Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/198/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Chełmie [1950]1951-1956 0 rozwiń
kancelaria - korespondencja z lat 1950-1956 (sygn. 1); plany remontów z lat 1950-1954 (sygn. 2); plan produkcyjno-finansowy na I kwartał 1952 roku z 1952 r. (sygn. 3); plan finansowo-rzeczowy remontów kapitalnych budynków mieszkalnych na 1955 rok z 1955 r. (sygn. 4); dokumentacja budowlano-remontowa robót w Chełmie z lat 1952-1955 (sygn. 5-58); Kierownictwo Robót w Hrubieszowie - kancelaria z lat 1954-1955 (sygn. 59); akta robót remontowo-budowlanych w Hrubieszowie z lat 1953-1955 (sygn. 60-66) Liczba jednostek w zespole: 66
36/199/0 Przedsiębiorstwa państwowe powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1946-1953 0 rozwiń
199/1 Państwowa Centrala Handlowa w Chełmie sprawy organizacyjne z 1949 r. (sygn. 1); zarządzenia i okólniki z lat 1948-1949 (sygn. 2-3); korespondencja z lat 1949-1951 (sygn. 4-5); dzienniki korespondencyjne z lat 1949-1950 (sygn. 6-11); sprawozdania i protokoły z 1949 r. (sygn. 12); bilanse z lat 1947-1949 (sygn. 13-15, 21-22); dziennik główna z 1952 r. (sygn. 16); związki zawodowe - korespondencja normatywna z lat 1947-1950 (sygn. 17-20); polisy ubezpieczeniowe z lat 1949-1950 (sygn. 23); sprawy personalne pracowników z lat 1946-1948 (sygn. 24-26); listy płac z lat 1949-1950 (sygn. 27-28) 199/2 Powszechny Dom Towarowy w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze kierowników PDT w Chełmie z lat 1949-1950 (sygn. 1); zamównienia z 1950 r. (sygn. 2); zapotrzebowanie towarowe z 1951 r. (sygn. 3); rozdzielniki z lat 1951-1952 (sygn. 4-5); protokoły Komisji Cennikowej z 1952 r. (sygn. 6); sprawozdania miesięczne sprzedaży pozostałości towarów z lat 1948-1952 (sygn. 7); inwentaryzacja towarowa z 1952 r. (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Komisji Różnic Remamentowych z lat 1951-1952 (sygn. 9-10); protokoły strat z lat 1951-1952 (sygn. 11); sprawozdania opisowo-handlowe z 1953 r. (sygn. 12); instrukcje bilansowe z lat 1947-1948 (sygn. 13); zapotrzebowanie środków obrotowych z 1949 r. (sygn. 14); plany finansowe z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 15-17); sprawozdawczość finansowa z lat 1947-1952 (sygn. 18-21); bilanse z lat 1947-1952 (sygn. 22-28); dzienniki główna z lat 1948-1952 (sygn. 29-33); zarządzenia i okólniki z lat 1947-1952 (sygn. 34-43); korespondencja z lat 1950-1951 (sygn. 44); zarządzenia wewnętrzne z lat 1950-1952 (sygn. 45-48); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 49-50); protokoły narad roboczych z 1952 r. (sygn. 51); protokoły odpraw pracowników PDT w Chełmie z lat 1948-1949 (sygn. 52); protokoły narad kolektywu z 1952 r. (sygn. 53); oferty, umowy oraz protokoły szacunkowe z lat 1947-1949 (sygn. 54); protokoły na wykonanie robót zleconych z lat 1948-1949 (sygn. 55); sprawy remontu z lat 1948-1952 (sygn. 56); obrót kolejowy - sprawozdania z 1950 r. (sygn. 57); transport samochodowy - sprawozdania z 1949 r. (sygn. 58); praktyki wakacyjne uczniów Technikum Handlowego z 1952 r. (sygn. 59); akcja socjalna z 1952 r. (sygn. 60); BHP z lat 1951-1952 (sygn. 61); książka inwentaryzacyjna z lat 1947-1948 (sygn. 62); księgi inwentarzowe z lat 1948-1952 (sygn. 63-64); wykaz pracowników z lat 1948-1950 (sygn. 65); dziennik ewidencyjny z lat 1947-1953 (sygn. 66); Sekcja Personalna - sprawozdania z 1952 r. (sygn. 67); wykonanie planu z 1948 r. (sygn. 68); analizy ekonomiczne z lat 1952-1953 (sygn. 69); protokoły pokontrolne i polustracyjne z lat 1948-1952 (sygn. 70-72); protokoły zebrań POP z lat 1950-1952 (sygn. 73); Liga Kobiet z 1952 r. (sygn. 74); Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski z lat 1951-1952 (sygn. 75); współzawodnictwo z lat 1949, 1953 (sygn. 76-77); sprawozdania operatywne miesięczne z lat 1949-1950 (sygn. 78-99); akta personalne z lat 1946-1952 (sygn. 100-132); sprawy personalne pracowników PDT - kartoteki personalne, wykazy, listy płacy z lat 1947-1952 (sygn. 133-139); sprawy zaopatrzenia w PDT w Chełmie z 1948 r. (sygn. 140) 199/3 Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze młyna nr 5 w Chełmie z lat 1948, 1950 (sygn. 1); protokoły zdawczo-odbiorcze młyna nr 6 w Chełmie z lat 1947-1950 (sygn. 2); preliminarze budżetowe młyna nr 6 na 1949 r. (sygn. 3); protokoły odbytych zebrań w młynach nr 6 i 7 z lat 1948-1949 (sygn. 4); akta młynów nr 7 i 8 w Chełmie z lat 1946-1949 (sygn. 5); protokoły zdawczo-odbiorcze młynów nr 7 i 9/7-8 z lat 1947-1950 (sygn. 6); protokoły inspekcji młyna nr 7 z lat 1948, 1950 (sygn. 7); projekt planu produkcji na 1952 rok z 1952 r. (sygn. 8) Liczba jednostek w zespole: 176
36/199/1 Państwowa Centrala Handlowa w Chełmie 1947-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
36/199/2 Powszechny Dom Towarowy w Chełmie [1946] 1947-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 140
36/199/3 Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie 1946-1950[1952] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
36/200/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Chełmie 1950-1961 0 rozwiń
zarządzenia, instrukcje, okólniki z lat 1951-1960 (sygn. 1-21); sprawy związków zawodowych z lat 1952, 1954, 1959 (sygn. 22-24, 28); korespondencja z lat 1952-1954 (sygn. 25); Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z 1953 r. (sygn. 26); dokumenty poufne do zatwierdzenia z 1954 r. (sygn. 27); Komisja Arbitrażowa z lat 1955-1959 (sygn. 29-30); zapotrzebowanie, zamówienia z lat 1956-1959 (sygn. 31); Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - sprawozdania z lat 1957-1959 (sygn. 32); materiały pędne z 1958 r. (sygn. 33); Komisja Rozjemcza z lat 1959-1960 (sygn. 34); opieka nad szkołami młynarskimi z lat 1953-1955 (sygn. 35); teczka aktów osobowych - dokumentacja osobowa pracowników z 1953 r. (sygn. 36); wydajność pracy - protokoły, sprawozdania z 1953 r. (sygn. 37); regulacja płac - instrukcje i zarządzenia z lat 1952-1956 (sygn. 38); sprawy wynagrodzeń - płac, premii, fundusz płac z lat 1954-1959 (sygn. 39-46); normy pracy z lat 1951-1956 (sygn. 47-48); współzawodnictwo pracy - sprawozdania z lat 1952-1954 (sygn. 49); wynalazczość - pomysły racjonalizatorskie z lat 1955-1958 (sygn. 50-53); zadania gospodarcze - instrukcja zagospodarowania młynów z 1955 r. (sygn. 54); materiał analityczny z 1954 r. (sygn. 55); protokoły zniszczenia odpadów nieużytkowych z 1956 r. (sygn. 56); sprawozdania z działalności młynów gospodarczych z lat 1954-1955 (sygn. 57); protokoły kontroli młynów i nakazy powizytacyjne z 1957 r. (sygn. 58); analiza RPMG z 1958 r. (sygn. 59); finanse - plany finansowe z lat 1951, 1954-1960 (sygn. 60-77); plany produkcji młynów z 1952 r. (sygn. 78); bilanse z lat 1951-1960 (sygn. 79-126, 446-447); remonty młynów - protokoły robót remontowych, korespondencja, dokumentacja techniczna, kosztorysy z lat 1952-1960 (sygn. 127-171); transport - korespondencja w sprawie pojazdów z lat 1956-1957 (sygn. 172); produkcja - instrukcja do sprawozdawczości, sprawozdania młynów, obrót zbożem z lat 1952-1959 (sygn. 173-182); sprawozdania GUS i młynów z lat 1954-1957 (sygn. 183-189); technika - maszyny młyńskie z lat 1952-1955 (sygn. 190); sprawozdania techniczno-produkcyjne z lat 1955-1958 (sygn. 191-195); elektryfikacja młynów z lat 1955-1957 (sygn. 196-200); projekt techniczno-roboczy młyna w Międzyrzeczu Podlaskim, bez daty, (sygn. 201); korespondencja z lat 1955-1958 (sygn. 202-204); inwestycje - elektryfikacja młyna Świerszczów z 1955 r. (sygn. 205); sprawy zaopatrzenia i sprawozdania z lat 1956-1960 (sygn. 206-207); ochrona przeciwpożarowa z lat 1955-1957 (sygn. 208-210); sprawy BHP z lat 1955-1959 (sygn. 211-215); inwestycje z lat 1954-1957 (sygn. 216-224); upaństwowienie przedsiębiorstw - protokoły zdawczo-odbiorcze z lat 1951-1957 (sygn. 225-227); korespondencja z lat 1951-1960 (sygn. 228-242); akta osobowe pracowników z lat 1950-1960 (sygn. 243-398, 445); listy płac z lat 1951-1961 (sygn. 399-444) Liczba jednostek w zespole: 447
36/201/0 Zbiór akt Mariana Sikorskiego w Rejowcu (właściciel dóbr Wielobycz i Olesin w powiecie krasnostawskim) 1921-1940 0 rozwiń
