Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/410/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cycowie 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 12-19); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 20-27); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1975-1976 (sygn. 28); protokół z narady aktywu partyjno-gospodarczego w dniu 25 sierpnia 1974 r. (sygn. 29); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1989 (sygn. 30-31) Liczba jednostek w zespole: 31
36/411/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dorohusku 1972-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1972-1989 (sygn. 1-7); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 8-11); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1977-1989 (sygn. 12-14); Gminna Komisja Rewizyjna z 1977 r. (sygn. 15) Liczba jednostek w zespole: 15
36/412/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dubience 1974-1983 0 rozwiń
Konferencje gminne z lat 1974-1982, sygn. 1-6; Plenum KG z lat 1974-1981, sygn. 7-13; Egzekutywa KG z lat 1975-1983, sygn. 14 -21; Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1974-1981, sygn. 22-23; Ankiety statystyczne KG z lat 1976-1978, sygn. 24; Protokoły z zebrań POP Dubienka Terenowa z lat 1974-1983, sygn. 25 Liczba jednostek w zespole: 24
36/413/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hańsku 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1989 (sygn. 1-10); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn.11-21); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1976-1989 (sygn. 22-34); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1976-1984 (sygn. 35); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1988-1989 (sygn. 36); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1984-1988 (sygn. 37-38); ankiety statystyczne KG z lat 1977-1989 (sygn. 39-40) Liczba jednostek w zespole: 40
36/414/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kamieniu [1983] 1984-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1983, 1984-1989 (sygn. 1-4); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1984-1989 (sygn. 5-8); Egzekutywa Komitetu gminnego z lat 1984-1986 (sygn. 9-11); protokóły z narad aktywu partyjno-gospodarczego z lat 1984-1989 (sygn. 12); zespół radnych PZPR z lat 1984-1985 (sygn. 13); informacje o pracy KG z lat 1985-1987 (sygn. 14); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1984-1989 (sygn. 15-16); plan polityczno-organizacyjnego zabezpieczenia przebiegu wyborów do Sejmu i rad narodowych z lat 1984-1986 (sygn. 17); skargi i wnioski załatwiane przez KG z lat 1984-1989 (sygn. 18-20); kampania przedzjazdowa i sprawozdawczo-wyborcza, 1986 r. (sygn. 21); zalecenia z przeprowadzonych kontroli przez Inspekcję Robotniczo-Chłopską z lat 1985-1989 (sygn. 22); deklaracje składek partyjnych oraz ewidencje członków i kandydatów partii z lat 1984-1989 (sygn. 23-26); ewidencja członków i kandydatów z 1989 r. (sygn. 27); rejestr kar partyjnych z 1982 r. (sygn. 28); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1984, 1986 (sygn. 29); przygotowanie, kampania wyborcza oraz organizacja wyborów oraz referendum z lat 1985, 1987, 1988 (sygn. 30-32); ocena efektywności działalności POP z 1987 r. (sygn. 33); materiały informacyjne nadsyłane do KG z Wydziałów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Chełmie z lat 1984-1989 (sygn. 34-57) Liczba jednostek w zespole: 57
36/415/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnymstawie 1972-1989 0 rozwiń
protokoły z obrad gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych z lat 1972, 1974-1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986, 1989 (sygn. 1-12); protokoły z posiedzeń plenarnych komitetu gminnego z lat 1973, 1975-1978, 1981-1989 (sygn. 13-27); protokoły z posiedzeń egzekutywy komitetu gminnego z lat 1973, 1975-1989 (sygn. 28-45); protokoły z posiedzeń, kontroli i plany pracy Gminnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej z lat 1975-1977, 1979-1985, 1987-1989 (sygn. 46-50); protokoły z posiedzeń Gminnej Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1982-1988 (sygn. 50-54); sprawozdania statystyczne z lat 1975-1976, 1978, 1982, 1984-1987, 1989 (sygn. 55-57); protokoły z zebrań oraz sprawozdania podstawowych organizacji partyjnych wg miejscowości gminy Krasnystaw z lat 1974-1978, 1982-1988 (sygn. 58-67) Liczba jednostek w zespole: 67
36/416/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kraśniczynie 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986 (sygn. 1-10); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973, 1975-1977, 1979-1988 (sygn. 11-23); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1977, 1979-1989 (sygn. 24-37); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1976-1977, 1979-1983 (sygn. 38-40); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981, 1983-1988 (sygn. 41-43); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1978, 1985, 1987-1988 (sygn. 44-49) Liczba jednostek w zespole: 49
36/417/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Leśniowicach 1973-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
