Suche in den Archiven
ist eine Sammlung von Online-Archiv

 

Hier finden Sie Dateien, Metriken, Karten, Fotos, Sammlungen,
Technische Dokumentation und vieles mehr

Wählen Sie den Dokumententyp

Wählen Sie eine historische Periode

Versuchen Sie es anders 

Erweiterte Suche Sammlungen durchsuchen

Suche in Archiven ist:


  • 106 Institutionen, die Archive bereitstellen
  • 48 über 48 Scans und Materialien
  • 13 Millionen von Beschreibungen von Archivmaterial

"Być kobietą, być kobietą..."

Żony, córki, siostry, babcie. Znane i nieznane, arystokratki, nauczycielki, członkinie organizacji politycznych i społecznych. Od tradycyjnych strażniczek domowego ogniska, starych obyczajów i tradycji – w tym tradycji narodowej, ale też kobiety przedsiębiorcze i wyzwolone. Kolekcja prezentuje wybrane fotografie Polek z okresu dwudziestolecia międzywojennego. W kolekcji wykorzystano materiały pochodzące z zespołów: Akta Lucjana Żelichowskiego, Akta Józefa i Aleksandry Piłsudskich, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze.

image.from.collection.number ""Być kobietą, być kobietą..."" image.from.collection.number ""Być kobietą, być kobietą..."" image.from.collection.number ""Być kobietą, być kobietą..."" image.from.collection.number ""Być kobietą, być kobietą..."" image.from.collection.number ""Być kobietą, być kobietą..."" image.from.collection.number ""Być kobietą, być kobietą...""

Helfen Sie uns, Archivmaterialien zu identifizieren.

Die ganze Zeit wissen wir nicht oder nicht sicher sind, ihre Geschichte.

Drodzy użytkownicy,
czytamy wasze uwagi i wprowadziliśmy zmiany w sposobie wyświetlania danych w serwisie. Od teraz możecie wyświetlać na jednej stronie 20, 40, 60, 100 lub nawet 200 (!) rekordów. Dotyczy to zarówno listy wyników wyszukiwania, jak i skanów, jednostek (z poziomu strony zespołu), zespołów (z poziomu strony archiwum).
Mamy nadzieję, że te zmiany poprawią komfort korzystania z serwisu, a my pracujemy już nad kolejnymi.
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie! Czekamy na nowe uwagi i pomysły!