Search the Archives
archival resources on-line

 

Registry office records, maps, photographs, technical documents and many more in one place

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections

Search the Archives is:


Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich

Starosta chełmski był urzędnikiem królewskim sprawującym na podległym terenie w imieniu panującego władzę administracyjną, wojskową i sądowniczą. Pierwsza wzmianka o nim pojawia się w 1359 r. Do zadań starosty należało: ogłaszanie uniwersałów królewskich, ściąganie podatków, zarząd dóbr królewskich i opieka nad zamkiem. Jego jurysdykcji podlegały wszystkie sprawy szlachty gołoty oraz egzekucja wyroków wszelkich sądów. W 1631 r. gród chełmski uzyskał tzw. prawo wieczności, dające pełnię praw wnoszonym do ksiąg grodzkich zeznaniom związanym z nabywania lub zbywania dóbr ziemskich. Prezentowane skany pochodzą z ksiąg prowadzonych w XVII i XVIII wieku. Źródło: Księgi grodzkie chełmskie, Relacje - księgi, sygn. 1, 61, 65, 98, 99, 104, 117, 120, 127; Księgi grodzkie chełmskie, Zapisy, sygn. 23, 25, 26.

image.from.collection.number "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich" image.from.collection.number "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich" image.from.collection.number "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich" image.from.collection.number "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich" image.from.collection.number "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich" image.from.collection.number "Ornamentyka i liternictwo w księgach grodzkich chełmskich"

Fragment księgi cechu szewskiego w Starym Sączu z lat 1603-1709

Ponieważ nie była przechowywana razem z resztą archiwum starosądeckiego, nie została wywieziona przez Niemców podczas okupacji. Zapisy do księgi cechowej obejmują: przyjęcie do cechu, wybory starszych cechu, wpływy i wydatki cechu (sygn. 31.186.4)

image.from.collection.number "Fragment księgi cechu szewskiego w Starym Sączu z lat 1603-1709" image.from.collection.number "Fragment księgi cechu szewskiego w Starym Sączu z lat 1603-1709" image.from.collection.number "Fragment księgi cechu szewskiego w Starym Sączu z lat 1603-1709" image.from.collection.number "Fragment księgi cechu szewskiego w Starym Sączu z lat 1603-1709" image.from.collection.number "Fragment księgi cechu szewskiego w Starym Sączu z lat 1603-1709" image.from.collection.number "Fragment księgi cechu szewskiego w Starym Sączu z lat 1603-1709"

Księga urodzeń Izraelitów urodzonych w izraelickich gminach metrykalnych: Nowy Sącz, Grybów, Ciężkowice, Bobowa, Czarny Dunajec, Krościenko, Limanowa, Krynica, Skrzydlna z lat 1854-1877

Najstarsza księga urodzeń Żydów z południowej części Małopolski z lat 1854-1877

image.from.collection.number "Księga urodzeń Izraelitów urodzonych w izraelickich gminach metrykalnych: Nowy Sącz, Grybów, Ciężkowice, Bobowa, Czarny Dunajec, Krościenko, Limanowa, Krynica, Skrzydlna z lat 1854-1877" image.from.collection.number "Księga urodzeń Izraelitów urodzonych w izraelickich gminach metrykalnych: Nowy Sącz, Grybów, Ciężkowice, Bobowa, Czarny Dunajec, Krościenko, Limanowa, Krynica, Skrzydlna z lat 1854-1877" image.from.collection.number "Księga urodzeń Izraelitów urodzonych w izraelickich gminach metrykalnych: Nowy Sącz, Grybów, Ciężkowice, Bobowa, Czarny Dunajec, Krościenko, Limanowa, Krynica, Skrzydlna z lat 1854-1877" image.from.collection.number "Księga urodzeń Izraelitów urodzonych w izraelickich gminach metrykalnych: Nowy Sącz, Grybów, Ciężkowice, Bobowa, Czarny Dunajec, Krościenko, Limanowa, Krynica, Skrzydlna z lat 1854-1877" image.from.collection.number "Księga urodzeń Izraelitów urodzonych w izraelickich gminach metrykalnych: Nowy Sącz, Grybów, Ciężkowice, Bobowa, Czarny Dunajec, Krościenko, Limanowa, Krynica, Skrzydlna z lat 1854-1877" image.from.collection.number "Księga urodzeń Izraelitów urodzonych w izraelickich gminach metrykalnych: Nowy Sącz, Grybów, Ciężkowice, Bobowa, Czarny Dunajec, Krościenko, Limanowa, Krynica, Skrzydlna z lat 1854-1877"

Życie religijne w dawnym Szczecinku

Dokumentacja budowlana synagogi w Szczecinku, kościoła św. Ducha oraz plan sytuacyjny Wzgórza św. Jerzego. Materiały archiwalne przechowywane są w zespole Akta miasta Szczecinka.

image.from.collection.number "Życie religijne w dawnym Szczecinku" image.from.collection.number "Życie religijne w dawnym Szczecinku" image.from.collection.number "Życie religijne w dawnym Szczecinku" image.from.collection.number "Życie religijne w dawnym Szczecinku" image.from.collection.number "Życie religijne w dawnym Szczecinku" image.from.collection.number "Życie religijne w dawnym Szczecinku"

Szalone lata dwudzieste

Kinematografia i radio, elektryfikacja, masowa produkcja aut, emancypacja - lata dwudzieste XX wieku to okres niebywale dynamicznych przemian społecznych i kulturalnych o globalnej skali. Rozkwita muzyka jazzowa i sztuka awangardowa, chanelowska chłopczyca redefiniuje wizerunek kobiety, a dzięki postępowi techniki i rozwojowi mediów życie zaczyna płynąć szybciej i intensywniej. W Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, Berlinie czy Warszawie puls nowoczesności bije mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Za pośrednictwem zdjęć ze zbiorów NAC cofnijmy się o sto lat do czasów znanych jako "Années folles", "Goldene Zwanziger" czy "Roaring Twenties".

image.from.collection.number "Szalone lata dwudzieste" image.from.collection.number "Szalone lata dwudzieste" image.from.collection.number "Szalone lata dwudzieste" image.from.collection.number "Szalone lata dwudzieste" image.from.collection.number "Szalone lata dwudzieste" image.from.collection.number "Szalone lata dwudzieste"

Help us identify archive materials.

We still do not know them, or we are not sure of their history.

Szukaj w Archiwach:

serwis do udostępniania opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji. Dużą część z nich prezentujemy wraz ze skanami. Dzięki temu możesz korzystać z wielu zbiorów bez wychodzenia z domu.