Suche in den Archiven
ist eine Sammlung von Online-Archiv

 

Hier finden Sie Dateien, Metriken, Karten, Fotos, Sammlungen,
Technische Dokumentation und vieles mehr

Wählen Sie den Dokumententyp

Wählen Sie eine historische Periode

Versuchen Sie es anders 

Erweiterte Suche Sammlungen durchsuchen

Suche in Archiven ist:


Znaczki i cegiełki kwestacyjne w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie

Przypinki kwestacyjne oraz cegiełki z okresu I wojny światowej i początków niepodległego Państwa Polskiego przechowywane w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie można znaleźć m.in. w aktach Naczelnego Komitetu Narodowego, Zbiorze Legionów oraz albumach druków ulotnych stanowiących niegdyś prywatne kolekcje. Na ziemiach polskich w okresie zaborów udział w akcjach dobroczynnych miał duże znaczenie patriotyczne, uważano go za zasługę wobec kraju i przejaw narodowej solidarności. Działania wojenne znacznie zwiększyły zapotrzebowanie na pomoc społeczną. Podczas publicznych zbiórek funduszy darczyńcom przypinano do klapy lub rękawa zadrukowany znaczek, kotylion lub wręczano cegiełkę. Kwesty organizowano przede wszystkim na cele charytatywno-opiekuńcze, oświatowe i patriotyczne. (np. na rzecz Legionów Polskich, plebiscytu na Śląsku, dla upamiętnienia rocznic narodowych). Niewielkich rozmiarów świadectwa ofiarności społecznej, mierzące średnio 40x40 mm, oprócz informacji o celu zbiórki posiadają na awersie często niebanalną oprawę graficzną (ANK, sygn. 29/530/0/7/610).

image.from.collection.number "Znaczki i cegiełki kwestacyjne w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie" image.from.collection.number "Znaczki i cegiełki kwestacyjne w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie" image.from.collection.number "Znaczki i cegiełki kwestacyjne w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie" image.from.collection.number "Znaczki i cegiełki kwestacyjne w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie" image.from.collection.number "Znaczki i cegiełki kwestacyjne w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie" image.from.collection.number "Znaczki i cegiełki kwestacyjne w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie"

Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (Od 1927 r. Polski Czerwony Krzyż)

Kolekcja przybliża działalność Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, późniejszego Polskiego Czerwonego Krzyża. Zespół nr 206, sygn.: 280, 836, 1090, 1254, 1593, 2018, 2810, 2218.

image.from.collection.number "Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (Od 1927 r. Polski Czerwony Krzyż)" image.from.collection.number "Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (Od 1927 r. Polski Czerwony Krzyż)" image.from.collection.number "Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (Od 1927 r. Polski Czerwony Krzyż)" image.from.collection.number "Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (Od 1927 r. Polski Czerwony Krzyż)" image.from.collection.number "Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (Od 1927 r. Polski Czerwony Krzyż)" image.from.collection.number "Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża (Od 1927 r. Polski Czerwony Krzyż)"

Środki masowego przekazu

Prasa, radio, telewizja. Zasób Narodowego Archiwum Cyfrowego zawiera kilkaset unikatowych fotografii, które dokumentują początki i rozwój masowych mediów, tak w Polsce, jak i w Europie i na świecie. Z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu, przypadającego 24 stycznia, prezentujemy wybór najciekawszych zdjęć z tej tematyki, pochodzących ze zasobu NAC.

image.from.collection.number "Środki masowego przekazu" image.from.collection.number "Środki masowego przekazu" image.from.collection.number "Środki masowego przekazu" image.from.collection.number "Środki masowego przekazu" image.from.collection.number "Środki masowego przekazu" image.from.collection.number "Środki masowego przekazu"

Helfen Sie uns, Archivmaterialien zu identifizieren.

Die ganze Zeit wissen wir nicht oder nicht sicher sind, ihre Geschichte.

Szukaj w Archiwach:

serwis do udostępniania opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji. Dużą część z nich prezentujemy wraz ze skanami. Dzięki temu możesz korzystać z wielu zbiorów bez wychodzenia z domu.