majątek w Wielobyczy: korespondencja z lat 1922-1932 (sygn. 1); akta i sprawy majątku w Wielobyczy z lat 1926-1932, 1940 (sygn. 2); obrocznik z lat 1927-1930 (sygn. 3-4); przychody i rozchody zboża, i innych materiałów z lat 1926, 1930-1932 (sygn. 6); rachunki, kwity, noty finansowe majątku w Wielobyczy z lat 1928, 1930-1932 (sygn. 7); sprawy z Cukrownią w Trawnikach z lat 1926-1931 (sygn. 8); majątek w Łanowcach: sprawy majątku Łanowce, koło Krzemieńca z lat 1922-1928 (sygn. 9); parcelacja majątku Łanowce M. Sikorskiego, ok. 1938 r. (sygn. 10); rodzina Sikorskich: akta rodziny Sikorskich - dokumenty z lat 1921-1923, 1925-1926, 1928-1930, 1933, 1935-1936, 1938, 1940 (sygn. 11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/202/0 vacat - Archiwum Poletyłów z Wojsławic - przekazano do Archiwum Państwowego w Lublinie 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
36/203/0 Akta rodziny Zajdlerów w Chełmie 1787-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 107
36/204/0 Akta rodziny Świeckich z Majdanu Stuleńskiego k.Włodawy 1909-1940 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
36/206/0 Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego 1824-1945 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 274
36/207/0 Szkoła Rolnicza w Zamieściu - powiat chełmski 1946-1950 0 rozwiń
korespondencja w sprawach organizacyjnych szkoły z lat 1947-1950 (sygn. 1); księga pensji i ordynarji pracowników stałych z lat 1946-1949 (sygn. 2); opis gospodarstwa szkolnego z lat 1948-1950 (sygn. 3); organizacja ośrodka szkolnego z lat 1946-1950 (sygn. 4); sprawy budowlane - budynki ośrodka szkolnego z lat 1947-1950 (sygn. 5); preliminarze budżetowe z lat 1949-1950 (sygn. 6); planowanie gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 7); sprawozdania gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 8); rejestr gospodarczy z lat 1947-1949 (sygn. 9); biblioteka szkolna - katalog książek z lat 1948-1950 (sygn. 10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/208/0 Ośrodek Szkolny w Święcicy - powiat chełmski 1946-1950 0 rozwiń
korespondencja z lat 1946-1950 (sygn. 1); inwentarz gospodarstwa Szkolnego Ośrodka w Święcicy z 1947 r. (sygn. 2); sprawozdania z lat 1946-1950 (sygn. 3); rejestr gospodarczy z 1948 r. (sygn. 4); biblioteka szkolna - katalog książek z 1950 r. (sygn. 5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/209/0 Ośrodki szkolne i szkolenia przysposobienia rolniczego i wojskowego powiatu chełmskiego 1945-1949 0 rozwiń
Ośrodek Szkolny Bezek: preliminarz budżetowy i sprawozdanie z lat 1945, 1947 (sygn. 1); Ośrodek Szkolny Dębina: korespondencja ogólno-organizacyjna z 1945 r. (sygn. 2); przysposobienie rolnicze i wojskowe: wykaz junaków i zespołów PRW gminy Świerże z lat 1948-1949 (sygn. 3); dziennik lekcyjny Ośrodka Szkolnego Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego Dobryłów kol. z lat 1948-1949 (sygn. 4) Liczba jednostek w zespole: 4
36/210/0 Sąd Powiatowy w Chełmie [1946-]1950-1962 0 rozwiń
akta spraw z lat [1946-]1950-1962 (sygn. 1-137); terminarze rozpraw (Wydział Cywilny) z lat 1950-1951 (sygn. 138-139); repertorium (Wydział Cywilny) z lat 1955-1957 (sygn. 140) Liczba jednostek w zespole: 140
36/211/0 Sąd Powiatowy we Włodawie 1950-1975 0 rozwiń
akta spraw z lat [1948-]1950-1956 (sygn. 1-28) Liczba jednostek w zespole: 6489
36/212/0 Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Królowej Jadwigi w Chełmie 1937-1954 0 rozwiń
protokoły powizytacyjne szkoły oraz korespondencja z lat 1945, 1949-1954 (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1937-1953 (sygn. 2-6); dziennik hospitacji z lat 1949-1951 (sygn. 7); katalogi główne i okresowe z lat 1944-1951 (sygn. 8-132); zbiory arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów za lata szkolne 1952/1953, 1953/1954 z lat 1953-1954 (sygn. 133-134); protokoły egzaminu dojrzałości z lat 1939, 1946-1949, 1951-1954 (sygn. 135-143); świadectwa ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego z lat 1937-1939, 1945, 1948 (sygn. 144-146); świadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcącego z lat 1939, 1946, 1948-1954 (sygn. 147-155); preliminarze budżetowe na lata 1951-1954 z lat 1950-1954 (sygn. 156-157); kontrole finansowe z lat 1947-1954 (sygn. 158); księga protokołów walnych zebrań Komitetu Rodzicielskiego z lat 1945-1954 (sygn. 159); protokoły Zarządu Komitetu Rodzicielskiego z lat 1949-1954 (sygn. 160) Liczba jednostek w zespole: 160
36/213/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych we Włodawie 1957-1975 0 rozwiń
IX i X Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych we Włodawie z 1972 r. (sygn. 1-2); posiedzenia Zarządu PZKR we Włodawie - z 1965 r. (sygn. 3-4); plany pracy Prezydium PZKR we Włodawie z lat 1966-1968, 1972 (sygn. 5-6); protokoły z posiedzeń i narad Powiatowej Rady Kobiet z 1969 r. (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Przysposobienia Rolniczego z lat 1970-1972 (sygn. 8); plan pracy Komisji Rewizyjnej PZKR we Włodawie z 1972 r. (sygn. 9); informacje z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kółkach rolniczych powiatu włodawskiego z lat 1971-1973 (sygn. 10); sprawy organizacyjne kółek rolniczych - statuty z lat 1957-1970 (sygn. 11-12); plan organizacji Miedzykółkowej Bazy Maszynowej w powiecie włodawskim w latach 1968-1969 z 1967 r. (sygn. 13); organizacja pracy instruktorów mechanizacji rolnictwa z 1971 r. (sygn. 14); sprawy organizacyjne KGW z 1974 r. (sygn. 15); programy wieloletnie działania PZKiOR we Włodawie na lata 1958-1965 z lat 1958-1959 (sygn. 15); programy działania PZKR we Włodawie na lata 1968-1970, bez daty, (sygn. 17); programy inwestycji budowlanych kółek rolniczych na lata 1969-1975 z lat 1969-1970 (sygn. 18); plan wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa w kółach rolniczych i PZKR z lat 1969-1971 (sygn. 19); zbiorcze plany inwestycji budowlanych zaplecza technicznego kółek rolniczych z lat 1964-1973 (sygn. 20-27); plany pracy i sprawozdania związków i zrzeszeń branżowych z lat 1971-1972 (sygn. 28); plany pracy instruktorów mechanizacji rolnictwa POM z lat 1971-1972 (sygn. 29); plan rozprowadzenia ciągników i maszyn rolniczych dla kółek rolniczych i MBM z lat 1971-1973 (sygn. 30-31); plany i sprawozdawczość w zakresie usług agrochemicznych z lat 1972-1973 (sygn. 32); sprawozdania i informacje z przebiegu realizacji budownictwa w kółkach rolniczych i MBM z lat 1972-1973 (sygn. 33); informacje i oceny działalności PZKR i jednostek podległych z 1971 r. (sygn. 34); informacje o pracy zespołów przysposobienia rolniczego z 1959 r. (sygn. 35); analiza działalności kółek rolniczych MBM z lat 1972-1974 (sygn. 36); analiza wykorzystania sprzętu w kółach rolniczych i MBM z lat 1973-1973 (sygn. 37); tablice obrazujące wyniki gospodarczo-finansowe kółek rolniczych i MBM województwa lubelskiego za lata 1970-1972 z lat 1970-1972 (sygn. 38); sprawozdawczość statystyczna w zakresie usług produkcyjnych świadczonych na rzecz rolnictwa przez kółka rolnicze i MBM z lat 1973-1974 (sygn. 39-40); sprawozdawczość statystczna w zakresie usług chemizacyjnych z 1973 r. (sygn. 41); budżet PZKR z lat 1958-1963, 1971 (sygn. 42-45); sprawozdania finansowe PZKR z lat 1963-1964 (sygn. 46); plany i sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1959-1973 (sygn. 47-123); zbiorcze sprawozdania finansowe kółek rolniczych z lat 1964-1966, 1968-1970 (sygn. 124-128); skargi i wnioski z lat 1970-1973 (sygn. 129); konkurs "Higiena obór i udoju mleka " z lat 1972-1973 (sygn. 130); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z la 1970-1972 (sygn. 131); kontrole jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1962-1973 (sygn. 132-202); ocena i kontrola techniczna jakości sprzętu, maszyn i urządzeń z lat 1971-1973 (sygn. 203); protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych KGW z lat 1970-1971 (sygn. 204); plany i programy działania KGW z lat 1972-1974 (sygn. 205); ocena i sprawozdania z działalności KGW z lat 1972-1974 (sygn. 206); programy i formy i zawodowego szkolenia KGW z lat 1973-1974 (sygn. 207-208); umowy dzierżawne gruntów PFZ z lat 1965, 1972 (sygn. 209, 210); rada zakładowa związku zawodowego pracowników rolnych PZKR we Włodawie z lat 1970-1973 (sygn. 211); dokumentacja projektowo-kosztorysowa i decyzje lokalizacji zaplecza technicznego kółek rolniczych z lat 1963-1970 (sygn. 212); rejestr pomiarowy bazy Kółka Rolniczego w Siedliszczu z lat 1967-1969 (sygn. 213); dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy MBM w Urszulinie z lat 1964-1969 (sygn. 214-216); dokumentacja projektowa kółek MBM Orchówek z 1971 r. (sygn. 217); dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej i linii napowietrznej niskiego napięcia dla Kółka Rolniczego w Sobiborze z 1972 r. (sygn. 219); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Dańce z 1972 r. (sygn. 219); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Holeszów z 1972 r. (sygn. 220); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Macoszyn z 1972 r. (sygn. 221); angaże pracowników z lat 1960-1962 (sygn.222); protokoły weryfikacji pracowników kółek rolniczych i MBM z 1972 r. (sygn. 223) Liczba jednostek w zespole: 223
