Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/468/11 Szkoła Wydziałowa w Nakle 1897- 1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/12 Szkoła Powszechna w Jaszkowie 1874- 1913 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/13 Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy - Wilczaku 1910- 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/14 Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy - ul. Nowogrodzka 1934- 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/15 Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy - ul. Grunwaldzka 1936- 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/16 Publiczna Szkoła Powszechna im. M. Curie-Skłodowskiej w Bydgoszczy 1920-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/17 Publiczna Szkoła Powszechna Św. Jana w Bydgoszczy 1899-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
6/468/18 Publiczna Szkoła Powszechna w Bydgoszczy - ul. Staszica 1939-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/19 Publiczna Szkoła Powszechna w Fordonie 1930-1931 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/20 Ewangelicka Szkoła Powszechna w Zimnych Wodach-Kapuściskach Wielkich 1877-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/468/21 Szkoła Katolicka w Serocku, pow.Świecie 1917-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/22 Szkoła Powszechna Karola dla Dziewcząt w Bydgoszczy 1939-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/23 Szkoła Katolicka w Dębowie pow. Wyrzysk 1873-1896 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/24 Szkoła Powszechna w Jarużynie 1927-1933 0 rozwiń
arkusze ocen Liczba jednostek w zespole: 1
6/468/25 Publiczna Szkoła Powszechna w Mariampolu 1938-1939 0 rozwiń
arkusze i księgi ocen Liczba jednostek w zespole: 3
6/468/26 Szkoła Podstawowa w Mariampolu 1950-1956 0 rozwiń
arkusze ocen Liczba jednostek w zespole: 11
6/469/0 vacat - Niemieckie Zjednoczenie Oddział w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/470/0 Stowarzyszenie Kanta w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Finanse, ewidencja stypendystów (kartoteka) 2. Akta poszczególnych stypendystów Liczba jednostek w zespole: 35
6/471/0 Niemiecka Scena w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjno-prawne (sygn. 1-5): inwentarze i spisy majątku, umowy dzierżawne i z autorami sztuk 2. Aktorzy (sygn. 6-7): zatrudnienie aktorów 3. Działalność artystyczna (sygn. 8-13 ): afisze i programy teatralne, plany występów teatralnych, wypożyczanie kostiumów 4. Kontakty z wydawcami muzycznymi (sygn. 14-19): korespondencja z wydawnictwami niemieckimi z Rzeszy 5. Reklama (sygn. 20-24, 50): programy teatralne, wycinki prasowe, artykuły z prasy niemieckiej dotyczące Niemieckiej Sceny w Bydgoszczy, fotografie aktorów 7. Vererin "Deutsche Bühne" (sygn. 45-49): sprawozdania z działalności, korespondencja, zatrudnianie aktorów Liczba jednostek w zespole: 50
6/472/0 Związek Gospodarczy Zawodów Miejskich w Polsce z siedzibą w Bydgoszczy 1919-1939 0 rozwiń
Organizacja, organy statutowe, normatywy, statuty, rejestracja, posiedzenia władz, członkowie, zatrudnianie urzędników, finanse, sprawy procesowe, organ prasowy, kasa pogrzebowa, agendy biurowe, grupy terenowe, kontakty z izbami rzemieślniczymi i handlowymi, innymi organizacjami, związkami i spółkami, informacje, akta zbiorcze, pomoc zawodowa, pośrednictwo pracy, dokształcanie. Liczba jednostek w zespole: 460
Wyświetlanie 581 do 600 z 3 847 wpisów.