Suche in den Archiven
ist eine Sammlung von Online-Archiv

 

Hier finden Sie Dateien, Metriken, Karten, Fotos, Sammlungen,
Technische Dokumentation und vieles mehr

Wählen Sie den Dokumententyp

Wählen Sie eine historische Periode

Versuchen Sie es anders 

Erweiterte Suche Sammlungen durchsuchen

Suche in Archiven ist:


  • 111 Institutionen, die Archive bereitstellen
  • 55 über 55 Scans und Materialien
  • 14 Millionen von Beschreibungen von Archivmaterial

Symbolika na plakacie LOPP

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej jako organizacja została powołana w 1928 r. Powstała ona z połączenia Ligi Obrony Powietrznej Państwa oraz Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Struktura terenowa organizacji była dość rozbudowana i oprócz komitetów na szczeblu województwa czy powiatu, istniały także koła lokalne, funkcjonujące przy szkołach, przedsiębiorstwach, uczelniach czy organach władz. Jednym z prezesów L. O. P. P. był weteran wojny polsko-bolszewickiej generał Leon Berbecki, a członkiem honorowym był nawet prezydent Ignacy Mościcki. Jej głównym celem była działalność na rzecz rozwoju lotnictwa w Polsce. Wspierała propagandowo i finansowo zakupy sprzętu, badania i rozwój konstrukcji lotniczych, sport oraz publikacje o tematyce związanej z lotnictwem. Liga prowadziła szeroko zakrojoną akcję propagandową przy pomocy plakatów, odwołując się w nich do różnych motywów historycznych i narodowych, tak by zachęcić do wstępowania w jej szeregi jak największą liczbę osób. Częstym motywem było nawiązanie do wizerunku orła, w tym także do najsłynniejszej formacji jazdy - husarii. Zaprezentowane plakaty pochodzą z zespołu o numerze 632 Zbiór afiszów i druków ulotnych o sygnaturach: 52, 125, 127, 131, 132, 133, 139.

image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP" image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP" image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP" image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP" image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP" image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP"

Nysa - Śląski Rzym

W przyszłym roku Nysa, położona w kotlinie u zbiegu rzek Nysy Kłodzkiej i Białej Głuchołaskiej, obchodzić będzie swoje 800-lecie. Będąc stolicą księstwa biskupiego, już w wieku XVI uchodziła za perłę architektury śląskiej. Widoczne z daleka wieże licznych kościołów, ratusza i baszt obronnych murów przyniosły jej miano „Śląskiego Rzymu". Działania wojenne w marcu 1945 roku zniszczyły przeszło 70 proc. zabudowy miasta. Były to największe w dziejach miasta zniszczenia, zburzony został średniowieczny ratusz i większość zabytkowego śródmieścia. Przy odbudowie starano się zachować historyczny plan śródmieścia i przeprowadzono renowację możliwych do uratowania zabytków. W śródmieściu też należy szukać najcenniejszych zabytków historycznego miasta. Są to: kościoły św. Jakuba, św. Barbary, św. Piotra i Pawła oraz Wniebowzięcia Panny Marii wraz z kompleksem Carolinum, dworzec i pałac biskupi, zabytkowe kamieniczki w Rynku, Dom Wagi Miejskiej i wieże bramne średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Więcej na ten temat na stronie nasza.nysa.pl. Fotografie pochodzą z zespołu nr 20 Akta miasta Nysy 1251-1945

image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym" image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym" image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym" image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym" image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym" image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym"

Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej

image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej"
1948-1949
Team: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiv: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1945-1950
Team: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiv: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1949
Team: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiv: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1947-1950
Team: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archiv: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1812 III 28
Team: Archiwum ks. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej
Archiv: Archiwum Główne Akt Dawnych
1926
Team: Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej
Archiv: Archiwum Główne Akt Dawnych
1634
Team: Akta cechu bursztyniarzy miasta Słupska
Archiv: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku