Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
36/272/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowie 1957-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Pawłowie z lat 1958-1961, 1963-1965, 1967-1972 (sygn. 1-13); sesje i sprawy organizacyjne GRN z 1972 r. (sygn. 14); komisje stałe GRN z 1971 r. (sygn. 15); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1960, 1962-1963, 1965 (sygn. 16-19); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1966-1972 (sygn. 20-25); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1963, 1965-1972 (sygn. 26-37); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959, 1961-1962, 1971-1972 (sygn. 38-40); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1963, 1965-1966, 1969-1972 (sygn. 41-49); Komisja Mandatowa z lat 1962-1964 (sygn. 50); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Pawłowie z lat 1959, 1972 (sygn. 51-52); uchwały Prezydium GRN z lat 1958-1959, 1961, 1971 (sygn. 53-55); zebrania wiejskie GRN Pawłów z lat 1958-1961, 1963-1965, 1968-1972 (sygn. 56-66); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1958, 1966-1970 (sygn. 67-70); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960, 1970-1972 (sygn. 71); budżety gromady z lat 1958-1960, 1972 (sygn. 74-76); sprawozdania budżetowe z lat 1971-1972 (sygn. 77-78) Liczba jednostek w zespole: 78
36/273/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Putnowicach 1954-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Putnowicach z lat 1954-1957 (sygn. 1-4); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Putnowicach z lat 1955-1957 (sygn. 5-7); zebrania wiejskie GRN Putnowice z 1955 r. (sygn. 8); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1957 r. (sygn. 9); budżety gromady z lat 1955-1957 (sygn. 10-12) Liczba jednostek w zespole: 12
36/274/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarniaku 1957-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Sarniaku z lat 1958-1959 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sarniaku z 1959 r. (sygn. 3); budżety gromady z lat 1957-1959 (sygn. 4-7) Liczba jednostek w zespole: 7
36/275/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sielcu 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Sielcu z lat 1955-1972 (sygn. 1-17); plany pracy GRN z lat 1971-1972 (sygn. 18); komisje stałe GRN z lat 1971-1972 (sygn. 19); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1963-1972 (sygn. 20-28); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1965, 1967, 1969-1970, 1972 (sygn. 29-33); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1960-1965, 1972 (sygn. 34-36); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1958, 1960-1961, 1963-1969, 1972 (sygn. 37-45); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1956-1964, 1969, 1971-1972 (sygn. 46-52); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sielcu z lat 1955-1972 (sygn. 53-70); protokoły z narad sołtysów z lat 1964-1972 (sygn. 71-73); zebrania wiejskie GRN Sielec z lat 1955-1956, 1958-1972 (sygn. 74-89); program rozwoju gromady z lat 1961-1965 (sygn. 90); plany gospodarcze gromady z lat 1960, 1966, 1968-1971 (sygn. 91-96); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1964, 1969-1972 (sygn. 97-104); budżety gromady z lat 1955-1966, 1968-1972 (sygn. 105-121); sprawozdania budżetowe z lat 1955-1965 (sygn. 122-123); ewidencja radnych i członków komisji GRN z lat 1960-1963 (sygn. 124) Liczba jednostek w zespole: 124
36/276/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świerżach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Świerżach z lat 1955, 1958-1972 (sygn. 1-16); rejestry uchwał GRN z lat 1958-1972 (sygn. 17-18); spotkania radnych i posłów z wyborcami z lat 1971-1972 (sygn. 19-20); komisje stałe GRN z lat 1960, 1965, 1971-1972 (sygn. 21-24); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959-1965 (sygn. 25-30); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 31-38); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1959-1972 (sygn. 39-52); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1959-1972 (sygn. 53-65); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1959-1964, 1971 (sygn. 66-67); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1972 (sygn. 68-79); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Świerżach z lat 1957-1963, 1966-1967, 1969-1972 (sygn. 80-92); uchwały Prezydium GRN z 1959 r. (sygn. 93); rejestry uchwał Prezydium GRN z lat 1956, 1958-1972 (sygn. 94-96); protokoły narad z sołtysami z lat 1961-1963 (sygn. 97-99); zebrania wiejskie z lat 1958-1964, 1966-1969, 1971-1972 (sygn. 100-117); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1960-1971 (sygn. 118-121); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1960-1963, 1971 (sygn. 122-123); normatywy kancelaryjne z 1971 r. (sygn. 124); ewidencja godeł i pieczęci z 1971 r. (sygn. 125); ewidencja zasobu akt w składnicy z 1972 r. (sygn. 126-127); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1967, 1971-1972 (sygn. 128-136); sprawozdawczość gospodarcza ogólna z lat 1960, 1971 (sygn. 137-139); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959, 1961-1963, 1966-1968, 1970-1971 (sygn. 140-147); zasady pracy i płacy z 1971 r. (sygn. 148); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1955-1963, 1966-1971 (sygn. 149-164); sprawy notarialne z lat 1972 (sygn. 165) Liczba jednostek w zespole: 165
36/277/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turce 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Turce z lat 1961, 1964-1965, 1969-1972 (sygn. 1-7); sprawy organizacyjne GRN w Turce z 1962 r. (sygn. 8); uchwały GRN z lat 1960-1969 (sygn. 9-11); uchwały GRN - rejestry z lat 1963-1972 (sygn. 12-13); spotkania radnych i posłów z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 14-17); komisje stałe GRN z lat 1960, 1964-1971 (sygn. 18-21); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z 1970 r. (sygn. 22); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1969-1971 (sygn. 23-25); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969, 1971 (sygn. 26-27); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1969-1971 (sygn. 28-30); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1962, 1969, 1970-1971 (sygn. 31-34); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Turce z lat 1961-1962, 1964-1972 (sygn. 35-44); sprawy organizacyjne Prezydium GRN z lat 1959-1962 (sygn. 45-46); uchwały Prezydium GRN z lat 1960-1972 (sygn. 47-51); zebrania wiejskie GRN Turka z lat 1955-1964, 1967-1972 (sygn. 52-63); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1960-1962, 1965, 1967-1968, 1970-1972 (sygn. 64-67); przekazanie akt z likwidowanej gromady Ostrów z 1960 r. (sygn. 68); ewidencja godeł i pieczęci z 1971 r. (sygn. 69); ewidencja akt w archiwum zakładowym z lat 1967-1970 (sygn. 70); programy rozwoju gromady na lata 1961-1970 z lat 1961-1962, 1966-1967 (sygn. 71-72); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1972 (sygn. 73-83); sprawozdawczość ogólna z lat 1965-1968, 1971-1972 (sygn. 84-85); kontrole i inspekcje z lat 1955-1972 (sygn. 86-99); zasady pracy i płacy z lat 1971-1972 (sygn. 100); budżety gromady z lat 1955-1972 (sygn. 101-118); sprawozdania budżetowe z lat 1958-1964, 1968-1971 (sygn. 119-128) Liczba jednostek w zespole: 128
36/278/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turowcu 1958-1963 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Turowcu z lat 1958-1961 (sygn. 1-4); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z 1961 r. (sygn. 5); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1961 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Turowcu z lat 1958, 1960-1961 (sygn. 7-9); protokoły narad sołtysów z lat 1960-1963 (sygn. 10-11); zebrania wiejskie GRN Turowiec z 1961 r. (sygn. 12); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady z 1960 r. (sygn. 13); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1961 (sygn. 14-15); budżety gromady z lat 1958-1961 (sygn. 16-19); sprawozdania budżetowe z lat 1958-1961 (sygn. 20-22) Liczba jednostek w zespole: 22
36/279/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzbicy 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wierzbicy z lat 1958-1963, 1965-1972 (sygn. 1-14); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1959, 1962-1964 (sygn. 15-18); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 19-22); Komisja Mandatowa z lat 195, 1961-1963 (sygn. 23-24); Komisja Regulaminowo-Mandatowa z lat 1966, 1969-1972 (sygn. 25-26); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1959, 1963-1972 (sygn. 27-33); Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia z lat 1955-1956 (sygn. 34); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1959, 1961, 1963 (sygn. 35-37); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1965-1972 (sygn. 38-41); Komisja Rolna z lat 1958-1959 (sygn. 42); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1961-1962, 1964 (sygn. 43-45); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 46-49); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wierzbicy z lat 1956-1972 (sygn. 50-65); ewidencja rady, komisji, prezydium, biura gromadzkiej rady narodowej i sołtysów z 1962 r. (sygn. 66); sołtysi - wybory, ewidencja, szkolenie, dyscyplina pracy z lat 1960-1962, 1964-1970, 1971-1972 (sygn. 67-69); prootkoły z sesji sołtysów z lat 1958-1964, 1966-1970, 1972 (sygn. 70-79); zebrania wiejskie z lat 1958-72 (sygn. 80-97); materiały do opracowania planów gospodarczych na lata 1960-1962 z alt 1959-1962 (sygn. 98); plany gospodarcze na lata 1962-1972 (sygn. 99-108); programy rozwoju gospodraczego na lata 1961-1965, 1966-1970 (sygn. 109-110) projekt planu 5. Letniego na lata 1971-1975 (sygn. 111); zadania gospodarcze na 1963 rok (sygn. 112); sprawozdawczość ogólna za lata 1958-1959 (sygn. 13); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy gromadzkiej rady narodowej i jej prezydium z 1960 r. (sygn. 114); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1972 (sygn. 115-126); budżety gromady na lata 1955-1956, 1958-1966, 1968, 1972 (sygn. 127-142); sprawozdania finansoweza 1971 rok (sygn. 143); czerwcowy spis rolny z 1972 roklu (sygn. 144); Wiejski Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły posiedzeń, wykazy członków z lat 1961, 1963-1964, 1966 (sygn. 145) Liczba jednostek w zespole: 145
