Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
37/99/0 vacat - Sąd Grodzki w Kraśniku - wyodrębniono trzy nowe zespoły: Sąd Grodzki w Kraśniku numer zespołu 37/258, Sąd Grodzki w Kraśniku numer zespołu 37/259 i Sąd Grodzki w Kraśniku numer zespołu 37/260 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
37/100/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzierzkowicach 1955-1972 0 rozwiń
wybory do Sejmu, rad narodowych z roku 1965 (sygn. 1), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1972 (sygn. 2-18), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1958-1972 (sygn. 19-42), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1972 (sygn. 44-63), postulaty i wnioski wyborców z lat 1965-1969 (sygn. 43), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1955-1962 (sygn. 64-83), działalnośc organów kolegialnych Gromady z lat 1964-1971 (sygn. 84-86), normy kancelaryjne z lat 1958-1962 (sygn. 87-88), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1964-1970 (sygn. 89-96 ), kontrole i inspekcje z lat 1958-1972 (sygn. 97-109), sprawy pracownicze z roku 1962 (sygn. 110), budżety i jego wykonanie z lat 1956-1972 (sygn. 111-131), Gromadzki Komitet Społeczny Kultury Fizycznej i Turystyki i Sportu - uchwały z lat 1966-1972 (sygn. 132), programy rozwoju rolnictwa z lat 1967-1968 (sygn. 133-135), spisy rolne i powszechne z lat 1961-1968 (sygn. 135-143), sprawozdania opisowe i statystyczne z lat 1958-1971 (sygn. 144-151), wiejskie i gromadzki komitet frontu jedności narodu z lat 1966-1971 (sygn. 152-154), ewidencja mieszkańców gromady Dzierzkowice z lat 1951-1977 (sygn. 155-207), protokoły posiadzeń Komitety Gromadzkiego PZPR w Dzierzkowicach z lat 1965-1968 (sygn. 208) oraz podstawowych organizacji partyjnych z lat 1961-1967(sygn. 209-215), sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów społeczno-gospodarczych z 1972 (sygn. 216), zgłoszenia meldunkowe, zamieszkania, zmiany miejsca zamieszkania, pobyt czasowy (skorowidz pobytu czasowego dla obywateli polskich (sygn. 217). . Liczba jednostek w zespole: 217
37/101/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Moniakach 1955-1972 0 rozwiń
przepisy ogólne z lat 1965-1966 (sygn. 1), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1972 (sygn. 2-18, 197), spotkanie posłów i radnych z wyborcami z lat 1965-1973 (sygn. 19-24), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1972 (sygn. 25-51), Gromadzki Społeczny Komitet Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z lat 1966-1971 (sygn. 52), działalność organów kolegialnych gromady z lat 1964-1970 (sygn. 53-57), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1972 (sygn. 58-78), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1972 (sygn. 79-95), sprawy organizacyjne z lat 1964-1972 (sygn. 96-99), ewidencja archiwum zakładowego z lat z roku 1972 (sygn. 100), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1961-1971 (sygn. 101-124), sprawozdawczość i statystyka z lat 1964-1970 (sygn. 125-130), kontrole i inspekcje z lat 1960-1972 (sygn. 131-139), budżety i jego wykonanie z lat 1954-1972 (sygn. 140-160), programy rozwoju rolnictwa z lat 1969-1970 (sygn. 161-162), spisy rolne i powszechne z lat 1960, 1962-1963 (sygn. 163-164), sprawy badania zbrodni hitlerowskich z lat 1968-1969 (sygn. 165), wiejskie i gromadzki komitet frontu jedności narodu z lat 1954-1970 (sygn. 166-173), ewidencja mieszkańców gromady Moniaki z lat 1951-1972 (sygn. 174-196). Liczba jednostek w zespole: 197
37/102/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Popkowicach 1955-1972 0 rozwiń
