Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/43/0 Komisariat Obwodowy Koronowo, pow. Bydgoszcz 1888-1920 0 rozwiń
Statystyka szkolna, żmudy szkolne. Liczba jednostek w zespole: 5
6/44/0 Komisariat Obwodowy Białośliwie, pow. Wyrzysk 1843-1913 0 rozwiń
Budowa dróg, utrzymanie szkół, melioracje, dysmembracje. Liczba jednostek w zespole: 8
6/45/0 Komisariat Obwodowy Łobżenica, pow. Wyrzysk 1852-1904 0 rozwiń
Przegminowania, dysmembracje. Liczba jednostek w zespole: 7
6/46/0 Komisariat Obwodowy Mrocza, pow. Wyrzysk 1834-1935 0 rozwiń
Nadzór sanitarny i policyjny, obwody sołeckie. Liczba jednostek w zespole: 9
6/47/0 Komisariat Obwodowy Nakło, pow. Wyrzysk 1867-1932 0 rozwiń
Organizacja urzędu, granica polsko-niemiecka, ruch graniczny, obywatelstwo i opcje, godła i pieczęcie, urzędnicy gminni, budżety i podatki gminne, opieka medyczna, statystyka gminna, kontrole sanitarne, rolnictwo i melioracje, rybołówstwo, nadzór nad przemysłem i handlem, ruch kolejowy i drogowy, budownictwo, pożary, wybory parlamentrane i samorządowe, działalność organizacji i stowarzyszeń, prasa, pobór wojskowy, nadzór policyjny, szkoły i kościoły. Liczba jednostek w zespole: 162
6/48/0 Komisariat Obwodowy Sadki, pow. Wyrzysk 1908-1923 0 rozwiń
Urzędnicy gminni, doniesienia policyjne, paszporty. Liczba jednostek w zespole: 4
6/49/0 Komisariat Obwodowy Wyrzysk 1868-1914 0 rozwiń
Szkoły, dysmembracje. Liczba jednostek w zespole: 4
6/50/0 Komisariat Obwodowy Wysoka, pow. Wyrzysk 1835-1924 0 rozwiń
Statystyka, ruch zagraniczny, wybory gminne, dysmembracje, obcokrajowcy, osadnictwo, rolnictwo. Liczba jednostek w zespole: 31
6/51/0 Wójtostwo w Śliwicach, pow. Tuchola 1869-1888 0 rozwiń
Pobór podatków, wykroczenia i kary policyjne, uchylanie się od obowiązku szkolnego, opieka społeczna i zatrudnianie ubogich, nadzór weterynatryjny. Liczba jednostek w zespole: 6
6/52/0 Pruska Komisja Generalna dla Prowincji Zachodnio-Pruskiej i Poznańskiej w Bydgoszczy 1812-1920 0 rozwiń
1. Akta ogólne: zarządzenia (regulacja stosunków własnościowych), organizacja, działalność komisji specjalnych (plany, sprawozdania), ewidencja akt i map, biblioteka, biurowość i archiwum 2. Akta szczegółowe: recesy, uwłaszczenie, podział ziemi chłopskiej, nadania prawa własności, granice, klasyfikacja gruntów, oszacowania gospodarstw, włości rentowe, podział własności gminnej, obciążenia i należności, czynsze, opłaty na rzecz Kościoła, sołectwa dziedziczne, windykacje (większość miejscowości w powiatach): Babimost, Bydgoszcz, Brodnica, Bytów, Chełmno, Chodzież, Chojnice, Czarnków, Człuchów, Działdowo, Elbląg, Gdańsk Niziny, Gdańsk Miasto, Gniezno, Gostynin, Grodzisk, Grudziądz, Inowrocław, Kartuzy, Kościan, Kępno, Kościerzyna, Koźmin, Krotoszyn, Kwidzyń, Leszno, Lubawa, Malbork, Międzychód, Międzyrzecz, Mogilno, Nowy Tomyśl, Oborniki, Odolanów, Ostrów, Ostrzeszów, Pleszew, Poznań Miasto, Poznań Wschód, Poznań Zachód, Puck, Rawicz, Sępólno (Złotów), Starogard, Strzelno, Śmigiel, Śrem, Środa, Świecie, Szamotuły, Sztum, Susz, Szczecinek, Tczew, Toruń, Tuchola, Wałcz, Wąbrzeźno, Wągrowiec, Wieleń, Witkowo, Wejherowo Liczba jednostek w zespole: 113255
6/53/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Grudziądzu [1828] 1920-1933 [1939] 0 rozwiń
I. Wydział Administracyjny (1919-1933) (sygn. 1-197): normatywy dot. organizacji urzędu, okólniki, rozporządzenia dot. budżetu, sprawozdania, lustracje, inwentaryzacja FORR, pomoc kredytowa - orzeczenia Komisji Pomocy Kredytowej, korespondencja, akta tajne, akta osobowe II. Wydział Urządzeń Rolnych [1850] (1923-1933) (sygn. 198-2110): polityka agrarna państwa, sprawy wybrzeża i miast, instytucje i organizacje parcelacyjne, parcelacja rządowa i prywatna, wykup przymusowy, administracja majątkami, regulacja stosunków prawno-publicznych, osady rentowe i anulacyjne, obót ziemią, osadnictwo, zabudowa nieruchomości, wykazy, statystyka i opisy majątkowe, plany, sprawozdania i orzeczenia parcelacyjne, dokumentacja parcelacji poszczególnych osad III. Wydział Techniczny [1907] (1921-1933) (sygn. 2111-2406): okólniki i instrukcje w sprawach pomiarów, wykazy prac pomiarowych, ewidencja map, rejestry pomiarowe, katastry, szkice i plany, akta bonitacyjne IV. Wydział Wodno-Melioracyjny [1914] (1920-1933) (sygn. 2407-2414): poletka doświadczalne, spółki melioracyjne V. Biuro Okręgowej Komisji Ziemskiej [1906] (1920-1933) (sygn. 2415-3864): gospodarstwa wzrocowe,oszacowanie wartości nieruchomości, pierwokupy, przetargi przymusowe, przewłaszczenia, sprawy procesowe-przepisy prawne, wykazy, sprawozdania, zestawienia, sprawy poszczególnych osad Liczba jednostek w zespole: 4334
6/54/0 Urząd Kultury Rolnej w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
1. Akta ogólne (75 j.a.): organizacja, pracownicy, instrukcje i zarządzenia (osadnictwo, szacunek gospodarstw, zatrudnianie jeńców, osadnicy niemieccy - pomoc finansowa, nazwy miejscowości), narodowość właścicieli, majątki (likwidacja majątków żydowskich), zalesienia, biurowość i archiwum 2. Akta dotyczące poszczególnych miejscowości i osad (1184 j.a.): właściciele gospodarstw i gruntów (pow. bydgoski, chojnicki, sępoleński, świecki, tucholski, wyrzyski), gospodarstwa (szacunek, zamiana) 3. Kartografiki (105 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 1259
6/55/0 vacat - Urząd Kultury Rolnej w Inowrocławiu - przekazany do AP Bydgoszcz Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/56/0 vacat - Urząd Kultury Rolnej w Toruniu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/57/0 vacat - Urząd Kultury Rolnej we Włocławku - przekazany do AP w Toruniu Oddział we Włocławku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/58/0 Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Toruniu [1908] 1920-1933 [1938] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-administracyjne 2. Sprawy osobowe - zarządzenia, statystyka i ruch kadrowy, sprawy dyscyplinarne, akta osobowe (30 j.a.) 3. Finanse - preliminarze, zamknięcia rachunkowe, bilanse 4. Nadzór nad podległymi jednostkami - sprawozdania, wizytacje, kontrole, lustracje, zażalenia, wnioski o ułaskwienia i umorzenia 5. Nadzór nad więzieniami - kadra więzienna, warunki zdrowotne i sanitarne, kontrole placówek penitencjarnych Liczba jednostek w zespole: 579
6/59/0 Sąd Apelacyjny w Toruniu 1923-1939 0 rozwiń
1. Zarządzenia władz, organizacja i funkcjonowanie, obsada osobowa 2. Sprawy dyscyplinarne sędziów 3. Zażalenia na postępowanie organów sądowniczych 4. Akta spraw Liczba jednostek w zespole: 63
6/60/0 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Toruniu 1920-1939 0 rozwiń
1. Akta własne: organizacja i funkcjonowanie, akta osobowe, budżety i płace 2. Akta spraw: wybory i urzędnicy samorządowi, rozbieżność uchwał organów samorządowych, zmiany admnistracyjne, wysiedlenia, organizacje i stowarzyszenia - statuty, rejestracja, podatki i opłaty komunalne, pożyczki, zarządzenia policyjne, decyzje i uchwały - uchylanie, kupno, sprzedaż i dzierżawa, zajęcia mieszkań, wywłaszczenia pod budowę Gdyni i linii kolejowych, zamykanie jezior, spółki rybackie, obwody kominiarskie, obciążenia na rzecz szkół i opieki społecznej, zezwolenia na wykonywanie zawodu, handel i proceder przemysłowy Liczba jednostek w zespole: 2224