36/214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bezku 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Bezku z lat 1954-1958 (sygn. 1); komisje stałe z lat 1958-1959 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Bezku z lat 1955-1958 (sygn. 3); zebrania wiejskie GRN Bezek z lat 1957-1958 (sygn. 4); sprawy organizacyjne z lat 1955-1959 (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 6-11); akta osobowe - Antoni Osoba z lat 1955-1959 (sygn. 12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Holi 1956-1957 0 rozwiń
budżety gromady na lata 1957-1958 z lat 1956-1957 (sygn. 1-2) Liczba jednostek w zespole: 2
36/216/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chełmie 1957-1975 0 rozwiń
I-XI Powiatowe Zjazdy Delegatów Kółek Rolniczych powiatu chełmskiego z lat 1957, 1959-1960, 1962, 1966, 1968, 1970, 1972-1974 (sygn. 1-10); I, III Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z lat 1957, 1960 (sygn. 11-12); protokoły posiedzeń Zarządu PZKiOR, plenarnych, Prezydium PZKiOR w Chełmie z lat 1957-1961, 1963-1971 (sygn. 13-21); protokół wspólnego posiedzenia zespołu rolnego KP PZPR i Zarządu PZKR z 1964 r. (sygn. 22); protokół wspólnego posiedzenia Biura Rolnego KP PZPR i Zarządu PZKR w Chełmie z 1971 r. (sygn. 23); protokoły z narad i posiedzeń Powiatowej Rady KGW z lat 1965-1972, 1974 (sygn. 24-26); Komisja Rewizyjna PZKR z lat 1970-1974 (sygn. 27); Koło Powiatowego Związku Producentów Trzody Chlewnej z lat 1963-1968 (sygn. 28); książka protokołów z posiedzeń Zarządu Komisji Rewizyjnej Związku PRO Oddziału Powiatowego w Chełmie z lat 1968-1972 (sygn. 29); protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Powiatowego Zrzeszenia Plantatorów Zbieraczy Ziół z 1971 r. (sygn. 30); protokoły z narad pracowników PZKR z lat 1963-1969, 1972-1973 (sygn. 31-33); protokoły z narad prezesów, skarbników i sekretarzy kół rolniczych w PZKiOR z lat 1957-1959 (sygn. 34); protokoły z narad agronomów gromadzkich z 1964 r. (sygn. 35); protokoły z narad z dyrektorami POM i instruktorami mechanizacji z lat 1968-1969 (sygn. 36); protokoły z zebrań POP, sprawozdania, dokumentacja POP przy PZKR z lat 1958-1959, 1965-1971 (sygn. 37-39); protokoły z narad i posiedzenia Powiatowego Komitetu ds. Rolnictwa z 1963 r. (sygn. 40); organizacja PZKR z 1960 r. (sygn. 41); ramowy projekt tymczasowej struktury i zakresu czynności Prezydium PZKR, bez daty, (sygn. 42); struktura organizacyjna PZKR w Chełmie z 1967 r. (sygn. 43); organizacja kółek rolniczych z lat 1962-1963 (sygn. 44); rejestry kółek rolniczych z lat 1957-1961, 1967 (sygn. 45-54); ocena pracy zespołu lustracji z lat 1967-1970 (sygn. 55); programy działania, oceny kółek rolniczych oraz PZKR z lat 1959, 1966-1971 (sygn. 56-58); plany wpływu i wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa w rejonie kanału Wieprz-Krzna na lata 1959-1965 z lat 1959-1961 (sygn. 59); zadania w dziedzinie rolnictwa na lata 1961-1965, bez daty, (sygn. 60); programy rozwoju chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w powiecie chełmskim na lata 1970-1975 z 1970 r. (sygn. 62); 5. letni plan rozwoju organizacyjno-gospodarczego KR i MBM na lata 1971-1975 z 1969 r. (sygn. 62); plany gminnych rad kółek rolniczych na lata 1973-1975 z 1972 r. (sygn. 63); plany pracy posiedzeń Prezydium i Zarządu PZKiOR w Chełmie z lat 1957-1960 (sygn. 64); plan zaopatrzenia kółek rolniczych powiatu chełmskiego w sprzęt rolniczy na 1960 r., bez daty, (sygn. 66); plany pracy Prezydium i Zarządu PZKR z lat 1963-1969 (sygn. 67); program działania PZKRiKR z lat 1964-1967, 1971-1970 (sygn. 68-70); programy działania kółek rolniczych powiatu chełmskiego z 1965 r. (sygn. 71); program realizacji uchwał III Krajowego Zjazdu Delegatów Kółek Rolniczych oraz wytyczne do pracy KGW z 1968 r. (sygn. 72); plany pracy Prezydium i Plenum PZKR z lat 1970-1971 (sygn. 73-74); plany inwestycyjne na 1973 r. z 1972 r. (sygn. 75); program rozwoju i doskonalenia usług chemizacyjnych z 1974 r. (sygn. 76); informacje, oceny, sprawozdania z działalności PZKR z lat 1962-1965, 1967-1973 (sygn. 78-85); analizy działalności z lat 1958, 1963-1966, 1968-1972 (sygn. 86-92); skargi i zażalenia z 1971 r. (sygn. 93); konkursy z lat 1957-1960, 1964-1968, 1970-1974 (sygn. 94-106); normatywy kancelaryjne - instrukcja kancelaryjna z 1964 r. (sygn. 107); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z lat 1960-1964, 1966-1971, 1974 (sygn. 108-113); kontrola jednostek podległych - kółek rolniczych, z lat 1961-1975 (sygn. 114-298); analiza kadr z 1963 r. (sygn. 299); sprawy instruktorów i pracowników PZKR z lat 1963-1964, 1969, 1973 (sygn. 300-304); budżety PZKR z lat 1967-1971 (sygn. 305); bilanse i sprawozdania finansowe PZKR z lat 1960-1961 (sygn. 306); planowanie i sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych, z lat 1959-1975 (sygn. 307-535); zbiorcze sprawozdania finansowe kółek rolniczych z lat 1963-1975 (sygn. 536-554); akta samorządowo-organizacyjne KGW na terenie gromad i gmin powiatu chełmskiego z lat 1957-1975 (sygn. 555-596); aktyw kobiecy, gromadzkie rady kobiet, działalność kół gospodyń wiejskich z lat 1959-1975 (sygn. 597-605); ocena pracy agronomów gromadzkich i służby rolnej z lat 1963-1966 (sygn. 607); czyny społeczne z lat 1964, 1969-1970 (sygn. 608-609); szkolenie rolnicze, kursy, zespoły przysposobienia rolniczego z lat 1959-1973 (sygn. 610-638); materiały z Plenum KP PZPR i PK ZSL z 1970 r. (sygn. 639) Liczba jednostek w zespole: 639
36/217/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Hrubieszowie 1959-1975 0 rozwiń
sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1960-1974 (sygn. 1-176, 332-334); roczne zbiorcze sprawozdania finansowe z lat 1965-1974 (sygn 177-181, 335-336); kontrola jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1960-1975 (sygn. 182-331); materiały szkoleniowe, 1964 r. (sygn. 337) Liczba jednostek w zespole: 337
36/219/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Powiatowy Komitet we Włodawie 1952-1966 0 rozwiń
okólniki i zarządzenia Wojewódzkiego Komitetu Odbudowy Warszawy z 1954 r. (sygn. 1); okólniki i zarządzenia Powiatowego Komitetu Odbudowy Warszawy z lat 1953-1954 (sygn. 2-3); protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu SFOS we Włodawie z lat 1952-1956, 1960-1964 (sygn. 4-11); protokoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Powiatowego Komitetu SFOS we Włodawie z lat 1959-1966 (sygn. 12); ewidencja komitetów terenowych SFOS, protokoły sprawozdawczo-wyborcze, plany działalności z lat 1953, 1962, 1964 (sygn. 13-15); sprawozdania z lustracji GKOW z 1955 r. (sygn. 16); sprawozdania ze świadczeń na SFOS Terenowych Komitetów Odbudowy Warszawy powiatu Włodawa z 1955 r. (sygn. 17); sprawy inwestycyjne z lat 1958-1965 (sygn. 18-20); materiały propagandowe z 1965 r. (sygn. 21) Liczba jednostek w zespole: 21
36/220/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Chełmie 1975-1983 0 rozwiń
