Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
31/161/0 vacat - Spółdzielnia Rzeźników i Wędliniarzy w Nowym Sączu 1950-1954 - zespół wybrakowany w 1977 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/162/0 Spółdzielnia ROBOTNIK w Nowym Sączu 1930 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 38
31/163/0 Spółdzielnia Spożywców Kolejarzy SAMOPOMOC w Nowym Sączu 1898 - 1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
31/164/0 vacat - Spółdzielnia Handlowa LEŚNIK w Nowym Sączu 1947-1949 - akta uległy biodeterioracji 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/165/0 Spółdzielnia Obrotu Zwierzętami i Produktami Zwierzęcymi w Nowym Sączu 1948 - 1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
31/166/0 Spółdzielnia PRZYSZŁOŚĆ w Starym Sączu 1937 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
31/167/0 vacat - Spółdzielnia BIAŁY ORZEŁ w Królowej Ruskiej 1956 - akta uległy biodeterioracji 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/168/0 Spółdzielnia Spożywców JEDNOŚĆ w Limanowej 1930 - 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
31/169/0 vacat - Spółdzielnia SPOŁEM w Limanowej 1948 - akta uległy biodeterioracji 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/170/0 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Tymbarku 1942 - 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
31/171/0 vacat - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łososinie Górnej 1925-1948 - akta uległy biodeterioracji 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/172/0 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa KOSA w Limanowej 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
31/173/0 vacat - Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze w Starej Wsi 1956-1957 - akta uległy biodeterioracji 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/174/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze NOWE ŻYCIE w Laskowej 1952 - 1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
31/175/0 vacat - Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza w SOJUSZ w Lipowem 1955-1956 - akta uległy biodeterioracji 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
31/176/0 Polski Monopol Tytoniowy w Nowym Sączu 1915 - 1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
31/177/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Nowym Sączu 1950 - 1963 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 27
31/178/0 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Nowym Sączu 1950 - 1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
31/179/0 Odlewnia Żelaza Braci Kohut w Nawojowej 1889 - 1950 [1958] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
31/180/0 vacat - Klęczańskie Kamieniołomy Drogowe w Klęczanach 1946-1950 - zespół zaginął w czasie przeprowadzki w 1985 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 161 do 180 z 1 378 wpisów.