Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/783/0 Cech murarzy i cieśli we Włocławku 1851-1948 0 rozwiń
Protokoły, przyjęcia majstrów, wyzwolenia czeladników. Liczba jednostek w zespole: 5
6/784/0 Cech piekarzy we Włocławku 1817-1923 0 rozwiń
Księga uczniów, czeladników i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/785/0 Cech rzeźników we Włocławku 1922-1937 0 rozwiń
Protokolarze, sprawozdania finansowe. Liczba jednostek w zespole: 2
6/786/0 Cech siodlarzy we Włocławku 1861-1933 0 rozwiń
Księga przyjęć na uczniów i wyzwoleń czeladników. Liczba jednostek w zespole: 1
6/787/0 Cech ślusarzy we Włocławku 1858-1929 0 rozwiń
Protokólarz, księga przyjęć majstrów i wyzwoleń czeladników. Liczba jednostek w zespole: 3
6/788/0 Cech stelmachów i tokarzy we Włocławku 1822-1928 0 rozwiń
Protokolarz, księga przyjęć majstrów i wyzwoleń czeladników. Liczba jednostek w zespole: 3
6/789/0 Cech stolarzy we Włocławku 1821-1918 0 rozwiń
Księga przyjęć w poczet majstrów, wyzwoleń czeladników i zapisu uczniów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/790/0 Cech szewców we Włocławku 1817-1927 0 rozwiń
Księga przyjęć w poczet majstrów, wyzwoleń czeladników i zapisu uczniów. Liczba jednostek w zespole: 2
6/791/0 Cech kowalsko-ślusarski w Kowalu, pow. Włocławek 1891-1938 0 rozwiń
Protokolarze, księgi zapisów uczniów, czeladników i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 5
6/792/0 Cech szewców w Kowalu, pow. Włocławek 1850-1927 0 rozwiń
Protokólarz zebrań, księgi zapisów czeladników, uczniów i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 10
6/793/0 Cech stolarzy w Kowalu, pow. Włocławek 1895-1939 0 rozwiń
Protokólarz, spis uczniów, księga dochodu i rozchodu. Liczba jednostek w zespole: 5
6/794/0 Cech czapniczo-kuśniersko-krawiecki w Przedczu, pow. Włocławek 1888-1927 0 rozwiń
Księgi wpisu uczniów i czeladników. Liczba jednostek w zespole: 2
6/795/0 Cech kowali w Przedczu, pow. Włocławek 1859-1928 0 rozwiń
Księgi wpisu uczniów, czeladników i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 3
6/796/0 Cech stolarzy w Przedczu, pow. Włocławek 1842-1927 0 rozwiń
Księga postanowień cechu i majstrów. Liczba jednostek w zespole: 2
6/797/0 Cech szewców w Przedczu, pow. Włocławek 1814-1894 0 rozwiń
Księgi wyzwoleń czeladników. Liczba jednostek w zespole: 2
6/798/0 Cech kowalski w Wyrzysku 1818-1879 0 rozwiń
Księga wpisowa czeladników. Liczba jednostek w zespole: 1
6/799/0 Cech garncarzy w Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1700, 1869 0 rozwiń
Statut, zatwierdzenie artykułów. Liczba jednostek w zespole: 2
6/800/0 Cech bednarzy w Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1566-1598 [1723] 0 rozwiń
Księga ewidencyjna, dokument chrztu. Liczba jednostek w zespole: 2
6/801/0 Cech krawców w Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1700 0 rozwiń
Zatwierdzenie artykułów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/802/0 Cech piekarzy w Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1680-1779 0 rozwiń
Listy dobrego urodzenia. Liczba jednostek w zespole: 6
6/803/0 Cech szewców w Łobżenicy, pow. Wyrzysk 1579-1786 0 rozwiń
Statut, potwierdzenie artykułów, listy dobrego urodzenia. Liczba jednostek w zespole: 9
6/804/0 Cech rzeźników w Mroczy, pow. Wyrzysk 1864 0 rozwiń
Uznanie kwalifikacji mistrzowskich. Liczba jednostek w zespole: 1
