Szukaj w Archiwach to zbiory
archiwalne on-line

 

Znajdziesz tu akta, metryki, mapy, zdjęcia, kolekcje,
dokumentację techniczną i wiele innych

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje

Szukaj w archiwach to:


  • 109 instytucje udostępniające archiwalia
  • 50 50 milionów skanów i materiałów
  • 14 milionów opisów materiałów archiwalnych

Urząd kata w Otmuchowie

Akta dotyczące urzędu kata w Otmuchowie 1682 - 1696 przechowywane są w zespole Akta miasta Otmuchowa (sygn. 45/23/20). W 1620 r. Rada Miejska w Otmuchowie ustanowiła stanowisko kata, przyporządkowane do cechu w Nysie. Do niego należało wymierzanie kar przestępcom oraz pomoc w badaniu oskarżonych w czasie śledztw, co w praktyce oznaczało stosowanie tortur. Ponury charakter tego fachu znajdował odzwierciedlenie w tym, jak traktowano katów i ich rodziny. W kościelnych nabożeństwach wolno im było uczestniczyć tylko przebywając w kruchcie. Choć profesja dawała pewną pensję, nie było zbyt wielu chętnych do jej wykonywania. Może dlatego często zdarzało się, że fach ten był dziedziczony. Jedną z rodzin katowskich Otmuchowa byli Kühnowie. Niejaki Krzysztof Kühn w 1665 r. wystawił kapliczkę ku pamięci swojej zmarłej żony. Kapliczka kata stoi przy ul. 1 Maja, przy ostatnich zabudowaniach Otmuchowa. Pełni dzisiaj podwójną rolę. Od strony ulicy widnieje na niej obrazek św. Rocha. Z drugiej strony znajduje się mocno zatarta inskrypcja poświęcona żonie kata.

Obraz 1 z kolekcji "Urząd kata w Otmuchowie" Obraz 2 z kolekcji "Urząd kata w Otmuchowie" Obraz 3 z kolekcji "Urząd kata w Otmuchowie" Obraz 4 z kolekcji "Urząd kata w Otmuchowie" Obraz 5 z kolekcji "Urząd kata w Otmuchowie" Obraz 6 z kolekcji "Urząd kata w Otmuchowie"
1859-1859
Zespół: Archiwum Ordynacji Myszkowskich
Archiwum: Archiwum Państwowe w Kielcach
ok.. 1916-1917
Zespół: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze w Warszawie [zespół i zbiór]
Archiwum: Archiwum Akt Nowych
1926-1935
Zespół: Zbiór Korotyńskich
Archiwum: Archiwum Państwowe w Warszawie
1926-1948
Zespół: Miejska Służba Drogowa w Radomiu
Archiwum: Archiwum Państwowe w Radomiu
1742
Zespół: Zbiór tablic genealogicznych Oddziału III
Archiwum: Archiwum Główne Akt Dawnych
1914-1941
Zespół: Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach
Archiwum: Archiwum Państwowe w Kielcach

Pomóż nam zidentyfikować materiały archiwalne.

Cały czas nie znamy, bądź nie jesteśmy pewni ich historii.