przepisy ogólne z lat 1967-1968 (sygn. 1), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1972 (sygn. 2-20), spotkanie posłów i radnych z wyborcami z lat 1967-1969 (sygn. 21), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1959-1972 (sygn. 22-37), Gromadzki Komitet Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z roku 1971 (sygn. 38), działalność organów kolegialnych gromady z lat 1967-1970 (sygn. 39), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1972 (sygn. 40-58), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1956-1971 (sygn. 59-73), sprawy organizacyjne z lat 1964-1971 (sygn. 74-75), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1961-1967 (sygn. 76-85), kontrole i inspekcje z lat 1961-1972 (sygn. 86-96), narady i szkolenia pracowników z roku 1971 (sygn. 97), budżety i jego wykonanie z lat 1956-1971 (sygn.98-115), sprawozdawczość i statystyka z lat 1964-1972 (sygn. 116-120), spis powszechny z roku 1971 (sygn. 121), wiejskie i gromadzki komitet frontu jedności narodu z lat 1956-1966, 1971-1972 (sygn. 122-123), ewidencja mieszkańców gromady Popkowice z lat 1957-1972 (sygn. 124-141). Liczba jednostek w zespole: 141
37/103/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Urzędowie 1955-1972 0 rozwiń
Karta A: przepisy ogólne z lat 1962-1963, 1970 (sygn. 1-3), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1956-1972 (sygn. 4-21), spotkanie posłów i radnych z wyborcami z lat 1962-1972 (sygn. 23-24), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1955-1972 (sygn. 25-45, 47), Gromadzki Komitet Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z lat 1969-1971 (sygn. 46), działalność organów kolegialnych gromady z lat 1966-1970 (sygn. 48-49), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1958-1972 (sygn. 50-64), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1972 (sygn. 65-75), sprawy organizacyjne z lat 1966-1969 (sygn. 76), normatywy kancelaryjne z roku 1964 (sygn. 77-79), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1963-1971 (sygn. 80-91), kontrole i inspekcje z lat 1962-1972 (sygn. 92-100), zasady pracy i płac z roku 1972 (sygn. 101), mienie gromadzkie z lat 1959-1967 (sygn. 102), budżety i jego wykonanie z lat 1955-1971 (sygn. 103-121), sprawozdawczość i statystyka z lat 1962-1970 (sygn. 122-123), wiejskie i gromadzki komitet frontu jedności narodu z lat 1968-1969 (sygn. 124), spisy powszechny z roku 1969 (sygn. 125), Przedszkole Państwowe - plan finasowy z lat 1968=1969 (sygn. 126), księga ewidencyjna wojskowa z lat 1955-1967 (sygn. 127), ewidencja mieszkańców gromady Urzędów z lat 1954-1972 (sygn. 128-147), sprawozdania okresowe z wykonania budżetu z roku 1971 (sygn. 148-149), rejestr uchwał Prezydium GRN w Urzędowie z lat 1955-1972 (sygn. 150) Liczba jednostek w zespole: 150
37/104/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chodlu 1955-1972[1973-1977] 0 rozwiń
protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1957-1973 (sygn. 1-15), spotkanie posłów i radnych z wyborcami z lat 1964-1968 (sygn. 16), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1962-1974 (sygn. 17-25), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1972 (sygn. 26-40), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1961-1972 (sygn. 41-48, 181-186), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1962-1971 (sygn. 49-54), kontrole i inspekcje z lat 1961-1972 (sygn. 55-64), wiejskie i gromadzki komitet frontu jedności narodu z lat 1964-1970 (sygn. 65), ewidencja mieszkańców gromady Chodel z lat 1948-1973 (sygn. 66-179), księga ewidencyjna osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu z lat 1955-1961 (sygn. 180), budżet i sprawozdania z jego realizacji z lat 1967, 1971-1973 (sygn. 187-189). Karta B: Spisy zdawczo-odbiorcze nr : 1/2016 (poz.1-8), 1/2017 (poz. 1-4) i 2/2017 (poz. 1-7) zawierają akta z lat 1964-1977 w postaci rejestrów mieszkańców oraz wykaz osób podlegających zameldowaniu w miejscowości Trzciniec. Liczba jednostek w zespole: 208
