10

Anna Mazowiecka i Szpital Św. Ducha

4

Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy.

6

Eugeniusz IV, papież, w dokumencie skierowanym do Andrzeja, nuncjusza w Polsce i Czechach i kolektora kamery papieskiej, potwierdza kupno przez księżnę Annę mazowiecką od braci zakonu reguły św. Augustyna przy kościele św. Marcina w Warszawie, placu na szpital i mająca w nim być kaplicę Świętego Ducha, potwierdzając także jego uposażenie.

Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy.

Sygnatura

1/1/0/-/2106

Daty
1445 - 1445
Archiwum
Zespół

Skany (4)

  • Obraz 1 z jednostki "Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy." 4243663
  • Obraz 2 z jednostki "Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy." 4243666
  • Obraz 3 z jednostki "Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy." 4243668
  • Obraz 4 z jednostki "Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy." 4243662

Opis dla: 1/1/0/-/2106

Archiwum Główne Akt Dawnych
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych