Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/275/0 Koło Młodzieży Wiejskiej w Dąbrowie 1929-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
37/276/0 Publiczna 7-klasowa Szkoła Powszechna "Jagiellońska" w Urzędowie 1924-1936 0 rozwiń
Kronika szkolna prowadzona w latach 1924-1936 (sygn. 1) oraz książka sanitarna z lat 1931-1935 (sygn. 2). Liczba jednostek w zespole: 2
37/277/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Węglinie 1956-1958 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń prezydium z lat 1956-1958 (sygn. 1) Liczba jednostek w zespole: 1
37/278/0 Miejska Rada Narodowa w Opolu Lubelskim 1973-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera akta dotyczące sesji MRN w Opolu Lubelskim z lat 1973-1975 (sygn. 1), posiedzeń PMRN z lat 1974-1975 ( sygn. 2), komisji stałych z roku 1974 (sygn. 3-6), uchwały MRN w Opolu Lubelskim dotyczących budżetu i zmian w budżecie z 1975 r. (sygn.7). Liczba jednostek w zespole: 7
37/279/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu z terenu województwa Lubelskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 4 czerwca 1989 r. 1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 20
37/280/0 Urząd Miejski w Bełżycach 1973-1975 [1976] 0 rozwiń
Akta Urzędu Miejskiego w Bełżycach są niekompletne. Materiały wchodzące w skład zespołu to: uchwały i zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1974-1975 (sygn.1), zarządzenia Naczelnika z lat 1973-1975 (sygn. 2-3), współdziałanie z Powiatowym Komitetem Kontroli Społecznej z lat 1974-1975[1976] (sygn. 4), protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne z lat 1973-1975 (sygn. 5), budżet i jego wykonanie za lata 1974-1975 (sygn. 6-7), sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej z lat 1973-1974 (sygn. 8). Liczba jednostek w zespole: 8
37/281/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z powiatu kraśnickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 1954 roku 1954 0 rozwiń
Materiały wchodzące w skład zespołu to: akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Kraśniku oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Janowie Lubelskim- protokoły ustalające wyniki wyborów do Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku (sygn. 1) oraz protokoły z głosowania na radnych WRN w Lublinie w Lublinie, PRN w Kraśniku i Miejskiej Rady Narodowej w Janowie Lubelskim (sygn. 2), akta okręgowych komisji wyborczych - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów (sygn. 3-18), protokoły ustalające wyniki głosowania do WRN w Lublinie i PRN w Kraśniku (sygn. 19), protokoły z głosowania na radnych gromadzkich rad narodowych powiatu kraśnickiego (sygn. 20) oraz akta obwodowych komisji wyborczych - protokoły posiedzeń Obwodowej Komisji Wyborczej w Janowie Lubelskim (sygn. 21). Liczba jednostek w zespole: 21
37/282/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z powiatu biłgorajskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 roku 1965 0 rozwiń
Materiały wchodzące w skład zespołu to akta z wyborów przeprowadzonych na terenie powiatu biłgorajskiego Miejskiej Komisji Wyborczej oraz protokoły głosowania sporządzone przez obwodowe komisje wyborcze. Akta Miejskiej Komisji Wyborczej to protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych Miejskiej Rady Narodowej w Biłgoraju (dalej: MRN w Biłgoraju) (sygn. 1), protokoły z wyborów do MRN w Biłgoraju wraz z obwieszczeniem (sygn. 2); protokoły posiedzeń miejskiej komisji wyborczej, okręgowych i obwodowych komisji wyborczych wraz z materiałami dotyczącymi organizacji wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych, m.in. składy osobowe komisji, obwieszczenia uchwał (sygn. 3); protokoły głosowania sporządzone przez obwodową komisję wyborczą (sygn. 4). Liczba jednostek w zespole: 4
37/283/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z powiatów bełżyckiego, biłgorajskiego, kraśnickiego i opolsko-lubelskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 roku 1969 0 rozwiń