6/805/0 Cech szewców w Nakle, pow. Wyrzysk 1781-1939 0 rozwiń
Statut, protokólarz, księga majstrów. Liczba jednostek w zespole: 4
6/806/0 Cech kowali w Żninie 1774 -1844, 1945-1948 0 rozwiń
Statut, księga wpisu majstrów i wyzwoleń czeladników. Liczba jednostek w zespole: 3
6/807/0 Cech krawców w Żninie 1540-1948 0 rozwiń
Statut, protokolarz, świadectwa dobrego urodzenia, księga kasowa. Liczba jednostek w zespole: 7
6/808/0 Cech młynarzy w Żninie 1863 0 rozwiń
Świadectwo czeladnicze. Liczba jednostek w zespole: 1
6/809/0 Cechy rymarzy i siodlarzy w Żninie 1863, 1924-1949 0 rozwiń
Potwierdzenie kwalifikacji czeladników. Liczba jednostek w zespole: 3
6/810/0 Cech szewców w Żninie 1929-1949 0 rozwiń
Zapisy terminatorów. Liczba jednostek w zespole: 1
6/811/0 Cech stolarzy w Żninie 1877-1921 0 rozwiń
Protokolarz posiedzeń. Liczba jednostek w zespole: 8
6/812/0 Archiwum Gordonów z Bzowa, pow. Świecie 1769-1864 0 rozwiń
1. Tytuły prawne szlachectwa, własności i dziedziczenia 2. Akta dotyczące spraw administracyjno-gospodarczych, m. in. regulacji stosunków dwór - chłopi, procesowe, budowy szpitala cmentarza, szkoły i dróg Liczba jednostek w zespole: 23
6/813/0 Archiwum Sikorskich z Wielkich Chełmów, pow. Chojnice 1770-1939 0 rozwiń
1.Akta publiczno-prawne 2. Sprawy ubezpieczeniowe i podatkowe 3. Sprawy gospodarcze 4. Korespondencja handlowa 5. Akta rodzinne 6. Akta procesowe Liczba jednostek w zespole: 274
6/814/0 Archiwum Górskich z majątku Kamienica, pow. Tuchola 1804-1936 0 rozwiń
1. Materiały dotyczące posiadłości -hipoteki, pomiary i oszacowania, separacja i uwłaszczenie -budowa i utrzymanie pałacu, zabudowań dworskich -las i młyn -szkoły i kościoły w Bagienicy, Kamienicy, Małej Kloni i Pruszczu 2. Materiały dot. właścicieli - status dóbr rodowych Liczba jednostek w zespole: 120
6/815/0 Archiwum Komierowskich z Komierowa, pow. Sępólno Krajeńskie 1647-1931 1010 rozwiń
1. Materiały dotyczące genealogii rodziny: notatki genealogiczne, moralitet, genealogia opracowana na podstawie kroniki rodzinnej 2. Akta poszczególnych członków rodziny: notatki genealogiczne, testamenty, korespondencja w sprawach związanych z działalnością publiczną i z członkami rodziny, pisma polityczne R. Komierowskiego w związku z działalnością parlamentarną, jubileusze i uroczystości rodzinne, kondolencje po śmierci R. Komierowskiego 3. Akta sądowe i prawno-majątkowe: odpisy przywilejów i dokumentów praw własności, inwentarze majątkowe, akta gruntowe i hipoteczne, regulacja stosunków dwór - chłopi, umowy kupna-sprzedaży, kontrakty dzierżawy, notatki gospodarcze i rachunki, procesy sądowe w sprawach majątkowych 4. Kolekcje: dokumenty - odpis dokumetu Jaśka z Komierowa, prasa wycinki dot. działalności publicznej i I wojny światowej, pieczęcie - wielka pieczęć koronna, fotografie członków rodziny Komierowskich i rodzin spokrewionych Liczba jednostek w zespole: 127
6/816/0 vacat - Archiwum Wojnowskich z Kończyc, pow. Świecie - włączony do zespołu nr 824 Akta podworskie z terenu woj. bydgoskiego - zbiór szczątków zespołów 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/817/0 Archiwum Ponińskich z Kościelca, pow. Inowrocław 1617-1939 [1945] 0 rozwiń
Przywileje i nadania królewskie, kontrakty, zobowiązania finansowe, akta hipoteczne, inwentarze gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych. Liczba jednostek w zespole: 25