36/280/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojsławicach 1955-1972[1973] 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wojsławicach z lat 1955-1972 (sygn. 1-18); sprawy organizacyjne GRN z lat 1963-1972 (sygn. 19); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1969-1972 (sygn. 20-21); komisje stałe GRN z lat 1958-1962, 1965-1968, 1970-1972 (sygn. 22-23); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z lat 1955-1956 (sygn. 25); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1958-1972 (sygn. 26-37); Komisja Finansów z lat 1955-1956, 1958-1964 (sygn. 38-44); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1971 (sygn. 45-51); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1955-1963 (sygn. 52-56); Komisja, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1966-1971 (sygn. 57-59); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1962-1963 (sygn. 60-63); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1966-1971 (sygn. 64-69); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1963 (sygn. 70-75); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 76-82); ewidencja wniosków stałych z lat 1962-1972 (sygn. 83); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wojsławicach z lat 1955-1971 (sygn. 84-100); sprawy organizacyjne Prezydium GRN z lat 1960-1972 (sygn. 101-102); ewidencja sołtysów i odbytych zebrań wiejskich z lat 1961-1971 (sygn. 103); protokoły z sesji i narad sołtysów z lat 1959-1961, 1965-1972[1973] (sygn. 104-108); zebrania wiejskie GRN Wojsławice z lat 1955-1972 (sygn. 109-124); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1961-1970 (sygn. 125); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1960-1972 (sygn. 126); plany gospodarcze z lat 1962, 1964-1969 (sygn. 127-133); ankieta o sytuacji gospodarczej z 1960 r. (sygn. 134); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957-1967, 1969-1972 (sygn. 135-145); budżety gromady, plan funduszu gromadzkiego z lat 1955-1959, 1961-1968, 1971-1972 (sygn. 146-162); sprawy notarialne z lat 1967-1968 (sygn. 163); sprawy osobowe radnych, członków Prezydium, komisji - ewidencja personalna, bez daty, (sygn. 164) Liczba jednostek w zespole: 164
36/281/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wólce Okopskiej 1954-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wólce Okopskiej z lat 1955-1957 (sygn. 1-3); rejestr uchwał GRN z lat 1954-1956 (sygn. 4); komisje stałe - plany pracy z lat 1955, 1957 (sygn. 5-6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wólce Okopskiej z lat 1955-1957 (sygn. 7-9); plany pracy Prezydium GRN z 1957 r. (sygn. 10); rejestr uchwał Prezydium GRN z 1956 r. (sygn. 11); budżety gromady z lat 1955-1957 (sygn. 12-14) Liczba jednostek w zespole: 14
36/284/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hołownie 1956 0 rozwiń
budżet gromady na 1957 r. z 1956 r. (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 1
36/285/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horodyszczu - powiat włodawski 1958-1959 0 rozwiń
plan i budżet gromady na 1959 r. z 1958 r. (sygn. 1); budżet gromady na rok 1960 z 1959 r. (sygn. 2) Liczba jednostek w zespole: 2
36/286/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łyniewie 1957-1958 0 rozwiń
budżet gromady na rok 1958 z 1957 r. (sygn. 1); plan i budżet gromady na 1959 r. z 1958 r. (sygn. 2) Liczba jednostek w zespole: 2
36/287/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podedwórzu 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Podedwórzu z lat 1954-1969 (sygn. 1-10); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1964-1968 (sygn. 11); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1956, 1958-1972 (sygn. 12-28); Komisja Budżetowo-Finansowa, następnie Finansów z lat 1955-1964 (sygn. 29-38); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1972 (sygn. 39-46); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955-1956 (sygn. 47-48); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1965 (sygn. 49-56); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1966-1972 (sygn. 57-63); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955, 1958-1963 (sygn. 64-70); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1964-1972 (sygn. 71-79); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1964, 1966, 1970-1972 (sygn. 80-84); działalność i skład osobowy komisji stałych GRN z lat 1961-1968 (sygn. 85); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Podedwórzu z lat 1955-1969, 1972 (sygn. 86-92); protokoły z odpraw sołtysów z lat 1960-1967 (sygn. 93-97); protokoły z wyborów sołtysów i podsołtysów na kadencję 1971-1973 z 1970-1971 (sygn. 98); zebrania wiejskie GRN Podedwórze z lat 1960, 1962-1972 (sygn. 99-110); protokoły zebrań wiejskich Koła Gospodyń Wiejskich z lat 1969-1971 (sygn. 111); sprawozdania roczne i okresowe z działalności GRN, Prezydium GRN, komisji oraz biura gromadzkiego z lat 1963-1966, 1968-1970 (sygn. 112-113); ewidencja godeł i pieczęci z 1971 r. (sygn. 114); programy rozwoju gromady na lata 1960-1975 z lat 1959-1962, 1964-1965, 1970-1972 (sygn. 115-119); plany i programy gospodarcze gromady z lat 1961-1970, 1972 (sygn. 120-130); ocena aktualnego stanu gospodarki rolnej oraz podstawowe zadania produkcyjne na lata 1968-1970, bez daty (sygn. 131); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960, 1962-1972 (sygn. 132-144); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego, sprawozdania finansowe z lat 1955, 1959-1963, 1965-1972 (sygn. 145-160); akta zbiorcze urodzeń, zgonów i małżeństw z 1970 r. (sygn. 161-162) Liczba jednostek w zespole: 162
36/288/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polubiczach 1955-1961 0 rozwiń
protokoły sesji GRN w Polubiczach z 1961 r. (sygn. 1); Komisje: Budżetowo-Finansowa; Rolna; Oświaty, Kultury i Zdrowia, Dróg i Urządzeń Gromadzkich z 1955 r. (sygn. 2); Komisja Finansowo-Budżetowa i Rolna z 1956 r. (sygn. 3); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz Dróg i Urządzeń Rolnych z 1956 r. (sygn. 4); protokoły posiedzeń Prezydium GRN w Polubiczach z 1961 r. (sygn. 5); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1961 r. (sygn. 6); budżety gromady na lata 1958-1962 z lat 1958-1961 (sygn. 7-11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/289/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sławatyczach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Sławatyczach z lat 1955-1956, 1959-1971 (sygn. 1-11); plany pracy GRN z lat 1957-1958 (sygn. 12); spotkania posłów z radnymi i wyborcami z lat 1971-1972 (sygn. 13); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1955-1956, 1958-1962, 1964-1965 (sygn. 14-18); Komisja Finansowa z lat 1955-1956, 1958-1962, 1964-1965 (sygn. 19-24); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955-1956 (sygn. 25); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1962, 1964-1965 (sygn. 26-29); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1962, 1964-1965 (sygn. 31-34); komisje stałe GRN z lat 1957, 1967-1972 (sygn. 35-40); rejestr realizacji wniosków komisji GRN z lat 1971-1972 (sygn. 41); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Sławatyczach z lat 1955-1971 (sygn. 42-56); protokoły z sesji sołtysów z lat 1968, 1970-1972 (sygn. 57-60); zebrania wiejskie GRN Sławatycze z lat 1962, 1967-1972 (sygn. 61-67); programy i plany rozwoju gromady oraz plany gospodarcze z lat 1962-1968, 1972 (sygn. 68-82); aktywizacja osady Sławatycze w latach 1957-1965 z 1967 r. (sygn. 83); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 84); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1961-1972 (sygn. 85-96); budżety gromady oraz plany funduszu gromadzkiego z lat 1958-1966, 1968-1972 (sygn. 97-110); zmiany i wykonanie budżetu z 1972 r. (sygn. 111); sprawozdania budżetowe z 1972 r. (sygn. 112) Liczba jednostek w zespole: 112
36/290/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wisznicach 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wisznicach z lat 1954-1972 (sygn. 1-17); spotkania posłów i radnych z lat 1968, 1972 (sygn. 18-19); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1960, 1963-1970 (sygn. 20-27); Komisja Finansów z lat 1959-1961, 1963-1964 (sygn. 28-31); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1965-1971 (sygn. 32-38); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1960-1968, 1970-1972 (sygn. 39-50); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1960-1963, 1966-1968 (sygn. 51-56); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1967-1971 (sygn. 57-59); komisja stałe GRN z 1960 r. (sygn. 60); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wisznicach z lat 1956-1971 (sygn. 61-76); protokoły zebrań sołtysów z lat 1963-1970 (sygn. 77-80); zebrania wiejskie GRN Wisznice z lat 1960-1963, 1965-1972 (sygn. 81- 92); ewidencja zasobu akt w składnicy z 1972 r. (sygn. 93); plany i zadania gospodarcze gromady z lat 1963-1965, 1968 (sygn. 94-100); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957-1972 (sygn. 101-114); budżety gromady oraz plany funduszu gromadzkiego z lat 1955-1958, 1960-1964, 1966-1969, 1972 (sygn. 115-129); zmiany w budżecie - uchwały z 1966 r. (sygn. 130); sprawozdania budżetowe z lat 1966-1967, 1969-1971 (sygn. 131-134) Liczba jednostek w zespole: 134
36/291/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie Hucie 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Rudzie Hucie z lat 1954-1972 (sygn. 1-18); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1962-1972 (sygn. 19-26); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1965-1972 (sygn. 27-34); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1968-1972 (sygn. 35-38); Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1962-1971 (sygn. 39-48); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1962-1972 (sygn. 49-55); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Rudzie Hucie z lat 1956-1972 (sygn. 56-72); protokoły z narad i odpraw sołtysów z lat 1962-1972 (sygn. 73-81); zebrania wiejskie GRN Ruda Huta z lat 1962-1972 (sygn. 82-101); rejestr wniosków i postulatów z zebrań wiejskich z lat 1968-1969 (sygn. 102); rejestr protokołów zebrań wiejskich z lat 1971-1972 (sygn. 103-104); organizacja organów Prezydium GRN z lat 1967-1972 (sygn. 105); program rozwoju gromady z lat 1961-1970 (sygn. 106-107); plany gospodarcze gromady z lat 1962-1972 (sygn. 108-117); sprawozdawczość i statystyka z lat 1967-1972 (sygn. 118-122); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1972 (sygn. 123-132); budżety gromady i fundusz gromadzki z lat 1958-1960, 1962-1972 (sygn. 133-146); sprawozdania budżetowe z lat 1964, 1966-1969, 1971-1972 (sygn. 147-153); aktywizacja gromady - czyny społeczne, 1970-1971 (sygn. 154); sprawy archiwum zakładowego Prezydium GRN w Rudzie Hucie z lat 1971-1972 (sygn. 155) Liczba jednostek w zespole: 155
36/292/0 Akta komisji do spraw referendum z terenu województwa chełmskiego z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 roku 1987 0 rozwiń
protokoły głosowania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w obwodach głosowania oraz protokół łącznych wyników głosowania na terenie miasta Krasnystaw, 1987 r. (sygn. 1); protokoły głosowania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w obwodach głosowania na terenie gminy Dorohusk, 1987 r. (sygn. 2); protokoły głosowania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w obwodach głosowania oraz protokół łącznych wyników głosowania na terenie gminy Kraśniczyn, 1987 r. (sygn. 3) Liczba jednostek w zespole: 3
36/293/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chojnie Nowym 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Chojnie Nowym z lat 1957-1960 (sygn. 1-3); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1959 r. (sygn. 4); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1959 r. (sygn. 5); plany pracy komisji z 1958 r. (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Chojnie Nowym z lat 1958-1959 (sygn. 7); uchwały Prezydium GRN z lat 1961 (sygn. 8); zebrania wiejskie GRN Chojno Nowe z lat 1956-1959 (sygn. 9-12); kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 13-16); plany pracy GRN z lat 1955-1958 (sygn. 17-21); budżety gromady z lat 1959-1961 (sygn. 22-25) Liczba jednostek w zespole: 25