37/105/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Godowie 1960-1972 0 rozwiń
wybory do Sejmu i rad narodowych z roku 1965 (sygn. 1), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1957-1972 (sygn. 2-9), działalność organów kolegialnych gromady, wnioski i postulaty z lat 1965-1972 (sygn. 10-12), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1962-1972 (sygn. 13-17), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1972 (sygn. 18-23), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1972 (sygn. 24-25), sprawy organizacyjne z lat 1960-1963 (sygn. 26), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1964-1972 (sygn. 27-30), budżety i jego wykonanie z lat 1966-1972 (sygn. 31-33, 43), sprawozdawczość i statystyka z lat 1968-1970 (sygn. 34), kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1960-1972 (sygn.35 -40), sprawy pracownicze z lat 1958-1959, 1970-1972 (sygn. 41), wiejskie komitety frontu jedności narodu z lat 1969-1970 (sygn. 42), sprawy personalne pracowników Prezydium GRN w Godowie z lat 1971-1972 (sygn. 44-45). Liczba jednostek w zespole: 45
37/106/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łopienniku 1955-1960 0 rozwiń
protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1958-1968 (sygn. 1-11), spotkania radnych i posłów z wyborcam z lat 1963-1964 (sygn. 12), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1961-1968 (sygn. 13-16), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1958-1968 (sygn. 17-23), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1962-1968 (sygn. 24-25), plany gospodarcze i sprawozdania z roku 1965 (sygn. 26), kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1959, 1963-1965,1969 (sygn. 27). Liczba jednostek w zespole: 27
37/107/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ratoszynie 1955-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1966-1972 (sygn. 1-2), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1957-1972 (sygn. 3-16), działalność organów kolegialnych gromady z lat 1957-1972 (sygn. 17-19), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1963-1972 (sygn. 20-27), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1954-1972 (sygn. 28-40), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1963-1975 (sygn. 41-47), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1966-1970 (sygn. 48-50), kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1960-1972 (sygn. 51-60), spis powszechny z roku 1970 (sygn.61), budżet i jego wykonanie z roku 1971 (sygn. 62), sprawozdawczość i statystyka z lat 1966-1967 (sygn. 63) . Liczba jednostek w zespole: 63
37/108/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Struży 1955-1972 0 rozwiń
sprawy organizacyjne z lat 1966-1968 (sygn. 1), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1961-1972 (sygn. 2-9, 13, 29-31, 70, 73, 75), spotkania radnych z wyborcami z lat 1962-1963 (sygn. 10), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1959-1972 (sygn. 11-12, 14-28), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1962-1972 (sygn. 32-39, 71-72, 74), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1964-1969 (sygn. 40-46), plany gospodarcze z lat 1963-1970 (sygn. 47, 60-64), plany pracy i sprawozdania z ich wykonania z roku 1971 (sygn. 48), sprawozdania statystyczne z lat 1967-1972 (sygn. 49-50), kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1961-1972 (sygn. 51-58), sprawy gospodarcze i komunalne z lat 1964-1969 (sygn. 59), budżety i jego wykonanie z lat 1964-1970 (sygn. 65-69), ewidencja mieszkańców z lat 1955-1972 (sygn.76-84). Liczba jednostek w zespole: 84
37/109/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zakrzówku 1955-1972[1978] 0 rozwiń
protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1955-1972 (sygn. 1-15), spotkanie posłów i radnych z wyborcami z roku 1971 (sygn. 16), działalność organów kolegialnych gromady oraz zespoły radnych z lat 1967-1968 (sygn. 17-18), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1961-1972 (sygn. 19-23), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1950-1972 (sygn. 24-39), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1964-1972 (sygn. 40-61), konferencje i narady z roku 1971 (sygn. 62), skargi i wnioski z lat 1969-1971 (sygn. 63), kontrole i inspekcje z lat 1960-1971 (sygn. 64-72, 167), wiejskie komitety frontu jedności narodu z lat 1958-1969 (sygn. 73), ewidencja mieszkańców gromady Zakrzówek z lat 1955-1978 (sygn. 74-166), spis rolny z lat 1967-1968 (sygn. 168-169), plany i zadania gospodarcze dla poszczegolnych wsi gromady Zakrzówek z lat 1963-1968 (sygn. 170-172), książki prowadzone przez sołtysów z poszczególnych wsi z lat 1960-1977 (sygn. 173-190), akta osobowe Eugeniusza Saweckiego (sygn. 191). Liczba jednostek w zespole: 191
37/110/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białej 1955-1972 0 rozwiń
protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1954-1972 (sygn. 1-12), spotkania radnych z wyborcami z lat 1971-1972 (sygn. 13), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1958-1971 (sygn. 14-19), sprawozdania statystyczne dotyczące działalości GRN z lat 1965-1971 (sygn. 20), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1972 (sygn. 21-32), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1973 (sygn. 33-40), protokoły z konferencji sprawozdawczo-wyborczej Gromadzkiego Komitetu FJN w Białej z roku 1966 (sygn. 41), ewidencja archiwum zakładowego z roku 1979 (sygn. 42), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1961-1968 (sygn. 43-46), kontrole i inspekcje z lat 1961-1971 (sygn. 47-50), budżety i jego wykonanie z lat 1955-1972 (sygn. 51-65), ewidencja mieszkańców z lat 1951-1972 (sygn. 66-92). Liczba jednostek w zespole: 92
37/111/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Momotach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1962-1972 (sygn. 1-5), spotkania radnych z wyborcami z lat 1971-1972 (sygn. 6-9), plany pracy GRN z lat 1962-1972 (sygn. 10), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1962-1972 (sygn. 11-14), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1960-1972 (sygn. 15-19), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1960-1973 (sygn. 20-26), ewidencja archiwum zakładowego z lat 1960-1973 (sygn. 27), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1963-1972 (sygn. 28-38), budżety i jego wykonanie z lat 1960-1975 (sygn. 39-52), kontrole i inspekcje z lat 1960-1971 (sygn. 53-56), ewidencja mieszkańców z lat 1959-1962 (sygn. 57-65). Liczba jednostek w zespole: 65
37/112/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Godziszowie 1958-1972[1973] 0 rozwiń
protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1958-1972 (sygn. 1-10, 74-76), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1962-1972 (sygn. 11-14, 77), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1961-1971 (sygn. 15-18), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1964-1972 (sygn. 19-24), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1960-1971 (sygn. 25-37), sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetowych z lat 1962-1971 (sygn. 38-39), kontrole i inspekcje z lat 1961-1972 (sygn.40-45, 80), budżety i jego wykonanie z lat 1958-1973 (sygn. 46-62), zadania produkcyjno-gospodarcze dla gospodarstw rolnych ws ina rok 1969-1970 (sygn. 63), regulamin działalności Społecznej Rady Wsi i protokoły z ich posiedzeń z roku 1972 (sygn. 64), spisy rolny z lat 1960-1972 (sygn. 65-70), wykazy gospodarstw rolnych z roku 1961 (sygn. 71), dokumentacja dotycząca wyborów do Sejmu i rad narodowych z roku 1965 (sygn. 72), protokoły