protokoły zebrań plenarnych z lat 1975-1980 (sygn. 1-5); protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1975-1982 (sygn. 6-14); narady robocze z lat 1975-1982 (sygn. 15-22); Komisja Czynów Społecznych i Ochrony Środowiska z lat 1975-1980 (sygn. 23-27); Komisja Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej z lat 1975-1982 (sygn. 28-35); Komisja ds. Samorządu Mieszkańców z lat 1975-1982 (sygn. 36-43); Zespół ds. Konkursu "Mistrz Gospodarności" z lat 1975-1982 (sygn. 43-51); Wojewódzki Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych z 1981 r. (sygn. 52); Zespół ds. Społecznych Komisji Pojednawczych z lat 1975-1983 (sygn. 53-61); Wojewódzki Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka z 1979 r. (sygn. 62); Wojewódzka Rada Kobiet z lat 1975-1981 (sygn. 63-69); Wojewódzki Zespół Koordynacyjny Profilaktyki Społecznej z lat 1977-1980 (sygn. 70-73); plany i sprawozdania z lat 1976-1980 (sygn. 74-78); normatywy kancelaryjne z 1976 r. (sygn. 79) Liczba jednostek w zespole: 79
36/222/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrii Krzywowolskiej 1955-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Aleksandrii Krzywowolskiej z lat 1955, 1957 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Aleksandrii Krzywowolskiej z lat 1956-1957 (sygn. 3-4) Liczba jednostek w zespole: 4
36/223/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andrzejowie 1958-1959 0 rozwiń
plany i budżety gromady na lata 1959-1960 z lat 1958-1959 (sygn. 1-2) Liczba jednostek w zespole: 2
36/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźnie 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Brzeźnie z lat 1956, 1959-1961 (sygn. 1-4); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959-1960 (sygn. 5-6); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1960 r. (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Brzeźnie z lat 1955-1956, 1959-1961 (sygn. 8-12); plany gospodarcze gromady z lat 1958-1961 (sygn. 13-14); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1970 r. (sygn. 15); budżety gromady na lata 1955-1956, 1959, 1960, 1962 z lat 1955, 1958-1959, 1961 (sygn. 16-20) Liczba jednostek w zespole: 20
36/225/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowej Wielkiej 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN Bukowej Wielkiej z lat 1954-1968 (sygn. 1-14); sprawy organizacyjne GRN z 1962 r. (sygn. 15); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1967 (sygn. 16-17); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1965 (sygn. 18-22); Komisja Planowania Gospodarczego i Finansów z lat 1966-1968 (sygn. 23-25); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1964-1966, 1968 (sygn. 26-28); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1961-1962 (sygn. 29-30); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959-1961, 1964-1966 (sygn. 31-32); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1961-1968 (sygn. 33-40); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1967-1968 (sygn. 41); protokoły narad sołtysów z lat 1966-1968 (sygn. 42); zebrania wiejskie z lat 1962-1968 (sygn. 43-49); program rozwoju gromady na lata 1966-1970 z lat 1966-1967 (sygn. 50); plany gospodarcze gromady z lat 1965-1968 (sygn. 51-56); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1968 (sygn. 57-63); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1959-1960, 1962, 1965, 1967-1968 (sygn. 64-70); sprawozdania budżetowe z 1967 r. (sygn. 71); rejestry mieszkańców i książki meldunkowe z lat 1956-1972 (sygn. 72-82) Liczba jednostek w zespole: 82
36/228/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Garbatówce 1958-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Garbatówce z 1959 r. (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Garbatówce z 1961 r. (sygn. 2); organizacja pracy biura z 1961 r. (sygn. 3); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1961 r. (sygn. 4); plan i budżety gromady na lata 1959-1961 z lat 1958-1959, 1961 (sygn. 5-7) Liczba jednostek w zespole: 7
36/229/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieniu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Kamieniu z lat 1959-1963, 1965-1971 (sygn. 1-13); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1965-1968, 1970-1971 (sygn. 14-19); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1971 (sygn. 20-26); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965, 1967-1971 (sygn. 27-32); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z 1970 r. (sygn. 33); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1965, 1967-1971 (sygn. 34-39); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Kamieniu z lat 1959-1971 (sygn. 40-52); zebrania wiejskie z lat 1964-1972 (sygn. 53-58); normatywy kancelaryjne z 1971 r. (sygn. 59); program rozwoju gromady na lata 1961-1965 z 1962 r. (sygn. 60); plany gospodarcze gromady z lat 1961-1964 (sygn. 61-64); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1969-1972 (sygn. 65-68); budżety gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie z lat 1955-1962, 1964-1970 (sygn. 69-86) Liczba jednostek w zespole: 86
36/230/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kuliku 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Kuliku z lat 1956-1959 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Kuliku z lat 1955, 1958-1959 (sygn. 5-7); zebrania wiejskie z lat 1954-1959 (sygn. 8); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1959 r. (sygn. 9); plan i budżet gromady na 1959 rok z 1958 r. (sygn. 10) Liczba jednostek w zespole: 10
36/231/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśniczówce 1955-1959 0 rozwiń
protokoły sesji GRN w Leśniczówce z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Leśniczówce z 1959 r. (sygn. 3); zebrania wiejskie z 1958 r. (sygn. 4); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1959 r. (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 6-11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/232/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ludwinowie 1957-1960 0 rozwiń
budżety gromady i sprawozdania budżetowe z lat 1957-1960 (sygn. 1-5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/233/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łowczy [1952-] 1954-1972 [1973] 0 rozwiń
zarządzenia własne z lat 1954-1955 (sygn. 1); protokoły sesji GRN w Łowczy z lat 1954-1955, 1957-1968 (sygn. 2-12); sprawy organizacyjne sesji z lat 1962-1963 (sygn. 13-14); uchwały GRN - rejestr z lat 1958-1968 (sygn. 15); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1963-1968 (sygn. 16-22); Komisja Kultury i Oświaty z lat 1960-1961, 1964-1965, 1967 (sygn. 23-26); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1967-1968 (sygn. 27-28); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z 1962, 1965 (sygn. 29-30); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1966, 1968 (sygn. 31-36); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1966, 1968 (sygn. 37-42); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Łowczy z lat 1955-1968 (sygn. 43-55); uchwały GRN - rejestr z lat 1958-1968 (sygn. 56); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1965-1968 (sygn. 57-58); protokoły narad sołtysów z lat 1962-1968 (sygn. 59-60); zebrania wiejskie z lat 1956, 1958, 1963-1967 (sygn. 61-67); sprawy osobowe rady i sołtysów z 1958 r. (sygn. 68); organizacja organów prezydium GRN z lat 1963-1964 (sygn. 69-70); program rozwoju gromady z lat 1966-1970 (sygn. 71); plany gospodarcze gromady z lat 1963-1968 (sygn. 72-78); sprawozdawczość statystyczna z lat 1965, 1968 (sygn. 79-80); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1968 (sygn. 81-89); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1955, 1958, 1960-1966, 1968 (sygn. 90-100); rejestry mieszkańców i książki meldunkowe z lat 1952-1973 (sygn. 101-111) Liczba jednostek w zespole: 111
36/234/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łukówku Pięknym 1956-1960 [-1964] 0 rozwiń
plany i budżety gromady z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); rejestry mieszkańców i książka meldunkowa z lat 1956-1964 (sygn. 3-5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/235/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mogielnicy 1954-1959 0 rozwiń