6/818/0 vacat - Więzienie Sądowe w Trzemesznie, pow. Mogilno - przekazany do AP Bydgoszcz Oddział w Inowrocławiu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/819/0 Akta majątków Ludwiniec i Jankowo, pow. Inowrocław 1900-1942 0 rozwiń
Sprawy majątkowo-gospodarcze, m.in. księgi rachunkowe, deputatów, listy płac, sprawozdania z Jarmarków Wełny w Poznaniu. Liczba jednostek w zespole: 31
6/820/0 vacat - Archiwum Sczanieckich z Nawry - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/821/0 Archiwum von Alvenslebenów z Ostromecka, pow. Chełmno 1739-1939 0 rozwiń
1. Właściciel i jego rodzina (180 j.a.): akta rodzin Schönborn i Alvensleben (m.in.: sprawy nadania szlachectwa Schönbornom, zakup majątku Ostromecko w 1804 r., sprawy spadkowe, pożyczki, utworzenie majoratu - ordynacji, akta podręczne w sprawach procesowych, korespondencja z rodziną i innymi właścicielami ziemskimi, dzierżawcami, sprawy urzędników, lekarzy) 2. Dokumenty posiadłości (765 j.a.): odpisy przywilejów królów polskich z XVIII w. dla właścicieli dóbr Ostromecko, w tym wojewody Pawła Mostowskiego, sprawy zakupu posiadłości przez Schönborna, akta gruntowe i sprawy hipoteczne, regulacja granic majątku, umowy dzierżawne, akty kupna-sprzedaży, umowy handlowe i finansowe, procesy sądowe, regulacja stosunków między dworem a chłopami, inwentarze dóbr, rewizje stanu inwentarza, wyceny majątku, sprawy gospodarcze, podatkowe, szkolne, straży pożarnej, administracja gospodarcza dóbr (korespondencja z zarządcami, dostawcami, instrukcje i sprawozdania gospodarcze, sprawy owczarni, browaru, gorzelni, cukrowni, cegielni, utrzymanie dróg, mostów, rowów odpływowych, polowań, pastwisk), urzędy domenalne, kontrola ruchu ludności, budowa pałacu, budynków dworskich i szkół, zatrudnianie rzemieślników i urzędników dworskich, wykazy akt, sprawy wojny 3. Sprawy urzędowe i publiczne (38 j.a.): sprawy sołectwa, ubogich gminnych, korespondencja z władzami sądowymi, policyjnymi, służbą zdrowia i starostwem powiatowym, sprawy kościelne kościoła katolickiego, Ewangelickiej Gminy Wyznaniowej w Ostromecku, katolicki szpital w Ostromecku, sprawy szkół, opieki społecznej, kontrybucje wojenne (1806-1813), funkcjonowanie urzędu pocztowego w Ostromecku (1805-1905), budowa kolei, funkcjonowanie transportu Wisłą 2. Akta z lat 1920- 1939 2.1. Właściciel i jego rodzina (4 j.a.): sprawy majoratu, sprawa zarządu komisarycznego nad dobrami, korespondencja 2.2. Dokumenty posiadłości (1 j.a.): sprawy Landbund Weichselgau w Tczewie, mapy i plany posiadłości. 3. Kartografiki (37j.i): mapy i plany z lat 1804-1927 Ostromecka, Młynka,Wronia, Nowejwsi Szlacheckiej, Osetna, Wardęgowa, Gierkowa Liczba jednostek w zespole: 986
6/822/0 Archiwum Bnińskich z Samostrzela, pow. Wyrzysk 1596-1918 0 rozwiń
1. Materiały dot. genealogii rodziny (2 j.a.) 2. Materiały poszczególnych członków rodziny Bnińskich - Michała, Wojciecha, Konstantego, Józefa, Ignacego i Marii (85 j.a.) 3. Akta dotyczące spraw majątkowowych - lustracje, wyciągi z ksiąg wieczystych, oszacowania i inwentarze dóbr, rejestry pretensji, akta procesowe (14 j.a.) 4. Materiały dot. innych rodzin i osób (4 j.a.) 5. Różne - kazania, mowy, rejestry wyposażenia osobistego, fotografie i rysunki Samostrzela (10 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 115
6/823/0 Archiwum Potulickich z dóbr więcborskich 1763-1920 0 rozwiń
