Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
31/1341/0 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Sączu 1963 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
31/1342/0 Kolegium Odwoławcze Sejmiku Samorządowego Województwa Nowosądeckiego w Nowym Sączu 1991-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 146
31/1343/0 C.K. Urząd Powiatowy w Krynicy [1811] 1855 - 1867 [1881] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2411
31/1344/0 C.K. Urząd Powiatowy w Starym Sączu [1798] 1855 - 1867 [1934] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 292
31/1345/0 Górska Szkoła Rolnicza w Łososinie Górnej 1929 - 1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
31/1346/0 Sąd Powiatowy w Limanowej 1950 - 1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6656
31/1347/0 Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 1954 - 2007 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 131
31/1348/0 Nadleśnictwo Państwowe w Nowym Sączu 1947 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
31/1349/0 Nadleśnictwo Państwowe w Starym Sączu 1944 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
31/1350/0 Gospodarstwo Produkcyjno-Przetwórcze w Limanowej 1979 - 1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 61
31/1351/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu 2014 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 479
31/1352/0 Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu [1974] 1979-1984 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
31/1353/0 Zbiór akt szkolnych 1993-2015 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
31/1354/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Limanowej 1947-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 21
31/1355/0 Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Gorlicach 1958-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
31/1356/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ujanowicach Filia w Kamionce Małej 1890-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
31/1357/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gaboniu 1958-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
31/1358/0 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Gorlicach [1938] 1945-2009 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 123
31/1359/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Muszynce 1847-1925 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
31/1360/0 Akta komisji wyborczych i Komisarza Wyborczego z wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych przeprowadzonych w trakcie kadencji 2006-2010 z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu 2006-2010 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 133
Wyświetlanie 1 341 do 1 360 z 1 378 wpisów.