Suche in den Archiven
ist eine Sammlung von Online-Archiv

 

Hier finden Sie Dateien, Metriken, Karten, Fotos, Sammlungen,
Technische Dokumentation und vieles mehr

Dokumententyp wählen

Wählen Sie eine historische Periode

Versuchen Sie es anders 

Erweiterte Suche Sammlungen durchsuchen

Suche in Archiven ist:


  • 111 Institutionen, die Archivgut bereitstellen
  • 65 Millionen von Scans und Materialien
  • 15 Millionen von Verzeichnungen von Archivalien

Mapy wsi regionu sieradzkiego

Ważną częścią zasobu archiwów państwowych stanowią materiały kartograficzne wytworzone przez różnego rodzaju urzędy i instytucje, m. in. urzędy katastralne, urzędy gubernialne, urzędy administracji państwowej i samorządowej. Wyróżniają się nie tylko jako nośnik informacji obrazujący kierunki rozwoju przestrzennego miast i wsi, ale również poprzez barwną postać fizyczną. Składają się one na zawartość Zbioru kartograficznego ale również stanowią część ksiąg hipotecznych dóbr ziemskich i nieruchomości miejskich z obszaru byłego województwa sieradzkiego. Pojedyncze plany załączone zostały także do niektórych aktów notarialnych spisywanych w kancelariach notarialnych. Zbiór operatów geodezyjnych i map odnaleźć również można w pozostałości po Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Wieluniu oraz Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Sieradzu. Istotną częścią zbiorów są wydania map topograficznych składające się na Zbiór map topograficznych powiatu łaskiego. Wybrane i zaprezentowane w kolekcji plany i mapy z XIX w. prezentują wsie regionu sieradzkiego. Pochodzą ze Zbioru kartograficznego Oddziału w Sieradzu Archiwum Państwowego w Łodzi.

image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego" image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego" image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego" image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego" image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego" image.from.collection.number "Mapy wsi regionu sieradzkiego"

Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej

Jerzy Potocki (1889-1961), syn Romana i Elżbiety Matyldy z Radziwiłłów - dyplomata, senator. W . 1919-1920 był adiutantem Józefa Piłsudskiego. W 1933 r. otrzymał nominację na ambasadora RP w Rzymie, której nie przyjął. W tym samym roku mianowany został ambasadorem RP w Turcji, a w 1936 r. ambasadorem RP w Waszyngtonie z jednoczesną nominacją na posła przy rządzie Republiki Kubańskiej. Jerzy Potocki wiele polował i podróżował. W 1932 roku wydał książkę "Na wonie i na łowach", w której opisał swoje wspomnienia z czasów I wojny światowej oraz myśliwskie przeżycia z wypraw na trzy kontynenty, w tym z wyprawy do Ameryki Północnej. Prezentowane zdjęcia pochodzą ze Zbioru fotografii Oddziału III.

image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej" image.from.collection.number "Wyprawa Jerzego Potockiego do puszczy amerykańskiej"

Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu - obecnie Kościół pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus zwany inaczej Kościołem Uniwersyteckim. Barokowy kościół, wzniesiony przez jezuitów w latach 1689–1698. Świątynia ta ma jeden z najbogatszych we Wrocławiu wystrojów barokowych wnętrza. Jest to typowa dla architektury jezuickiej świątynia jednonawowa z dwoma rzędami (2 × 6) kaplic bocznych, nad którymi znajdują się empory otwarte ku nawie. Długość kościoła wynosi 53,2 metry, szerokość 26,2 m, a wysokość 23,6 m. Projektantem kościoła był włoski architekt Teodor Moretti, a budowę powierzono Mateuszowi Bienerowi i Janowi Knollowi. Pod koniec prac wykończeniowych kościoła wybudowano w sąsiedztwie (1728–1741) gmach kolegium jezuickiego, które od 1811 po dziś dzień pełni funkcję gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Świątynia była kilkakrotnie opuszczana i lekko niszczona w wyniku katastrof (1748 wybuch pobliskiej Baszty Prochowej) i działań wojennych (wojna siedmioletnia 1756–1763, gdy przekształcono go na magazyn zboża; Festung Breslau 1945). Podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku świątynia nie poniosła zbyt dużych strat i barokowy wystrój oraz wyposażenie przetrwały do dziś. (Źródło: wikipedia.org) W zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu (zespół 1868) odnajdujemy liczne fotografie obiektu będącego jednym z najważniejszych zabytków architektury sakralnej Wrocławia. Fotografie te publikujemy w niniejszej kolekcji.

image.from.collection.number "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu" image.from.collection.number "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu" image.from.collection.number "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu" image.from.collection.number "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu" image.from.collection.number "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu" image.from.collection.number "Kościół św. Macieja (Matthiaskirche) we Wrocławiu w latach 1890-1930 w zbiorze ikonograficznym Archiwum Państwowego we Wrocławiu"
1621-1829
Bestand: Księgi ziemskie chełmskie
Archiv: Archiwum Państwowe w Lublinie
1920
Bestand: Zbiór widokówek
Archiv: Archiwum Państwowe w Lesznie
1939
Bestand: Archiwum fotograficzne Henryka Poddębskiego
Archiv: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1609-1609
Bestand: Księgi miejskie Warszawa-Ekonomiczne
Archiv: Archiwum Główne Akt Dawnych
1625, 6 X
Bestand: Akta miasta Przemyśla
Archiv: Archiwum Państwowe w Przemyślu
1812
Bestand: Zbiór map Polski
Archiv: Archiwum Państwowe w Lublinie

Helfen Sie uns, Archivmaterialien zu identifizieren.

Die ganze Zeit wissen wir nicht oder nicht sicher sind, ihre Geschichte.