Ищи в архивах это архивные фонды
в режиме онлайн

 

Здесь можно найти документы, метрические книги, карты, фотографии, коллекции,
научно-техническую документацию и многое другое

Выберите тип документа

Выберите исторический период

Попробуйте по другому

Расширенный поиск Просмотр коллекций

Поиск в архивах это:


  • 108 учреждения, предоставляющие архивы
  • 47 более 47 сканjd документов
  • 13 миллионы описаний архивных материалов

Plany i projekty zakładów przemysłowych na terenie Częstochowy w okresie XX-lecia międzywojennego

Wybrane plany i projekty zakładów przemysłowych na terenie Częstochowy w okresie XX-lecia międzywojennego przechowywane w aktach Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego.

image.from.collection.number "Plany i projekty zakładów przemysłowych na terenie Częstochowy w okresie XX-lecia międzywojennego" image.from.collection.number "Plany i projekty zakładów przemysłowych na terenie Częstochowy w okresie XX-lecia międzywojennego" image.from.collection.number "Plany i projekty zakładów przemysłowych na terenie Częstochowy w okresie XX-lecia międzywojennego" image.from.collection.number "Plany i projekty zakładów przemysłowych na terenie Częstochowy w okresie XX-lecia międzywojennego" image.from.collection.number "Plany i projekty zakładów przemysłowych na terenie Częstochowy w okresie XX-lecia międzywojennego" image.from.collection.number "Plany i projekty zakładów przemysłowych na terenie Częstochowy w okresie XX-lecia międzywojennego"

Szkoła polska na Kresach II RP

Kolekcja przedstawia fotografie budynków, sal wykładowych, gabinetów, uczniów i kadr nauczycielskich szkół położonych na Kresach. Zdjęcia pochodzą z albumów przechowywanych w zespole nr 109/0 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie. Na 3 fotografiach widoczny jest budynek szkoły polskiej im. J.Piłsudskiego w Lewaczach projektu architekta T.Nowakowskiego. Jedna fotografia przedstawia jedną z sal szkoły Benedyktynek we Lwowie ("wnętrze nowej szkoły"). Klasycystyczny portal budynku Kuratorium Wołyńskiego Okręgu Szkolnego miał siedzibę w Równem. Największą część kolekcji stanowią fotografie Szkoły Powszechnej im.św.Alojzego w Stanisławowie oraz Gimnazjum w Brzeżanach.

image.from.collection.number "Szkoła polska na Kresach II RP" image.from.collection.number "Szkoła polska na Kresach II RP" image.from.collection.number "Szkoła polska na Kresach II RP" image.from.collection.number "Szkoła polska na Kresach II RP" image.from.collection.number "Szkoła polska na Kresach II RP" image.from.collection.number "Szkoła polska na Kresach II RP"

Помогите нам идентифицировать архивные документы.

Пока мы не знаем или мы не уверены в их истории.

Drodzy użytkownicy,
czytamy wasze uwagi i wprowadziliśmy zmiany w sposobie wyświetlania danych w serwisie. Od teraz możecie wyświetlać na jednej stronie 20, 40, 60, 100 lub nawet 200 (!) rekordów. Dotyczy to zarówno listy wyników wyszukiwania, jak i skanów, jednostek (z poziomu strony zespołu), zespołów (z poziomu strony archiwum).
Mamy nadzieję, że te zmiany poprawią komfort korzystania z serwisu, a my pracujemy już nad kolejnymi.
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie! Czekamy na nowe uwagi i pomysły!