36/294/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Roztoce 1955-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Roztoce z lat 1955-1961 (sygn. 1-6); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1956, 1958-1960 (sygn. 7); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1955, 1959-1961 (sygn. 8); Komisja Oświaty i Kultury z lat 1955, 1958-1961 (sygn. 9); Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich z lat 1956-1960 (sygn. 10); Komisja Mandatowa z 1959 r. (sygn. 11); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Roztoce z lat 1956-1960 (sygn. 12-18); protokoły z narad sołtysów z lat 1958-1959 (sygn. 19-20); zebrania wiejskie GRN Roztoka z lat 1955-1960 (sygn. 21-25); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1960 r. (sygn. 26); budżety gromady z lat 1955, 1957-1961 (sygn. 27-34); sprawozdania budżetowe z lat 1956-1961 (sygn. 35-40) Liczba jednostek w zespole: 40
36/295/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Korybutowej 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Woli Korybutowej z lat 1957-1959 (sygn. 1-3); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1956, 1959 (sygn. 4-5); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955, 1957 (sygn. 6-7); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1958-1959 (sygn. 8-9); Komisja Mienia Gromadzkiego z 1959 r. (sygn. 10); Komisja Rolnictwa z lat 1955-1956 (sygn. 11-14); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1959 (sygn. 15-16); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Woli Korybutowej z lat 1955, 1957 (sygn. 17-18); działalność organów kolegialnych z lat 1956-1957 (sygn. 19-20); protokoły narad i odpraw sołtysów z lat 1958-1959 (sygn. 21); zebrania wiejskie GRN Wola Korybutowa z lat 1955, 1957, 1959 (sygn. 22-24); kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1956-1957 (sygn. 25-26); plan i budżet gromady na rok 1959, bez daty (sygn. 27) Liczba jednostek w zespole: 27
36/297/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Horostycie 1958-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Horostycie z lat 1958-1960 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Horostycie z lat 1959-1961 (sygn. 4-6); zebrania wiejskie GRN Horostyta z 1961 r. (sygn. 7); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1961 (sygn. 8-9) Liczba jednostek w zespole: 9
36/298/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubieniu 1956-1957 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Lubieniu z lat 1956-1957 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Lubieniu z lat 1956-1957 (sygn. 3-4) Liczba jednostek w zespole: 4
36/299/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Urszulinie 1954-1972 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Urszulinie z lat 1954-1972 (sygn. 1-17); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1962-1970 (sygn. 18-25); Komisja Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1962-1970 (sygn. 26-34); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1961-1965 (sygn. 35-39); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1966-1972 (sygn. 40-45); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959, 1961, 1963-1970 (sygn. 45-55); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969-1970 (sygn. 56-57); ankiety członków komisji stałych z 1965 r. (sygn. 58); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Urszulinie z lat 1955-1972 (sygn. 59-72); książki protokołów narad sołtysów z lat 1960-1970 (sygn. 73-75); wybory sołtysów i podsołtysów z lat 1970-1971 (sygn. 76); protokoły przekazania akt sołtysowskich z lat 1961-1965, 1968 (sygn. 77); zebrania wiejskie z lat 1960-1972 (sygn. 78-90); organizacja pracy biura z lat 1960, 1963-1964 (sygn. 91-93); plany gospodarcze gromady z lat 1963-1965, 1967-1968 (sygn. 94-96); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1961, 1963-1970, 1972 (sygn. 97-106); budżety gromady z lat 1955-1957, 1960-1971 (sygn. 107-120); sprawozdania budżetowe za lata 1967-1972 z lat 1968-1972 (sygn. 121-125); sprawy organizacyjne - organizacja pracy z 1970 r. (sygn. 126) Liczba jednostek w zespole: 126
36/300/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wereszczynie 1955-1959 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wereszczynie z lat 1957-1959 (sygn. 1); komisje stałe GRN z lat 1956-1958 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wereszczynie z lat 1957-1959 (sygn. 3); zebrania wiejskie GRN Wereszczyn z 1959 r. (sygn. 4); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957-1958 (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1959 z lat 1955, 1956-1959 (sygn. 9-11) Liczba jednostek w zespole: 11
36/301/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Wereszczyńskiej 1954-1962 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Woli Wereszczyńskiej z lat 1954-1961 (sygn. 1-3); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Woli Wereszczyńskiej z lat 1955-1957, 1959-1961 (sygn. 4-7); zebrania wiejskie GRN Wola Wereszczyńska z lat 1960-1961 (sygn. 8); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1961 (sygn. 9-10); budżety gromady z lat 1955-1961 (sygn. 11-18); likwidacja gromady z 1962 r. (sygn. 19) Liczba jednostek w zespole: 19
36/302/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyrykach 1957-1972 0 rozwiń
działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1969 (sygn. 1-4); protokoły z sesji GRN w Wyrykach z lat 1957-1959, 1962, 1969-1972 (sygn. 5-12); spotkania posłów i radnych z wyborcami z 1971 r. (sygn. 13); Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów z lat 1969-1972 (sygn. 14-17); Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1969-1972 (sygn. 18-21); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1969-1971 (sygn. 22-24); Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego z lat 1969-1972 (sygn. 25-28); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1969-1972 (sygn. 29-32); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wyrykach z lat 1961-1963, 1966, 1969-1972 (sygn. 33-40); zebrania wiejskie GRN Wyryki z lat 1971-1972 (sygn. 41-42); podział pracy pomiędzy pracowników biura gromadzkiego z 1967 r. (sygn. 43); program rozwoju gromady na lata 1966-1970 z 1966 r. (sygn. 44); plany gospodarcze gromady z lat 1966, 1969-1970 (sygn. 45-48); sprawozdania statystyczne z lat 1958-1959, 1961-1962, 1964-1970 (sygn. 49-58); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1965-1969, 1971 (sygn. 59-64); budżety gromady z lat 1969-1970, 1972 (sygn. 65-67) Liczba jednostek w zespole: 67
36/303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wytycznie 1954-1961 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN w Wytycznie z lat 1954-1961 (sygn. 1-5); komisje stałe z lat 1956-1961 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Wytycznie z lat 1955, 1960-1961 (sygn. 7-8); plany pracy Prezydium GRN z lat 1956-1957 (sygn. 9); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1959-1961 (sygn. 10); budżety gromady na lata 1958-1962 z lat 1957-1961 (sygn. 11-15) Liczba jednostek w zespole: 15
36/305/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny we Włodawie 1962-1975 0 rozwiń
zarządzenia i wytyczne GUS i WUS (sygn. 1); plany pracy PIS (sygn. 2-4); rzeczoznawczy i informatorzy PIP (sygn. 5-12); inspekcje GUS i WUS (sygn. 13-16); instrukcja kancelaryjna i spisy akt przekazywanych do archiwum i na makulaturę (sygn. 17-20); program badań i plan opracowań statystycznych (sygn. 21-25); zarządzenia, instrukcje, wytyczne i formularze sprawozdawczości statystycznej GUS (sygn. 26-34); wykazy sprawozdań wpływających do PIS (sygn. 35-41); wykazy jednostek sprawozdawczych i numerów statystycznych (sygn. 42-45); spis rolniczy i jego wyniki (sygn. 46-130); inne badania masowe, wyniki (sygn. 131-141); sprawozdawczość statystyczna z poszczególnych działów gospodarki narodowej (sygn. 142-300); sprawozdawczość statystyczna finansowa (sygn. 301); wyniku badań statystycznych (sygn. 302-314); karty statystyczne, metryki, tablice robocze (sygn. 315-320); podział terenu na rejony statystyczne i obwody spisowe (sygn. 321-324); miesięczne informacje statystyczne o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych (sygn. 325-336); sprawozdania statystyczne z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej powiatu (sygn. 337-347); inne sprawozdania statystyczne (sygn. 348-354) Liczba jednostek w zespole: 354
36/306/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Chełmie 1975-1990 0 rozwiń
1. Wybory (informacje z przebiegu wyborów i składy osobowe komitetów samorządu mieszkańców, oraz ławników i członków kolegiów ds. wykroczeń) z lat 1975-1978, 1981-1982, 1985, 1988, sygn. 1-4, 386-393; 2. Sesje Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły sesji, uchwały rady, listy obecności radnych, sprawozdania opisowe o sytuacji gospodarczej i politycznej na terenie województwa, sprawozdania z działalności zakładów pracy, szkół i innych instytucji) z lat 1975-1990, sygn. 8, 13-51; 3. Rady narodowe stopnia podstawowego (protokoły z sesji gminnych i miejskich rad narodowych woj. chełmskiego, uchwały, plany pracy rad i komisji, informacje z działalności, sprawozdania z wykonania planu i budżetu miast i gmin, dane dotyczące ilości odbytych sesji, podjętych uchwał, frekwencja radnych na sesjach, zmiany w składach osobowych gminnych i miejskich rad z lat 1975-1983, 1987-1990 sygn. 52-116, 383-385; 4. Posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły z posiedzeń, uchwały prezydium, postanowienia prezydium, plany pracy prezydium i komisji, oraz informacje z działalności) z lat 1975-1990, sygn. 117-161; 5. Radni Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (kwestionariusze kandydatów na radnych, plany spotkań radnych z wyborcami, realizacja postulatów i wniosków ze spotkań radnych z wyborcami, informacje dotyczące aktywności radnych) z lat 1975-1984, sygn. 162-180; 6. Samorząd mieszkańców miast (protokoły z posiedzeń komitetów samorządu, sprawozdania opisowe z działalności, wykazy oraz informacje statystyczne dotyczące ilości członków) z lat 1975 –1977, 1988, sygn. 5-7; 7. Komisje stałe Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności, realizacja wniosków) z lat 1975-1990, sygn. 216-221, 228-347, 353-368; 8. Komisje doraźne Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (protokoły z posiedzeń, plany pracy, rejestracja i realizacja wniosków) z lat 1975-1990, sygn. 181-215, 222-227, 348-352, 373-382; 9. Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie (statut biura, plany pracy, zakresy czynności pracowników) z lat 1975-1977, 1979-1980, 1982-1983, 1988, sygn. 369-372. Liczba jednostek w zespole: 399
36/307/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Chełmie 1981-1989 0 rozwiń
