Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
31/1361/0 Zarząd Gospodarki Terenami w Starym Sączu 1971-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
31/1362/0 Akta komisji wyborczych i Komisarza Wyborczego z wyborów samorządowych z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniach 21 listopada i 5 grudnia 2010 r. 2010-2011 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 445
31/1363/0 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Łącku 1947-2008 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 77
31/1364/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 r. 2010 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 207
31/1365/0 Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu 1960-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
31/1366/0 Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu 1992-2017 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
31/1367/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Wysowa 1959-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 264
31/1368/0 Akta komisji wyborczych z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. 2011 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 202
31/1369/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słopnicach 1890-1910 [1975] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
31/1370/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Nowym Sączu 1910-1950 0 rozwiń
Akta osobowe, dowody depozytowe na obligacje Liczba jednostek w zespole: 314
31/1371/0 Zarząd Gminny NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Gorlicach 1981-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
31/1372/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Rybiu 1890-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
31/1373/0 Szkoła Ludowa Mieszana 4-klasowa w Nowym Sączu 1906-1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
31/1374/0 Szkoła Podstawowa im. Urszuli Kochanowskiej w Nowym Sączu 1909-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 281
31/1375/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczyrzycu 1890-1907 [1953] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
31/1376/0 Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddział w Nowym Sączu 1987-1994 [1995] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
31/1377/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Limanowej 1924-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
31/1378/0 Zarząd Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu 1989-2008 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
Wyświetlanie 1 361 do 1 378 z 1 378 wpisów.