Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
4/255/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krypnie powiat Mońki 1956-1973 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959- 1971, sygn.1-3, 15-17; Komisje GRN 1958-1969, sygn. 4-7; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1958-1971, sygn.8 -10; Kontrola zewnętrzna 1960-1972, sygn. 11-12, 14; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 13; Projekt wyznaczania terenów budowlanych zespołu miejskich jednostek Krypno i Długołęka 1969-1971, sygn. 18-19. Dopływ z dnia 2009-05-27; nab.3168/2009r. 32 j.a.-0,60 mb Liczba jednostek w zespole: 51
4/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Laskowcu powiat Mońki 1959-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1959- 1972, sygn.1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1959-1972, sygn.4 -6; Protokoły zebrań wiejskich 1964-1972, sygn. 7; Protokoły posiedzeń sołtysów i aktywu gromadzkiego 1970-1972, sygn. 8; Kontrola zewnętrzna USC 1965-1967, 1972, sygn. 9; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn. 10; Plany gospodarcze gromady 1960-1970, sygn. 11; Programy rozwoju rolnictwa gromady 1966, 1971, sygn. 12; Kontrola zewnętrzna 1969-1972, sygn. 13. Liczba jednostek w zespole: 13
4/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Peńskiem powiat Mońki 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1955-1959, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/258/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szorcach powiat Mońki 1960-1961 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961, sygn.1; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1960-1961, sygn. 2. Liczba jednostek w zespole: 2
4/259/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzciannem powiat Mońki 1961-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1961- 1972, sygn.1-7; Komisje GRN 1963-1971, sygn. 8-9; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1963-1972, sygn.10 -17; Protokoły zebrań wiejskich 1964-1970, sygn.18-19; Sołtysi 1964-1970, sygn. 20-21; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn.22; Kontrola zewnętrzna 1969-1972, sygn. 23. Liczba jednostek w zespole: 23
4/260/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyszowatych powiat Mońki 1962-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1962- 1971, sygn.1-3; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1962-1971, sygn.4 -7; Protokoły zebrań wiejskich 1970-1971, sygn.8; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1962-1971, sygn.9; Kontrola zewnętrzna 1969-1971, sygn. 10. Dopływ z dnia 2009-05-28; nab.3169/2009r. 3 j.a.-0,04 mb. Liczba jednostek w zespole: 13
4/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zofiówce powiat Mońki 1962-1971 0 rozwiń
Protokoły sesji GRN 1965- 1972, sygn.1-3; Komisje GRN 1965-1969, sygn. 4-6; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN, 1965-1971, sygn.7-10; Protokoły zebrań wiejskich 1965-1971, sygn.11; Protokoły narad sołtysów 1965-1970, sygn. 12; Gromadzki Komitet FJN 1969-1970, sygn. 13; Kontrola zewnętrzna 1963-1972, sygn. 14, 24; Kontrola zewnętrzna w dziedzinie ewidencji i skupu obowiązkowych dostaw 1963-1971, sygn.15; Plany gospodarcze gromady 1962-1964, sygn. 16; Budżety gromady 1962-1970, sygn. 17-23. Liczba jednostek w zespole: 24
4/262/0 Archiwum Państwowe w Białymstoku 1953-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 184
4/263/0 Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Białostockiego w Białymstoku 1945-1964 0 rozwiń
W zespole zachowały się sprawozdania gospodarcze, statystyczne, plany kosztów, bilanse, dokumentacja z przejmowania gruntów w związku z reformą rolną, przyjmowanie gruntów nieleśnych, 1945-1959; sygn. 1-62 korekta ewidencji nab.3422/2012 - 28 j. a -0,00 mb. Liczba jednostek w zespole: 90
4/264/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Białymstoku 1835-1926 16203 rozwiń
akta urodzeń (niekompletne) 1835-1912, 1914-1918, akta małżeństw (niekompletne) 1835-1925, akta (niekompletne) zgonów 1835-1926, akta (niekompletne) rozwodów 1858-1913,1915-1918, 1920-1925; sygn. 1-310 Liczba jednostek w zespole: 310
4/265/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Sokołach 1826-1912, 1916-1917, 1932 544 rozwiń
Niekompletne akta urodzeń 1826-1890, 1910, 1916-1917, akta małżeństw (częściowo z aneksami) 1826-1893, 1909-1910, 1916-1917, akta zgonów 1826-1894, 1910, 1916-1917, 1932; sygn. 1-49 Liczba jednostek w zespole: 49
4/266/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tykocinie 1826-1914 2921 rozwiń
Niekompletne akta urodzeń 1826-1914, akta małżeństw 1827-1914, akta zgonów 1827-1900, 1902, 1904, 1907-1908; sygn. 1-83 Liczba jednostek w zespole: 83
4/267/0 Prokurator Sądu Okręgowego w Białymstoku 1920-1939 0 rozwiń
Korespondencja poufna, [1921] 1923-1936, sygn. 1-12; Repertorium śledztw prokuratorskich 1923-1928, sygn. 13; Akta śledztw prokuratorskich 1937-1939, sygn. 14-81; Akta osób odbywających karę więzienia 1920-1939, sygn. 82-119; Akta oskarżeń, wyroki w procesach komunistów, 1927, sygn. 120-122. Liczba jednostek w zespole: 122
4/268/0 Akta stanu cywilnego Wyznania Rzymskokatolickiego Kościoła Filialnego w Usnarzu 1795-1865 558 rozwiń
akta urodzeń 1795-1865; akta małżeństw 1795-1835 i akta zgonów 1835-1848; sygn. 1-7 Liczba jednostek w zespole: 7
4/269/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Jerzego w Jurowlanach 1843-1868 670 rozwiń
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1843-1868; sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 271 do 285 z 1 754 wpisów.