36/418/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łopienniku Górnym 1972-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1972-1989 (sygn. 1-12); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 13-22); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 23-39); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1983-1988 (sygn. 40); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1983-1989 (sygn. 41-42); narady aktywu partyjnego z 1980 r. (sygn. 43); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1973-1989 (sygn. 44-45) Liczba jednostek w zespole: 45
36/419/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu 1973-1989 0 rozwiń
protokoły z obrad gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych z lat 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986, 1989 (sygn. 1-9); protokoły z posiedzeń plenarnych komitetu gminnego z lat 1973, 1975-1976, 1978-1989 (sygn. 10-18); protokoły z posiedzeń egzekutywy komitetu gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 19-34); protokoły z posiedzeń, sprawozdania, plany pracy, ankiety, kontrole, dokumentacja Gminnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej z lat 1975-1989 (sygn. 35-42); protokoły z posiedzeń Gminnej Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1988 (sygn. 43-44); ankiety i sprawozdania statystyczne z lat 1975-1976, 1978, 1983, 1989 (sygn. 45-46); dokumentacja z kampanii sprawozdawczo-wyborczej z 1979 r. (sygn. 47); materiały z kampanii przedzjazdowej z 1986 r. (sygn. 48); przygotowania i przebieg wyborów do Sejmu i rad narodowych z lat 1984-1985, 1988-1989 (sygn. 49-51); dokumentacja dotycząca przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego z 1987 r. (sygn. 52); protokoły z zebrań oraz sprawozdania podstawowych organizacji partyjnych wg miejscowości gminy Rejowiec z lat 1973-1988 (sygn. 53-60) Liczba jednostek w zespole: 60
36/420/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rudzie Hucie 1972-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1972-1989 (sygn. 1-10); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 11-16); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 17-29); kwartalne plany pracy egzekutywy Komitetu Gminnego z 1977 r. (sygn. 30); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1973-1985 (sygn. 31-33); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1986-1989 (sygn. 34); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1982-1988 (sygn. 35-36); narady aktywu społeczno-politycznego z 1977 r. (sygn. 37); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1974-1989 (sygn. 38-40) Liczba jednostek w zespole: 40
36/421/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sawinie 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1989 (sygn. 1-10); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1988 (sygn. 11-26); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 27-46); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1976-1982 (sygn. 47); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1986-1989 (sygn. 48); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1988 (sygn. 49); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1982-1988, (sygn. 50) Liczba jednostek w zespole: 50
36/422/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siedliszczu 1973-1980 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1977, 1979 (sygn. 1-2); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1974, 1977-1980 (sygn. 3-7); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1977-1980 (sygn. 8-14) Liczba jednostek w zespole: 14
36/423/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Siennicy Różanej 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 12-21); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1976-1989 (sygn. 22-36); kwartalne plany pracy egzekutywy KG z 1977 r. (sygn. 37); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1975-1985 (sygn. 38-42); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1986-1989 (sygn. 43); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1987 (sygn. 44); narady aktywu społeczno-politycznego z lat 1976-1977 (sygn. 45-46); plany rozbudowy PZPR z lat 1980-1988 (sygn. 47-48); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1989 (sygn. 49-55); sprawozdania z przebiegu szkolenia partyjnego z 1977 r. (sygn. 56); kampania sprawozdawczo-wyborcza w podstawowych organizacjach partyjnych z lat 1980-1985 (sygn. 57-59) Liczba jednostek w zespole: 59
36/424/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sosnowicy 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne sprawozdawczo-wyborcze z lat 1974-1983 (sygn. 1-7); konferencje gminne przedzjazdowe z lat 1986, 1989 (sygn. 8-10); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1976-1989 (sygn. 11-19); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 20-31); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1977-1987 (sygn. 32-36); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1984, 1987-1989 (sygn. 37); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1983, 1985, 1987, 1989 (sygn. 38-44) Liczba jednostek w zespole: 44
36/425/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urszulinie 1972-1989 0 rozwiń
Gminne Konferencje Sprawozdawczo-Wyborcze z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1974, 1976-1989 (sygn. 12-23); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1973-1979, 1981-1989 (sygn. 24-39); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1986-1989 (sygn. 40-46); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1984-1988 (sygn. 47); ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975, 1977, 1983, 1985, 1987, 1989 (sygn. 48-52) Liczba jednostek w zespole: 52