z posiedzeń zespołu ds. koordynacji gospodarczej z lat 1970-1971 (sygn 73), dokumentacja dotycząca Wiejskiego i Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Godziszowie z lat 1961-1969 (sygn. 78-79), decyzje Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium P.R.N. w Janowie Lubelskim i arkusze o zmianie w obszarze i klasach gospodarczych z roku 1970 (sygn. 81), ocena stanu gospodarstw rolnych wsi Godziszów w roku 1968 oraz zadania na lata 1968-1970 z roku 1967 (sygn. 82), informacja z wynikó pracy Zespołu Specjalistów Rolnych na terenie gromady Godziszów w okresie zimowym 1970-1971 oraz wnioski i zalecenia nalata następne z lat 1971-1972 (sygn. 83). Liczba jednostek w zespole: 83
37/113/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kawęczynie 1955-1972 0 rozwiń
regulaminy działalności GRN i komisji z roku 1961 (sygn. 1), protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1957-1972 (sygn. 2-16), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1960-1972 (sygn. 17-24), plany pracy z lat 1969-1972 (sygn. 25), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1957-1972 (sygn. 26-42), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1972 (sygn. 43-57), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1961-1972 (sygn. 58-70), kontrole i inspekcje z lat 1958-1972 (sygn. 71-75), budżety i jego wykonanie z lat 1957-1971 (sygn. 76-88), ocena aktualnego stanu gospodarki rolnej oraz zadania produkcyjne na rok 1967 (sygn. 89), spisy powszechny i rolny z roku 1960, 1965, 1970 (sygn. 90-92), wykazy gospodarstw rolnych wsi Kawęczyn z roku 1957 (sygn. 93), wybory do Sejmu i rad narodowych z 19 marca 1972 r. (sygn. 94), planowanie budżetu na rok 1972 (sygn. 95), konkurs "Zmieniam oblicze lubelskiej wsi" z lat 1969-1970 (sygn. 96). Liczba jednostek w zespole: 96
37/114/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zdziłowicach 1955-1972 0 rozwiń
protokoły i materiały z sesji GRN z lat 1956-1971 (sygn. 1-8), komisje gromadzkiej rady narodowej z lat 1957-1972 (sygn. 9-11), posiedzenia i uchwały prezydium z lat 1955-1970 (sygn. 12-18), protokoły zebrań wiejskich, sołtysi z lat 1958-1972 (sygn. 19-27), plany gospodarcze i sprawozdania z lat 1962-1971 (sygn. 28-37), sprawozdanie z działalności GRN za lata 1965-1969 (sygn. 38), informacja o pracy Biura GRN w Zdziłowicach z roku 1972 (sygn. 39), kontrole i inspekcje z lat 1960-1971 (sygn. 40-41), budżety i jego wykonanie z lat 1954-1969 (sygn. 42-57), programy rozwoju rolnictwa z lat 1967-1972 (sygn. 58-59), Wykazy gruntów użytkowanych przez mieszkańców Gromady Zdziłowice z roku 1965 (sygn. 60), konkurs "Zmieniamy oblicze Polskiej Wsi" z lat 1963-1965 (sygn. 61), księga ewidencyjna ruchu budowlanego w gospodarce prywatnej z lat 1957-1959 (sygn. 62). Liczba jednostek w zespole: 62
37/115/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Annopolu 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-12), materiały Komisji GRN (sygn. 13-18), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 19-33), protokoły i materiały z zebrań wiejskich (sygn. 34-39, 61) i sesji sołtysów (sygn. 40-41), programy rozwoju gospodarczego gromady (sygn. 42-43), sprawozdania (sygn. 44-45), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 46-51), budżety i plany gospodarcze (sygn. 52-60), protokoły Komisji Pojednawczej (sygn. 62-63). Liczba jednostek w zespole: 63