materiały z rozmów w sprawie utworzenia Frontu Porozumienia Narodowego z 1981 r. (sygn. 1); protokoły z konferencji wojewódzkiej PRON z 1983 r. (sygn. 2); protokoły z II Zjazdu Wojewódzkiego PRON z 1987 r. (sygn. 3); protokoły z posiedzeń Tymczasowej Rady Wojewódzkiej PRON z lat 1982-1983 (sygn. 4); protokoły z posiedzeń Rady Wojewódzkiej PRON I kadencji z lat 1983-1987 (sygn. 5); protokoły z posiedzeń Rady Wojewódzkiej PRON II kadencja z lat 1987-1989 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z lat 1983-1987 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Wojewódzkiej PRON z lat 1987-1989 (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Komisji ds. Wsi i Rolnictwa Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z lat 1983-1986 (sygn. 9); protokoły z posiedzeń Komisji Społeczno-Ekonomicznej Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z lat 1983-1986 (sygn. 10); protokoły z posiedzeń Komisji ds. Młodzieży Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z lat 1983-1986 (sygn. 11); protokoły z posiedzeń Komisji ds. Oświaty, Wychowania i Kultury Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z 1983 r. (sygn. 12); protokoły z posiedzeń Komisji ds. Interwencji i Opinii Społecznej Rady Wojewódzkiej PRON z lat 1983-1987 (sygn. 13); protokoły z posiedzeń Komisji Kontroli Finansowej Rady Wojewódzkiej PRON z lat 1984-1986 (sygn. 14); protokoły z posiedzeń Komisji Kontroli Finansowej Rady Wojewódzkiej PRON z lat 1984-1986 (sygn. 14); protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska Rady Wojewódzkiej PRON I kadencja z lat 1984-1985 (sygn. 15); protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Zabytków Rady Wojewódzkiej PRON II Kadencja z lat 1988-1989 (sygn. 16); narady robocze przewodniczących rad terenowych PRON z lat 1983-1986 (sygn. 17); narady przewodniczących rad miejskich i gminnych PRON z lat 1987-1989 (sygn. 18); ankiety rad i ogniw PRON i OKON z lat 1982-1985 (sygn. 19); informacje dotyczące składu osobowego rad miejskich i gminnych PRON z lat 1985-1986 (sygn. 20); materiały statystyczne dotyczące składu nowowybranych rad i ogniw PRON w okresie kampanii przedkongresowej z 1987 r. (sygn. 21); informacje i meldunki o działalności składane dla Biura Rady Krajowej PROn z lat 1983-1986 (sygn. 22) Liczba jednostek w zespole: 22
36/308/0 vacat - archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie - zespół podzielono na 38 zespołów o numerach 401-438 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
36/309/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Chełmie [1958-] 1981-1991 0 rozwiń
podstawy prawno-organizacyjne WZSM - dokumenty założycielskie z 1981 r. (sygn. 1); I i II Wojewódzki Zjazd Delegatów WZSM z lat 1984, 1986 (sygn. 2); dokumenty związane z likwidacją WZSM z lat 1990-1991 (sygn. 3); podstawy prawno-organizacyjne ZPiUJ "Inwestprojekt", dokumenty założycielskie z lat 1986-1987 (sygn. 5); deklaracje członków WZSM z lat 1982-1989 (sygn. 6); rada nadzorcza WZSM - protokoły, uchwały z lat 1981-1990 (sygn. 8); organizacja pracy - regulaminy pracy, wynagrodzenia, premiowanie z lat 1981-1989 (sygn. 9); konferencje, narady i odprawy własne WZSM z lat 1983-1989 (sygn. 10); współdziałanie z Centralnym Związkiem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z lat 1982-1984 (sygn. 11-13); współdziałanie z radami narodowymi z lat 1982-1984 (sygn. 14); współdziałanie z instytucjami politycznymi i społecznymi z lat 1982-1989 (sygn. 15-16); wytyczne i wskaźniki do planów z lat 1982-1990 (sygn. 17-21); plany wieloletnie, sprawozdania z ich wykonania z lat 1981-1989 (sygn. 22-23); plany roczne i sprawozdania z ich wykonania z lat 1982-1989 (sygn. 24-25); plany pracy rady nadzorczej i zarządu WZSM z lat 1982-1989 (sygn. 26-27); skargi i wnioski z lat 1985-1989 (sygn. 28-29); przepisy kancelaryjne - wykaz akt, instrukcja kancelaryjna, bez daty (sygn. 30); ewidencja pieczątek - rejestr, protokoły przekazania, protokoły likwidacji z lat 1981-1990 (sygn. 31); ogólne zasady pracy i płac z lat 1977-1989 (sygn. 32-34); analiza wypadków i chorób zawodowych w spółdzielniach z lat 1982-1989 (sygn. 35); zasady i programy szkolenia z lat 1982-1987 (sygn. 36); szkolenie pracowników z lat 1983-1986 (sygn. 37); akty normatywne dotyczące działalności socjalnej z lat 1982-1988 (sygn. 38); dotacje budżetowe - eksploatacja z lat 1982-1990 (sygn. 39-40); dotacje do rozprowadzenia kart żywnościowych z lat 1983-1989 (sygn. 41); plany roczne budownictwa mieszkaniowego spółdzielni podstawowych z lat 1982-1988 (sygn. 42-48); protokoły i materiały z lustracji spółdzielni z lat 1982-1987 (sygn. 49-50); syntezy i analizy wyników lustracji z lat 1981-1989 (sygn. 51-52); kontrole zewnętrzne, inspekcje, wizytacje branżowe z lat 1981-1989 (sygn. 53-56) Liczba jednostek w zespole: 258
36/310/0 Urząd Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym 1975-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej – własne z lat 1979, 1983-1986 (syn. 1-4); długofalowe plany pracy jednostek własnych z lat 1983-1986 (sygn. 5-9); okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1982-1987 (sygn. 10-15); analizy i oceny skarg i wniosków – sprawozdania z lat 1981-1984, 1987 (sygn. 16-20); plany kontroli, inspekcji oraz ich realizacja z 1986 r. (sygn. 21); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1980-1985 (sygn. 22-27); protokoły kontroli przeprowadzane przez Komitet Kontroli Społecznej z 1982 r. (sygn. 28); wykazy etatów – plany rozmieszczenia pracowników z lat 1983-1986 (sygn. 29-32); plany i programy szkolenia terenowych organów administracji państwowej z lat 1983-1985 (sygn. 33-35); plan społeczno-gospodarczy rozwoju gminy na lata 1976-1980 z 1976 r. (sygn. 36); plan rozwoju podległych jednostek organizacyjnych na lata 1976-1980 z 1976 r. (sygn. 37); ostateczne wersje planów zbiorczych – wojewódzki plan społeczno-gospodarczy z lat 1983, 1986 (sygn. 38-39); roczne plany społeczno-gospodarcze z lat 1985-1986 (sygn. 40-43); ostateczne wersje planów zbiorczych – wojewódzki plan roczny z lat 1985-1986 (sygn. 44-45); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1980, 1984-1985, 1988 (sygn. 46-48); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1980-1982 (sygn. 49-51); ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z 1982 r. (sygn. 52); protokoły z posiedzeń Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1978-1981 (sygn. 53-54) Liczba jednostek w zespole: 54
36/312/0 Urząd Gminy w Białopolu 1973-1989 0 rozwiń
wybory sołtysów i podsołtysów z 1974 r. (sygn. 1); protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1975, 1977, 1980-1989 (sygn. 2-13); narady pracowników własnej jednostki z lat 1983-1988 (sygn. 14-15); zarządzenia i postanowienia naczelnika gminy z lat 1973-1982, 1985-1989 (sygn. 16-18); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1982-1989 (sygn. 19-21); analiza i oceny skarg i wniosków z lat 1983-1989 (sygn. 22-23); kontrole wewnętrzne własnej jednostki z lat 1973-1982, 1985-1989 (sygn. 24-31); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1981-1989 (sygn. 32-33); budżety i ich wykonanie z lat 1973-1988 (sygn. 34-49); realizacja planów rocznych i na okres krótszy - sprawozdawczość z lat 1976-1988 (sygn. 50-63); plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja z lat 1976-1977, 1979, 1982-1983 (sygn. 64-67); ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1984-1989 (sygn. 68-75); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1980-1983, 1986-1989 (sygn. 76-82); ewidencja bazy turystycznej i wypoczynkowej z lat 1977-1979 (sygn. 83-85); analizy, oceny, sprawozdania z działalności kolegiów z lat 1978-1981 (sygn. 86-87); nadzór nad działalnością USC z lat 1977-1988 (sygn. 88-94); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1978-1983 (sygn. 97-102); opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1978-1986 (sygn. 103-108); ewidencja gruntów i budynków z lat 1986-1987 (sygn. 109); analiza stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z lat 1980-1982 (sygn. 110) zawartość karty B: dopływ z 2003 r. - ostateczne wersje planów własnej jednostki z lat 1975, 1977-1983; sprawozdawczość GUS stan i ruch zatrudnienia z lat 1979-1983; ocena kadry pracowniczej z 1982 r.; dopływ z 2007 r. - plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych z lat 1986-1988; koordynacja zadań z 1984 r.; statut organizacji urzędu własnego z 1973 r.; regulaminy pracy z lat 1975, 1980; protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z 1984 r.; sprawozdania i analiza dotycząca realizacji planów z lat 1986-1987; dopływ z 2016 r. - prawo pierwokupu, wywłaszczenia z lat 1979-1983 Liczba jednostek w zespole: 130
36/313/0 Urząd Gminy w Rejowcu 1973-1990 0 rozwiń
podział gminy na sołectwa z lat 1978, 1976 (sygn. 1-2); wybory sołtysów i podsołtysów - ewidencja z lat 1979-1980, 1985 (sygn. 3-5); zebrania wiejskie wg sołectw z lat 1974-195 (sygn. 6-27); protokoły zebrań wiejskich z lat 1976-1979, 1985-1988 (sygn. 28-34); zarządzenia naczelnika gminy z lat 1974-1975 (sygn. 35); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1976-1983, 1985-1989 (sygn. 36-43); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1977-1979, 1983, 1985-1988 (sygn. 47-54); analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania z lat 1976-1981, 1984-1988 (sygn. 55-65); kontrole i inspekcje wewnętrzne własnej jednostki z lat 1973-1976, 1979, 1985, 1987-1988 (sygn. 66-73); kontrole wtórne w jednostkach własnych z 1986 r. (sygn. 74); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej z 1984 r. (sygn. 75) Liczba jednostek w zespole: 113
36/314/0 Urząd Gminy w Wierzbicy 1973-1990 0 rozwiń
wybory sołtysów i podsołtysów - ewidencja z 1980 r. (sygn. 1); wybory do organów samorządów wsi z 1988 r. (sygn. 2); protokoły narad sołtysów z lat 1973-1974, 1981-1986 (sygn. 3-5); zebrania wiejskie - sołtysi z lat 1973-1975, 1978-1987 (sygn. 6-13); protokoły zebrań wiejskich z lat 1973-1990 (sygn. 15-103); wnioski zebrań wiejskich - realizacja z 1978 r. (sygn. 104); nadzór nad działalnością sołtysów z lat 1988-1989 (sygn. 105); protokoły narad pracowniczych z lat 1978-1983 (sygn. 106-107); akty normatywne własne z lat 1973-1975 (sygn. 108-109); regulaminy organizacyjne i podział pracy z lat 1973-1976 (sygn. 110-112); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1976-1987 (sygn. 113-120); analiza i oceny skarg i wniosków - sprawozdania z lat 1979-1986 (sygn. 121-126); kontrole i inspekcje zewnętrzne i wewnętrzne z lat 1973-1975 (sygn. 127-131); protokoły kontroli jednostek terenowych Wierzbicy z 1975 r. (sygn. 132); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1976-1987 (sygn. 133-138); podsystem informacyjny "Magister" - dane statystyczne o pracownikach z lat 1974-1986 (sygn. 139); ewidencja odznak i pieczęci z lat 1974-1975 (sygn. 140-141); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1976-1988 (sygn. 142-148); realizacja czynów społecznych - sprawozdawczość z lat 1976-1979 (sygn. 149-151); sprawy kontraktacji z lat 19783-1974 (sygn. 152-153); przebieg kontraktacji roślinnej z lat 1982-1987 (sygn. 154-158); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1983-1988 (sygn. 159-162); ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z lat 1980-1988 (sygn. 163-166); ewidencja cmentarzy komunalnych i wyznaniowych z lat 1975-1986 (sygn. 167-168); opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1980-1981 (sygn. 169); ewidencja i rejestracja lokalizacji z lat 1977-1980 (sygn. 170-173); roczne plany budownictwa indywidualnego z lat 1977-1988 (sygn. 174-178); analiza i ocena ruchu budowlanego z 1978 r. (sygn. 179); programy i plany ochrony środowiska z lat 1977-1979 (sygn. 180-181); analizy stanu zatrudnienia - sprawozdawczość z lat 1982-1988 (sygn. 182) Liczba jednostek w zespole: 275
