Search the Archives
archival resources on-line

 

Registry office records, maps, photographs, technical documents and many more in one place

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections

Search the Archives is:


Książka wykrojów cechu krawców

Ilustracje pochodzą z rękopiśmiennego bezimiennego dokumentu cechu krawców w Opolu z przełomu XVII i XVIII w. Przedstawiają wykroje krawieckie rozrysowane w skali i opatrzone fachowymi objaśnieniami. Wśród ilustracji znalazły się: ornat, pluwiał, suknia, płaszcz tumski, suknia pod kirys, rękawica, płaszcz w kliny, strój hiszpański, kożuch węgierski, suknia do komunikowania, płaszcz dla woźnicy, strój dal konia, wystrój zewnętrzny domu, namiot wojskowy, chorągiew kościelna. (APOp, sygn. 45/123/81)

image.from.collection.number "Książka wykrojów cechu krawców" image.from.collection.number "Książka wykrojów cechu krawców" image.from.collection.number "Książka wykrojów cechu krawców" image.from.collection.number "Książka wykrojów cechu krawców" image.from.collection.number "Książka wykrojów cechu krawców" image.from.collection.number "Książka wykrojów cechu krawców"

Archiwalny przegląd pocztowy

Archiwum Państwowe w Radomiu z okazji Światowego Dnia Poczty przygotowało kolekcję pt. Archiwalny przegląd pocztowy. Kompilacja składa się z różnorodnych materiałów, których wspólny mianownik stanowi szeroko rozumiana poczta. Wśród scharakteryzowanych materiałów, stanowiących wyimek źródeł do danego tematu, znalazły się m.in. karty pocztowe, telegramy oraz koperty z interesującymi znaczkami pocztowymi. Archiwalia pochodzą głównie ze zbiorów rodzinnych skrywających niezwykle zajmujące dokumenty. Kolekcja mieści następujące materiały: Zespół nr 1211 - Zbiór Michała Tadeusza Osińskiego - sygn. 1, s.: 316, 318, 322, 326, 583, 615, 616; sygn. 4, s.: 35, 42; Zespół nr 1130 - Zbiór rodziny Witkowskich - sygn. 4, s.: 44, 93, 140; sygn. 5, s.: 38, 166, 226, 238-239, 266, 269; sygn. 6, s.: 99-100, 116, 122-123, 169; Zespół nr 1200 - Zbiór rodziny Kapelińskich - sygn. 8, s. 52; sygn. 1, s. 177; sygn. 5, s.: 20, 22, 40, 42, 44; Zespół nr 1218 - Zbiór rodziny Wigurów - sygn. 18, s.: 140, 144; sygn. 33, s. 91; Zespół nr 206 - Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych do 1939 roku - sygn. 1507, Zespół nr 1193 - Zbiór afiszów, plakatów i druków ulotnych po 1945 roku - sygn. 1210.

image.from.collection.number "Archiwalny przegląd pocztowy" image.from.collection.number "Archiwalny przegląd pocztowy" image.from.collection.number "Archiwalny przegląd pocztowy" image.from.collection.number "Archiwalny przegląd pocztowy" image.from.collection.number "Archiwalny przegląd pocztowy" image.from.collection.number "Archiwalny przegląd pocztowy"

Na kortach tenisowych

Z okazji zwycięstwa Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa przedstawiamy kolekcję przedwojennych zdjęć. Prezentują one tenisistów i tenisistki podczas zmagań na kortach krajowych i światowych.

image.from.collection.number "Na kortach tenisowych" image.from.collection.number "Na kortach tenisowych" image.from.collection.number "Na kortach tenisowych" image.from.collection.number "Na kortach tenisowych" image.from.collection.number "Na kortach tenisowych" image.from.collection.number "Na kortach tenisowych"

Help us identify archive materials.

We still do not know them, or we are not sure of their history.

mapa archiwów

Szukaj w Archiwach:

serwis do udostępniania opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji. Dużą część z nich prezentujemy wraz ze skanami. Dzięki temu możesz korzystać z wielu zbiorów bez wychodzenia z domu.