6/61/0 Królewski Zachodniopruski Sąd Nadworny w Bydgoszczy 1784-1806 0 rozwiń
Księgi ingrosacji - wpisy o charakterze majątkowym dot. powiatu chojnickiego, sprawy sporne majątkowe, dzierżawa, sprawy kościołów. Liczba jednostek w zespole: 30
6/62/0 Archiwum Ksiąg Wieczystych w Bydgoszczy [1743] 1772-1993 [2011] 0 rozwiń
1. Akta hipoteczne parcel w Bydgoszczy i na przedmieściach: Gdańskim, Toruńskim, Kujawskim, Poznańskim, Okolu, Grodztwie, Bocianowie, Bielawach, Bartodziejach Małych, Żupie Solnej (odpisy z ksiąg grodzkich, inne akta staropolskie Bydgoszczy XVII- XVIII w., dokumenty notarialne, testamenty, inwentarze nieruchomości). 2. Księgi gruntowe dot miejscowości w pow. bydgoskim: Aleksandrowo, Augustowo, Bartodzieje Małe, Bartodzieje Wielkie, Białe Błota, Biedaszkowo, Bielice Nowe, Bolumin, Borki, Borówno, Bożenkowo, Brzeźno, Brzoza, Budy Rybackie, Buszkowo, Bydgoszcz, Bydgoszcz Las,Byszewo, Bytkowice, Chmielewo,Chrośna, Ciele,Cierplewo, Czarnówczyn, Czarnówko, Czarże, Czemlewo, Czersko Polskie, Czyżkówko, Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Mała, Dąbrowa Wielka, Dąbrowy Małe, Dąbrowy Wielkie, Dąbrówczyn, Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Mała, Dąbrówka Nowa, Dębinka, Dębowiec, Dobrcz, Dobromierz, Drzewce, Drzewianowo, Dziedno, Dziedzinek, Dziemionna, Elżbiecin, Emilianowo, Fordon, Fordonek, Glinki, Glinki Las, Gogolin, Gogolinek, Gorzeń, Gościeradz, Grochol, Gzin, Huta, Huta Wieś, Jachcice, Jachcice Las, Jakubowo, Janowo, Januszkowo, Jarużyn, Jasiniec, Jastrzębie, Jezioro Jezuickie, Kabat, Kadzionka, Kamionka, Kamionka - odcinek drogi, Kapuściska Dolne, Kapuściska Małe, Kapuściska Wielkie, Karczemka, Karolewo, Kobylarnia, Kolankowo, Kolonie nad Kanałem A, Kolonie nad Kanałem B, Koronowo, Kotomierz, Kozielec,Krąpiewo, Kruszyn, Kruszyn Krajeński, Kruszyniec, Kusowo, Leszyce, Lipinki, Lisi Ogon, Lucim, Łakomowo, Łącznica, Łąsko Małe, Łąsko Wielkie, Łążyn, Łochowice, Łochowo, Łoskoń, Łukowiec, Magdalenka, Makowiska, Maksymilianowo, Mariampol, Mąkowarsko, Miedzyń, Miedzyń Dwór, Minikowo, Mirowice, Mochelec, Mochle, Mozgowina, Mruczyn, Murowaniec, Myślęcinek, Nekla, Nieciszewo, Niecponie, Niemcz, Niwy, Nowa Wioska, Nowa Wieś, Nowa Wieś Szlachecka, Nowa Wieś Wlk., Nowaczkowo, Nowe Glinki, Nowe Smolno, Nowy Dwór, Nowy Jasiniec, Okole, Olszewko, Opławiec, Osiek, Osielsko, Osowa Góra, Ostromecko, Otorowo, Otowice, Pacery, Pałcz, Pauliny, Pawłówek, Piecki, Pień, Plątnowice, Plątnowo, Popielewo, Prądki, Prądocin, Prądy, Przyłęki, Przyłubie, Pyszczyn, Rafa, Rudy, Rupienica, Rybiniec, Serock, Salno, Samociążek, Samsieczno, Samsieczynek, Sicienko, Siedmiogóry, Sitno, Sitowiec, Skarbiewo, Słończ, Słupowo, Smolno Nowe, Smukała, Solec Kuj., Solec Las, Stary Dwór, Stary Jasiniec, Stefanów, Stopka, Stronno, Stryszek, Strzelce Dolne, Strzelce Górne, Strzelewo, Strzyżawa, Suczyn, Suponin, Szczutki, Szretery, Ślesin, Tryszczyn, Trzciniec, Trzeciewiec, Trzemiętowo, Trzemiętówko, Trzęsacz, Ugoda, Ulrychów, Wałdowo Król., Wałownica, Wielonek, Wierzchucice, Wierzchucin, Wierzchucinek, Więzowno, Wilczak, Wilcze, Witoldowo, Włóki, Wierzchucinek, Wojnowo, Wtelno, Wtelno-Las, Wudzyn, Wudzynek, Wymysłowo, Wypaleniska, Wyrza, Zamczysko, Zawada, Zawalidroga, Zielonczyn, Zielonka, Zła Wieś, Zofin, Zuzela, Żołędowo, Żółwin, kopalnie węgla brunatnego Murowaniec, Koronowo. Liczba jednostek w zespole: 28014
Wyświetlanie 41 do 60 z 3 848 wpisów.