Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/473/0 Stowarzyszenie Niemieckich Nauczycieli i Nauczycielek w Polsce z siedzibą w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne (17 j.a.): statut, plany pracy, wykazy imienne składu zarządu, zaproszenia na zjazdy, działalność W. Johanes Buchhandlung "Legut" druk czasopisma "Deutscher Schulzeitung in Polen", korespondencja członków do przewodniczącego Stowarzyszenia P. Jendrike w sprawach socjalnych, pomocy materialnej, nauczania języka niemieckiego, sprawozdania z działalności Okręgu Pomorskiego 2. Członkowie (12 j.a.): imienny spis członków Stowarzyszenia, kursy dla nauczycieli niemieckich w Polsce, domy wypoczynkowe dla nauczycieli niemieckich w Zakopanem i Gdańsku, zapomogi dla nauczycieli 3. Podręczniki szkolne (53 j.a.): maszynopisy podręczników dla szkół niemieckich w Polsce, oceny, recenzje, projekt programu nauczania dla szkół powszechnych w Polsce z niemieckim językiem nauczania, spisy lektur do nauki polskiego obowiązującego w szkołach polskich w Niemczech Liczba jednostek w zespole: 82
6/474/0 Niemiecki Związek Obrony Praw Mniejszości w Polsce [1906] 1920-1923 [1929] 0 rozwiń
1. Zjednoczenie krajowe (39 j.a.): statut, regulamin, protokoły posiedzeń organów statutowych, listy członków 2. Zjednoczenia okręgowe (26 j.a.): Okręg Nadnotecki, Okręg Pomorze - Północ Tczew, Okręg Pomorze - Południe Grudziądz, Okręg Poznań 3. Zjednoczenia powiatowe i lokalne (93 j.a.) w: Brodnicy, Bydgoszczy, Chełmnie, Chodzieży, Chojnicach, Chwaliszewie, Czarnkowie, Grudziądzu, Inowrocławiu, Jarocinie, Kościerzynie, Krotoszynie, Lesznie, Lubawie, Mogilnie, Nowym, Pleszewie, Pucku, Radziczu, Strzelnie, Szubinie, Tczewie, Toruniu, Tucholi, Wąbrzeźnie, Wągrowcu, Wejherowie, Wieleniu, Wyrzysku, Żninie (m.in. sprawy członkostwa, składek, wyborów mężów zaufania, współpracy z innymi organizacjami niemieckimi) 4. Sprawy mniejszości narodowych (16 j.a.): działalność na forum Ligi Narodów i Trybunału w Hadze itp. 5. Wybory parlamentarne - reprezentanci mniejszości w Sejmie i Senacie (176-184): przygotowania, przebieg, propaganda 6. Sprawy finansowe (185-212 j.a.): budżety i rozliczenia finansowe 7. Szkolnictwo (213-253 j.a.): normatywy (polskie ustawy i rozporządzenia), sytuacja szkolnictwa (sprawozdania), pomoc finansowa (wsparcie i subwencje), statystyka szkolna (szkoły, nauczyciele, uczniowie) 8. Sprawy prasowe (254-267 j.a.): prenumerata, tłumaczenia z prasy polskiej 9. Sprawy kultury ( 268-274 j.a.): organizacje kulturalne i stowarzyszenia - działalność, programy 10. Optanci (275-344 j.a.): podstawy prawne i procedura (ustawodawstwo polskie i międzynarodowe), wnioski i kwestionariusze opcyjne (interpelacje poselskie w sprawach opcji) 11. Sprawy osadników (345-426 j.a.): pomoc finansowa (wnioski o subwencje), kwestionariusze osadnicze, osadnicy i likwidacje (statystyka, kwestionariusze) 12. Sprawy jeńców wojennych i opieka nad grobami (427-431 j.a.): statystyka, informacje 13. Sprawy sądowe (432-434 j.a.): materiały informacyjne do postępowań sądowych 14. Akta i parafie kościoła ewangelickiego (435-453 j.a.): ewidencja, działalność 15. Akta dotyczące poszczególnych działaczy mniejszościowych (454-505 j.a.): korespondencja zarządu Liczba jednostek w zespole: 543
6/475/0 Izba Lekarska Prowincji Poznańskiej 1888-1919 0 rozwiń
1. Akta Izby: wybory, sprawozdania z działalności, korespondencja z władzami państwowymi, innymi izbami 2. Akta Sądu Honorowego: zażalenia i sprawy sporne Liczba jednostek w zespole: 43
6/476/0 Niemieckie Towarzystwo Nauki i Sztuki w Bydgoszczy [1857] 1902-1945 0 rozwiń