37/116/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Batorzu 1958-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-16), sprawy organizacyjne (sygn. 17), dokumentacja spotkań radnych z wyborcami (sygn. 18), materiały Komisji GRN (sygn. 19), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 20-34), plany rozwoju gospodarczego gromady (sygn. 35-36), sprawozdania (sygn. 37-41), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 42), dokumentacja Wiejskich Komitetów Frontu Jedności Narodu (sygn. 43). Karta B: spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2013 zawiera akta sesji i spraw organizacyjnych GRN w Batorzu z roku 1971 (sygn. 1), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1971-1972 (sygn. 2-3), zespoły radnych z lat 1969-1973 (sygn. 4), akta komisji z lat 1957-1972 (sygn. 5-18), zebrania wiejskie i wybory sołtysów z lat 1961-1972 (sygn. 19-22), konferencje i narady służby rolnej i aktywu gromadzkiego z roku 1972 (sygn. 23), organizacja pracy biura i składnicy akt - instrukcje, regulaminy z lat 1961-1963 (sygn. 24), sprawy organizacyjne rady, plany i sprawozdania z lat 1964-1969 (sygn. 25-28), kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1961-1973 (sygn. 29-32), gospodarka gromadzka z lat 1965-1966 (sygn. 33-34), korespondencja w sprawach poświadczenia posiadania gospodarstw rolnych z roku 1969 oraz informacje o dłużnikach z lat 1964-1965 (sygn. 35-36), sprawy budżetowe z lat 1966, 1972, 1973 (sygn. 37-38), sprawozdania z czynów społecznych z roku 1970 (sygn. 39). Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2014 zawiera: akta komisji gromadzkich z lat 1957-1969 (sygn. 1-2), dokumentacja Gromadzkiego Społecznego Komitetu Kultury Fizycznej Sportu i Rekreacji z roku 1969 (sygn. 3), zebrania wiejskie i działalność sołtysów z lat 1969-1971 (sygn.4-6), kontrole i zarządzenia pokontrolne z lat 1963-1966, 1970-1972 (sygn. 7-9); spis zdawczo - odbiorczy 1/2016 zawiera protokoły z posiedzeń PGRN z roku 1968 (sygn. 1), protokoły z sesji z roku 1972 (sygn. 2), poświadczenia posiadania gospodarstwa rolnego z lat 1964-1966 (sygn. 3), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1966-1972 (sygn. 4-6), poświadczenia posiadania gospodarstwa rolnego z lat 1967-1968 (sygn. 7), skargi i wnioski z roku 1970 (sygn. 8), protokoły z posiedzeń komisji z lat 1968-1972 (sygn. 9-10), kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964-1972 (sygn. 11). Liczba jednostek w zespole: 102
37/117/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gościeradowie 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-13), protokoły ze spotkań radnych z wyborcami (sygn., 14), materiały Komisji GRN (sygn. 15-23), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 24-36), protokoły z zebrań wiejskich (sygn. 37-43), protokoły z narad sołtysów (sygn. 44), plany rozwoju gospodarczego gromady (sygn. 45-48), czyny społeczne (sygn. 49), sprawozdania statystyczne (sygn. 50-51), czerwcowy spis rolny (sygn. 52), kontrole z działalności Prezydium (sygn. 53-57), budżety gromady (sygn. 58-72), sprawy społeczne Wiejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (sygn. 73), sprawozdania z wykonania budżetu za 1969 rok (sygn 74), wykazy gruntów według stanu na dzień 1 sty.cznia 1972 r. (sygn. 75), mapy glegowe wsi Gościeradów Plebański (sygn. 76), plany i projekty lokalizacyjne zadrzewień wsi Gościeradów i Liśnik Duży (sygn. 77-79). Liczba jednostek w zespole: 79
37/118/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosinie 1957-1972 0 rozwiń
Protokoły i materiały z sesji GRN (sygn. 1-11), spotkania radnych z wyborcami (sygn. 12), sprawy organizacyjne (sygn. 13), materiały Komisji GRN (sygn. 14-23), protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 24-37), protokoły zebrań wiejskich (sygn. 38-44), plany rozwoju gospodarczego gromady (sygn. 45-47), sprawozdania (sygn. 48-49), materiały z kontroli zewnętrznych (sygn. 50-55, 71), budżety i plany finansowe (sygn. 56-69), dokumentacja spraw notarialnych (sygn. 70), działalność organów kolegialnych (sygn. 72), protokoły i materiały dotyczące Komisji Pojednawczej (sygn. 73-77). Liczba jednostek w zespole: 77
Wyświetlanie 121 do 140 z 380 wpisów.