protokoły sesji GRN w Mogielnicy z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); ewidencja uchwał GRN z lat 1955-1959 (sygn. 6); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1959 r. (sygn. 7); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1955 r. (sygn. 8); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Mogielnicy z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 9-12); uchwały Prezydium GRN - rejestr z lat 1955-1959 (sygn. 13); protokoły z odpraw sołtysów z 1959 r. (sygn. 14); zebrania wiejskie z lat 1958-1959 (sygn. 15-16); budżety gromady z lat 1955-1959 (sygn. 17-21) Liczba jednostek w zespole: 21
36/236/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niedziałowicach 1954-1960 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Niedziałowicach z lat 1954-1959 (sygn. 1-5); rejestr uchwał GRN z lat 1954-1959 (sygn. 6); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 7-8); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Niedziałowicach z lat 1955-1959 (sygn. 9-13); rejestr uchwał Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 14); zebrania wiejskie z lat 1955-1956, 1958-1959 (sygn. 15-17); budżety gromady z lat 1955, 1957, 1958, 1960 (sygn. 18-23) Liczba jednostek w zespole: 23
36/237/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Okszowie 1956-1972 0 rozwiń
działalność organów kolegialnych z lat 1964, 1966, 1968-1970 (sygn.1-5); sprawy organizacyjne GRN w Okszowie z lat 1971-1972 (sygn. 6-7); protokoły z sesji GRN w Okszowie z lat 1957-1972 (sygn. 8-23); spotkania radnych z wyborcami z lat 1965-1969, 1971 (sygn. 24-29 ); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958, 1961-1972 (sygn. 30-43); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 44-54); Komisja Mandatowa z lat 1962-1963 (sygn. 55-56); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1965, 1967-1968 (sygn. 57-59); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1972 (sygn. 60-69); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958, 1961-1962, 1964-1972 (sygn. 70-81); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Okszowie z lat 1971-1972 (sygn. 82-83); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Okszowie z lat 1956, 1958-1972 (sygn. 84-99); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Okszów z lat 1966-1972 (sygn. 100-108); protokoły z narad sołtysów z lat 1971-1972 (sygn. 109); organizacja pracy biura gromadzkiego z lat 1960-1963 (sygn. 110-113); plany gospodarcze GRN w Okszowie z lat 1962, 1965-1970, 1972 (sygn. 114-121); sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych z 1971 r. (sygn. 122); kontrole zewnętrzne z lat 1960-1965, 1967-1972 (sygn. 124-134); budżety gromady z lat 1957, 1959-1972 (sygn. 135-149); rejestr mieszkańców - Koza Gotówka z 1959 r. (sygn. 150); rejestr mieszkańców - Stańków z 1959 r. (sygn. 151) Liczba jednostek w zespole: 151
36/238/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pokrówce 1954-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne GRN Pokrówce z lat 1963, 1969-1972 (sygn. 1-5); protokoły z sesji GRN w Pokrówce z lat 1954-1957, 1959-1972 (sygn. 6-23); realizacja uchwał GRN w Pokrówce z lat 1971-1972 (sygn. 24-25); rejestry uchwał GRN w Pokrówce z lat 1963-1971 (sygn. 26-27); spotkania radnych z wyborcami z lat 1968-1972 (sygn. 28-32); ewidencja postulatów i wniosków wyborców z lat 1969-1971 (sygn. 33); Komisja Dróg i Urządzeń Publicznych z 1955 r. (sygn. 34); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955, 1959-1972 (sygn. 35-46); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958-1960, 1963-1972 (sygn. 47-56); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1956-1967 (sygn. 57-63); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1968-1972 (sygn. 64-68); Komisja Mandatowa z lat 1961-1965, 1969-1970 (sygn. 69-72); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1957-1961, 1963-1972 (sygn. 73-82); działalność komisji stałych z lat 1960-1961 (sygn. 83); skład osobowy oraz działalność komisji stałych z lat 1964-1966 (sygn. 84); rejestr wniosków komisji stałych GRN w Pokrówce z lat 1969-1972 (sygn. 85); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1961-1962, 1969-1971 (sygn. 86-90); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1955-1972 (sygn. 91-111); realizacja uchwał Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1971-1972 (sygn. 112-113); ewidencja uchwał Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1963-1971 (sygn. 114-115); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Pokrówka z lat 1957-1972 (sygn. 116-149); ewidencja protokołów zebrań wiejskich z lat 1964-1972 (sygn. 150-151); protokoły z narad i odpraw sołtysów z lat 1958-1965 (sygn. 152-153); plany narad z sołtysami z lat 1971-1972 (sygn. 154); organizacja organów Prezydium GRN w Pokrówce z lat 1959-1961, 1963-1964, 1966-1971 (sygn. 155-164); rejestr osobowy radnych, komisji, członków prezydium, sołtysów oraz pracowników biura gromadzkiego z 1961 r. (sygn. 165); normatywy kancelaryjne z 1971 r. (sygn. 166); ewidencja zasobu akt w składnicy z 1966 r. (sygn. 167); plany gospodarcze gromady z lat 1960-1972 (sygn. 168-182; ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 183); sprawozdawczość gospodarcza z lat 1966-1967, 1969-1972 (sygn. 184-189); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1956, 1958-1972 (sygn. 190-206); budżety gromady z lat 1955-1972 (sygn. 207-225); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1966-1968, 1971-1972 (sygn. 226-228) Liczba jednostek w zespole: 228
36/239/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rejowcu 1954-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne GRN w Rejowcu z lat 1965-1968, 1971-1972 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Rejowcu z lat 1956-1972 (sygn. 4-19); ewidencja uchwał GRN w Rejowcu z lat 1962-1968 (sygn. 20-21); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 22-27); Komisja Dróg i Urządzeń z 1956 r. (sygn. 28); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1972 (sygn. 29-39); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1955-1958, 1964-1972 (sygn. 40-49); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 50-58); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 59); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1967, 1969-1970 (sygn. 60-61); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956, 1960-1972 (sygn. 62-74); komisje stałe GRN w Rejowcu z lat 1966-1972 (sygn. 75-77); rejestr wniosków komisji stałych GRN w Rejowcu z lat 1969-1972 (sygn. 78); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1967-1969, 1971-1972 (sygn. 79-81); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1955-1972 (sygn. 82-97); ewidencja uchwał Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1965-1972 (sygn. 98-99); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964, 1966-1970 (sygn. 100-105); protokoły z sesji sołtysów z lat 1960-1964, 1969-1972 (sygn. 106-111); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Rejowiec z lat 1958-1969, 1971-1972 (sygn. 112-120); rejestr protokołów zebrań wiejskich i spotkań radnych z wyborcami z lat 1967-1969 (sygn. 121); rejestr radnych, sołtysów i komisji stałych GRN z 1960 r. (sygn. 122); organizacja Prezydium GRN w Rejowcu z lat 1960-1970 (sygn. 123); ewidencja zasobu akt w składnicy z lat 1954-1965 (sygn. 124); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1959-1960, 1966 (sygn. 125-126); projekt 5. letniego planu gospodarczego na lata 1970-1975 z lat 1968-1972 (sygn. 127); plany gospodarcze z lat 1960, 1965, 1967-1969, 1971-1972 (sygn. 128-137); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 138); sprawozdanie z działalności GRN i jej organów z lat 1960, 1971-1972 (sygn. 139, 143, 144); sprawozdania z wykonania planu gospodarczego z lat 1966-1968, 1971 (sygn. 140-142); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 145-157); budżety gromady z lat 1955-1960, 1962-1965, 1967, 1970-1972 (sygn. 158-171); sprawozdawczość budżetowa z lat 1956-1958, 1962-1965, 1970-1972 (sygn. 172-181) Liczba jednostek w zespole: 181
36/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sawinie 1954-1972 0 rozwiń