36/315/0 Urząd Gminy w Wojsławicach [1972] 1973-1990 0 rozwiń
realizacja wniosków komisji stałych z 1984 r. (sygn. 1); realizacja wniosków prezydium rady z 1984 r. (sygn. 2); podział gminy na sołectwa z lat 1974-1976, 1985 (sygn. 3-5); wybory sołtysów z lat 1974, 1985 (sygn. 6-7); protokoły zebrań wiejskich z lat 1974-1977, 1984 (sygn. 8-31); plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych z 1989 r. (sygn. 32); protokoły narad pracowników własnej jednostki z lat 1980-1989 (sygn. 33-42); organizacja urzędu gminy - zakresy czynności z 1973 r. (sygn. 43); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1973, 1975-1981 (sygn. 44-52); postanowienia i zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1981-1990 (sygn. 53-67); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1988-1989 (sygn. 68-69); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1977, 1982-1989 (sygn. 70-81); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej z lat 1986-1990 (sygn. 82-86); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1976-1990 (sygn. 87-101); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1973-1974 (sygn. 102-103); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne w jednostkach własnych z lat 1976-1987 (sygn. 104-116); realizacja kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z 1988 r. (sygn. 118); zasady pracy i płac z lat 1973-1974 (sygn. 119); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1982-1989 (sygn. 120-128); budżety z lat 1973, 1978 (sygn. 128-130); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1973-1974, 1978, 1987 (sygn. 131-134); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych z lat 1984-1988 (sygn. 135-136); wyniki nauczania, klasyfikacja promowanie z lat 1985-1987 (sygn. 137); działalność ideowo-wychowawcza organizacji młodzieżowych kół naukowych, kół zainteresowań z lat 1984-1986 (sygn. 138); poradnictwo zawodowo-wychowawcze z lat 1984-1986 (sygn. 139); koordynacja organizowanych imprez kulturalnych z 1987 r. (sygn. 140); kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej z lat 1977-1979 (sygn. 141-143); program rozwoju kultury fizycznej i sportu z lat 1983-1984 (sygn. 144); nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1977-1978, 1980, 1985 (sygn. 145-148); plany obrony cywilnej z lat 1977-1984 (sygn. 149-154); przebieg kontraktacji roślinnej z lat 1986-1987 (sygn. 155); komunikaty o wystąpieniu chorób roślin i szkodników z lat 1980-1981, 1983 (sygn. 156-157); ewidencja gruntów rolnych, zmiany, aktualizacja z lat 1978-1980 (sygn. 158); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1977-1989 (sygn. 159-181); ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z 1977 r. (sygn. 182); opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z lat 1985-1989 (sygn. 183-187); ewidencja zatwierdzonych planów i ich zmiany z lat 1983-1986 (sygn. 189-192); opinii i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1975-1982 (sygn. 193-199); ewidencja i rejestracja lokalizacji (inwestycji) z lat 1987-1989 (sygn. 200-202); programy rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1977-1983 (sygn. 203-208); analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1975-1982 (sygn. 209-210); analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z lat 1980-1982 (sygn. 211-213) Liczba jednostek w zespole: 285
36/316/0 Urząd Gminy w Woli Uhruskiej 1973-1990 0 rozwiń
realizacja postanowień prezydium rady z lat 1977-1990 (sygn. 1-5); wybory sołtysów i podsołtysów - ewidencja z lat 1981-1983, 1985, 1988 (sygn. 6-8); protokoły z narad sołtysów z lat 1975, 1977, 1984 (sygn. 9-11); wnioski rad sołeckich z lat 1981-1982 (sygn. 12); zebrania wiejskie wg sołectw z lat 1974-1988 (sygn. 13-101); plany zebrań wiejskich z lat 1983-1984 (sygn. 102); plany i programy zjazdów, narad o konferemcji własnych z lat 1985-1988 (sygn. 103); narady pracowników własnej jednostki z lat 1985-1987 (sygn. 104); uchwały rady narodowej własnej z lat 1974-1983 (sygn. 105-114); realizacja uchwał rady narodowej własnej z lat 1978-1984 (sygn. 115-117); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1973, 1975-1983 (sygn. 118-120); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1985-1987 (sygn. 121-123); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej z 1986 r. (sygn. 124); statystyka z lat 1981-1982 (sygn. 125-126); prowadzenie resortowych badań statystycznych z 1983 r. (sygn. 127); sprawozdanie z wykonania zbiorczego budżetu województwa chełmskiego za lata 1977-1978 z 1978 r. (sygn. 128); ewidencja skarg i wniosków ludności z lat 1979-1981 (sygn. 129); analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania z lat 1979-1986 (sygn. 130-133); kontrola własnej jednostki z lat 1982-1983 (sygn. 134); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji i zarządzenia pokontrolne z lat 1986-1987 (sygn. 135-136); realizacja planów rocznych i na okres krótszy, sprawozdawczość z lat 1980, 1983-1984 (sygn. 137-138); sprawozdawczość dotycząca infomacji podatkowych za lata 1981-1983 z lat 1982-1984 (sygn. 139-140); sprawozdania z realizacji kwartalnych bilansów własnych z lat 1980-1983 (sygn. 141-144); konkursy i realizacja czynów społecznych z 1978 r. (sygn. 145); realizacja czynów społecznych z 1985 r. (sygn. 146); biblioteki publiczne z lat 1983-1986 (sygn. 147); organizowanie konkursów kulturalnych i innych akcji z lat 1980-1984 (sygn. 148); analizy i sprawozdania z działalności kolegiów z lat 1976-1981 (sygn. 149-150); przebieg kontraktacji roślinnej - meldunki, sprawozdania, analizy z lat 1979-1980 (sygn. 151-152); komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1975, 1978, 1980-1982, 1984, 1987 (sygn. 153-159); kompleksowe zadrzewianie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1976, 1983-1984, 1986-1988 (sygn. 160-165); ewidencja parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody z 1976 r. (sygn. 166); ewidencja urządzeń komunalnych z 1978 r. (sygn. 167); płace i wynagrodzenia z 1974 r. (sygn. 168) Liczba jednostek w zespole: 178
36/317/0 Urząd Gminy w Wyrykach 1975-1990 0 rozwiń
plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych z lat 1987-1990 (sygn. 1-2); narady pracowników własnej jednostki z lat 1986-1987 (sygn. 3); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1982-1983, 1985-1989 (sygn. 4-9); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostek własnych z lat 1985-1989 (sygn. 10-13); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1981-1989 (sygn. 14-20); kontrola wewnętrzna własnej jednostki z lat 1987-1988 (sygn. 21); protokoły kontroli, inspekcji i lustracji jednostek podległych i nadzorowanych z 1988 r. (sygn. 22); plany i programu szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1977-1978, 1982-1989 (sygn. 23-29); wieloletnie i roczne plany czynów społecznych z lat 1977-1978, 1980 (sygn. 30-31); realizacja czynów społecznych z lat 1977-1989 (sygn. 32-39); ewidencja dróg i mostów z lat 1975-1981, 1985-1986 (sygn. 40-43); przebieg kontraktacji roślinnej - meldunki, sprawozdania, analizy z lat 1982-1989 (sygn. 43-49); kompleksowe zadrzewianie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1984-1990 (sygn. 50-51); ewidencja parków narodowych rezerwatów i pomników przyrody z lat 1983, 1988 (sygn. 52-53); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1983-1990 (sygn. 54-60); analiza rynku, opinie, badanie rynku z lat 1985-1987, 1990 (sygn. 61-63); ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych z lat 1978-1981, 1983-1984, 1986, 1988 (sygn. 64-68); cmentarze i grobownictwo wojenne z lat 1977-1980, 1982-1990 (sygn. 69-75); polityka lokalowa, przepisy szczególne z lat 1977-1986 (sygn. 76-81); opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1986-1987 (sygn. 82-83); opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1977-1985, 1987-1988 (sygn. 84-92); analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1977-1989 (sygn. 93-100); ewidencja gruntów i budynków z lat 1977-1981 (sygn. 101); bilanse zasobów złóż kopalin z lat 1977-1990 (sygn. 102-107); programy i plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1977-1982 (sygn. 108-109); badania analizy i oceny jakości środowiska z 1990 r . (sygn. 110) Liczba jednostek w zespole: 110
36/318/0 Gminna Rada Narodowa w Białopolu 1973-1990 0 rozwiń
wybory do gminnej rady narodowej z 1988 r. (sygn. 1); sesje gminnej rady narodowej z lat 1973-1989 (sygn. 3-12, 37, 38); wnioski radnych zgłoszone podczas sesji gminnej rady narodowej z lat 1987-1989 (sygn. 13); uchwały gminnej rady narodowej i ich realizacja z lat 1987-1989 (sygn. 14); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1976 (sygn. 15-16); komisje stałe gminnej rady narodowej z lat 1973-1974 (sygn. 17); Komisja Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia z 1973 r. (sygn. 18); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1974-1977, 1987-1989 (sygn. 19-20); Komisja ds. Samorządu z lat 1987-1989 (sygn. 21); Komisja Rolnictwa z lat 1973-1977 (sygn. 22); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1987-1989 (sygn. 23); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1973-1977, 1987-1989 (sygn. 24-25); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1973, 1975-1977, 1987-1989 (sygn. 26-27); wnioski komisji stałych gminnej rady narodowej z lat 1988-1989 (sygn. 28); protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1973-1976, 1978-1983, 1987-1989 (sygn. 29-35); wybory samorządów wiejskich z 1988 r. (sygn. 36); Liczba jednostek w zespole: 38
36/323/0 Gminna Rada Narodowa w Wyrykach 1973-1990 0 rozwiń
wnioski z kampanii wyborczej do rad narodowych z 1987 r. (sygn. 1); organizacja gminnej rady narodowej z lat 1977-1989 (sygn. 2-6); protokoły sesji gminnej rady narodowej z lat 1978-1990 (sygn. 7-19); sprawozdania z działalności gminnej rady narodowej z lat 1978-1982, 1986, 1988 (sygn. 20-24); ewidencja interpelacji i zgłoszonych wniosków z lat 1978-1980, 1982-1986 (sygn. 25-29); uchwały gminnej rady narodowej z lat 1984-1988 (sygn. 30-31); spotkania radnych z wyborcami z lat 1986, 1989 (sygn. 23-33); sprawy osobowe radnych - kwestionariusze radnych z lat 1978-1979, 1984, 1988 (sygn. 34-36); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1977-1983, 1985-1989 (sygn. 37-44); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1977-1990 (sygn. 45-55); Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1977-1989 (sygn. 56-65); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1978-1983, 1985-1988 (sygn. 66-72); Komisja ds. Samorządu z lat 1984-1978 (sygn. 73-78); organizacja prezydium gminnej rady narodowej z lat 1978-1990 (sygn. 79-83); protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 84-101); realizacja postanowień prezydium z lat 1988-1989 (sygn. 102); plany pracy Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1978-1983 (sygn. 103); protokoły z posiedzeń Komitetu Kontroli Społecznej z lat 1978-1980 (sygn. 104) Liczba jednostek w zespole: 104
