Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/22/0 Szpital św. Mikołaja w Chełmie 1915-1949 0 rozwiń
działy: Ogólny z lat 1921-1947 (sygn. 1-22); Finansowo-Gospodarczy z lat 1926-1946 (sygn. 23-105, 134-163); Administracyjny z lat 1917-1949 (sygn. 106-133); Akta Ekspozytury do Walki z Epidemiami w Kowlu z lat 1924-1931 (sygn. 164) Liczba jednostek w zespole: 164
36/23/0 Szpital Sejmikowy w Dorohusku pow. Chełm 1926-1934 0 rozwiń
zachowały się akta: sekretarza-rachmistrza z lat 1929-1934 (sygn. 1-5); intendenta-kasjera z lat 1926-1932 (sygn. 6-12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/24/0 Akta aptek powiatu chełmskiego - zbiór szczątków zespołów 1922-1950 0 rozwiń
24/1 Apteka Józefa Papużyńskiego w Chełmie korespodencja i okólniki z lat 1922-1940, 1947-1950 (sygn. 1-4); dzienniki główna z lat 1940-1950 (sygn. 5-10); inwentarze leków z lat 1938-1946 (sygn. 11-12); przychód i rozchód środków odurzających z lat 1931, 1938-1942 (sygn. 13-16); sposób sporządzania leków z lat 1933-1938 (sygn. 17); 24/2 Apteka spadkobierców Feliksa Gency w Dorohusku, pow. Chełm korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); akta finansowe apteki z lat 1946-1948 (sygn. 2-5); spis inwentarza lekarstw apteki z lat 1946-1948 (sygn. 6-9); remanent apteki z lat 1940, 1943 (sygn. 10-11); księgi kontroli lekarstw z lat 1942-1943, 1948-1949 (sygn. 12-13, 15), książka laboratoryjna z lat 1946-1949 (sygn. 14) 24/3 Apteka Stanisława Makiełły w Chełmie inwentarz z lat 1939-1942 (sygn. 1); bilanse i sprawy finansowe z lat 1939-1950 (sygn. 2) Liczba jednostek w zespole: 34
36/24/1 Apteka Stanisława Makiełły w Chełmie 1939-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/24/2 Apteka Józefa Papużyńskiego w Chełmie 1922-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
36/24/3 Apteka spadkobierców Feliksa Gency w Dorohusku 1940-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
36/25/0 Wydział Powiatowy w Chełmie 1918-1944 0 rozwiń
administracja ogólna z lat 1927-1943 (sygn. 1-8); rachuba i sprawozdawczość z lat 1930-1943 (sygn. 9-34); majątek komunalny z lat 1918-1944 (sygn. 35-39); sprawy opieki społecznej, oświaty, sprawy rolne, straży pożarnej oraz działalności kas oszczędności z lat 1920-1938 (sygn. 40-45); akta osobowe pracowników Wydziału Powiatowego w Chełmie z lat 1920-1944 (sygn. 46-115) Liczba jednostek w zespole: 115
36/27/0 Akta miasta Dubienki [1773]1850-1915 0 rozwiń
rejestry klasyfikacyjne i pomiarowe gruntów miejskich, opisy posiadłości, książka rachunkowa, protokóły szkód wojennych z lat [1773]1850-1915 (sygn. 1-6) Liczba jednostek w zespole: 6
36/28/0 Akta miasta Hrubieszowa 1864-1950[1951] 15146 rozwiń
1. Akta magistratu Hrubieszowa, 1864-1914, sygn. (1-6); 2. Okres II Rzeczypospolitej (1918-1939): sprawy organizacyjne z lat 1927-1939[-1947] (sygn. 7-11); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1918-1939 (sygn. 12-59, 197, 204, 206); sprawy gospodarcze z lat 1924-1926, 1930-1934 (sygn. 60-62); 3. Okres okupacji niemieckiej (1939-1944): sprawy organizacyjne z lat 1940-1943 (sygn. 63-66); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1940-1944[-1950] (sygn. 67-88, 198, 199, 202-203, 208); sprawy wewnętrzno-administracyjne z lat 1940-1944 (sygn. 89-91); 4. Okres powojenny (1944-1950): sprawy organizacyjne z lat 1944-1950 (sygn. 92-100); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1944-1950[1951] (sygn. 108-131, 205, 207-208 ); sprawy gospodarcze z lat 1944-1949 (sygn. 132-137, 209-212); sprawy wewnętrzno-administracyjne z lat 1944-1950 (sygn. 138-149); 5. Księgi ludności miasta Hrubieszowa z lat [1876-]1900-1915, 1923, 1937 (sygn. 150-196); 6. Sprawy personalne pracowników Zarządu Miejskiego z lat 1948-1949 (sygn. 200); zbiór dowodów stwierdzających tożsamość osób z lat 1920-1918 (sygn. 201); Liczba jednostek w zespole: 212
36/29/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Krasnymstawie 1944-1947[1950] 0 rozwiń
rejestry pomiarowe majątków oraz akta i korespondencja dotycząca parcelacji majątków z lat 1944-1947[1950] (sygn. 1-29) Liczba jednostek w zespole: 29
36/30/0 Akta miasta Włodawy 1837-1950[-1951] 0 rozwiń
Akta Magistratu miasta Włodawy z lat 1837, 1915 (sygn - 1, 201); Zarząd Miejski we Włodawie, Miejska Rada Narodowa we Włodawie z lat 1944-1950[-1951] (sygn. 2-201) Liczba jednostek w zespole: 227