zarządzenia własne z lat 1971-1972 (sygn. 1); protokoły z sesji GRN w Sawinie z lat 1954-1972 (sygn. 2-19); realizacja uchwał GRN w Sawinie z lat 1971-1972 (sygn. 20); komisje stałe GRN w Sawinie z lat 1958-1961, 1970-1971 (sygn. 22-23); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1968-1972 (sygn. 24-26); Komisja Mandatowa z lat 1962-1964 (sygn. 27); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1969, 1971 (sygn. 28-29); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1972 (sygn. 30-37); Komisja Planowania Gospodarczego Budżetu i Finansów z lat 1968-1972 (sygn. 38-42); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1972 (sygn. 43-51); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sawinie z lat 1955-1972 (sygn. 52-59); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Sawin z lat 1957-1972 (sygn. 70-84); ewidencja osobowa radnych, członków komisji, sołtysów, biura gromadzkiego z lat 1958-1963 (sygn. 85-86); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1966-1972 (sygn. 87); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1962, 1965-1967 (sygn. 88-89); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1968, 1970-1971 (sygn. 90-98); sprawozdanie z działalności GRN i jej organów za lata 1961-1962, bez daty, (sygn. 99); sprawozdawczość gospodarcza, ogólna z lat 1963, 1965-1966, 1969-1971 (sygn. 100-105); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 106-117); zasady pracy i płac z 1971 r. (sygn. 118); budżet gromady z lat 1958-1960, 1964-1972 (sygn. 119-130); sprawozdania budżetowe z lat 1965-1967, 1969-1972 (sygn. 131-136); rejestry mieszkańców - Aleksandrówka kol., Bachus kol., Chutcze wieś, Malinówka wieś, Sajczyce wieś, Sawina osada, Serniawy wieś i kol. z lat 1960-1962 (sygn. 137-158)) Liczba jednostek w zespole: 158
36/241/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedliszczu - powiat chełmski 1955-1972 0 rozwiń
sesje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 1-25, 152-154); spotkania radnych z wyborcami (sygn. 26-28); komisje gromadzkiej rady narodowej (sygn. 29-73, 155-159); posiedzenia prezydium gromadzkiej rady narodowej (sygn. 74-97, 160-162); zebrania wiejskie, sołtysi (sygn. 98-112), organizacja organów prezydium GRN w Siedliszczu (sygn. 113-121); plany gospodarcze (sygn. 122-126, 163-167); sprawozdania gospodarcze (sygn. 127); współpraca - współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi (sygn. 128-130); kontrole i inspekcje zewnętrzne (sygn. 131-139); budżet i jego wykonanie (sygn. 140-150, 168-174); sprawy osobowe (sygn. 151); Społeczna Komisja Pojednawcza (sygn. 175) Liczba jednostek w zespole: 175
36/242/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stawie 1954-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne GRN w Stawie z lat 1961-1962, 1971-1972 (sygn. 1-3); protokoły z sesji GRN w Stawie z lat 1954-1956, 1958-1972 (sygn. 4-20); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 21-22); komisje GRN stałe i doraźne z lat 1971-1972 (sygn. 23-24); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1959-1972 (sygn. 25-36); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1955-1972 (sygn. 37-48); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1955-1972 (sygn. 49-61); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1965-1967, 1969, 1971-1972 (sygn. 62-64); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1972 (sygn. 65-76); sprawy organizacyjne Prezydium GRN w Stawie z lat 1960, 1962-1963, 1971-1972 (sygn. 77-81); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Stawie z lat 1955-1972 (sygn. 82-95); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1969 (sygn. 96-101); ewidencja składu osobowego Prezydium GRN, komisji stałych oraz radnych z 1960 r. (sygn. 102); protokoły narad sołtysów z lat 1958-1963, 1968-1972 (sygn. 103-109); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Staw z lat 1960-1972 (sygn. 110-143); ewidencja składu osobowego Prezydium GRN, komisji stałych, radnych, sołtysów oraz pracowników biura GRN, bez daty (sygn. 144); organizacja organów Prezydium GRN w Stawie z lat 1961-1962, 1964-1967, 1970-1972 (sygn. 145-152); protokoły zdawczo-odbiorcze w związku ze zniesieniem GRN w Horodyszczu z 1957 r. (sygn. 153); programy rozwoju gromady na lata 1961-1975 z lat 1962, 1966, 1970-1971 (sygn. 154-156); programy gospodarcze gromady z lat 1962, 1965-1972 (sygn. 157-168); sprawozdawczość gospodarcza za lata 1968-1971 z lat 1968-1972 (sygn. 169-173); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1961, 1963-1972 (sygn. 174-186); mienie gromadzkie z 1971 r. (sygn. 187); budżety gromady z lat 1955-1964, 1966-1972 (sygn. 188-204); sprawozdania budżetowe z lat 1962-1962, 1968-1972 (sygn. 205-210); książki meldunkowe - Czułczyce wieś i kol., Przysiółek wieś, Horodyszcze kol., Jagodno kol., Krobonosz wieś i kol., Ochoża Pniaki z lat 1959-1962 (sygn. 211-221) Liczba jednostek w zespole: 221
36/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strupinie Dużym 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Strupinie Dużym z lat 1954-1959 (sygn. 1); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1959 (sygn. 2); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1985 r. (sygn. 3); Komisja Materiałów Budowlanych z lat 1955-1959 (sygn. 4); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1958 r. (sygn. 5); Komisja Rolna; Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956-1959 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Strupinie Dużym z lat 1955-1959 (sygn. 7-9); budżety gromady z lat 1957-1959 (sygn. 12-15); sprawozdania budżetowe za lata 1955-1957, 1959 z lat 1955-1959 (sygn. 16) Liczba jednostek w zespole: 16
36/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świerszczowie 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Świerszczowie z lat 1956, 1958-1959, 1964-1968, 1970-1971 (sygn. 1-11); uchwały GRN - rejestry z lat 1955-1959, 1969-1972 (sygn. 12-13); spotkania radnych z wyborcami z lat 1967-1968, 1971-1972 (sygn. 14-16); komisje stałe GRN w Świerszczowie z lat 1971-1972 (sygn. 17); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1972 (sygn. 18-25); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1966-1972 (sygn. 26-32); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1968-1971 (sygn. 33); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1959, 1964, 1966-1972 (sygn. 34-42); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 43-50); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Świerszczowie z lat 1956-1959, 1964-1972 (sygn. 51-65); uchwały Prezydium GRN - rejestry z lat 1955-1959, 1969-1972 (sygn. 66-67); sprawy organizacyjne Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 68); protokoły narad sołtysów z lat 1967-1971 (sygn. 69-71); zebrania wiejskie z lat 1959, 1965-1970, 1972 (sygn. 72-79); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1967-1970 (sygn. 80-83); sprawozdania organizacyjne biura GRN z lat 1967-1969 (sygn. 84); plany gospodarcze gromady z lat 1965-1970, 1972 (sygn. 85-92); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 93-102); plany, budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1958-1959, 1965-1969, 1971 (sygn. 103-110); sprawozdania budżetowe z lat 1963, 1966-1972 (sygn. 111-116) Liczba jednostek w zespole: 116
36/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagrodzie 1958-1968 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Zagrodzie z lat 1958-1967 (sygn. 1-10); ewidencja radnych GRN oraz członków poszczególnych komisji i sołtysów z 1958 r. (sygn. 11); komisje stałe GRN z lat 1961-1963 (sygn. 12); Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1968 (sygn. 13-20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1968 (sygn. 21-28); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1962, 1964 (sygn. 29-31); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1968 (sygn. 32-39); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1968 (sygn. 40-48); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Zagrodzie z lat 1958-1968 (sygn. 49-59); rejestr uchwał Prezydium GRN w Zagrodzie z lat 1959-1968 (sygn. 60); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1965, 1967-1968 (sygn. 61-62); protokoły z narad sołtysów z lat 1961, 1963-1966 (sygn. 63-64); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Zagroda z lat 1959-1964, 1966-1968 (sygn. 65-80); organizacja organów Prezydium w Zagrodzie z lat 1959-1963 (sygn. 81-83); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1962, 1966 (sygn. 84-85); instrukcja w sprawie opracowania planów gromadzkich na 1961 rok z 1960 r. (sygn. 86); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1967 (sygn. 87-93); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 94); sprawozdawczość i statystyka z 1966 r. (sygn. 95); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1964, 1966-1968 (sygn. 96-101); budżety gromady z lat 1958-1959, 1961-1964 (sygn. 102-108) Liczba jednostek w zespole: 108
