Ищи в архивах это архивные фонды
в режиме онлайн

 

Здесь можно найти документы, метрические книги, карты, фотографии, коллекции,
научно-техническую документацию и многое другое

Выберите тип документа

Выберите исторический период

Попробуйте по другому

Расширенный поиск Просмотр коллекций

Поиск в архивах это:


  • 111 учреждения, предоставляющие архивы
  • 55 более 55 сканjd документов
  • 14 миллионы описаний архивных материалов

Symbolika na plakacie LOPP

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej jako organizacja została powołana w 1928 r. Powstała ona z połączenia Ligi Obrony Powietrznej Państwa oraz Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Struktura terenowa organizacji była dość rozbudowana i oprócz komitetów na szczeblu województwa czy powiatu, istniały także koła lokalne, funkcjonujące przy szkołach, przedsiębiorstwach, uczelniach czy organach władz. Jednym z prezesów L. O. P. P. był weteran wojny polsko-bolszewickiej generał Leon Berbecki, a członkiem honorowym był nawet prezydent Ignacy Mościcki. Jej głównym celem była działalność na rzecz rozwoju lotnictwa w Polsce. Wspierała propagandowo i finansowo zakupy sprzętu, badania i rozwój konstrukcji lotniczych, sport oraz publikacje o tematyce związanej z lotnictwem. Liga prowadziła szeroko zakrojoną akcję propagandową przy pomocy plakatów, odwołując się w nich do różnych motywów historycznych i narodowych, tak by zachęcić do wstępowania w jej szeregi jak największą liczbę osób. Częstym motywem było nawiązanie do wizerunku orła, w tym także do najsłynniejszej formacji jazdy - husarii. Zaprezentowane plakaty pochodzą z zespołu o numerze 632 Zbiór afiszów i druków ulotnych o sygnaturach: 52, 125, 127, 131, 132, 133, 139.

image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP" image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP" image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP" image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP" image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP" image.from.collection.number "Symbolika na plakacie LOPP"

Nysa - Śląski Rzym

W przyszłym roku Nysa, położona w kotlinie u zbiegu rzek Nysy Kłodzkiej i Białej Głuchołaskiej, obchodzić będzie swoje 800-lecie. Będąc stolicą księstwa biskupiego, już w wieku XVI uchodziła za perłę architektury śląskiej. Widoczne z daleka wieże licznych kościołów, ratusza i baszt obronnych murów przyniosły jej miano „Śląskiego Rzymu". Działania wojenne w marcu 1945 roku zniszczyły przeszło 70 proc. zabudowy miasta. Były to największe w dziejach miasta zniszczenia, zburzony został średniowieczny ratusz i większość zabytkowego śródmieścia. Przy odbudowie starano się zachować historyczny plan śródmieścia i przeprowadzono renowację możliwych do uratowania zabytków. W śródmieściu też należy szukać najcenniejszych zabytków historycznego miasta. Są to: kościoły św. Jakuba, św. Barbary, św. Piotra i Pawła oraz Wniebowzięcia Panny Marii wraz z kompleksem Carolinum, dworzec i pałac biskupi, zabytkowe kamieniczki w Rynku, Dom Wagi Miejskiej i wieże bramne średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Więcej na ten temat na stronie nasza.nysa.pl. Fotografie pochodzą z zespołu nr 20 Akta miasta Nysy 1251-1945

image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym" image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym" image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym" image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym" image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym" image.from.collection.number "Nysa - Śląski Rzym"

Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej

Archiwum Państwowe w Radomiu przygotowało kolekcję prezentującą materiały archiwalne odnoszące się do tajnego nauczania w Radomiu w okresie II wojny światowej. Kompilacja powstała z dokumentów zgromadzonych w zespole nr 490 o nazwie Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Miejski w Radomiu (sygnatury: 20-22, 26, 30, 34, 36, 50, 53, 56, 61). Wśród nich znalazły się m.in. interesujące wspomnienia, fotografie osób, które brały udział w tajnych kompletach oraz miejsc, gdzie te były prowadzone, a także opracowania przybliżające bohaterską działalność pedagogów, którzy z narażeniem życia wypełniali swoje powołanie w Radomiu i powiecie radomskim. Zachęcamy także do zapoznania się z dziejami tajnego nauczania w Radomiu ujętymi w publikacji autorstwa dr Sebastiana Piątkowskiego pt. Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945) [s. 533-541].

image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej" image.from.collection.number "Tajne nauczanie w Radomiu w czasie II wojny światowej"
1948-1949
Команда: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Архив: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1945-1950
Команда: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Архив: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1949
Команда: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Архив: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1947-1950
Команда: Wojskowa Agencja Fotograficzna
Архив: Narodowe Archiwum Cyfrowe
1812 III 28
Команда: Archiwum ks. Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej
Архив: Archiwum Główne Akt Dawnych
1926
Команда: Zbiór Anny z Potockich Ksawerowej Branickiej
Архив: Archiwum Główne Akt Dawnych
1634
Команда: Akta cechu bursztyniarzy miasta Słupska
Архив: Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

Нет коллекций

Помогите нам идентифицировать архивные документы.

Пока мы не знаем или мы не уверены в их истории.