Szukaj w Archiwach to zbiory
archiwalne on-line

 

Znajdziesz tu akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje,
dokumentację techniczną i wiele innych

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje

Szukaj w archiwach to:


  • 102 instytucje udostępniające archiwalia
  • 46 46 milionów skanów i materiałów
  • 13 milionów opisów materiałów archiwalnych

Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost

Kolekcja zawiera dokumenty organizujące funkcjonowanie ośmiu cechów rzemieślniczych (garncarzy, krawców, mielcarzy, młynarzy, piekarzy, rzeźników, szewców oraz cechu łącznego stolarzy, bednarzy i kołodziejów) funkcjonujących we wczesnej nowożytności w Babimoście.

Obraz 1 z kolekcji "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost" Obraz 2 z kolekcji "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost" Obraz 3 z kolekcji "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost" Obraz 4 z kolekcji "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost" Obraz 5 z kolekcji "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost" Obraz 6 z kolekcji "Artykuły, wilkierze i przywileje cechów miasta Babimost"

Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie

Jezuici zostali sprowadzeni do Nysy w 1622 r. przez biskupa wrocławskiego Karola I Habsburga. Miało to przyczynić się do wzmocnienia pozycji Kościoła katolickiego na Śląsku i uczynić z miasta silny ośrodek kontrreformacji. Jezuici przybyli do Nysy, enklawy katolicyzmu i siedziby biskupów wrocławskich, stosunkowo późno ze względu na sprzeciw stanów śląskich, zdominowanych przez protestantów. Początkowo osiedlili się przy Rynku Solnym, w nieistniejącym już klasztorze bożogrobców. W latach 1669-1686 wzniesiono dla jezuitów kolegium według projektu Petra Schüllera z Ołomuńca. Kolejny biskup wrocławski, Karol Ferdynand Waza, ufundował kościół zaprojektowany przez Andreo Quadro z Mediolanu. Kamień węgielny pod budowę wmurowano 27 maja 1688 roku, a konsekracja świątyni przez biskupa Ludwika Franciszka von Neuberga została dokonana 1 czerwca 1692 roku. Kościół spłonął podczas oblężenia miasta przez wojska napoleońskie w 1807 roku. Graduał to jeden ze zmiennych śpiewów, wykonywanych podczas katolickiej liturgii mszy. W Kościele katolickim graduał wykonywany był po lekcji, poprzedzał śpiew Alleluja. Zachowany graduał powstał na potrzeby nyskich jezuitów w 1649 r. (sygn. 45/141/4)

Obraz 1 z kolekcji "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie" Obraz 2 z kolekcji "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie" Obraz 3 z kolekcji "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie" Obraz 4 z kolekcji "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie" Obraz 5 z kolekcji "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie" Obraz 6 z kolekcji "Graduał rzymski spisany na potrzeby klasztoru jezuitów w Nysie"

Zima

Świat okryty śnieżnym puchem na starych fotografiach z zasobu Archiwum Akt Nowych , Archiwum Państwowego w Radomiu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz Archiwum Państwowego w Łodzi

Obraz 1 z kolekcji "Zima" Obraz 2 z kolekcji "Zima" Obraz 3 z kolekcji "Zima" Obraz 4 z kolekcji "Zima" Obraz 5 z kolekcji "Zima" Obraz 6 z kolekcji "Zima"
1952-1955

Pomóż nam zidentyfikować materiały archiwalne.

Cały czas nie znamy, bądź nie jesteśmy pewni ich historii.