36/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadówce 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Zawadówce z lat 1955, 1957-1972 (sygn. 1-17); spotkania radnych z wyborcami z lat 1961, 1965-1971 (sygn. 18-25); ankiety członków komisji GRN w Zawadówce z lat 1965-1966 (sygn. 26); Komisja Dróg, Urządzeń i Mienia Gromadzkiego z lat 1960, 1962-1972 (sygn. 27-38); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959, 1962-1972 (sygn. 39-50); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 51); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1962-1963, 1965-1972 (sygn. 52-62); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959, 1961-1963, 1968-1972 (sygn. 63-71); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Zawadówce z lat 1956, 1958-1972 (sygn. 72-87); zebrania wiejskie sołtysi GRN Zawadówka z lat 1958-1961, 1964-1972 (sygn. 88-100); spis akt znajdujących się w składnicy PGRN w Zawadówce z lat 1956-1965 (sygn. 101); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 102); plany gospodarcze GRN i podporządkowanych jej organów z lat 1963-1972 (sygn. 103-112); wiejski program rozwoju rolnictwa z lat 1966-1968 (sygn. 113); sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych z 1972 r. (sygn. 114); kontrole zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 115-127); budżety gromady z lat 1955-1962, 1963, 1967-1972 (sygn. 128-140) Liczba jednostek w zespole: 140
36/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białopolu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Białopolu z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1972 (sygn. 19); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1972 (sygn. 20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1972 (sygn. 21); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955-1972 (sygn. 22); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Białopolu z lat 1959-1972 (sygn. 23-36); protokoły z narad sołtysów z lat 1960-1962, 1965, 1969-1972 (sygn. 37-39); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Białopole z lat 1959-1968, 1970-1972 (sygn. 40-51); plany gospodarcze gromady z lat 1963-1965, 1967-1970 (sygn. 52-59); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady z 1960 r. (sygn. 60); programy rozwoju gospodarczego gromady z lat 1960, 1964-1965 (sygn. 61-62); sprawozdania statystyczne za lata 1967-1970 z lat 1968-1971 (sygn. 63); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958, 1960-1972 (sygn. 64-71); budżety gromady z lat 1961-1965, 1971 (sygn. 72-77); sprawozdania budżetowe z lat 1965-1966 (sygn. 78-79) Liczba jednostek w zespole: 79
36/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dubience 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Dubience z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1969-1971 (sygn. 19); Komisja Mandatowa z lat 1967-1970 (sygn. 20); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1969-1972 (sygn. 21); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1967-1968 (sygn. 22); Komisja Rolna z lat 1969-1971 (sygn. 23); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Dubience z lat 1958-1959, 1961-1972 (sygn. 24-37); protokoły narad sołtysów z lat 1965-1969 (sygn. 38); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Dubienka z lat 1969-1972 (sygn. 39-43); konferencje i narady z 1970 r. (sygn. 44); plany gospodarcze gromady z lat 1964-1966, 1970-1971 (sygn. 45-48); sprawozdania i statystyka z lat 1966-1972 (sygn. 49); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966-1972 (sygn. 50-56); budżety gromady i plany funduszu gromadzkiego z lat 1967-1970, 1972 (sygn. 57-61); zmiany budżetowe z 1971 r. (sygn. 62); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1971-1972 (sygn. 63-64) Liczba jednostek w zespole: 64
36/249/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raciborowicach 1955-1961 0 rozwiń
protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły sesji GRN z lat 1958-1960 (sygn. 4-6); uchwały GRN z 1960 r. (sygn. 7); protokoły sesji GRN z 1961 r. (sygn. 8); uchwały GRN z 1961 r. (sygn. 9); plany pracy GRN oraz Prezydium GRN z lat 1959-1961 (sygn. 10); protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1960 (sygn. 11-13); uchwały Prezydium GRN z 1960 r. (sygn. 14); protokoły posiedzeń Prezydium GRN z 1961 r. (sygn. 15); uchwały, plany pracy Prezydium GRN z 1961 r. (sygn. 16); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1961 r. (sygn. 17); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1961 r. (sygn. 18); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z 1961 r. (sygn. 19); protokoły sesji sołtysów z lat 1960-1961(sygn. 20); protokoły zebrań wiejskich GRN z 1961 r. (sygn. 21); likwidacja gromady Raciborowice - protokoły z 1961 r. (sygn. 22) Liczba jednostek w zespole: 22
36/250/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedliszczu - powiat hrubieszowski 1954-1961 0 rozwiń
protokoły sesji GRN w Siedliszczu z lat 1954-1955 (sygn. 1); protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN w Siedliszczu z lat 1955-1957 (sygn. 2-4); protokoły sesji GRN w Siedliszczu z lat 1958-1961 (sygn. 5-9); uchwały GRN z lat 1956-1957 (sygn. 10); plany pracy GRN oraz Prezydium GRN z lat 1959-1961 (sygn. 11); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Siedliszczu z lat 1956-1961 (sygn. 12-16); uchwały Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 17); zebrania wiejskie GRN Siedliszcze z lat 1955-1959 (sygn. 18); likwidacja gromady Siedliszcze, protokoły zdawczo-odbiorcze z 1961 r. (sygn. 19) Liczba jednostek w zespole: 19
36/252/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hańsku 1957-1972 0 rozwiń
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1970 (sygn. 1-5); protokoły z sesji GRN w Hańsku z lat 1958-1972 (sygn. 6-20); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959, 1964-1972 (sygn 21-24); Komisja Budżetowa z 1964 r. (sygn. 25); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 26-27); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1964-1972 (sygn. 28-30); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1972 (sygn. 31-33); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Hańsku z lat 1958-1972 (sygn. 34-48); zebrania wiejskie GRN Hańsk z lat 1964-1968, 1971-1972 (sygn. 49-55); książki protokołów narad sołtysów z lat 1967-1970 (sygn. 56-59); sprawy organizacyjne z lat 1966, 1968, 1970 (sygn. 60-62); ewidencja zasobu akt składnicy z 1971 r. (sygn. 63); plany gospodarcze gromady z lat 1968-1969 (sygn. 64-65); sprawozdanie z działalności GRN w Hańsku za lata 1965-1966 z 1966 r. (sygn. 66); sprawozdanie o dochodach i wydatkach budżetowych za 1970 rok z 1970 r. (sygn. 67); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964, 1966-1969, 1971-1972 (sygn. 68-74); zasady pracy i płac z 1971 r. (sygn. 75); budżet gromady na 1971 rok z 1970 r. (sygn. 76); sprawy personalne z 1972 r. (sygn. 77); domowa książka meldunkowa - bez daty (sygn. 78); nadzór nad stowarzyszeniami - kółka rolnicze z lat 1957-1972 (sygn. 79-90) Liczba jednostek w zespole: 90