36/327/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Chełmie 1948-1975 0 rozwiń
protokoły Walnego Zjazdu Delegatów PZGS z lat 1962-1969 (sygn. 1); materiały na Wojewódzki Zjazd Delegatów PZGS z 1969 r. (sygn. 2); protokoły Walnego Zjazdu Delegatów PZGS z lat 1970-1975 (sygn. 3); materiały na Walny Zjazd Delegatów PZGS z lat 1971-1975 (sygn. 4); sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej na Wojewódzki Zjazd Delegatów PZGS z lat 1962-1974 (sygn. 5); protokoły z posiedzeń Zarządu PZGS z lat 1963, 1968-1975 (sygn. 6-15); rejestr protokołów z roszerzonego posiedzenia Zarządu PZGS z lat 1972-1973 (sygn. 16); wyciągi z protokołów posiedzeń zarządu oraz załączniki z lat 1970-1972 (sygn. 17-18); materiały na posiedzenia zarządu z lat 1973-1975 (sygn. 19-20); rejestr uchwał zarządu z lat 1973-1975 (sygn. 21); protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Spółdzielczej PZGS z lat 1954-1960 (sygn. 22-24); protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej PZGS z lat 1967-1974 (sygn. 25-26); uchwały zarządu i rady z lat 1972-1975 (sygn. 27); rejestr uchwał rady nadzorczej z lat 1965-1974 (sygn. 28); plany pracy rady nadzorczej z lat 1971-1972 (sygn. 29); protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej PZGS z lat 1967-1974 (sygn. 30); protokoły Komisji ds. Zaopatrzenia Ludności PZGS z lat 1967-1975 (sygn. 31); protokoły Komisji Obrotu Rolnego Rady Nadzorczej PZGS z lat 1967-1975 (sygn. 32); protokoły Komisji Kulturalno-Społecznej PZGS z lat 1967-1975 (sygn. 33); sprawy organizacyjne - rejestracja i postanowienia sądowe z lat 1957-1975 (sygn. 34); regulamin i plan posiedzeń zarządu z lat 1970-1975 (sygn. 35); protokoły z narad organizowanych przez PZGS z lat 1965-1966 (sygn. 36); materiały dotyczące połączenia GS Kamień - Krzywiczki z lat 1964-1967 (sygn. 37); materiały dotyczące połączenia GS Liszno - Siedliszcze z lat 1969-1970 (sygn. 37); zmiany terytorialnego zasiegu działalności gminnych spółdzielni "SCh" z lat 1971-1973 (sygn. 39); plany gospodarczo-finansowe PZGS z lat 1965, 1968-1970, 1973-1975 (sygn. 40-46); sprawozdania Zarządu PZGS z działalności z lat 1963, 1967, 1973-1974 (sygn. 47-50); sprawozdania i analizy PZGS z lat 1963-1968 (sygn. 51); analizy z działalności gospodarczej GS "SCh" z 1959 r. (sygn. 52); analizy z działalności gospodarczo-finansowej PZGS i GS "SCh" z lat 1965-1966, 1968, 1970-1974 (sygn. 53-62); bilanse PZGS i zbiorcze GS "SCh" z lat 1956-1974 (sygn. 63); analiza opisowa do bilansu PZGS z 1963 r. (sygn. 64); analiza bilansu GS "SCh" Ruda Huta z lat 1970, 1974-1975 (sygn. 65-66); materiały z lustracji PZGS z lat 1962-1975 (sygn. 67-72); rewizje PZGS - sprawozdania i listy porewizyjne z lat 1957-1962 (sygn. 73-74); materiały z lustracji Spółdzielczej Hurtowni Międzypowiatowej "SCh" w Chełmie z lat 1970-1973 (sygn. 75); materiały z lustracji GS "SCh" Cyców z lat 1961, 1964-1975 (sygn. 76-79); materiały z lustracji GS "SCh" Dorohusk z lat 1966-1975 (sygn. 80-82); materiały z lustracji GS "SCh" Kamień z lat 1961-1966 (sygn. 83);materiały z lustracji GS "SCh" Krzywiczki z lat 1961, 1965-1975 (sygn. 84-87); materiały z lustracji Spółdzielni Zdrowia Kumów z lat 1962-1974 (sygn. 88-89); materiały z lustracji GS "SCh" Leśniowice z lat 1961, 1965-1975 (sygn. 90-92); materiały z lustracji, rewizji GS "SCh", z lat 1948-1975 (sygn. 93-127) Liczba jednostek w zespole: 127
36/328/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" w Chełmie 1975-1990 0 rozwiń
protokoły ze zjazdów delegatów WZGS "SCh" i WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1975-1989 (sygn. 1); protokoły ze zjazdów delegatów WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1976-1986 (sygn. 2-6); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1982-1983 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej i komisji rewizyjnej WZSR "SCh" i WZGS "SCh" z lat 1985-1988 (sygn. 8); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej WZSR"SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z lat 1985-1988 (sygn. 9); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej Spółdzielczego Przedsiębiorstwa "SCh" w Chełmie sygn. 1989-1990 (sygn. 10); wnioski i uchwały rady i komisji rady nadzorczej WZSR "SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z latr 1982-1989 (sygn. 11); rada nadzorcza - materiały Komisji ds. Handlu, Produkcji, Gastronomii i Usług WSZR "SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z lat 1983-1988 (sygn. 12); rada nadzorcza - materiały komisji ds. Inwestycji Transportu i Budownictwa z lat 1983-1988 (sygn. 13); protokoły z narad prezesów GS z lat 1977-1979, 1982-1983 (sygn. 14-15); wyciąg z protokołu z zebrania założycielskiego WZGS w Chełmie z 1975 r. (sygn. 16); rejestracja i postanowienia sądowe WZSR "SCh" w Chełmie z lat 1975-1982 (sygn. 17); plany gospodarczo-finansowe i zbiorcze wojewódzkie z lat 1975-1988 (sygn. 18); analizy gospodarczo-finansowe z lat 1977-1982 (sygn. 19); kontrola zewnętrzna jednostek zrzeszonych w WZSR "SCh" i WZGS "SCh" w Chełmie z lat 1975-1982, 1985-1989 (sygn. 20-26, 33-73); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z lat 1982-1989 (sygn. 27-32); wojewódzkie zbiórki bilansów z lat 1975-1988 (sygn. 74); bilanse gminnych spółdzielni "SCh" województwa chełmskiego z lat 1975-1989 (sygn. 75) Liczba jednostek w zespole: 75
36/329/0 Urząd Gminy we Włodawie 1973-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1973-1982, 1984-1989 (sygn. 1-15); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1988-1989 (sygn. 16-17); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1979-1989 (sygn. 18-29); narady pracownicze i koordynacyjne z lat 1977, 1979, 1982, 1985 (sygn. 30-33); narady pracowników własnej jednostki z lat 1985-1989 (sygn. 34-37); podział administracyjny - wykaz urzędów nazw miejscowych i obiektów fizjograficznych z 1973 r. (sygn. 38); analizy i oceny skarg i wniosków - rozpatrywanie, sprawozdania z 1976, 1978-1982, 1986-1989 (sygn. 39-48); ewidencja odznak i pieczęci z 1973 r. (sygn. 49); książka kontroli z 1979 r. (sygn. 50); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1973, 1975-1976 (sygn. 51-52); protokoły kontroli, rewizji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z realizacji w jednostkach własnych z lat 1977, 1980-1981, 1986-1989 (sygn. 53-60); dane statystyczne o zatrudnieniu i wykorzystaniu funduszu płac z lat 1973, 1975-1985 (sygn. 61- 66); przydziały etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników z 1974 r. (sygn. 67); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z 1984 r. (sygn. 68); sprawozdania z wypadków przy pracy z lat 1984-1986 (sygn. 69); majątek gminy - ewidencja nieruchomości z 1973 r. (sygn. 70); budżet, jego zmiany, wykonanie, realizacji, plan fnduszu gminnego z lat 1974-1977, 1979-1980, 1982, 1989 (sygn. 71-80); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1978-1979, 1984-1989 (sygn. 81-86); programy i plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i jego realizacja z lat 1976, 1980-1981 (sygn. 87-88); bilanse i sprawozdania finansowe z lat 1973-1979, 1984-1989 (sygn. 89-98); realizacja czynów społecznych, protokoły odbioru robót z 1979, 1987-1989 (sygn. 99-100); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych z lat 1983, 1985-1989 (sygn. 101-105); nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego - sprawozdawczość z lat 1976-1983 (sygn. 106-110); komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z 1988 r. (sygn. 111); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1984-1985, 1987 (sygn. 112-113); analiza rynku, opinie badania rynku z lat 1985, 1987 (sygn. 115-116); urządzenia komunalne z lat 1977-1984 (sygn. 117-124); wywłaszczenia, wykazy powierzchni z 1984 r. (sygn. 125); odbudowa pomnika "Obelisk" (obóz zagłady w Sobiborze) z lat 1986-1987 (sygn. 126); plan budowy kaplicy katechetycznej w Okunince z lat 1981-1982 (sygn. 127); programy rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1979-1983, 1986 (sygn. 128-134); analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1978-1983, 1985 (sygn. 135-141); numeracja domów i nieruchomości z 1978 r. (sygn. 142); analizy stanu zatrudnienia osób uchylających się od pracy z lat 1983-1985 (sygn. 143); sprawy osobowe pracowników UG we Włodawie z 1976 r. (sygn. 144); wykaz gruntów (spis rolniczy) z 1974 r. (sygn. 145) Liczba jednostek w zespole: 281
36/330/0 Gminna Rada Narodowa we Włodawie [1972]1973-1990 0 rozwiń
organizacja gminnej rady narodowej z lat 1972-1990 (sygn. 1-14); protokoły sesji gminnej rady narodowej z lat 1973-1989 (sygn. 15-32); realizacja uchwał gminnej rady narodowej z lat 1986-1987 (sygn. 33); uchwały gminnej rady narodowej z 1990 r. (sygn. 34); wystąpienia do organów wyższego stopnia z lat 1987-1988 (sygn. 35); protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 36-54); realizacja postanowień prezydium gminnej rady narodowej z 1975 r. (sygn. 55); rejestr postanowień i wniosków prezdium miejskiej rady narodowej z lat 1975-1977 (sygn. 56); realizacja wniosków prezdium gminnej rady narodowej z lat 1978-1983 (sygn. 57); postanowienia prezydium gminnej rady narodowej z lat 1988-1990 (sygn. 58); reprezentacja z lat 1988-1989 (sygn. 59); Komisja Planu, Budzetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia z 1973 r. (sygn. 60); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1974-1989 (sygn. 61-74); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1973-1988 (sygn. 75-84); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1973-1990 (sygn. 85-94); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1975-1990 (sygn. 95-104); Komisja do Spraw Samorządu z lat 1984-1989 (sygn. 105-107); spotkania posłow i radnych wyborcami z lat 1973, 1975-1978, 1980, 1983-1984, 1987-1988 (sygn. 108-114); interpelacje radnych z lat 1975-1980 (sygn. 115-118); wybory organów samorządu mieszkańców wsi z lat 1984, 1988 (sygn. 119-121); protokoły narad sołtysów z lat 1972-1983 (sygn. 122-124); zebrania wiejskie z lat 1973-1986, 1989 (sygn. 125-201); sprawozdania z działalności sołtysów i podsołtysów z lat 1973-1980 (sygn. 202-206); organizacja stanowiska pracy inspektora ds. gminnej rady narodowej z lat 10975-1976, 1982-1983 (sygn. 207-208) Liczba jednostek w zespole: 208
36/331/0 Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki w Chełmie 1975-1991 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 159
36/332/0 Urząd Gminy w Brusie Starym 1973-1990 0 rozwiń
