Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/519/0 Przedsiębiorstwo Państwowe "Cukrownie Lubelskie" w Lublinie Zakład Państwowy "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej [1961]1968-2003 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 223
36/520/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chełmie 1975-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 137
36/521/0 Izba Skarbowa w Chełmie 1983-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 280
36/522/0 Wojewódzki Szpital Zespolony w Chełmie [1973] 1976-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 123
36/523/0 Państwowe Technikum Rolniczo-Chmielarskie w Krasnymstawie 1945-1967 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 85
36/524/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym 1977-1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
36/525/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zakładach Silikatowych w Kaniem 1975-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/526/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej w Nr 1 we Włodawie 1971-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/527/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział we Włodawie 1972-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/528/0 Akta pełniącego obowiązki notariusza Tadeusza Wojciechowskiego w Chełmie 1944-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/529/0 Sąd Obywatelski Olchowiec w Wierzbicy 1947-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
36/530/0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Chełmie [1973-] 1976-1998 [-2000] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 176
36/531/0 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Chełmie 1950-1975 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
36/532/0 Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmie 1951-1976 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
36/533/0 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie 1975-1999 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 200
36/534/0 Sąd Grodzki w Hrubieszowie [1921-] 1944-1950 [-1954] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3835
36/535/0 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie 1975-1998 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 53
36/536/0 Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych w Chełmie [1975-1984] 1985-2010 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 432
36/537/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Andrzejowie 1972-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/538/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Andrzejowie 1972-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
Wyświetlanie 521 do 540 z 618 wpisów.