Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Jakiego dokumentu szukasz

Wybierz okres historyczny

Spróbuj inaczej

Wyszukiwanie zaawansowane Przeglądaj kolekcje
Adres:

ul. Spalska 120

Tomaszów Mazowiecki

97-200

Godziny otwarcia:

08:00 - 15:00 (poniedziałek)

08:00 - 15:00 (wtorek)

08:00 - 15:00 (środa)

08:00 - 15:00 (czwartek)

08:00 - 15:00 (piątek)

numer telefonu:
+48 44 724 65 70
numer fax:
+48 44 724 65 70
E-mail:
tomaszow@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
Strona www:
http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Jednostkę utworzono w 1950 r., w związku z reorganizacją sieci archiwów państwowych, jako oddział Archiwum Państwowego w Łodzi. Pierwszym kierownikiem został Włodzimierz Rudź, który pełnił tę funkcję do 1991 r. W 1952 r. na skutek kolejnej reorganizacji komórkę przemianowano na Powiatowe Archiwum Państwowe w Tomaszowie Maz., i przekazano zasób z likwidowanego oddziału w Rawie Mazowieckiej. Zdegradowanemu w 1976 roku do rangi ekspozytury Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, przywrócono status oddziału APPT w 1985 r.

 

Od 1992 r. swą siedzibę Oddział ma przy ul. Spalskiej 120. 
Od 1997 r. kierownikiem Oddziału jest dr Andrzej Wróbel.

 

Zasadniczą część zasobu stanowią materiały wytworzone przez administrację państwową i samorządową oraz instytucje gospodarcze funkcjonujące w wieku XIX i XX. Do najciekawszych materiałów przechowywanych w zasobie Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim zaliczyć należy zespół o nazwie „Akta miasta Tomaszowa Mazowieckiego” ukazujący dzieje wielokulturowego miasta, które w XIX i XX w. należało na najważniejszych ośrodków przemysłu włókienniczego na ziemiach polskich.

Liczba zespołów na SwA

794

Liczba jednostek na SwA

134894

Liczba skanów na SwA

101241

Wielkość zasobu (m.b.):

0.0

Liczba monografii w bibliotece:

2852

Powierzchnia magazynowa (m2):

521.0

Pojemność półek (m.b.):

2450.0

Liczba wydawnictw ciągłych w bibliotece:

2615

Liczba miejsc w pracowni naukowej:

6