Materiały wchodzące w skład zespołu to: listy kandydatów na radnych powiatowej, miejskiej i gromadzkich rad narodowych w powiecie bełżyckim, akta Powiatowej i Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełżycach – protokoły przyjęcia zgłoszonych list kandydatów na radnych, protokoły z wyborów do rad narodowych, obwieszczenia o wynikach wyborów; protokoły obwodowych komisji wyborczych z głosowania w powiecie bełżyckim, karty do głosowania dla wyboru posłów i radnych (sygn. 1-6). Ponadto w zespole występują akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Biłgoraju w postaci obwieszczenia o wynikach wyborów do MRN w Biłgoraju (sygn. 7). W dalszej kolejności występują akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Kraśniku: listy kandydatów na radnych i protokoły przyjęcia zgłoszonych list, protokoły Powiatowej Komisji Wyborczej oraz Miejskich Komisji Wyborczych w Kraśniku i w Kraśniku Fabrycznym z wyborów do rad narodowych; protokoły obwodowych komisji wyborczych z głosowania w powiecie kraśnickim, karty do głosowania na posłów i radnych (sygn. 8-11). Pozostałą dokumentacje stanowią akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Opolu Lubelskim – listy kandydatów na radnych i protokoły przyjęcia zgłoszonych list; obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej oraz Miejskich Komisji wyborczych w Opolu Lubelskim i w Poniatowej o wynikach wyborów d o rad narodowych; akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu Lubelskim i w Poniatowej – listy kandydatów na radnych i protokoły przyjęcia zgłoszonych list; protokoły obwodowych komisji wyborczych ustalające wyniki wyborów do rad narodowych, karty do głosowania na posłów i radnych (sygn. 12-18). Liczba jednostek w zespole: 18
37/284/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa lubelskiego z powiatów biłgorajskiego i kraśnickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 marca 1972 roku 1972 0 rozwiń
Materiały wchodzące w skład zespołu to protokoły głosowania sporządzone przez obwodowe komisje wyborcze w powiecie biłgorajskim (sygn. 1), protokoły głosowania obwodowych komisji wyborczych powiatu kraśnickiego (sygn. 2), materiały dotyczące organizacji wyborów do Sejmu PRL (sygn. 3). Liczba jednostek w zespole: 3
37/285/0 Urząd Gminy w Bełżycach 1973-1975 0 rozwiń
Z dokumentacji wytworzonej przez Urząd Gminy w Bełżycach zachował się jedynie budżet za rok 1973 i jego wykonanie (sygn. 1) oraz jednostka dotycząca ewidencji gruntów rolnych w poszczególnych miejscowościach gminy za rok 1975 (sygn. 2), pomiary geodezyjne z roku 1975 (sygn. 3) Liczba jednostek w zespole: 3
37/286/0 Księgarnia Spółdzielcza "Ogniwo" w Biłgoraju 1945-1949 0 rozwiń
Zespół zawiera: rejestr ruchomości Spółdzielni Składnicy Materiałów Papierniczych w Biłgoraju z lat 1945-1948 (sygn. 1), księgę udziałowców z lat 1945-1949 (sygn. 2), akta finansowe w postaci dzienników główna z lat 1941-1949 (sygn. 3-5). Liczba jednostek w zespole: 5
37/287/0 Księgarnia Spółdzielcza "Promyk" w Kraśniku 1941-1949 0 rozwiń
Zespół zawiera księgi protokołów Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Zarządu z lat 1941-1949 (sygn.1-4), materiały o charakterze prawno – organizacyjnym: wyciągi z rejestru sądowego z lat 1941-1941 (sygn. 5), księgi udziałowców z lat 1941-1948 (sygn. 6-7), rejestry członków z lat 1945-1948 (sygn. 8-9), deklaracje członkowskie z lat 1941-1948 (sygn. 10), księga inwentarzowa z lat 1941-1946 (sygn. 11), Dzienniki Główna za lata 1941-1949 (sygn. 12-16), sprawozdania i bilanse za lata 1947, 1949 (sygn. 17-19). Liczba jednostek w zespole: 19
37/288/0 Miejska Rada Narodowa w Bełżycach 1973-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera akta dotyczące organizacji sesji MRN w Bełżycach z lat 1974-1975 (sygn. 1-2), protokoły sesji z lat 1973-1975 (sygn. 3-5), realizacja uchwał i wniosków MRN w Bełżycach (sygn. 6), spotkania posłów i radnych z wyborcami z roku 1975 (sygn. 7), akta komisji stałych z lat 1974-1975 (sygn. 7-12), organizacja posiedzeń PMRN w Bełżyach z 1975 r. (sygn.13), protokoły posiedzeń PMRN w Bełżycach z lat 1974-1975 (sygn. 14-15), realizacja postanowień PMRN w Bełżycach z lat 1974-1975 (sygn. 16-17). Liczba jednostek w zespole: 17