Akta towarzystw, które zintegrowały się w Towarzystwo Sztuki i Wiedzy w Bydgoszczy 1. Towarzystwo Techniczne (Technische Verein) (21 j.a.): protokoły posiedzeń, statut, katalog biblioteki oraz czasopism pt. "Technische Blätter für den Deutsche Osten" 2. Towarzystwo Historyczne (Historischer Verein) (3 j.a.): protokoły posiedzeń, korespondencja 3. Towarzystwo Sztuki (Kunstverein) (8 j.a.): protokoły, korespondencja, listy członków, sprawozdania finansowe II. Towarzystwo Sztuki i Wiedzy w Bydgoszczy (1920-1939) (21 j.a.): spisy członków, zaproszenia na posiedzenia, spisy referentów, sprawozdania z działalności i roczne finansowe, programy koncertów, organizacja wystaw, koncertów, spotkań, wycinki prasowe, akta wyboru władz towarzystwa 1. Sprawy organizacyjno-administracyjne (36 j.a.): działalność komitetu roboczego, drukowane sprawozdania z działalności, statuty, protokoły posiedzeń, korespondencja z oddziałami, subwencje, sprawy finansowe, zapisy, wystąpienia członków 2. Wydział Techniczny (3 j.a.): protokoły posiedzeń, spisy członków, sprawozdania z działalności, materiały do pracy pt."Przemysł i rzemiosło w Bydgoszczy" z okazji 50-lecia założenia Towarzystwa 3. Wydział Historyczny (6 j.a.): sprawozdania roczne z działalności, korespondencja w sprawach publikacji, zebrań, wystaw, wykopalisk archeologicznych, statuty, wykazy członków, sprawozdania finansowe, wycinki prasowe 4. Wydział Przyrodniczy (15 j.a.): statut, korespondencja, sprawozdania finansowe i z działalności, spisy członków, sprawozdania z imprez organizowanych przez Towarzystwo, ochrona zabytków przyrody, manuskrypt pracy pt. "Powstanie i działalność Towarzystwa Przyrodniczego na przestrzeni pięćdziesięciu lat" 5. Wydział Sztuki (22 j.a.): sprawozdania z działaności i kasowe, spisy członków, odczyty, materiały z urządzanych wystaw, korespondencja, afisze, plakaty, programy 6. Wydział Muzyczny (4 j.a.): afisze, plakaty, programy 7. Wydział Literatury (16 j.a.): protokoły posiedzeń, korespondencja, sprawozdania z działalności 8. Wydział Wiedzy o Prawie i Państwie (4 j.a.): protokoły, sprawozdania z działalności, spisy członków, wykazy wygłoszonych referatów, wycinki prasowe III. Towarzystwo Wiedzy i Sztuki w Bydgoszczy (1920-1939) (29 j.a.): korespondencja, sprawozdania z działalności, wykazy wygłoszonych referatów, wycinki prasowe IV. Towarzystwo Wiedzy i Sztuki w Bydgoszczy (1939-1945) (9 j.a.): spisy członków z wykazem opłacanych składek, statut, sprawozdania z działalności, wycinki prasowe Liczba jednostek w zespole: 205
6/477/0 Niemieckie organizacje, związki i stowarzyszenia z terenu województwa pomorskiego - zbiór szczątków zespołów 1855-1942 0 rozwiń
1. Niemieckie Zjednoczenie dla Polski Zachodniej [Deutsche Vereinigung für Westpolen] [1932] (1935-1939) (22 j.a.): członkowie, placówki terenowe, działalność 2. Partia Młodoniemiecka [Jungdeutsche Partei] (1934-1939) (5 j.a.): organizacja, członkowie 3. Towarzystwo Rolnicze Polski Zachodniej [Westpolnische Landwirtschaftliche Gesellschaft] [1896] (1919-1939) (7 j.a.): członkowie, organizacja - placówki terenowe, działalność 4. Związek Chłopów Niemieckich [Deutscher Bauerverein] (1919-1923) (41 j.a.): organizacja - placówki terenowe, członkowie, uprawy, ceny płodów rolnych 5. Związek Rolniczy Okręgu Nadwiślańskiego [Landbund Weichselgau] (1919-1924) (10 j.a.): biuro i finanse, działalność zarządów powiatowych, statystyka właścicieli ziemi 6. Niemiecka Wspólnota Interesów [Deutsche Interessengemeinschaft] (1919-1923) (4 j.a.): członkowie, szkody wojenne (ankiety) 7. Ewangelicki Związek Robotników dla Bydgoszczy i okolic - Grupa Północna Bydgoszcz [Evangelischer Arbeiter - Verein für Bromerg und Umgegend-Gruppe Nord Bromberg] (1904-1916) (1 j.a.): protokólarz 8. Związek Urzędników Gminnych Prowincji Poznańskiej - Grupa Miejscowa w Bydgoszczy [Verband der Gemeindebeamten der Provinz Posen Ortsgruppe Bromberg] (1906-1907) (1 j.a.): pomoc społeczna (wdowy i sieroty po urzędnikach) 9. Komitet Notariuszy w Bydgoszczy [Der Ausschuss der Rechtsanwälte Bromberg] (1904-1917) (1 j.a.): okólniki, protokoły 10. Związek Pomocników Kupieckich Narodowości Niemieckiej Grupa Bydgoszcz [Deutschnationaler Handlungsgehilfen Verband Gruppe Bromberg] (1904-1916) (5 j.a.): członkowie, działalność 11. Wspólnota Pracy Związków Urzędników Kupieckich w Wielkopolsce [Arbeitsgemeinschaft kaufmännischer Angestelltenverbände Groß-Polen] (1921-1922) (1 j.a.): protokoły zebrań 12. Związek Niemieckich Urzędników Kupieckich i Biurowych w Polsce [Verband deutscher kaufmännischer und Büro-Angestellten in Polen, Bromberg] (1920-1923) (7 j.a.): członkowie, protokoły zebrań 13. Związek Urzędniczek Handlowych i Biurowych Grupa Miejscowa w Bydgoszczy [Verband der weiblichen Handels-und Büroangestellten Ortsgruppe Bromberg] (1918-1921) (8 j.a.): zebrania, umowy 14. Centralny Związek Niemieckich Robotników i Robotnic w Bydgoszczy [Zentralverband der Deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen] (1921-1922) (1 j.a.): zebrania (uchwały), umowy, taryfy, robotnicy (spisy) 15. Związek Niemieckich Rolników Pracodawców, pow. Wyrzysk [Arbeitgeberverband der deutschen Landwirte des Kreises Wirsitz] (1919-1923) (3 ja): okólniki, umowy taryfowe, kontrakty, tabele płac 16. Ojczyźniany Związek Kobiet w Grudziądzu [Vaterländischer Frauenverein - Graudenz] (1901-1921) (17 j.a.): statuty, członkowie, finanse, protokoły posiedzeń 17. Ojczyźniany Związek Kobiet w Radzyniu Chełm. [Vaterländischer Frauenverein - Rehden] (1897-1919) (5 j.a.): statuty, członkowie, finanse, protokoły posiedzeń 18. Ojczyźniany Związek Kobiet w Zdunach [Vaterländische Frauenverein für die Stadt Zduny] (1903-1910) 1 j.a. 19. Kobiece Towarzystwo Dobroczynne w Bydgoszczy [Verein Frauenwohl in Bromberg] (1904-1930) (2 j.a.): protokólarz, notatki M. Schnee 20. Niemiecka Rada Kobiet w Bydgoszczy [Deutscher Frauenrat Bromberg] (1919-1921) (1 j.a.): protokólarz 21. Stowarzyszenie Niemieckich Związków Kobiet na Pomorzu Gdańskim [Verband Deutscher Frauenvereine in Pommerellen] (1919-1923) (30 j.a.): protokoły, programy, sprawozdania, finanse, członkowie 22. Niemiecki Związek Kobiet w Bydgoszczy [Deutscher Frauenbund Bromberg] (1922-1938) (5 j.a.): protokoły, wystawy, pomoc społeczna 23. Towarzystwo Wojaków w Okolu i okolicy [Krieger Verein Schleusenau und Umgegend] (1904-1917) (1 j.a.): protokólarz 24. Towarzystwo Wojaków w Koronowie, pow. Bydgoszcz [Krieger Verein zu Krone] (1884-1894) (1 j.a.): protokólarz 25. Związek Ewangelickiej Młodzieży Męskiej w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz [Evangelischer Junglingsrverein Solec Kujawski] (1930-1932) (1 j.a.): członkowie, teksty pieśni 26. Niemiecki Związek Dobroczynności w Polsce - Oddział w Bydgoszczy [Deutscher Wohlfahrtsbund Bromberg] (1920-1940) (31 j.a.): protokólarz, członkowie 27. Związek Wiarusów w Polsce, Okręg 1 - Pomorze Gdańskie [Altfreundeverband in Polen-Gau 1 - Pommerellen] (1920-1925) (1 j.a.): okólniki, umowy taryfowe, kontrakty, tabele płac 28. Ewangelicki Dom Starców w Bydgoszczy [Evangelischer Altersheim in Bromberg] (1935-1939) (1j.a.): działalność (sprawozdania) 29. Towarzystwo Pedagogiczne w Bydgoszczy [Pädagogischer Verein in Bromberg] (1855-1924) (9 j.a.): protokoły, finanse (sprawozdania), współpraca z towarzystwami (korespondencja) 30. Towarzystwo dla Celów Wychowania i Nauczania w Bydgoszczy [Verein fur Erziehung und Unterricht Bromberg] (1890-1904) (5 j.a.): statut, protokoły, finanse, działalność (sprawozdania) 31. Kasyno „Odpoczynek” w Bydgoszczy [Kasinogesellschaft „Erholung” zu Bromberg] (1887-1927) (26 j.a.): członkowie (wykazy), finanse, działalność (sprawozdania) 32. Ogólnomieckie Towarzystwo Ochrony Języka Niemieckiego Oddział w Bydgoszczy [Allgemeiner Deutscher Sprachverein, Zweigverein Bromberg] (1901-1915) (2 j.a.): protokoły, członkowie (spisy, korespondencja) 33. Niemiecki Związek Opieki nad Młodzieżą [Deutscher Verband für Jugenpflege in Bromberg] (1912-1923) (3 ja.): zarząd (korespondencja) 34. Niemiecki Komitet Kulturalny w Bydgoszczy [Deutscher-Kultur-Ausschuss Bromberg] (1919-1922) (10 j.a.): programy, imprezy kulturalne (sprawozdania), notatki prasowe 35. Towarzystwo Oświatowe w Bydgoszczy [Verein für Bildungspflege - Bromberg] (1920-1922) (2 j.a.): szkoły ludowe (programy nauczania, sprawozdania, uczestnicy) 36. Związek Śpiewaczy Prowincji Poznańskiej Związek Okręgowy w Bydgoszczy [Posener Provinzial Sängerbund - Gauverband Bromberg] (1904-1920) (4 j.a.): sprawozdania, protokoły, nuty 37. Nadwiślański Okręg Śpiewaczy w Grudziądzu [Weichselgau-Sängerbund Graudenz] (1898-1919) (1 j.a.): protokólarz 38. Towarzystwa Śpiewacze w Bydgoszczy [Männer-Gesangvereine "Germania" Bromberg, "Liedertafel" Bydgoszcz, Männer-Gesang-Verein "Kornblume" Schleusenau] (1937) (1 j.a.) wykazy członków bydgoskich chórów 39. Męskie Towarzystwo Śpiewacze w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz [Männer Gesangverein - Schulitz] (1893-1923) (9 j.a.): statut, członkowie (spisy), finanse 40. Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy [Verschönungs - Verein zu Bromberg] (1837-1921) (4 j.a): pawilony przy śluzach w Bydgoszczy (budowa), szkółki drzewne 41. Związek Ewangelicki Filia w Nakle [Evangelisches Bund, Zweigverein Nakel] (1906-1920) (1 j.a.): sprawozdania 42. Niemieckie Towarzystwo Gimnastyczne Okręg Górna Wisła Obszaru I Północ - Wschód [Deutscher Turnerschaft Oberweichselgau des Kreises I Nordosten] (1909-1921) (2 j.a.): protokólarz 43. Związek Wolnomularzy Niemieckich [Verein Deutscher Freimauerer] (1919-1920) (1 j.a.): wykazy członków 44. Stowarzyszenie Sekretarzy Rejencji w Bydgoszczy [Verein der Regierungssekretäre zu Bromberg] (1909-1919) (1 j.a.): członkowie 45. Centralny Związek Urzędników Prywatnych w Bydgoszczy [Zentral-Ausschuss der Privatangestellten Brombergs] (1919-1921) (15 j.a.): statuty, organizacja, posiedzenia i konferencje (protokoły), członkowie (wykazy, składki), działalność (sprawozdania, umowy) 46. Związek Urzędniczek Handlowych Grupa Miejscowa w Bydgoszczy [Kaufmännischer Verband für weibliche Angestellte - Ortsgruppe Bromberg] (1917-1921) (3 j.a.): walne zebrania i konferencje (protokoły), członkowie, finanse, sprawozdania Liczba jednostek w zespole: 312
6/477/1 Niemieckie Zjednoczenie dla Polski Zachodniej [1932]1935-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
6/477/2 Partia Młodoniemiecka 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
6/477/3 Towarzystwo Rolnicze Polski Zachodniej [1896]1919-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/477/4 Związek Chłopów Niemieckich 1919-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 41
6/477/5 Związek Rolniczy Okręgu Nadwiślańskiego 1919-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
6/477/6 Niemiecka Wspólnota Interesów 1919-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/477/7 Ewangelicki Związek Robotników dla Bydgoszczy i okolic - Grupa Północna Bydgoszcz 1904-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/8 Związek Urzędników Gminnych Prowincji Poznańskiej - Grupa Miejscowa w Bydgoszczy 1906-1907 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/9 Komitet Notariuszy w Bydgoszczy 1904-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/10 Związek Pomocników Kupieckich Narodowości Niemieckiej Grupa Bydgoszcz 1904-1916 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