wybory sołtysów z 1974 r. (sygn. 1); protokoły zebrań wiejskich z lat 1974-1989 (sygn. 2-13); uchwały gminnej rady narodowej - realizacja z lat 1987-1988 (sygn. 14-15); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1973, 1975-1976, 1978, 1984-1989 (sygn. 16-24); regulaminy organizacyjne i podział pracy z 1973 r. (sygn. 25); powoływanie i organizacja jednostek podległych z 1973 r. (sygn. 26); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1984-1988 (sygn. 27-31); plany pracy inspektora ds. ewidencji ludności z lat 1983-1987 (sygn. 32-36); podział administracyjny z 1973 r. (sygn. 37); analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1986-1988 (sygn. 38-40); postępowanie kancelaryjne z lat 1973-1975 (sygn. 41-43); ewidencja odznak i pieczęci z lat 1973, 1975 (sygn. 44-45); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1974-1975 (sygn. 47-48); protokoły kontroli, inspekcji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji z 1976 r. (sygn. 49); materiały kontroli kompleksowej z 1986 r. (sygn. 50); protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1986-1988 (sygn. 51-54); zasady pracy i płac z lat 1973-1974 (sygn. 55-56); programy i plany rozwoju gminy z 1975 r. (sygn. 57); plany zagospodarowania turystycznego z lat 1982-1983 (sygn. 58-59); nadzór nad stowarzyszeniami z 1987 r. (sygn. 60); analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów z lat 1979-1982, 1985 (sygn. 61-65); sprawozdawczość dotycząca zwalczania chorób roślin i szkodników z lat 1980-1981, 1984 (sygn. 66-68); kompleksowe zadrzewienia wsi z lat 1980-1981, 1983-1984 (sygn. 69-72); sprawy przekazania, wykupu przymusowego i przejęcia na własność państwa nieruchomości rolnych z 1973 r. (sygn. 73); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1983-1986, 1988 (sygn. 74-82); pośrednictwo pracy z 1983 r. Liczba jednostek w zespole: 96
36/333/0 Urząd Gminy w Chełmie 1973-1990 0 rozwiń
karta A: podział gminy na sołectwa z 1985 r. (sygn. 1); wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja z lat 1976-1988 (sygn. 2-10); protokoły z zebrań wiejskich wg sołectw z lat 1973-1989 (sygn. 11-193); zarządzenia naczelnika gminy z lat 1973-1981, 1985, 1987-1990 (sygn. 194-206); postanowienia naczelnika gminy z lat 1977-1985, 1987-1990 (sygn. 207-219); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1976, 1979-1980 (sygn. 220-222); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1983, 1987-1990 (sygn. 223-227); plany i programy badań i opracowań statystycznych z lat 1977-1980 (sygn. 228-232); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1981, 1985-1989 (sygn. 233-238); ogłoszenia i obwieszczenia własne z 1987 r. (sygn. 239); wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej z lat 1988-1989 (sygn. 240-241); rejestry kancelaryjne z lat 1987-1990 (sygn. 242-243); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1976-1990 (sygn. 244-256); dane statystyczne o pracownikach z lat 1979-1985, 1987-1988 (sygn. 257-265); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1978-1980, 1982-1985, 1987-1989 (sygn. 266-275); analizy i oceny wypadków przy pracy i w zatrudnieniu oraz chorób zawodowych z lat 1976-1981 (sygn. 276-277); budżet i jego wykonanie z lat 1973-1975, 1977-1985 (sygn. 278-289); plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja z lat 1976-1977 (sygn. 290-292); wieloletnie i roczne plany czynów społecznych z 1979 r. (sygn. 293); realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość z lat 1978, 1984-1987 (sygn. 295-299); opieka mad miejscami walki i męczeństwa z 1978 r. (sygn. 300); plany zagospodarowania turystycznego z lat 1977-1979 (sygn. 301-303); ewidencja dróg i mostów z lat 1976, 1978-1979, 1983-1987 (sygn. 304-311); plany kompleksowego zadrzewienia wsi z 1973 r. (sygn. 312-317); ewidencja parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody z lat 1979-1980 (sygn. 318); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z 1986 r. (sygn. 319); ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z lat 1973-1982, 1989-1990 (sygn. 320-355); ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych z lat 1976-1978, 1980-1987 (sygn. 356-363); inwentaryzacja urządzeń komunalnych z 1985 r. (sygn. 364); cmentarnictwo wojenne z lat 1984-1987, 1990 (sygn. 365-368); decyzje i opinie lokalizacji ogólnych z lat 1978-1982, 1984, 1986-1987 (sygn. 369-375); ewidencja lokalizacji odmownych z 1980 r. (sygn. 376); ewidencja złóż kopalin przewidzianych do eksploatacji z lat 1977-1983 (sygn. 376-379); analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z 1985 r. (sygn. 380); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1973-1975 (sygn. 381); karta B: dopływ 2002 r. - numeracja budynków z 1977 r., realizacja czynów społecznych z 1988 r., ewidencja dróg i mostów z lat 1988-1989 (4 j. a.); dopływ 2010 r. - plany i sprawozdania własne z lat 1973, 1979, protokoły kontroli z lat 1985, 1989 (4 j.a.); dopływ 2015 r. - stowarzyszenia zwykłe z 1977 r., sprawy konsularne z 1982 r. (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 391
36/334/0 Urząd Gminy w Cycowie 1973-1990 0 rozwiń
protokoły z narad sołtysów z lat 1977, 1980 (sygn. 1-2); wybory sołtysów i podsołtysów z 1976 r. (sygn. 3); protokoły zebrań wiejskich z lat 1974-1976, 1980, 1983-1990 (sygn. 4-16); narady pracowników własnej jednostki z lat 1982-1987 (sygn. 17-22); uchwały rady narodowej - realizacja z lat 1977-1980, 1984-1988 (sygn. 23-29); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1974-1990 (sygn. 30-37); regulaminy organizacyjne i podział pracy z lat 1974-1975 (sygn. 38-39); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1977, 1982, 1984-1988 (sygn. 40-46); podział administracyjny z 1974 r. (sygn. 47); plany i programy badań i opracowań statystycznych z lat 1977, 1984 (sygn. 48-49); problemowe opracowania statystyczne z lat 1976, 1978-1980, 1982-1988 (sygn. 50-59); analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania z lat 1977, 1981-1988 (sygn. 60-67); postępowanie kancelaryjne z 1975 r. (sygn. 68); ewidencja odznak i pieczęci z lat 1974-1975 (sygn. 69-70); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1973-1975 (sygn. 71-73); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji z lat 1976-1983, 1986-1990 (sygn. 74-87); przydziały etatów, wykazy etatów, plany rozmieszczenia pracowników z lat 1977, 1981-1988 (sygn. 88-96); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1976-1977, 1984-1989 (sygn. 97-104); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1977, 1982 (sygn. 105-106); planowanie i sprawozdawczość dotycząca realizacji zadań gospodarczych z 1973 r. (sygn. 107); realizacja czynów społecznych - sprawozdawczość z lat 1976-1980, 1982, 1984, 1986-1990 (sygn. 108-117); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych z lat 1980-1986, 1989 (sygn. 118-121); rejonizacja upraw, struktura zasiewów, użytków z lat 1976-1978 (sygn. 122-124); komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1976-1978 (sygn. 125-127); ewidencja parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody z lat 1978-1980 (sygn. 128-130); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1976-1978, 1981, 1983-1984, 1986 (sygn. 131-137); ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych z lat 1977-1985 (sygn. 139-145); ewidencja urządzeń komunalnych podziemnych z lat 1976-1977, 1983 (sygn. 146-149); ewidencja cmentarzy komunalnych i wyznaniowych z lat 1976, 1978, 1980-1982 (sygn. 150-154); cmentarze i grobownictwo wojenne z lat 1976-1979, 1985-1988 (sygn. 155-161); ewidencja i rejestracja lokalizacji z lat 1977, 1988 (sygn. 162-163); analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1976-1979, 1981-1982, 1984, 1986 (sygn. 164-171); analizy potrzeb i efektów udzielania pomocy z lat 1985-1986, 1989 (sygn. 172-174); analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z 1980 r. (sygn. 175); zawartość karty B: ewidencja dróg i mostów z lat 1982-1988; cmentarze z lat 1989-1990; ewidencja i rejestracja lokalizacji z lat 1976, 1978-1989; opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1983, 1988; wystąpienia o opinie o szkodach górniczych z lat 1983-1985, 1987-1989; bilanse z lat 1983-1987, 1989; sprawozdania i analizy budżetowe z lat 1973-1974, 1984-1985; gospodarka na trwałych użytkach zielonych z lat 1981, 1985-1990; koordynacja organizacji imprez kulturalnych z lat 1987-1990; ewidencja gruntów rolnych z lat 1984-1987, ewidencja urządzeń komunalnych z lat 1986-1988; plan zagospodarowania przestrzennego z 1986 r., projekty techniczne obiektów gminnych z 1987 r. Liczba jednostek w zespole: 328
36/335/0 Urząd Gminy w Dubience 1973-1990 0 rozwiń
statut organizacyjny urzędu gminy z 1989 r. (sygn. 1); organizacja urzędu gminy z 1973 r. (sygn. 2); regulamin organizacyjny urzędu gminy z 1989 r. (sygn. 3); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1973-1975, 1977-1990 (sygn. 3-27); plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych - narady koordynacyjne z lat 1982-1990 (sygn. 28-36); narady pracowników własnej jednostki z lat 1978, 1981-1990 (sygn. 37-47); pogramy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1973-1975, 1978, 1982-1990 (sygn. 48-60); inne opracowania statystyczne - sprawozdawczość z zakresu rolnictwa z lat 1986-1990 (sygn. 61-66); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1976-1980, 1983-1989 (sygn. 67-77); rejestry kancelaryjne z lat 1979-1990 (sygn. 78-85); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1975-1976, 1978-1980, 1982-1983, 1985-1990 (sygn. 86-99); kontrole wtórne w jednostkach własnych z lat 1982-1983 (sygn. 100-101); ewidencja pracowników odznaczonych z lat 1984-1986 (sygn. 102); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1978-1990 (sygn. 103-114); budżety gminy z lat 1973-1976, 1978, 1981-1985, 1987-1990 (sygn. 115-132); realizacja planów rocznych i na okres krótszy - sprawozdawczość z lat 1975, 1979-1988 (sygn. 133-144); sprawozdawczość gospodarcza ogólna z lat 1973-1976 (sygn. 145-148); ostateczne wersje planów zbiorczych z 1989 r (sygn. 149); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planu społeczno-gospodarczego gminy za lata 1986-1988 z lat 1987-1989 (sygn. 150-152); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowaczych z 1983 r. (sygn. 153); sieć szkół i przedszkoli z lat 1976-1977 (sygn. 154); opieka nad miejscami walki i męczeństwa z lat 1977-1979 (sygn. 155); sprawy urządzeń rolnych z lat 1973-1974 (sygn. 156-157); sprawy sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych z lat 1973-1974 (sygn. 158-159); sprawy uregulowania własności gospodarstw rolnych z 1973 r. (sygn. 160); analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów z lat 1979-1982 (sygn. 161-162); nadzór nad działalnością USC - sprawozdawczość z lat 1976-1989 (sygn. 163-174); sprawy notarialne, testamenty, poświadczenia z lat 1979-1982, 1984, (sygn. 175-181); przebieg kontraktacji roślinnej z 1983 r. (sygn. 182); kompleksowe zadrzewienie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1977, 1983-1990 (sygn. 183-194); ewidencja urządzeń melioracyjnych z lat 1983, 1985-1986 (sygn. 195-197); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1976-1982, 1987-1989 (sygn. 198-205); linie komunikacyjne z 1978 r. (sygn. 206); ewidencja nieruchomości, domów, lokali z 1977 r. (sygn. 207); planowanie przestrzenne - ewidencja zatwierdzonych planów i ich zmiany z 1978 r. (sygn. 208); opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1979, 1981, 1984-1985 (sygn. 209-212); programy rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1980-1985, 1987 (sygn. 213-220); analizy i oceny ruchu budowalnego z lat 1985-1987 (sygn. 221-223); nazewnictwo ulic, placów, parków z 1986 r. (sygn. 224); analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1973, 1978, 1983-1989 (sygn. 225-233); analiza stanu zatrudnienia i skierowań do pracy z lat 1980-1981 (sygn. 234) Liczba jednostek w zespole: 234
