Dział XXVI - Rejestry skarbców i wszelkiego ruchomego majątku

Номер документа
1/354/0/26
Крайние даты
1563 - 1819
Количество серий
1
Количество сканов
9757
Номер документа Название Дата с Дата до
Показывается 1 в 20 из 1 131 записей.
Номер документа Имя Крайние даты Количество сканов
1/354/0/26/1 Rejestry klejnotów wysłanych do Czarnowczyc z 17 sierpnia i 1 grudnia oraz kopia tych rejestrów zawierająca także rejestr klejnotów i kosztowności oddanych w zarząd Andrzejowi Skorulskiemu w związku z wyjazdem Jerzego Radziwiłła, kasztelana trockiego w obce kraje z 15 grudnia 1619 oraz rejestr długów, za które zastawione zostały niektóre majątki i folwarki, rejestr długów Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego i rejestr długów pozostałych po Mikołaju Krzysztofie Radziwille i Janie Jerzym Radziwille, kasztelanie trockim, b.d. 1563 - 1619 16
1/354/0/26/2 Rejestr ruchomości, w tym przede wszystkim uzbrojenia 1569 20
1/354/0/26/3 Rejestr rzeczy przejętych za rozkazem książęcym przez M. Sokolińskiego od Wszebora Kochanowskiego. Fragment innego spisu ruchomości, zapewne tej samej proweniencji 1604 11
1/354/0/26/4 Rejestr klejnotów zastawionych żydom krakowskim i wileńskim przez zmarłą Katarzynę z Tomic Iwińską Radziwiłłową, wojewodzinę wileńską 1592 8
1/354/0/26/5 Regestr zbroi i klejnotów należących do Krzysztofa I Radziwiłła. 1584 6
1/354/0/26/6 vacat - Regestr rzeczy, sporządzony po śmierci Katarzyny z Tęczyńskich ks. Radziwiłłowej. 1592 0
1/354/0/26/7 Rejestr klejnotów Krzysztofa Radziwiłła, woj. wileńskiego, przechowywanych w "sklepie wileńskim" podanych przez Jerzego Chrzczonowicza, chorążego wileńskiego Janowi Żabie 1600 10
1/354/0/26/8 Rejestr rzeczy pozostałych w dworze drewnianym w Wilnie po śmierci Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego 1603 4
1/354/0/26/9 Rejestr rzeczy, które odziedziczył Krzysztof II Radziwiłł 1604 7
1/354/0/26/10 Rejestr klejnotów przywiezionych przez Marcina Dowejkę z Wilna do Owanty, po wykupieniu ich od żydów Marka i Hirsza 1615 3
1/354/0/26/11 Rejestr rzeczy, które zostały pod opieką [Konstantego] Huryna 1616 4
1/354/0/26/12 Rejestr ruchomości pozostałych po śmierci Jana Wodyńskiego, wojewody podlaskiego, przekazanych Jakubowi Sobieskiemu, wojewodzicowi lubelskiemu, wyznaczonemu przez króla na opiekuna małoletnich Wodzyńskich, wypis z akt Trybunału Koronnego w Lublinie 1616 7
1/354/0/26/13 Rejestr rzeczy przywiezionych z Brześcia przez Sadowskiego, a przekazanych w Bielicy Tomaszowi Chumielewiczowi 1616 4
1/354/0/26/14 Rejestr i waga srebra stołowego we Frankurcie nad Odrą 1617 4
1/354/0/26/15 Rejestr rzeczy księcia Radziwiłła, które zostały przy Janie Pękalskim we Frankfurcie nad Odrą 1617 6
1/354/0/26/16 Rejestr rzeczy wykupionych z zastawu w Wilnie od żyda Marka 1617 3
1/354/0/26/17 Rejestry koni znajdujących się w dobrach Krzysztofa Radziwiłła, hetmana polnego litewskiego 1612, 1616-1621 95
1/354/0/26/18 Rejestr rzeczy znajdujących się w Słucku przy Janie Hurynie 1619 3
1/354/0/26/19 Rejestr arsenału birżańskiego 1619 9
1/354/0/26/20 Rejestr rzeczy zabranych w podróż ze skarbca wileńskiego 1620 4
Показывается 1 в 20 из 1 131 записей.