir nicht oder nicht sicher sind, ihre Geschichte.