Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
54/312/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wierzbinku 1975-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: seria 01 Konferencje gminne PZPR, daty skrajne 1975-1989 , 3 j.a., sygn. 1-3, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu, komisji rewizyjnej, kontroli partyjnej, kontrolno-rewizyjnej; seria 02 Plenum Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1979-1989 , 3 j.a., sygn. 4-6, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy Egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; seria 03 Egzekutywa Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1979-1989 , 7 j.a., sygn. 7-13, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m.in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; seria 04 Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1985 , 1 j.a., sygn. 14, zawartość: protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności; seria 05 Gminna Komisja Kontroli Partyjnej PZPR, daty skrajne 1982-1983 , 1 j.a., sygn. 15, zawartość: protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności; seria 06 Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1986-1989 , 1 j.a., sygn. 16, zawartość: protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności; seria 07 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1981-1989 , 1 j.a., sygn. 17, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy POP; seria 08 Plany pracy, daty skrajne 1975-1987 , 1 j.a., sygn. 18, zawartość: plany pracy Egzekutywy i KG PZPR; seria 09 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1989 , 1 j.a., sygn. 19, zawartość: sprawozdania o członkach i kandydatach partii; seria 10 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1977-1986 , 1 j.a., sygn. 20, zawartość: informacje dla KW PZPR w Koninie dotyczące m.in. przebiegu zebrań partyjnych; seria 11 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1981-1988 , 1 j.a., sygn. 21, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1981-1989, 2 jednostki, 0,23 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 21
54/313/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wilczynie 1972-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: seria 01 Konferencje gminne PZPR, daty skrajne 1972-1989 , 3 j.a., sygn. 1-3, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu, komisji rewizyjnej, kontroli partyjnej, kontrolno-rewizyjnej; seria 02 Plenum Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1972-1989 , 6 j.a., sygn. 4-9, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy Egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; seria 03 Egzekutywa Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1989 , 8 j.a., sygn. 10-17, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m.in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; seria 04 Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1982 , 1 j.a., sygn. 18, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; seria 05 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1976-1986 , 1 j.a., sygn. 19, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy POP; seria 06 Plany pracy, daty skrajne 1975-1988 , 1 j.a., sygn. 20, zawartość: plany pracy KG PZPR, Egzekutywy, komisji kontroli partyjnej i kontrolno-rewizyjnej; seria 07 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1974-1989 , 1 j.a., sygn. 21, zawartość: sprawozdania o członkach i kandydatach partii; seria 08 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1976-1986 , 1 j.a., sygn. 22, zawartość: informacje dla KW PZPR w Koninie dotyczące m.in. przebiegu zebrań partyjnych; seria 09 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1981-1988 , 1 j.a., sygn. 23, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1976-1989, 2 jednostki, 0,15 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 23
54/314/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Władysławowie 1972-1988 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje gminne PZPR, daty skrajne 1972-1986, 2 j.a., sygn.: 1-2, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu gminnego, komisji rewizyjnej i komisji kontroli partyjnej; 02 Plenum Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1973-1988, 5 j.a., sygn.: 3-7, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, materiały dotyczące oceny realizacji programów i uchwał partii, sprawozdania i oceny pracy egzekutywy, regulaminy pracy, własne wnioski i uchwały; 03 Egzekutywa Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne 1975-1986, 4 j.a., sygn.: 8-11, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m. in. informacje z różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i gospodarczego, własne wnioski i uchwały; 04 Gminna Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1974-1986, 1 j.a., sygn.: 12, zawartość: protokoły posiedzeń komisji z załącznikami, m.in. sprawozdania i informacje z działalności, plany pracy; 05 Narady aktywu partyjnego, daty skrajne 1973-1983, 1 j.a., sygn.: 13, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych; 06 Plany pracy, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 14, zawartość: plany pracy plenum i Egzekutywy; 07 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1985, 1 j.a., sygn.: 15, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii; 08 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1977-1985, 1 j.a., sygn.: 16, zawartość: informacje dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koninie dotyczące m.in. działalności komitetu gminnego, przebiegu zebrań partyjnych; 09 Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, daty skrajne 1981-1984, 1 j.a., sygn.: 17, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1974-1986, 1 jednostki, 0,18 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 17
54/315/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gosławicach 1972-1976 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 1. Konferencje gminne PZPR, daty skrajne: 1972-1975, 1 j.a., sygn.: 1, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych i przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu, komisji rewizyjnej i kontroli partyjnej; 2. Plenum Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne: 1973-1976, 1 j.a., sygn.: 2, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 3. Egzekutywa Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne: 1975-1976, 1 j.a., sygn.: 3, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 4. Narady aktywu partyjnego, daty skrajne: 1973-1975, 1 j.a., sygn.: 4, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy POP; 5. Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne: 1975, 1 j.a., sygn.: 5, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 5
54/316/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Powidzu 1973-1976 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 1. Konferencje gminne PZPR, daty skrajne: 1974-1975, 1 j.a., sygn. 1, zawartość: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych i przedzjazdowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu, komisji rewizyjnej i kontroli partyjnej; 2. Plenum i Egzekutywa Komitetu Gminnego PZPR, daty skrajne: 1973-1976, 1 j.a., sygn. 2, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 3. Narady aktywu partyjnego, daty skrajne: 1975-1976, 1 j.a., sygn. 3, zawartość: protokoły, informacje, notatki z zebrań i narad aktywu partyjnego i sekretarzy POP; 4. Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne: 1975, 1 j.a., sygn. 4, zawartość: sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 4
54/317/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kopalni Węgla Brunatnego "KONIN" w Kleczewie 1971-1989 0 rozwiń
Materiały archiwalne zespołu stanowią podstawowe źródło do dziejów PZPR w KWB „KONIN” oraz w pewnym zakresie samego przedsiębiorstwa. Zawierają, obok problematyki wewnątrzpartyjnej, również informacje dotyczące różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa, aktywności i nastrojów społecznych jego załogi, funkcjonujących na jego terenie organizacji społecznych, związków zawodowych, itp. Najwyższym stopniem ogólności cechują się materiały o charakterze sprawozdawczym przygotowywane i przedstawiane na konferencjach zakładowych, natomiast najwięcej informacji szczegółowych zawierają materiały przygotowywane i przedstawiane na posiedzeniach komitetu zakładowego i jego egzekutywy, m.in. informacje, oceny, analizy wybranych problemów, oraz zachowane materiały dotyczące poszczególnych zagadnień rzeczowych, w tym informacje dotyczące różnej problematyki przygotowywane przez władze organizacji zakładowej i przesyłane do wyższych instancji. W zespole wydzielono cztery główne grupy rzeczowe - serie, oraz pięć podserii: 1. Władze zakładowej organizacji partyjnej PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 26 j.a., sygn.: 1-26: 1.1. Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne: 1975-1989, 7 j.a., sygn.: 1-7, zawartość: protokoły z konferencji zakładowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności statutowych władz organizacji partyjnej, programy działania organizacji zakładowej; 1.2. Komitet Zakładowy PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 5 j.a., sygn.: 8-12, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. referaty, oceny realizacji programów i uchwał, sprawozdania z działalności i oceny pracy egzekutywy, własne wnioski i uchwały; 1.3. Egzekutywa Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne: 1972-1989, 7 j.a., sygn.: 13-19, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, m.in. informacje, oceny, analizy dotyczące różnej problematyki, własne wnioski i uchwały; 1.4. Zakładowe komisje kontrolne PZPR, daty skrajne: 1975-1989, 4 j.a., sygn.: 20-23, zawartość: materiały ZKR, ZKKP i ZKK-R, w tym protokoły posiedzeń z załącznikami, plany pracy, sprawozdania z działalności, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli; 1.5. Komisje i zespoły problemowe Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne: 1979-1989, 3 j.a., sygn.: 24-26, zawartość: materiały Komisji Organizacyjnej, Komisji Ideologicznej oraz Komisji Ekonomicznej, w tym protokoły posiedzeń z załącznikami, plany pracy, sprawozdania z działalności, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli; 2. Działalność organizacji zakładowej PZPR, daty