Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/381/0 Urząd Stanu Cywilnego w Patoce 1874-1937 [1968-2007] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 339
8/382/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sierakowie 1874-1937[1942-2004] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 339
8/383/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniach 4 i 18 czerwca 1989 roku 1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
8/384/0 vacat - Obwodowa Komisja Wyborcza w Dobrodzieniu - włączono do zespołu nr 83 - Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniach 4 i 18 czerwca 1989 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/385/0 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Częstochowie 1951-1985 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1515
8/386/0 Wojewódzkie Biuro Projektów w Częstochowie [1936]1951-1992 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 892
8/387/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Częstochowie 1964-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 218
8/388/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku 1985 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
8/389/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Lelowie - włączono do zespołu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/390/0 Wydział Powiatowy w Częstochowie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Samorządu Gminnego z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 112, w tym: protokoły posiedzeń Wydziału, przepisy i zarządzenia, inspekcji (lustracji) gmin, bilanse gmin, sprawy podatkowe, sprawy wyborów zarządów gmin, burmistrzów, wójtów, sołtysów, sprawy bibliotek gminnych; Referat Finansowo - Gospodarczy z lat 1946 - 1949, sygn. 113 - 120, w tym: budżety i sprawozdania z ich wykonania; Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego z lat 1947 - 1950, sygn. 121 - 133, w tym: przepisy i zarządzenia, nadzór budowlany, sprawozdania z ruchu budowlanego, sprawy zagospodarowania przestrzennego; Referat Opieki Społecznej z lat 1945 - 1949, sygn. 134 - 159, w tym: przepisy ogólne, organizacja i sprawozdania z działalności, subwencje na działalność i opiekę społeczną, wykazy osób uprawnionych do opieki, punkty opieki nad matką i dzieckiem, korespondencja w sprawach opieki społecznej; Referat Weterynarii z lat 1947 - 1948, sygn. 160 - 162, w tym: wykazy zaraźliwych chorób zwierzęcych, wykazy uboju zwierząt pod nadzorem weterynaryjnym. Liczba jednostek w zespole: 162
8/391/0 Powiatowa Rada Narodowa w Częstochowie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 35, w tym: okólniki, zarządzenia, statut, protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej i posiedzeń jej Prezydium, sprawozdania z działalności, wykazy członków Powiatowej Rady Narodowej i jej Komisji; Referat Rad Narodowych z lat 1945 - 1950, sygn. 36 - 77, w tym: organizacja rad narodowych, protokoły posiedzeń, rad miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności, wykazy radnych; Referat Planowania i Gospodarki z lat 1949 - 1950, sygn. 78, w tym: sprawy budżetowe; Referat Kontroli z lat 1947 - 1950, sygn. 79 - 84, w tym: sprawy kontroli społecznej, protokoły gminnych komisji kontroli społecznej; Referat Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 85 - 112, w tym: sprawy podatkowe, pomoc sąsiedzka w rolnictwie, protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych, sprawy szkolnictwa i oświaty, walka z analfabetyzmem. Liczba jednostek w zespole: 112
8/392/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Częstochowie 1975-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
8/393/0 Zbiór map i planów 1826-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
8/394/0 vacat - Obwodowa Komisja Wyborcza w Przyrowie - włączono do zespołu nr 383- Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu PRL z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniach 4 i 18 czerwca 1989 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
8/395/0 Fabryka Pomocy Naukowych w Częstochowie 1951-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 320
8/396/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Częstochowie 1917-1939 [1947] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 36
8/397/0 Akta miasta Krzepic 1783-1945 40 rozwiń
Dokumenty z lat 1783, 1836, sygn. 1 -2, w tym: odpis lustracji miasta i zamku Krzepice z 1564 roku, sporządzony w 1783 rok; kopia wierzytelna przywileju Augusta III z 25 kwietnia 1763 roku, potwierdzająca prawa i wolności miasta Krzepic, wykonana w 1836 roku; Dokumentacja aktowa z lat 1824, 1847 - 1945, sygn. 3 - 27, w tym: rejestr pomiarowy z 1824 roku, korespondencja dotycząca podatku szynkowego, trunkowego i opłaty akcyzowej z lat 1863 - 1866, dokumenty do ksiąg ludności, księgi ludności z lat 1847 - 1933, księgi kasowe z lat 1937 - 1939, rejestry mieszkańców z lat 1932 - 1945, akta z okresu okupacji; Dokumentacja kartograficzna z lat 1822, 1846, sygn. 28 - 29, w tym: plan sytuacyjny miasta Nowokrzepice z 1822 roku, plan sytuacyjny gruntu szpitala w mieście rządowym Krzepice z 1846 roku. Liczba jednostek w zespole: 32
8/398/0 Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Hucie Starej 1973-1994 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 72
8/399/0 Inspektorat Armii Krajowej w Częstochowie 1940-1945 6 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 131
8/400/0 Częstochowskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Częstochowie [1927]1949-1971 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 315
Wyświetlanie 381 do 400 z 1 176 wpisów.