36/336/0 Urząd Gminy w Hańsku 1973-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1973-1990 (sygn. 1-29); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1982-1990 (sygn. 30-38); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1977-1989 (sygn. 39-51); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1977-1983, 1986-1989 (sygn. 52-62); plany i programy szkolenia pracowników z lat 1986-1988 (sygn. 63-65); sprawozdania i analizy z realizacji kwartalnych bilansów własnych za lata 1973-1989 z lat 1974, 1976-1987, 1989-1990 (sygn. 66-80); ewidencja zabytków nieruchomych z 1981 r. (sygn. 81); analizy i oceny z działalności kolegiów z lat 1977-1982 (sygn. 82-87); ewidencja dróg i mostów z 1987 r. (sygn. 88); cmentarze o grobownictwo wojenne z lat 1983-1985 (sygn. 89-91); opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1979, 1981-1984, 1987-1988, 1990 (sygn. 92-99); opinie i decyzje lokalzacji szczegółowych z lat 1979-1986, 1988-1989 (sygn. 100-11) Liczba jednostek w zespole: 110
36/338/0 Urząd Gminy w Krasnymstawie 1976-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1984-1989 (sygn. 1-5); plany i programy zjazdów, konferencji własnych z lat 1986-1988 (sygn. 6); narady pracowników własnej jednostki z lat 1976-1982, 1985-1990 (sygn. 7-18); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1976, 1981, 1984-1989 (sygn. 19-26); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1981-1986, 1989 (sygn. 27-30); wyniki badań, opracowania, notatki z 1984 r. (sygn. 31); dane statystyczne o pracownikach z lat 1980-1990 (sygn. 32-35); przydziały etatów, wykazy etatów plany rozmieszczenia pracowników z 1976 r. (sygn. 36); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowaczych z lat 1988-1989 (sygn. 37); analizy i oceny z działalności kolegiów za lata 1979-1982 z lat 1980-1983 (sygn. 38- 41); komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1983-1987 (sygn. 42-46); kompleksowe zadrzewienie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1976-1982, 1985-1990 (sygn. 47-58); opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z 1985 r. (sygn. 59) Liczba jednostek w zespole: 59
36/339/0 Urząd Gminy w Kraśniczynie 1976-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej z lat 1976-1990 (sygn. 1-30); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych z lat 1983-1984 (sygn. 31-32); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1983-1989 (sygn. 33-39); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej za 1986 r. z 1987 r. (sygn. 40); plany i programy zjazdów, narad, konferencji własnych z lat 1988-1989 (sygn. 41-42); protokoły z narad kierownictwa z lat 1988-1990 (sygn. 43); narady pracowników własnej jednostki z lat 1986-1990 (sygn. 44-46); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1985-1986 (sygn. 47-48); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1978-1988 (sygn. 49-58); wyniki badań, opracowania, notatki z 1980 r. (sygn. 59); dane statystyczne o pracownikach z 1983 r. (sygn. 60); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1980, 1983-1985 (sygn. 61-65); wieloletnie plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i sprawozdania z ich realizacji z lat 1984-1988 (sygn. 66-69); cmentarze i grobownictwo wojenne z lat 1978-1980, 1983-1985, 1987-1989 (sygn. 70-75); programy rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1979-1986, 1988-1989 (sygn. 76-85) Liczba jednostek w zespole: 102
36/342/0 Urząd Gminy w Siedliszczu 1973-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej z lat 1973, 1978, 1985-1988 (sygn. 1-6); analizy i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1979-1983, 1985-1990 (sygn. 7-12); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1975, 1980-1984, 1986-1989 (sygn. 13-21); budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja z lat 1979-1984, 1988 (sygn. 22-29); rewizje w jednostkach podległych i nadzorowanych z 1976 r. (sygn. 30); ogólne zasady zaopatrzenia rynku z lat 1980, 1985-1986, 1988-1989 (sygn. 31-35) Liczba jednostek w zespole: 35
36/343/0 Urząd Gminy w Siennicy Różanej 1973-1990 0 rozwiń
regulaminy organizacyjne i podziały pracy z lat 1973-1975 (sygn. 1-3); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej z lat 1973-1989 (sygn. 4-43); ewidencja aktów normatywnych własnych z lat 1974-1982 (sygn. 44-45); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1977-1989 (sygn. 46-58); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej lat 1988-1989 (sygn. 59-60); narady pracowników własnej jednostki z lat 1976-1979, 1981-1989 (sygn. 61-77); analiza i oceny skarg i wniosków, sprawozdania z lat 1977-1989 (sygn. 79-91); ogłoszenia i obwieszczenia własne z lat 1976, 1983, 1989 (sygn. 92-94); rzeczowe wykazy akt z lat 1976, 1979 (sygn. 95-96); rejestry kancelaryjne z 1983 r. (sygn. 97); ewidencja odznak i pieczęci z 1973 r. (sygn. 98); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1973-1975 (sygn. 99-101); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1976-1989 (sygn. 102-118); tezy badań i inne wytyczne w sprawach badań z 1979 r. (sygn. 119); wyniki badań, opracowania, notatki z lat 1977, 1982 (sygn. 120-121); zasady pracy i płac z 1975 r. (sygn. 122); dane statystyczne o pracownikach z lat 1976-1986, 1988-1990 (sygn. 123-135); przydziały etatów, plany rozmieszczenia pracowników z lat 1974, 1976, 1979, 1982-1984, 1988 (sygn. 136-142) ; ewidencja pracowników odznaczonych z 1980 r. (sygn. 143); plany i programy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1977-1980, 1982-1987 (sygn. 144-153); analizy i oceny form szkoleniowych za lata 1986-1988 z lat 1987-1989 (sygn. 154-156); analizy i oceny wypadków przy pracy w rolnictwie indywidualnym z 1989 r. (sygn. 157); planowanie budżetu z 1973 r. (sygn. 158); budżet i jego wykonanie z lat 1973-1990 (sygn. 159-195); sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1973-1975, 1977-1990 z lat 1973-1990 (sygn. 196-226); analizy wykonania budżetu za lata 1982-1990 z lat 1982-1990 (sygn. 227-235); plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z lat 1973-1989 (sygn. 236-255); sprawozdawczość gospodarcza ogólna z lat 1973-1975 (sygn. 256-258); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z lat 1982-1989 (sygn. 259-266); organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowaczych z lat 1978, 1981 (sygn. 267-268); analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów ds. wykroczeń z lat 1978 (sygn. 269-271); rejonizacja upraw, struktura zasiewów, użytków z lat 1976-1978 (sygn. 272-274); przebieg kontraktacji roślinnej z lat 1976-1978, 1982-1989 (sygn. 275-286); komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1976-1982, 1984-1989 (sygn. 287-298); kompleksowe zadrzewnianie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1976-1989 (sygn. 299-312); sprawy przekazywania, wykupu przymusowego i przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnych z 1973 r. (sygn. 313); sprawy scalania i klasyfikacji gruntów z 1974 r. (sygn. 314); ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z lat 1973-1988 (sygn. 315); opracowania analityczne z zakresu ochrony zdrowia z lat 1985-1986 (sygn. 316-317); analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1976-1977, 1983-1986 (sygn. 318-321); analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy z lat 1980-1982 (sygn. 322-323) Liczba jednostek w zespole: 324
36/344/0 Urząd Gminy w Sosnowicy 1973-1990 0 rozwiń
zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1975-1978, 1980, 1984-1990 (sygn. 1-12); narady pracowników własnej jednostki z lat 1980-1990 (sygn. 13-19); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych z lat 1978-1984, 1986-1990 (sygn. 20-29); planowanie budżetu gminy z lat 1974-1975 (sygn. 30-31); budżet gminy 1975-1976, 1982 (sygn. 32-35); sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1974-1980, 1982-1983 (sygn. 36-43); plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja z lat 1978, 1980 (sygn. 44-45); zobowiązania podatkowe z lat 1980-1981 (sygn. 46-47); sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów z 1976 r. (sygn. 48); wydawanie i cofanie uprawnień na wykonanie rzemiosła, potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła z lat 1973-1983 (sygn. 49-61) Liczba jednostek w zespole: 61
36/348/0 Gminna Rada Narodowa w Dubience 1974-1990 0 rozwiń
protokoły sesji gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 1-19); uchwały gminnej rady narodowej z lat 1973-1981, 1981 (sygn. 20-21); protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 22-39); postanowienia prezydium gminnej rady narodowej z lat 1983, 1988-1990 (sygn. 40-41); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1978-1990 (sygn. 42-49); Komisja Rolnictwa z lat 1982-1983, 1985-1990 (sygn. 50-56); Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1973, 1977-1978, 1980-1989 (sygn. 57- 63); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1979-1987, 1989-1990 (sygn. 64-70); Komisja ds. Samorządu z lat 1985-1989 (sygn. 71-72); opinie i wnioski komisji stałych z lat 1988-1989 (sygn. 73); Komitet Kontroli Społecznej z lat 1978, 1980-1982 (sygn. 74-75); spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1973-1975 (sygn. 76), wnioski i interpelacje radnych z lat 1980-1987 (sygn. 77-80); protokoły kontroli gminnej rady narodowej z lat 1981-1982 (sygn. 81); sołtysi - wybory, protokoły z narad z lat 1973-1978 (sygn. 82-84); zebrania wiejskie z lat 1973-1990 (sygn. 85-155); dokumentacja z przeprowadzonych wyborów do rady narodowej z 1988 r. (sygn. 156) Liczba jednostek w zespole: 156
36/353/0 Gminna Rada Narodowa w Sawinie 1973-1990 0 rozwiń
protokoły sesji gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 1-19, 115); realizacja wniosków gminnej rady narodowej z 1973 r. (sygn. 20); protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat 1973-1990 (sygn. 21-38); realizacja postanowień prezydium gminnej rady narodowej z lat 1974-1989 (sygn. 39-47); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia z lat 1977-1989 (sygn. 48-59); Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1975-1989 (sygn. 60-70); Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych z lat 1975-1989 (sygn. 71-81); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1975-1988 (sygn. 82-91); Komisja ds. Samorządu z lat 1984-1988 (sygn. 92-95); podział gminy na sołectwa z 1985 r. (sygn. 96); wybory sołtysów i podsołtysów z 1983 r. (sygn. 97); protokoły zebrań wiejskich z lat 1983-1989 (sygn. 98-114) Liczba jednostek w zespole: 115
Wyświetlanie 301 do 360 z 616 wpisów.