36/31/0 Akta gminy Bukowa w Sawinie 1900-1954 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1930-1954 (sygn. 1-4, 43-106); Finansowo-Budżetowy z lat 1921-1922, 1927-1954 (sygn. 5-16, 107-205); Gospodarki Gminnej z lat 1927-1939, 1944-1954 (sygn. 17-24, 206-236); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1900, 1904, 1925, 1939, 1941-1954 (sygn. 25-42, 237-304) Liczba jednostek w zespole: 305
36/32/0 Akta gminy Krzywiczki w Pokrówce 1864-1954 0 rozwiń
Akta sprzed 1944 roku (sygn. 1-21, 343-344); Dział I Ogólno-Organizacyjny (sygn. 22-101, 342); Dział II Finansowo-Budżetowy (sygn. 102-194); Dział III Gospodarki Gminnej (sygn. 195-229); Dział Administracji Społecznej (sygn. 230-247); Dział V Administracyjny (sprawy poruczone) (sygn. 248-341, 345) Liczba jednostek w zespole: 345
36/33/0 Akta gminy Olchowiec w Wierzbicy 1833-1954 [1955] 0 rozwiń
Akta sprzed 1944 r. (sygn. 1-22); Dział Ogólno-Organizacyjny (sygn. 23-72, 267-268); Dział Finansowo-Budżetowy (sygn. 73-180); Dział Gospodarki Gminnej (sygn. 181-204, 214); Dział Administracji Społecznej (sygn. 205-2013) 6.V. Dział Administracyjny - sprawy poruczone (sygn. 215-266) Liczba jednostek w zespole: 268
36/34/0 Akta gminy Pawłów 1887-1954 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1916-1921, 1923-1954 (sygn. 1-9); Finansowo-Budżetowy z lat 1917, 1925, 1927-1935, 1937-1954 (sygn. 10-15, 19-25, 27, 97-132, 163-168, 172-211, 241-245, 247-256); Gospodarki Gminnej z lat 1887, 1938-1939, 1944 (sygn. 28-30, 257-276); Administracji Społecznej z lat 1944-1954 (sygn. 277-286); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1915, 1919-1925, 1933-1935, 1938, 1942-1954 (sygn. 31-38, 287-329, 334-363) Liczba jednostek w zespole: 297
36/35/0 Akta gminy Rakołupy w Leśniowicach 1942-1954 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 5-56); Finansowo-Budżetowy z lat 1942-1954 (sygn. 1-4, 44-91, 119-125, 129, 131-157, 178-182, 184-190); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1954 (sygn. 191-217); Administracji Społecznej z lat 1945-1954 (sygn. 218-227); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1945-1954 (sygn. 228-310) Liczba jednostek w zespole: 250
36/37/0 Akta gminy Siedliszcze 1909-1954 [1955] 0 rozwiń
akta do 1944 r.: I. Dział Ogólno-Organizacyjny (sygn. 1-44), II. Dział Finansowo-Budżetowy (sygn. 45-91); III. Dział Gospodarki Gminnej (sygn. 91-128); IV. Dział Administracyjny - sprawy poruczone (sygn. 129-160); po 1944 r. I Dział Ogólno-Organizacyjny (sygn. 161-233), II. Dział Finansowo-Budżetowy (sygn. 234-330, 462-495); III. Dział Gospodarki Gminnej (sygn. 321-361); IV. Dział Administracji Społecznej (sygn. 362-383); IV. Dział Administracyjny - sprawy poruczone (sygn. 384-461) Liczba jednostek w zespole: 495
36/38/0 Akta gminy Staw 1900-1954 0 rozwiń
akta sprzed 1918 r. - 1900, 1909-1915 (sygn. 1-5, 14a-14l); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1936, 1944-1954 (sygn. 6, 15-107); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 7-11, 108-254); Gospodarki Gminnej z lat 1913-1919, 1945-1954 (sygn. 12, 255-282); Administracji Społecznej z lat 1947-1954 (sygn. 283-295); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1944-1954 (sygn. 13-14, 296-384) Liczba jednostek w zespole: 378
36/43/0 Akta gminy Żmudź 1870-1954 0 rozwiń
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1921-1939, 1944-1954 (sygn. 1-21, 168-217); Finansowo-Budżetowy z lat 1928-1954 (sygn. 22-50, 59-64, 66-68, 70-84, 220-244, 272-311, 333-339); Gospodarki Gminnej z lat 1911-1941, 1945-1954 (sygn. 85-98, 340-363, 414); Administracji Społecznej z lat 1944-1953 (sygn. 364-377, 415-416); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1870, 1877, 1901, 1904, 1913, 1932-1954 (sygn. 99-133k, 134-167, 378-413) Liczba jednostek w zespole: 369
36/44/0 Akta gminy Bełz 1937-1951 0 rozwiń
protokół parcelowy gromady Leszczków, bez daty (sygn. 1); budżet zakładu opiekuńczego „Domu ubogich” na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 2); budżet przedsiębiorstwa miejskiego rzeźni na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 3); budżet administracyjny na rok 1937/1938 z 1937 r. (sygn. 4); roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1937/1938 z 1938 r. (sygn. 5); dział Ogólno-Organizacyjny - protokoły sesji rady, posiedzeń prezydium, sprawozdania z lat 1950-1951 (sygn. 6-9, 44); dział Finansowo-Budżetowy - preliminarze budżetowe, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe oraz rejestry wymiarowe podatku gruntowego z 1950 r. (sygn. 10-41); dział Administracyjny - wykazy ludności ukraińskiej z 1944 r. (sygn. 42-43) Liczba jednostek w zespole: 44
Wyświetlanie 21 do 40 z 624 wpisów.