6/477/11 Wspólnota Pracy Związków Urzędników Kupieckich w Wielkopolsce 1921-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/12 Związek Niemieckich Urzędników Kupieckich i Biurowych w Polsce 1920-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/477/13 Związek Urzędniczek Handlowych i Biurowych Grupa Miejscowa w Bydgoszczy 1918-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
6/477/14 Centralny Związek Niemieckich Robotników i Robotnic w Bydgoszczy 1921-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/15 Związek Niemieckich Rolników Pracodawców, pow. Wyrzysk 1919-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/477/16 Ojczyźniany Związek Kobiet w Grudziądzu 1901-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
6/477/17 Ojczyźniany Związek Kobiet w Radzyniu Chełmińskim 1897-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
6/477/18 Ojczyźniany Związek Kobiet - Zduny 1903-1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/19 Kobiece Towarzystwo Dobroczynne w Bydgoszczy 1904-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/477/20 Niemiecka Rada Kobiet w Bydgoszczy 1919-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/21 Stowarzyszenie Niemieckich Związków Kobiet na Pomorzu Gdańskim 1919-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
6/477/22 Niemiecki Związek Kobiet w Bydgoszczy 1922-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
6/477/23 Towarzystwo Wojaków w Okolu i okolicy 1904-1917 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/24 Towarzystwo Wojaków w Koronowie, pow. Bydgoszcz 1884-1894 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/25 Związek Ewangelickiej Młodzieży Męskiej w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz 1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/26 Niemiecki Związek Dobroczynności w Polsce - Oddział w Bydgoszczy 1920-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
6/477/27 Związek Wiarusów w Polsce, Okręg 1 - Pomorze Gdańskie 1920-1925 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/28 Ewangelicki Dom Starców w Bydgoszczy 1935-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/29 Towarzystwo Pedagogiczne w Bydgoszczy 1855-1924 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
6/477/30 Towarzystwo dla Celów Wychowania i Nauczania w Bydgoszczy 1890-1904 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
6/477/31 Kasyno „Odpoczynek” Bydgoszcz 1887-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 25
6/477/32 Ogólnomieckie Towarzystwo Ochrony Języka Niemieckiego Oddział w Bydgoszczy 1901-1915 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/477/33 Niemiecki Związek Opieki nad Młodzieżą 1912-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/477/34 Niemiecki Komitet Kulturalny w Bydgoszczy 1919-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
6/477/35 Towarzystwo Oświatowe w Bydgoszczy 1920-1922 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/477/36 Związek Śpiewaczy Prowincji Poznańskiej Związek Okręgowy w Bydgoszczy 1904-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/477/37 Nadwiślański Okręg Śpiewaczy w Grudziądzu 1898-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/38 Męskie Towarzystwa Śpiewacze w Bydgoszczy 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/39 Męskie Towarzystwo Śpiewacze w Solcu Kujawskim, pow. Bydgoszcz 1893-1923 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
