Suche in den Archiven
ist eine Sammlung von Online-Archiv

 

Hier finden Sie Dateien, Metriken, Karten, Fotos, Sammlungen,
Technische Dokumentation und vieles mehr

Wählen Sie den Dokumententyp

Wählen Sie eine historische Periode

Versuchen Sie es anders 

Erweiterte Suche Sammlungen durchsuchen

Suche in Archiven ist:


  • 108 Institutionen, die Archive bereitstellen
  • 50 über 50 Scans und Materialien
  • 14 Millionen von Beschreibungen von Archivmaterial

Poznań na pocztówkach

Zespół zbiór widokówek został utworzony w 1994 roku, włączono do niego 189 jednostek archiwalnych z zasobu nieewidencjonowanego. Zbiór powiększał się z biegiem czasu, dzięki uzupełnianiu go o nowe materiały, które napływały do Archiwum. Jednym z większych takich nabytków był zakup 121 widokówek w 1999 r. (ks. nab. nr 259/99). Materiały stanowiły cenne wzbogacenie zbioru, dotyczą przede wszystkim zamków i pałaców w dawnej Wielkopolsce (obec. sygn. 407-525). Najliczniejszą grupę w zbiorze stanowią widokówki przekazane Archiwum w drodze darowizn. Wyjątkowym darem dla Archiwum były archiwalia otrzymane w 2003 r. dzięki uprzejmości rodziny prof. Stanisława Nawrockiego (ks. nab. nr 1123). Liczyły 143 j. a., przedstawiały głównie Poznań, Rawicz, Manieczki i Wielkopolski Park Narodowy, pochodziły z lat 1960-1989 (obec. sygn. 262-406). Istotną część zbioru stanowią materiały ofiarowane przez pracowników APP, dotyczą różnej tematyki, np. widoków Poznania i okolic (ks. Nab. Nr 3572 – 2012 r., ks. Nab. Nr 2254- 2007 r., sygn. 566-567, ks. Nab. Nr 2724 – 2009 r., sygn. 549-558, ks. Nab. Nr 2777 – 2009 r., sygn. 568-573, ks. Nab. Nr 4046 – 2015 r., sygn. 614-618), czy istotnych wydarzeń (ks. Nab. 3666, 2013 r., sygn. 581-584). Obecnie zbiór widokówek tworzy 618 j. a. Głównym tematem zebranych pocztówek są zabytki architektury z końca XIX i całego XX w. z terenów Poznania i Wielkopolski – miast takich jak Wolsztyn, Śrem, Ostrów Wlkp, Środa Wlkp, Osieczna, Rawicz, Kórnik, a także Warszawa i Berlin. Większość widokówek zachowała się w bardzo dobrym stanie. Prezentowane na pocztówkach widoki to w przeważającej ilości fotografie, czarno białe lub kolorowane, ale również szkice i rysunki. Prezentujemy wybór najciekawszych pocztówek z widokami z Poznania i jego okolic, które wchodzą w skład zespołu.

image.from.collection.number "Poznań na pocztówkach" image.from.collection.number "Poznań na pocztówkach" image.from.collection.number "Poznań na pocztówkach" image.from.collection.number "Poznań na pocztówkach" image.from.collection.number "Poznań na pocztówkach" image.from.collection.number "Poznań na pocztówkach"

Helfen Sie uns, Archivmaterialien zu identifizieren.

Die ganze Zeit wissen wir nicht oder nicht sicher sind, ihre Geschichte.