Suche in den Archiven
ist eine Sammlung von Online-Archiv

 

Hier finden Sie Dateien, Metriken, Karten, Fotos, Sammlungen,
Technische Dokumentation und vieles mehr

Wählen Sie den Dokumententyp

Wählen Sie eine historische Periode

Versuchen Sie es anders 

Erweiterte Suche Sammlungen durchsuchen

Suche in Archiven ist:


  • 105 Institutionen, die Archive bereitstellen
  • 46 über 46 Scans und Materialien
  • 13 Millionen von Beschreibungen von Archivmaterial

Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost

Kolekcja zawiera dokumenty organizujące funkcjonowanie ośmiu cechów rzemieślniczych (garncarzy, krawców, mielcarzy, młynarzy, piekarzy, rzeźników, szewców oraz cechu łącznego stolarzy, bednarzy i kołodziejów) funkcjonujących we wczesnej nowożytności w Babimoście.

image.from.collection.number "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost" image.from.collection.number "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost" image.from.collection.number "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost" image.from.collection.number "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost" image.from.collection.number "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost" image.from.collection.number "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost"

Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie

Jezuici zostali sprowadzeni do Nysy w 1622 r. przez biskupa wrocławskiego Karola I Habsburga. Miało to przyczynić się do wzmocnienia pozycji Kościoła katolickiego na Śląsku i uczynić z miasta silny ośrodek kontrreformacji. Jezuici przybyli do Nysy, enklawy katolicyzmu i siedziby biskupów wrocławskich, stosunkowo późno ze względu na sprzeciw stanów śląskich, zdominowanych przez protestantów. Początkowo osiedlili się przy Rynku Solnym, w nieistniejącym już klasztorze bożogrobców. W latach 1669-1686 wzniesiono dla jezuitów kolegium według projektu Petra Schüllera z Ołomuńca. Kolejny biskup wrocławski, Karol Ferdynand Waza, ufundował kościół zaprojektowany przez Andreo Quadro z Mediolanu. Kamień węgielny pod budowę wmurowano 27 maja 1688 roku, a konsekracja świątyni przez biskupa Ludwika Franciszka von Neuberga została dokonana 1 czerwca 1692 roku. Kościół spłonął podczas oblężenia miasta przez wojska napoleońskie w 1807 roku. Graduał to jeden ze zmiennych śpiewów, wykonywanych podczas katolickiej liturgii mszy. W Kościele katolickim graduał wykonywany był po lekcji, poprzedzał śpiew Alleluja. Zachowany graduał powstał na potrzeby nyskich jezuitów w 1649 r. (sygn. 45/141/4)

image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie" image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie" image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie" image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie" image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie" image.from.collection.number "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"

Zima

Świat okryty śnieżnym puchem na starych fotografiach z zasobu Archiwum Akt Nowych , Archiwum Państwowego w Radomiu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz Archiwum Państwowego w Łodzi

image.from.collection.number "Zima" image.from.collection.number "Zima" image.from.collection.number "Zima" image.from.collection.number "Zima" image.from.collection.number "Zima" image.from.collection.number "Zima"
1952-1955

Helfen Sie uns, Archivmaterialien zu identifizieren.

Die ganze Zeit wissen wir nicht oder nicht sicher sind, ihre Geschichte.