Search the Archives
archival resources on-line

 

Registry office records, maps, photographs, technical documents and many more in one place

Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections

Search the Archives is:


  • 108 institutions providing archives
  • 56 millions of scans and materials
  • 15 millions of archival materials descriptions

Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy

Kolekcja zawiera fragmenty dokumentacji dotyczącej udziału Jana Kantego Działyńskiego (1829-1880) w Powstaniu Styczniowym - akt oskarżenia przeciwko Działyńskiemu i towarzyszom z roku 1863 i wyrok w tzw. "procesie berlińskim" z 1864 roku. Sąd orzekł wykonanie śmierci i konfiskatę dóbr. Działyński po ogłoszeniu wyroku udał się na emigrację, gdzie po pięciu latach doczekał się amnestii i zwolnienia od zarzutów. Prezentowane materiały pochodzą z zespołów Prezydium Policji w Poznaniu (nr 290) i Działyńscy ze Złotowa i Kórnika (nr 5414).

image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy" image.from.collection.number "Jan Kanty Działyński - Powstaniec Styczniowy"
1935
Team: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archives: Archiwum Akt Nowych
1618-1619
Team: Metryka Koronna
Archives: Archiwum Główne Akt Dawnych
b.d. [XIX w.]
Team: Zbiór Zygmunta Glogera
Archives: Archiwum Narodowe w Krakowie
1700
Team: Zbiór rękopisów archiwalnych
Archives: Archiwum Państwowe we Wrocławiu
I połowa XIX w.
Team: Archiwum Ordynacji Myszkowskich
Archives: Archiwum Państwowe w Kielcach
1948-1949
Team: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Archives: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Help us identify archive materials.

We still do not know them, or we are not sure of their history.