1. Przepisy ogólne władz pruskich 2. Dobra więcborskie - właściciele, oszacowania, klasyfikacja,rozgraniczenia, kontrakty, cesje, podatki, regulacja właśności, kolonizacja, 3. Miasto Sępólno i Więcbork - egzekucja podatków, budżety gmin 4. Budowa i utrzymanie kościołów katolickiego i ewangelickiego, nadzór nad gmina żydowską w Więcborku 5. Budowa i utrzymanie szkół Liczba jednostek w zespole: 165
6/824/0 Akta podworskie z terenu woj. bydgoskiego - zbiór szczątków zespołów 1745-1939 0 rozwiń
1. Archiwum majętności Brzeście, pow. Inowrocław (1822-1825) (2 j.a.): majątek Leopolda Busse (zapisy hipoteczne) 2. Archiwum majętności Głuszyn Folwark, pow. Aleksandrów Kuj. (1941) (1 j.a.): księga hipoteczna (odpisy) 3. Archiwum majętności Kończyce, pow. Świecie (1827-1939) (6 j.a.): hipoteka, dzierżawy (kontrakty), procesy 4. Archiwum majętności Kosowo i Chrostkowo, pow. Świecie (1745-1755) (1 j.a.): finanse (dzierżawy, zadłużenia, inwentarze dóbr, cesje) 5. Archiwum majętności Kusowo, pow. Bydgoszcz (1921-1939) (6 j.a.): majątek Gustawa Wodzińskiego (gospodarka, podatki, gorzelnie i przemysł gorzelniany-statystyka), finanse (dzierżawy, zadłużenia), robotnicy (umowy o pracę) 6. Archiwum majętności Mierzyn, pow. Lubawa (1923-1939) (9 j.a.): majątek Józefa Siewiorka (gospodarka, finanse, ubezpieczenia, korespondencja), cukrownia w Mełnie (dostawy) 7. Archiwum majętności Orle, pow. Grudziądz (1932-1933) (1 j.a.): gospodarka leśna, finanse, licytacja (obwieszczenia) 8. Archiwum majętności Pińsko, pow. Szubin (1920-1939) (5 j.a.): majątek Wacława Kałuskiego (gospodarka, pozwy, procesy, zajęcia nieruchomości) 9. Archiwum majętności Polichno, pow. Wyrzysk (1851-1854) (1 j.a.): abluicje 10. Archiwum majętności Tuczno, pow. Inowrocław (1889-1936) (6 j.a.): rodzina Wichlińskich (genealogia, odpisy dokumentów metrykalnych i rodzinnych-Lucjana i Justyny Wichlińskich), spokrewniona rodzina Czajkowskich (Leon Czajkowski, dokumenty rodzinne), notatki naukowe, wiersze, fotografie (rodzinne, członków Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" oraz z powstania śląskiego) 11. Archiwum majętności Łąkocin i Łukowy, pow. Inowrocław (1778-1864) (1 j.a.): akta notarialne, testamenty 12. Archiwum majętności Topola, pow. Wyrzysk (1826-1841) (1 j.a.): rodzina Jasińskich (reces regulacyjny, procesy - uwłaszczenia) 13. Archiwum majętności Witosław, pow. Wyrzysk (1926-1938) (2 j.a.): hodowla trzody chlewnej i bydła (sprawozdania), gorzelnia 14. Archiwum majętności Retkowo i Królikowo, pow. Szubin (1867-1878) (2 j.a.): rodzina Rogalińskich (umowy i kontrakty własności, akta gruntowe - wypisy, inwentarze, podziały) Liczba jednostek w zespole: 45
6/824/1 Archiwum majętności Brzeście, pow. Inowrocław 1822-1825 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/824/2 Archiwum majętności Głuszyn, pow. Aleksandrów Kujawski 1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/824/3 Archiwum majętności Kończyce, pow. Świecie 1827-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
6/824/4 Archiwum majętności Kosowo i Chrostkowo,pow.Świecie 1745-1755 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/824/5 Archiwum majętności Kusowo, pow. Bydgoszcz 1921-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
6/824/6 Archiwum majętności Mierzyn, pow. Lubawa 1923-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