6/477/40 Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy 1837-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/477/41 Związek Ewangelicki Filia w Nakle 1906-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/42 Niemieckie Towarzystwo Gimnastyczne Okręg Górna Wisła Obszaru I Północ - Wschód 1909-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/477/43 Związek Wolnomularzy Niemieckich 1919-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/44 Stowarzyszenie Sekretarzy Rejencji w Bydgoszczy 1909-1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/477/45 Centralny Związek Urzędników Prywatnych w Bydgoszczy 1919-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
6/477/46 Związek Urzędniczek Handlowych - grupa miejscowa w Bydgoszczy 1917-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/478/0 Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Bydgoszczy [1937] 1939-1945 0 rozwiń
1. Sztab Powiatowy - spisy Polaków, statystyka ludności 2. Urząd ds.Organizacji - pisma okólne, meldunki, sprawozdania, informacje o placówkach szkolnych, wnioski i opinie polityczne 3. Powiatowy Kierownik Kancelarii - korespondnecja 4. Urząd Kadr - akta osobowe funkcjonariuszy 5. Urząd Propagandy - listy żołnierzy z frontu, informacje o imprezach, szkolenia polityczne 6. Powiatowy Sąd Partyjny - korespondencja 7. Doradca Gospodarczy - imienne wykazy osób zatrudnionych w zakładach pracy 8. Urząd ds. Rasowych - odznaczenia dla matek żołnierzy 9. Urząd ds.Opieki Społecznej - wnioski o renty, zatrudnianie Polaków 10. Urząd ds. Narodowościowych - opinie o kandydatach do wpisu na niemiecką listę narodową, protokoły posiedzeń i orzeczenia komisji kwalifikacyjnych 11. Urząd ds. Zdrowia - odznaczenia lekarzy bydgoskich 12. Korpus Lotniczy [NSFK] - opinie 13. Korpus Zmotoryzowany [NSKK] - sprawy osobowe i organizacyjne 14. Powiatowe Kierownictwo Towarzystw Kobiecych - sprawozdania organizacyjne 15. Volksstrum Powiatu Bydgoskiego - organizacja 16. Front Pracy [Arbeistfront] - imienne wykazy osób zatrudnionych w firmie Polensky & Zöllner w Łęgnowie-Otorowie 17. Urząd ds.Polityki Komunalnej - sprawa Gottholda Starke, opinie narodowościowe, budowa siedziby, album fotograficzny Liczba jednostek w zespole: 172
6/479/0 Polskie legalne organizacje, związki, stowarzyszenia, towarzystwa i komitety - zbiór szczątków zespołów 1913-1946, 1948, 1956-1987 0 rozwiń
1. Związek Młodych Narodowców - Ognisko w Świeciu (1931-1934) (1 j.a.): okólniki, regulaminy, członkowie (spisy) 2. Legion Młodych - Komenda Obwodu w Wyrzysku (1931-1934) (1 j.a.): okólniki, protokoły, komunikaty 3. Katolickie Stowarzyszenie Mężów - Oddział w Wenecji (1937-1938) (1 j.a.): rejestracja, organizacja 4. Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Harcerzy na miasto Bydgoszcz (1934-1939) (3 j.a.): rozkazy, okólniki, regulaminy 5. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Oddziału w Aleksandrowie Kuj. (1925-1936) (7 j.a.): okólniki, członkowie (spisy), preliminarze budżetowe, działalność (sprawozdania), kursy (uczestnicy) 6. Obóz Zjednoczenia Narodowego - Okręg Pomorski Toruń 1935-1939) (1 j.a.) 7. Powiatowe Towarzystwo Rolnicze w Sępólnie (1936-1938) (4 j.a.): działalność (plany, sprawozdania), szkolenia 8. Zjednoczone Związki Powiatów Województwa Pomorskiego i Poznańskiego (1929-1936) (1 j.a.): organizacja, rada narodowa, powiatowa, sejmik powiatowy (protokoły posiedzeń) 9. Toruński Klub Tenisowy Lawn (1934) (1 j.a.): statut 10. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Fordonie (1933-1939) (1 j.a.): rejestracja 11. Żeńskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bydgoszczy (1933-1939) (1 j.a.): rejestracja, zarząd (skład) 12. Towarzystwo Śpiewu „Halka” w Wyrzysku (1928-1937) (4 j.a.): organizacja, zarząd (posiedzenia), działalność (sprawozdania) 13. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Bydgoszczy (1921-1933) (3 j.a.): statut, członkowie (spisy), wystawy, obrazy (spisy, ceny) 14. Towarzystwo Rodzina Urzędnicza Zarząd Ziemi Pomorskiej w Toruniu (1936-1939) (9 j.a.): regulaminy, zjazdy (materiały), działalność (sprawozdania), finanse (preliminarze budżetowe, bilanse) ) 15. Zrzeszenie Aplikantów Sądowych Koło Okręgowe w Bydgoszczy (1936-1939) (2 j.a.): statut, protokoły, statuty, regulaminy, działalność (sprawozdania) 16. Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów R.P. Koło w Bydgoszczy (1933-1935) (1 j.a.): okólniki, protokoły, wykazy (prokuratorzy, asesorowie, aplikanci) 17. Stowarzyszenie Rodzina Policyjna Koło w Sępólnie (1929-1937) (2 j.a.): instrukcje, zebrania (protokoły), działalność (sprawozdania), propaganda 18. Związek Pracowników Samorządu Terytorialnego Koło w Sępólnie (1935-1937) (1 j.a.): okólniki, propaganda 19. Związek Rezerwistów - zarządy powiatowe w Brodnicy, Sępólnie i Wyrzysku (1927-1937) (11 j.a.): rozkazy, okólniki, konferencje (protokoły), członkowie (spisy), działalność (sprawozdania) 20. Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny Komenda Powiatowa w Sępólnie Kraj. (1930-1939) (3 j.a.): rozkazy, organizacja, zebrania (protokoły), działalność (sprawozdania) 21. Związek Strzelecki Zarząd Powiatowy w Świeciu (1930-1939) (8 j.a.): rozkazy, organizacja, zebrania (protokoły), członkowie (wykazy), zespoły muzyczne, świetlice (spisy) 22. Związek Towarzystw Charytatywnych Diecezji Chełmińskiej Parafia Trzebcz (1938-1939) (1 j.a.): okólniki, ofiarodawcy (listy) 23. Wojewódzki Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Piłsudskiego w Toruniu (1935-1938) (1 j.a.): organizacja, odezwy, komunikaty, propaganda 24. Komitet Niesienia Pomocy Ślązakom Zaolziańskim w Bydgoszczy (1921-1939) (2 j.a.): organizacja, składki 25. Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Tucholi (1932-1938) (14 j.a.): okólniki, organizacja, posiedzenia (protokoły), budżety, działalność (sprawozdania), komitety PWiWF (działalność) 26. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy (1923-1928) (1 j.a.): statut, zebrania (protokoły) 27. Towarzystwo Kupców Samodzielnych w Świeciu (1919-1939) (1 j.a.): posiedzenia (protokoły) 28. Powiatowy Komitet Floty Narodowej w Sępólnie (1927-1936) (2 j.a.): protokoły, organizacja, działalność 29. Powiatowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Sępólnie (1936-1938) (1 j.a.): organizacja, zebrania (protokoły) 30. Polski Czerwony Krzyż Oddział Powiatowy w Sępólnie (1920-1939) (7 j.a.): instrukcje, regulaminy, statuty, posiedzenia (protokoły), członkowie (listy), działalność (sprawozdania) 31. Pomorskie Towarzystwo Rolnicze w Toruniu (1929-1932) (1 j.a.): statut, posiedzenia (protokoły), działalność (plany, sprawozdania), praktyki zagraniczne 32. Związek Robotników Rolnych i Leśnych - Sekretariat w Bydgoszczy (1934-1939) (2 j.a.): posiedzenia (protokoły), członkowie (spisy), wybory do rad gromadzkich 33. Związek Metalowców w Bydgoszczy (1937-1939) (2 j.a.): organizacja, zatrudnienie (wnioski), interwencje 34. Wojewódzkie Koło Stowarzyszenia Urzędników z wykształceniem prawniczym w Toruniu (1926-1928) (1 j.a.): organizacja, protokoły, statut, wybory władz 35. Towarzystwo Lekarzy Weterynarii Województwa Pomorskiego w Toruniu (1920-1928) (1 j.a.): zebrania (protokoły) 36. Okręgowy Komitet Floty Narodowej w Bydgoszczy (1928-1932) (10 j.a.): okólniki, statut, zebrania (protokoły), członkowie (wykazy), finanse, działalność (sprawozdania), imprezy 37. Pomorskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt w Toruniu (1934-1936) (1 j.a.): zebrania (protokoły) 38. Stowarzyszenie Urzędników Państwowych, Komunalnych i Samorządowych w Toruniu (1923-1925) (1 j.a.): posiedzenia (protokoły) 