Search the Archives
archival resources on-line

 

Registry office records, maps, photographs, technical documents and many more in one place

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections

Search the Archives is:


  • 108 institutions providing archives
  • 49 millions of scans and materials
  • 14 millions of archival materials descriptions

Cerkwie

Cerkiewne kopuły i cebulaste hełmy stanowiły niegdyś integralną część polskiego krajobrazu. Wielokulturowość ziem polskich szła w parze z tolerancją religijną. Świątynie prawosławne i grekokatolickie zdobiły przede wszystkim tereny Polski wschodniej i południowej. Masowe rozbiórki cerkwi po odzyskaniu niepodległości, pożoga II wojny światowej oraz zmiana granic w 1945 r. znacznie uszczupliły w tym względzie rodzimy krajobraz kulturowy. W zasobach archiwalnych zachowały się liczne ślady dawnego bogactwa architektury sakralnej obrządków wschodnich. Materiały z zasobów: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Państwowe w Częstochowie.

image.from.collection.number "Cerkwie" image.from.collection.number "Cerkwie" image.from.collection.number "Cerkwie" image.from.collection.number "Cerkwie" image.from.collection.number "Cerkwie" image.from.collection.number "Cerkwie"

Piwne archiwalia na ochłodę!

Kolekcja prezentuje głównie etykiety piwne z okresu I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego. Nie zabrakło, rzecz jasna, archiwaliów odnoszących się do radomskiego browaru Saskiego.

image.from.collection.number "Piwne archiwalia na ochłodę!" image.from.collection.number "Piwne archiwalia na ochłodę!" image.from.collection.number "Piwne archiwalia na ochłodę!" image.from.collection.number "Piwne archiwalia na ochłodę!" image.from.collection.number "Piwne archiwalia na ochłodę!" image.from.collection.number "Piwne archiwalia na ochłodę!"

Brasil!

Pierwsi emigranci z ziem polskich pojawili się w Brazylii już na początku II połowy XIX wieku. Władze kraju, dążąc do zasiedlenia niezamieszkałych terenów, prowadziły akcję propagandową, opłacały chętnym podróż z Europy i oferowały bezpłatne nadanie ziemi. W wyniku tzw. "gorączki brazylijskiej" do Brazylii przybyło ponad sto tysięcy emigrantów z Prus, Galicji i Królestwa Polskiego, głównie chłopów. W naszej kolekcji znajdziecie niezwykłe, archiwalne fotografie polskich osadników w Brazylii ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego!

image.from.collection.number "Brasil!" image.from.collection.number "Brasil!" image.from.collection.number "Brasil!" image.from.collection.number "Brasil!" image.from.collection.number "Brasil!" image.from.collection.number "Brasil!"

Help us identify archive materials.

We still do not know them, or we are not sure of their history.

Już za chwileczkę, już za momencik wyruszy w świat nasz kolejny newsletter! Serdecznie zachęcamy do subskrypcji. Okienko do zapisu znajdziecie Państwo na dole strony głównej serwisu Szukaj w Archiwach.