37/289/0 Gminna Rada Narodowa w Bełżycach 1973-1975 0 rozwiń
Zespół zawiera protokoły z sesji Rady z załącznikami, które zachowały się za lata 1973-1974 (sygn. 1), uchwały Gminnej Rady Narodowej w Bełżycach z roku 1975 (sygn. 2), komisje stałe GRN w Bełżycach (sygn. 3-5), posiedzenia Prezydium GRN Bełżycach z lat 1974-1975 wraz z załącznikami (sygn. 6-7), rejestr uchwał GRN, PGRN, zarządzeń Naczelnika, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełżycach z lat 1973-1975 (sygn. 8) oraz dwie jednostki obrazujące działalność samorządu mieszkańców zawierające protokoły z zebrań wiejskich z lat 1973-1975 (sygn. 9-10). Liczba jednostek w zespole: 10
37/291/0 Zbiór plakatów, druków ulotnych i afiszów 1934-2018 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1984
37/292/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Harasiukach 1961-1969 0 rozwiń
Z akt Gromadzkiego Komitetu FJN zachowała się 1 j.a. z lat 1961-1969 zawierająca protokoły posiedzeń, plany i sprawozdania z działalności, referaty protokoły zebrań wiejskich Komitetów FJN (sygn. 1). Liczba jednostek w zespole: 1
37/293/0 Powiatowy Inspektorat Wodnych Melioracji w Bełżycach [1956-1963]1964-1973 [1974] 0 rozwiń
W zespole znajdują się akta organizacyjne Powiatowego Inspektoratu z lat 1969-1973 (sygn. 1), przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1965, 1968 (sygn. 2-3), plany wieloletnie i sprawozdania z ich realizacji z lat 1971-1973 (sygn. 4-6), materiały dotyczące prowadzenia statystyki z roku 1970 (sygn. 7), normatywy kancelaryjne i archiwalne z lat 1972-1973 (sygn. 8). Ponadto zespół zawiera akta dotyczące spraw pracowników Powiatowego Inspektoratu Wodnych Melioracji w Bełżycach z lat 1967, 1971-1972 (sygn. 9-11), korespondencję w sprawach zaopatrzenia w środki rzeczowe z roku 1970 (sygn. 12), zestawienie wniosków od zainteresowanych na wykonanie melioracji gruntów ornych i użytków zielonych z roku (1957, 1960-1961) 1966-1971 (sygn. 13), przygotowanie wykonawstwa inwestycji melioracyjnych z lat 1969-1970, 1972 (sygn. 14-15), programy i sprawozdania małej retencji wodnej z lat 1971-1973 (sygn. 16), wywłaszczanie gruntów do celów wodno-melioracyjnych z (1967) 1968, 1970-1972 (sygn. 17), inwestycje wodno-melioracyjne spółek na wspólnotach łąkowo-pastwiskowych z 1972-1973 (sygn. 18), księgę inwentarzowa konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie powiatu bełżyckiego z lat 1967-1968 (sygn. 19-20), ewidencja zagospodarowania łąk i pastwisk z lat 1956-1968 (sygn. 21), plany zagospodarowania łąk i pastwisk oraz obiektów do konserwacji z roku 1968 (sygn. 22), księgę wymiaru i wykonania świadczeń melioracyjnych w latach 1966-1968 (sygn. 23), ewidencję urządzeń wodno-melioracyjnych w powiecie bełżyckim z lat 1969-1973 (sygn. 24-25), dokumentację nadzoru nad Powiatowym Związkiem Spółek Wodnych oraz spółkami wodnymi w powiecie bełżyckim z lat 1965-1968, 1970-1974 (sygn. 26-45). Liczba jednostek w zespole: 45
37/294/0 Powiatowy Inspektorat Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę w Bełżycach 1970-1973 0 rozwiń
W zespole znajdują się przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych w sprawie organizacji i działania inspektoratu z lat 1971, 1973 (sygn. 1-2), dokumentacja dotycząca udziału w naradach i konferencjach organizowanych przez inne instytucje z roku 1972 (sygn. 3), plany wieloletnie i sprawozdania z ich realizacji oraz materiały dotyczące ich opracowania z lat 1970-1972 (sygn. 4-8), protokoły kontroli zewnętrznej i jednostek podległych z lat 1971-1972 (sygn.9), dokumentacja projektowo-kosztorysowa robót budowlano montażowych z lat 1970-1971 (sygn. 10-11), materiały dotyczące wykonawstwa inwestycji i kapitalnych remontów w zakresie robót budowlano-montażowych z lat 1971-1973 (sygn. 12-13) oraz bieżącego utrzymania nieruchomości z lat 1970-1973 (sygn. 14-15). Liczba jednostek w zespole: 15
37/295/0 Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Kraśniku 1956-2008 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
Wyświetlanie 301 do 320 z 380 wpisów.