36/426/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wierzbicy 1973-1989 0 rozwiń
konferencje gminne z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); Plenum Komitetu Gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 12-25); rejestr uchwał i wniosków z Plenum KG z lat 1976-1987 (sygn. 26); wnioski z Plenum KG i ich realizacja z lat 1983-1987 (sygn. 27); Egzekutywa Komitetu Gminnego z lat 1975-1989 (sygn. 28-49); kwartalne plany pracy egzekutywy KG z lat 1979-1988 (sygn. 50); Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1978, 1980 (sygn. 51); Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna z lat 1987-1989 (sygn. 52); Zespół Orzekający Gminnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej z lat 1986-1988 (sygn. 53); notatka z kontroli POP w Gminnej Spółdzielni „SCh” w Wierzbicy przez Gminną Komisję Kontrolno-Rewizyjną z 1985 r. (sygn. 54); Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1989 (sygn. 55); narady sekretarzy POP i aktywu partyjno-gospodarczego z lat 1977-1982 (sygn. 56); zespoły radnych członków PZPR z lat 1983-1984 (sygn. 57); wnioski o zatrudnienie na stanowisko nomenklaturalne z lat 1976-1983 (sygn. 58); ocena efektywności pracy POP za I półrocze 1987 r. (sygn. 59); materiały i informacje nadesłane z KC i KW do wiadomości i wykorzystania z 1986 r. (sygn. 60); sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1978-1989 (sygn. 61-64) Liczba jednostek w zespole: 64
36/427/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie [1967-1972] 1983-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 64
36/428/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojsławicach [1971-] 1973-1985 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 29
36/429/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Woli Uhruskiej 1973-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 11
36/430/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wyrykach 1973-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 46
36/431/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Żmudzi 1970-1983 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
36/432/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Chełmie 1978-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
36/433/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednocznej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Chełmie 1981-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
36/434/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Cementowym w Chełmie 1972-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
36/435/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmskich Zakładach Obuwia w Chełmie 1972-1986 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 57
36/436/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle PKP w Chełmie 1977-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
36/437/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Chełmie 1975-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
36/438/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nadbużańskich Zakładach Garbarskich we Włodawie 1970-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 59
36/439/0 Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe w Chełmie 1954-2000 0 rozwiń
organizacja zakładu - protokoły narad pracowniczych, rady zakładowej, komisji, schematy organizacyjne, zarządzenia dyrektora z lat 1957-1995 (sygn. 1-49); plany - inwestycyjne, kosztów, techniczno-ekonomiczne z lat 1957-1996 (sygn. 50-88); sprawozdania i analizy - z wykonania planu inwestycji, kosztów, bilanse, statystyczne z lat 1953-1995 (sygn. 89-172); powszechna inwentaryzacja środków trwałych z lat 1959, 1961 (sygn. 173-174); akta przejęcia Hrubieszowskie Wytwórni Win z lat 1964-1965 (sygn. 175); kontrole zewnętrzne z lat 1963-1971 (sygn. 176-181); plany, sprawozdania, fundusz agrotechniczny z lat 1969-1981 (sygn. 182-187); sprawy socjalno-bytowe (plany, programy, regulaminy) z lat 1978-1981 (sygn. 188); program naprawczy z lat 1993-1994 (sygn. 189); współzawodnictwo pracy z lat 1963-1971 (sygn. 190); podstawowe zasady dotyczące skupu owoców z lat 1968-1970 (sygn. 191); ewidencja pieczęci i stempli z lat 1958-1988 (sygn. 192); dokumentacja techniczno-prawna ośrodka wypoczynkowego nad J. Białym z lat 1967-1993 (sygn. 193); wypadki przy pracy z lat 1971, 1973-1974, 1982-1986, 1990 (sygn. 194-199); eksport kalkulacje kosztów produkcji z lat 1982-1986 (sygn. 200-201); ceny - cenniki wyrobów, katalogi cen fabrycznych, ustalanie cen detalicznych, kalkulacje cenowe, cenniki wyrobów z lat 1965, 1969-1981, 1983-1988, 1993-1997 (sygn. 202-226); normowanie pracy z lat 1960, 1967 (sygn. 227-228); zarządzenia wewnętrzne z lat 1963-1972 (sygn. 244-246); instrukcja kancelaryjna z lat 1962, 1977 (sygn. 247); regulamin kontroli wewnętrznej z 1961 r. (sygn. 248); protokoły posiedzeń rady zakładowej z lat 1973-1976 (sygn. 249); Zakładowa Komisja Wynalazczości - sprawy organizacyjne, protokoły z lat 1985, 1997 (sygn. 250-251); Hrubieszowska Wytwórnia Win w Nieledwi z lat 1956-1964 (sygn. 227-243); informacje racjonlizatorskie z lat 1989-1996 (sygn. 252); wykaz etatów z 1964 r. (sygn. 253); współzawodnictwo i wynalazczość z lat 1956-1965 (sygn. 254); normy pracy z lat 1965-1979 (sygn. 255-263); technologia produkcji - dokumentacja technologiczna (sygn. 264-446); bilanse z lat 1997-2000 (sygn. 2/1-2/6) Liczba jednostek w zespole: 452
Wyświetlanie 421 do 450 z 617 wpisów.