39. Związek Właścicieli Tartaków i Kupców Drzewnych w Bydgoszczy (1924-1931) (1 j.a.): organizacja, okólniki, działalność (sprawozdania), giełdy drewna 40. Związek Towarzystw Kupieckich na Obwód Nadnotecki w Bydgoszczy (1929-1932) (1 j.a.): okólniki, rezolucje, posiedzenia (protokoły) 41. Związek Strzelecki Zarząd Powiatowy w Wyrzysku (1931-1938) (1 j.a.): zarząd (protokoły posiedzeń) 42. Towarzystwo Obrony Kresów Zachodnich powiatu sępoleńskiego (1922-1923) (1 j.a.): instrukcje 43. Towarzystwo Rolnicze okolic miasta Koronowa (1845- 1846) (1j.a.): członkowie (spisy), finanse 44. Kólko Rolnicze w Drzycimiu, pow. Świecie (1908-1938) (2 j.a.): posiedzenia (protokoły), członkowie (listy), działalność (historia) 45. Związek Inwalidów Wojennych R.P. Koło w Koronowie (1916-1939) (1 j.a.): renty, zapomogi (wnioski) 46. Pomorski Związek Właścicieli Statków Śródlądowych Oddział w Toruniu (1937-1939) (1 j.a.): okólniki, protokoły, właściciele barek (wykazy) 47. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Jachcice - Bydgoszcz (1921-1938) (1 j.a.): protokoły 48. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” III Szwederowo - Bydgoszcz (1921-1939) (3 j.a.): zarząd, zebrania plenarne i Grono Techniczne (protokoły) 49. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Grudziądzu (1928-1939) (1 j.a.): Grono Techniczne (protokoły) 50. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Koronowie, pow. Bydgoszcz (1895-1939) (3 j.a.): zebrania (protokoły) 51. Związek Akuszerek miasta Bydgoszczy i okolic (1927-1939) (2 j.a.): zebrania (protokoły) 52. Chór św.Cecylii w Barcinie (1945-1949) (1 j.a.) 53. Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii w Mroczy (1905-1934) (1 j.a.): zebrania (protokoły) 54.Towarzystwo Przemysłowe w Mroczy (1921-1938) (1 j.a.): zebrania (protokoły) 55. Związek Zawodowych Plastyków Pomorskich w Bydgoszczy (1935-1937) (1 j.a.) 56. Organizacja :Miecz i Pług" (1939-1945) (2 j.a.): rozkazy, instrukcje, foto. 57. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bydgoszcz V Okole - Wilczak (1920-1939) (1 j.a): fotografie sekcji kolarskiej 58. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich przy Farze w Bydgoszczy, 40 lecie, (1932) (3 j.a.): fotografie okolicznościowe 59. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich przy kościele Św. Trójcy i Św. Józefa w Bydgoszczy - dyplom, statut, książeczka członkowska 60. Pomorski Okręgowy Związek Atletyczny w Bydgoszczy- dyplom uznania, 1932 61. Towarzystwo Śpiewu „Halka” w Bydgoszczy- dyplom pamiątkowy przyznany Bronisławowi Janowiakowi z okazji 75. lecia , 1958 62. Bydgoski Chór Męski - dyplom paniątkowy z okazji poświęcenia sztandaru (1948) 63. Związek Pomorskich Kół Spiewackich w Toruniu - Pamiętnik II zjazdu (1928) 64. Towarzystwo Pań Wincentek przy parafii św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (1920-1939) Liczba jednostek w zespole: 157
6/479/1 Związek Młodych Narodowców - Ognisko w Świeciu 1931-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/2 Legion Młodych-Komenda Obwodu w Wyrzysku 1934-1935 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/3 Katolickie Stowarzyszenie Mężów - Oddział w Wenecji 1937- 1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/4 ZHP-Komenda Harcerzy na miasto Bydgoszcz 1934-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
6/479/5 PCK-Zarząd Oddziału w Aleksandrowie 1925- 1936 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
6/479/6 Obóz Zjednoczenia Narodowego - Okręg Pomorski Toruń 1935-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/479/7 Powiatowe Towarzystwo Rolnicze w Sępólnie 1936-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
Wyświetlanie 601 do 660 z 3 847 wpisów.