36/253/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Macoszynie 1956-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Macoszynie z lat 1956, 1959-1960 (sygn. 1-3); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1960 (sygn. 4-5); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 6); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1960 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Macoszynie z lat 1956, 1958 (sygn. 8-9); budżet gromady na 1962 rok z 1961 r. (sygn. 10); rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne z lat 1956, 1958 (sygn. 11-12); domowa książka meldunkowa - Macoszyn Mały z 1959 r. (sygn. 13) Liczba jednostek w zespole: 13
36/254/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobiborze 1955-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Sobiborze z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sobiborze z lat 1955-1957 (sygn. 4-6) Liczba jednostek w zespole: 6
36/255/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Stulnie 1954-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Stulnie z 1959 r. (sygn. 1); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1955-1959 (sygn. 2); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955-1959 (sygn. 3); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 4-5); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1959 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Stulnie z lat 1954-1959 (sygn. 7-11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/256/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Susznie 1954-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Susznie z lat 1954-1955, 1957 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Susznie z lat 1955, 1957 (sygn. 4-5) Liczba jednostek w zespole: 5
36/257/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Włodawie 1958-1972 0 rozwiń
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1970 (sygn. 1-7); wybory do Sejmu i rad narodowych z lat 1965, 1972 (sygn. 8-9); protokoły z sesji GRN we Włodawie z lat 1958-1959, 1961-1972 (sygn. 10-23); realizacja uchwał GRN z lat 1971-1972 (sygn. 24-25); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1968-1972 (sygn. 26-30); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 31-38); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 39-46); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 47-54); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1961-1968, 1970-1972 (sygn. 55-62); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1970-1972 (sygn. 63-65); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN we Włodawie z lat 1958, 1960-1972 (sygn. 66-79); realizacja uchwał Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 80-81); książka protokołów z narad sołtysów z lat 1960-1965 (sygn. 82); zebrania wiejskie, sołtysi GRN Włodawa z lat 1961-1967, 1969-1972 (sygn. 83-90); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1971-1972 (sygn. 91-92); ewidencja godeł i pieczęci z lat 1971-1972 (sygn. 93-94); ewidencja zsobu składnicy akt z lat 1969-1972 (sygn. 95-96); podziały pracy pomiędzy pracowników biura gromadzkiego z lat 1968, 1971-1972 (sygn. 97-99); plany gospodarcze na lata 1966, 1970-1972 z lat 1965, 1969-1971 (sygn. 101-103); wiejski program rozwoju rolnictwa w gromadzie na lata 1967-1968 z 1966 r. (sygn. 104); skargi i wnioski z lat 1971-1972 (sygn. 105-106); współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi z lat 1965-1966, 1968, 1971 (sygn. 107-110); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964, 1966-1972 (sygn. 111-118); zasady pracy płac z 1972 r. (sygn. 119); mienie gromadzkie z 1971 r. (sygn. 120); budżety gromady na lata 1959-1960, 1962-1968, 1970-1972 z lat 1958-1959, 1961-1967, 1969-1971 (sygn. 121-132); sprawozdania budżetowe z lat 1965, 1967-1968 (sygn. 133-135); spisy rolne powierzchni użytków i zasiewów, oraz zwierząt gospodarskich z lat 1969, 1972 (sygn. 136-137); sprawy notarialne z lat 1966-1972 (sygn. 138-143); Sobibór - obóz zagłady 1942-1943 - projekt pomnika (sygn. 144) Liczba jednostek w zespole: 247
36/258/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Uhruskiej 1954-1972 0 rozwiń
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1967, 1969-1970 (sygn. 1-4); protokoły z sesji GRN w Woli Uhruskiej z lat 1958-1972 (sygn. 5-19); spotkania radnych z wyborcami z lat 1964-1967, 1970-1971 (sygn. 20-23); Komisja Finansowa z lat 1956-1964 (sygn. 24-26); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 27-29); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1956-1961, 1969-1971 (sygn. 30-34); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1956-1957 (sygn. 35); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1966, 1969-1972 (sygn. 36-41); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1956 r. (sygn. 42); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1959-1964, 1968-1970 (sygn. 43-46); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969-1970 (sygn. 47); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Woli Uhruskiej z lat 1954-1960, 1962-1968, 1971-1972 (sygn. 48-62); książka protokołów z narad sołtysów z lat 1960-1962 (sygn. 63); protokoły z odpraw sołtysów z lat 1963-1967, 1969 (sygn. 64-69); zebrania wiejskie GRN Wola Uhruska z lat 1960-1972 (sygn. 70-82); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1967-1969 (sygn. 83); plany pracy Prezydium GRN w Woli Uhruskiej z lat 1955-1957, 1961 (sygn. 84-85); ewidencja zasobu składnicy akt 1963-1966 (sygn. 86); podział administracyjny z 1968 r. (sygn. 87); projekt planu gospodarczego gromady na 1960 rok z 1960 r. (sygn. 88); program rozwoju gromady na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 89); plan gospodarczy gromady na 1970 rok z 1970 r. (sygn. 100); sprawozdawczość statystyczna z lat 1969-1970 (sygn. 101); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 102-110); budżety gromady na lata 1962-1972 z lat 1961-1963, 1965-1966, 1968-1972 (sygn. 111-122); sprawy testamentów z lat 1962-1972 (sygn. 123); akta zbiorcze do zawarcia małżeństw z 1956 r. (sygn. 124); dokumenty zbiorcze do akt urodzeń za lata 1962-1964 (sygn. 124-129); rejestr mieszkańców stałych - Wola Uhruska, bez daty (sygn. 130) Liczba jednostek w zespole: 130
36/259/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orzechowie Nowym 1957-1959 0 rozwiń
protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Orzechowie Nowym z lat 1957-1959 (sygn. 1-3) Liczba jednostek w zespole: 3
36/261/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dorohusku 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Dorohusku z lat 1954-1955, 1958, 1960-1962, 1964-1967, 1969 (sygn. 1-10); sesje i sprawy organizacyjne GRN z lat 1971-1972 (sygn. 11); uchwały GRN w Dorohusku z lat 1963-1964, 1970 (sygn. 12-13); spotkania radnych z wyborcami z lat 1969-1971 (sygn. 14); komisje stałe z lat 1955, 1959-1965, 1971 (sygn. 15-22); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1965-1971 (sygn. 23-29); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1965-1968 (sygn. 30-33); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1965-1968, 1970-1971 (sygn. 34-39); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1971 (sygn. 40-46); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1965-1969, 1971 (sygn. 47-52); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Dorohusku z lat 1955-1956, 1958-1959, 1961-1965, 1969-1972 (sygn. 53-65); uchwały Prezydium GRN w Dorohusku z lat 1965-1968 (sygn. 66-67); protokoły narad sołtysów z lat 1965-1968 (sygn. 68); zebrania wiejskie GRN Dorohusk z lat 1958-1964, 1967, 1972 (sygn. 69-80); ewidencja osobowa Prezydium GRN z lat 1961-1966 (sygn. 81); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1962-1970 (sygn. 82-90); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1962-1964 (sygn. 91); ewidencja godeł i pieczęci z 1972 r. (sygn. 92); ewidencja zasobu akt w archiwum zakładowym z lat 1955-1966 (sygn. 93); program rozowju gromady na lata 1966-1970 z 1966 r. (sygn. 94); plany gospodarcze gromady na lata 1963-1972 z lat 1962-1972 (sygn. 95-107); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959-1963, 1965-1972 (sygn. 108-119); budżety gromady na lata 1957-1960, 1962, 1964, 1968-1972 z lat 1956, 1959, 1961, 1963, 1967-1972 (sygn. 120-130); sprawozdania budżetowe z lat 1963-1964, 1968-1970 (sygn. 132-133) Liczba jednostek w zespole: 133
Wyświetlanie 241 do 300 z 624 wpisów.