6/824/7 Archiwum majętności Orle, pow. Grudziądz 1932-1933 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/824/8 Archiwum majętności Pińsko, pow. Szubin 1920-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
6/824/9 Archiwum majętności Polichno, pow. Wyrzysk 1851-1854 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/824/10 Archiwum majętności Tuczno, pow. Inowrocław 1889-1936 109 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
6/824/11 Archiwum majętności Łąkocin i Sukowy, pow.Inowrocław 1778-1864 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/824/12 Archiwum majętności Topola, pow. Wyrzysk 1826-1841 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/824/13 Archiwum majętności Witosław, pow. Wyrzysk 1926-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
6/824/14 Archiwum majętności Retkowo i Królikowo, pow. Szubin 1867-1878 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
6/825/0 Spuścizny i kolekcje rodzinne w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy - zbiór szczątków zespołów 1769-2015 0 rozwiń
1. Ernst Conrad Peterson (sygn.1-4) 2. Marta Schnee (sygn.11-25) 3. Władysław Piórek (sygn.5-10) 4. Konrad Mrozik (sygn.26-32) 5. Marian Turwid (sygn.33-39) 6. Karol Pośpieszalski (sygn.40) 7. Narcyz Gieryn (sygn.41-42) 8. Jan Meger (sygn.43) 9. Mieczysław Robiński (sygn.44) 10. Franciszek Siemiradzki (sygn.45) 11. Klara Sarnowska (sygn.46, 143-145) 12. Andrzej Szwalbe (sygn.47-49) 13. Tadeusz Jaszowski (sygn.50-60) 14. Marian Lewiński (sygn.108-109) 15. Maciej Dzierżykraj-Lipowicz (sygn.110-112) 16. Adam Bezwiński (sygn.113-118, 276) 17. Walentyna i Adam Korpalscy (sygn.121-140) 18. Jan Kucharski (sygn.141-142) 19. Maksymilian Głowiński (sygn.152) 20. Stefan Łepczyński (sygn.148-151) 21. Ewa Studencka-Kłosowicz (sygn.153-157, 212-263) 22. Kazimierz Borucki (sygn.158-161, 190) 23. Czesław Rzadkosz (sygn.162-176, 181, 292-295) 24. Edmund Pyszczyński (sygn.1-65 j.a.) 25. Wojciech Wieszok (sygn.177) 26. Feliks Szuda (sygn.178) 27. Sławomir Stefański (sygn.179) 28. Włodzimierz Kałdowski (sygn.180, 182-184,291) 29. Radio"Solidarność" (sygn.185) 30. Krystyna Wolańska-Koperska (sygn.186) 31. Edward Tubielewicz (sygn.187) 32. Jarosław Wenderlich (sygn.188-189) 33. Walter i Ignacy Burzyńscy (sygn.191) 34. Bronisław Lubecki (sygn.192-194) 35. Piotr Godek (sygn.195-210, 266-275) 36. Eugeniusz Rosenthal (sygn.211) 37. Günter Andres (sygn.264) 38. Janusz Umiński (sygn.265) 39. Jerzy Szews (sygn.277) 40. Władysław Lindner kpt (sygn.278) 41. Michał Janka (sygn.279) 42. ks. Roman Mrosczok (sygn.280-281) 43. Wiktor Bina (sygn.282-288) 44. Anita Medzeg (sygn.289-290) 45. Eugeniusz Zarzycki (syg. 296-301) 46. Andrzej Korzeniewski (sygn. 302-303) 47. Barbara Majewska-Hischtin (sygn. 304-318) 48. Edmund Nalaszek (sygn. 319) 49. ks. Zygmunt Pituła (sygn. 320) 50. Walarian i Walery Lemańscy (sygn. 321-347) 51. Edward Szmańda (sygn. 348-359) 52. Wiesław Trzeciakowski (sygn. 360) 53. płk Czesław Wojciechowski (sygn. 361-363) 54. Bogdan Jerzy Halik (364-365) Liczba jednostek w zespole: 380
6/825/1 Ernst Conrad Peterson 1795-1829 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
6/825/2 Marta Schnee 1887-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
6/825/3 Władysław Piórek 1876-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 1 021 do 1 080 z 3 847 wpisów.