Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
8/582/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Kłobucku 1965-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
8/583/0 Sąd Grodzki w Lublińcu [1916]1945-1950[1970] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3523
8/584/0 Sąd Obwodowy w Dobrodzieniu 1835-1944[1945] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1292
8/585/0 Zbiór akt gruntowych powiatu lublinieckiego 1750-1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2729
8/586/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lentex" S.A. w Lublińcu 1951-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 310
8/587/0 Sąd Grodzki w Koziegłowach 1945 - 1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 347
8/588/0 Akta Komornika Sądu Grodzkiego w Lublińcu 1933-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 343
8/589/0 Akta Komornika Sądu Grodzkiego w Lublińcu 1945-1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 113
8/590/0 Kancelaria notariusza Franza Bernarda w Lublińcu 1908-1921 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 94
8/591/0 Kancelaria notariusza Adolfa Jungmana w Lublińcu 1892-1898 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
8/592/0 Kancelaria notariusza Józefa Kitzela w Lublińcu 1882-1892 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
8/593/0 Kancelaria notariusza Johanna Ziemanna w Lublińcu 1893-1908 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 61
8/594/0 Przędzalnia Czesankowa "Wełnopol" w Częstochowie 1946-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 384
8/595/0 Archiwum Państwowe w Częstochowie 1951-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 572
8/596/0 Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne "Mystal" S.A. 1945-1996 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
8/597/0 Towarzystwo Mijaczowskich Odlewni Stali i Zakładów Mechanicznych "Bracia Baueretz" S.A. w Mijaczowie 1911-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 73
8/598/0 Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Częstochowie 1990-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 102
8/599/0 Urząd Miejski w Częstochowie [1946]1973-1990[1991] 140 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 161
8/600/0 Państwowe Biuro Notarialne w Pajęcznie 1960-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
8/601/0 Gminna Rada Narodowa w Krzepicach [1937]1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 9, w tym: akta organizacyjne, wynagrodzeń, uchwały GRN, protokoły Zarządu Gminy, kontrola Zarządu; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1937 - 1950, sygn. 10 - 49, w tym: budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, dzienniki główne, księgi dochodów budżetowych, księgi sum przechodnich, księgi wydatków budżetowych; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1949, sygn. 50 - 53, w tym: akta dotyczące rolnictwa i przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1949, sygn. 54, w tym: akta dotyczące zasiłków; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 55 - 80, w tym: akta dotyczące zestawienia stanu i ruchu ludności, wykaz repatriantów, rejestry poborowych. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 81 - 111, w tym: sprawozdania, akta organizacyjne, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji, protokoły zebrań gromadzkich i innych, kontrola Prezydium, ewidencja ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1954, sygn. 112 - 121, w tym: budżety, fundusz płac, dzienniki główne; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1949 - 1954, sygn. 122 - 124, w tym: akta dotyczące walki z analfabetyzmem, remontów dróg, szkół i budynków gminnych; Referat Rolny z lat 1950 - 1953, sygn. 125 - 126, w tym: akta dotyczące produkcji rolnej, wykaz gospodarstw; Urząd Stanu Cywilnego z lat 1952 - 1953, sygn. 217, w tym: sprawozdania i statystyka. Liczba jednostek w zespole: 127
Wyświetlanie 581 do 600 z 1 176 wpisów.