skrajne: 1971-1989, 73 j.a., sygn.: 27-99, zawartość: materiały Zakładowego Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej PZPR, w tym: protokoły posiedzeń aktywu i zespołów problemowych ośrodka, informacje, materiały dyrektywne i informacyjne instancji wyższego stopnia nadesłane do realizacji, wiadomości i wykorzystania, plany pracy, programy i harmonogramy działania, narady sekretarzy organizacji partyjnych, ankiety statystyczne o stanie partii, w tym (sprawozdania o członkach i kandydatach partii, informacje do instancji wyższych, wnioski organizacji partyjnych i ich realizacja, skargi, wnioski i zażalenia kierowane do zakładowej organizacji partyjnej, sprawy organizacyjne i wewnątrzpartyjne, ocena efektywności pracy organizacji partyjnych, czyny społeczne, czyny partyjne, materiały dotyczące szkolenia ideologicznego, obchody świąt państwowych i rocznic, nomenklatura (wnioski o zatwierdzenie odwołania i powołania na stanowisko), odznaczenia państwowe i branżowe, materiały dotyczące Zakładowego Zespołu Radnych, komunikaty dla rozgłośni zakładowej (radiowęzła), ewidencja członków partii i ruch ewidencyjny, przykładowe legitymacje członkowskie, kandydackie oraz służbowe, akcje doraźne, materiały nadesłane do wiadomości i wykorzystania z podstawowych i oddziałowych organizacji partyjnych, z zakładu pracy, z organizacji związkowych i społecznych, z instytucji pozapartyjnych. 3. Materiały podstawowych organizacji partyjnych PZPR, daty skrajne: 1974-1989, 11 j.a., sygn.: 100-110, zawartość: materiały POP PZPR, w tym m.in. protokoły zebrań ogólnych i posiedzeń egzekutyw z załącznikami, plany pracy. 4. Materiały ulotne, daty skrajne: 1978-1989, 10 j.a., sygn.: 111-120, zawartość: zaproszenia, zawiadomienia, dyplomy, plakaty. Przy zespole archiwalnym przechowywana jest dokumentacja niearchiwalna w ilości 9 j.a., daty skrajne: 1977-1989, zawartość: niekompletne zbiory kopii i dubletów (wtórników, kolejnych egzemplarzy) pozostawionych w zespole materiałów archiwalnych (protokołów konferencji zakładowych, protokołów posiedzeń plenarnych KZ PZPR i posiedzeń egzekutyw komitetu i załączników do nich, materiałów zakładowych komisji kontrolnych, komisji problemowych, planów pracy i informacji otrzymanych z zakładu pracy do wiadomości i wykorzystania), oraz dzienniki szkolenia partyjnego i dokumentacja filii Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu (podania o przyjęcie, karty ewidencyjne słuchaczy, dzienniki zajęć, protokoły z przeprowadzonych egzaminów). Liczba jednostek w zespole: 120
54/318/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego "FUGO" w Koninie 1974-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1974-1989, 4 j.a., sygn.: 1-4, zawartość: protokoły zakładowych konferencji partyjnych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Plenum Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1974-1989, 5 j.a., sygn.: 5-9, zawartość: protokolarze i protokoły posiedzeń plenarnych komitetu zakładowego z załącznikami; 03 Egzekutywa Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1974-1989, 6 j.a., sygn.: 10-15, zawartość: protokolarze i protokoły posiedzeń z załącznikami; 04 Sekretariat Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1976-1981, 1 j.a., sygn.: 16, zawartość: protokolarz posiedzeń; 05 Zakładowa Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 17, zawartość: protokoły posiedzeń, plany pracy i sprawozdania z działalności; 06 Dokumentacja oddziałowych organizacji partyjnych, daty skrajne 1977-1988, 1 j.a., sygn.: 18, zawartość: protokoły zebrań z załącznikami; 07 Narady, daty skrajne 1979-1988, 2 j.a., sygn.: 19-20, zawartość: protokoły narad z sekretarzami oddziałowych organizacji partyjnych; 08 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1989, 1 j.a., sygn.: 21, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1975-1988, 3 jednostki, 0,21 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 21
54/319/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hucie Aluminium "KONIN" w Koninie 1973-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1974-1989, 3 j.a., sygn.: 1-3, zawartość: protokoły zakładowych konferencji partyjnych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Plenum Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1974-1989, 3 j.a., sygn.: 4-6, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych komitetu zakładowego z załącznikami; 03 Egzekutywa Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1973-1988, 11 j.a., sygn.: 7-17, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 04 Zakładowa Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1974-1986, 1 j.a., sygn.: 18, zawartość: protokoły posiedzeń, plany pracy, informacje i sprawozdania z działalności; 05 Zakładowa Komisja Kontroli Partyjnej PZPR, daty skrajne 1983-1986, 1 j.a., sygn.: 19, zawartość: protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności; 06 Zakładowa Komisja Kontrolno-Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1987-1988, 1 j.a., sygn.: 20, zawartość: sprawozdania z działalności; 07 Uchwały, instrukcje, zalecenia władz nadrzędnych i własne, daty skrajne 1976-1989, 2 j.a., sygn.: 21-22, zawartość: materiały dyrektywne i informacyjne władz nadrzędnych nadesłane do realizacji i wykorzystania, uchwały plenum i Egzekutywy; 08 Dokumentacja oddziałowych organizacji partyjnych, daty skrajne 1977-1989, 1 j.a., sygn.: 23, zawartość: protokoły zebrań z załącznikami, sprawozdania z działalności; 09 Plany pracy, programy działania, daty skrajne 1976-1982, 1 j.a., sygn.: 24, zawartość: plany i programy działania; 10 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1974-1989, 1 j.a., sygn.: 25, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii; 11 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1978-1989, 4 j.a., sygn.: 26-29, zawartość: informacje, meldunki, komunikaty. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1973-1989, 1 jednostka, 0,15 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 29
54/320/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Elektrowni "KONIN" i "PĄTNÓW" w Koninie 1969-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1970-1989, 5 j.a., sygn.: 1-5, zawartość: protokoły zakładowych konferencji partyjnych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Plenum Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1971-1989, 4 j.a., sygn.: 6-9, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych komitetu zakładowego z załącznikami; 03 Egzekutywa Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1970-1989, 7 j.a., sygn.: 10-16, zawartość: protokolarze i protokoły posiedzeń z załącznikami; 04 Sekretariat Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1976-1979, 1 j.a., sygn.: 17, zawartość: protokoły posiedzeń; 05 Zakładowa Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1969-1986, 1 j.a., sygn.: 18, zawartość: protokoły posiedzeń, plany pracy i informacje o działalności; 06 Dokumentacja podstawowych i oddziałowych organizacji partyjnych, daty skrajne 1967-1986, 4 j.a. podseria 01 Podstawowa Organizacja Partyjna w Elektrowni "KONIN", daty skrajne: 1967-1986, 2 j.a., sygn.: 19-20, zawartość: protokoły zebrań ogólnych podstawowych i oddziałowych organizacji partyjnych oraz posiedzeń egzekutyw podstawowych i oddziałowych organizacji partyjnych; podseria 02 Podstawowa Organizacja Partyjna w Elektrowni "PĄTNÓW", daty skrajne: 1972-1986, 2 j.a., sygn.: 21-22, zawartość: protokoły zebrań ogólnych podstawowych i oddziałowych organizacji partyjnych oraz posiedzeń egzekutyw podstawowych i oddziałowych organizacji partyjnych; 07 Narady, daty skrajne 1979-1981, 1 j.a., sygn.: 23, zawartość: protokoły narad z sekretarzami podstawowych i oddziałowych organizacji partyjnych; 08 Plany pracy, programy działania, daty skrajne 1976-1983, 1 j.a., sygn.: 24, zawartość: plany pracy i programy działania zakładowej organizacji partyjnej i jej władz; 09 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 25, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii; 10 Wnioski, daty skrajne 1974-1986, 1 j.a., sygn.: 26, zawartość: wnioski władz zakładowej organizacji partyjnej; 11 Sprawozdania, informacje, analizy opisowe, daty skrajne 1976-1987, 1 j.a., sygn.: 27, zawartość: materiały informacyjne dotyczące m.in. działalności komitetu zakładowego. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1978-1989, 3 jednostki, 0,27 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 27
54/321/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Koninie 1975-1988 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1975-1988, 2 j.a., sygn.: 1-2, zawartość: protokoły konferencji zakładowych w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej i Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Koninie (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Plenum Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 3, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Zakładowego w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Koninie z załącznikami; 03 Zakładowa Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1977-1979, 1 j.a., sygn.: 4, zawartość: protokoły posiedzeń Zakładowej Komisji Rewizyjnej PZPR w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Koninie z załącznikami; 04 Plany pracy, daty skrajne 1978-1981, 1 j.a., sygn.: 5, zawartość: plany pracy Komitetu Zakładowego w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Koninie; 05 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 6, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1977, 1 jednostka, 0,01 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 6
54/322/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kopalni Węgla Brunatnego "ADAMÓW" w Turku 1975-1988 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 1, zawartość: protokoły zakładowych konferencji partyjnych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Plenum Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 2, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych komitetu zakładowego z załącznikami; 03 Egzekutywa Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 3, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 04 Zakładowa Komisja Rewizyjna PZPR, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 7, zawartość: plany pracy, informacje i sprawozdania z działalności; 05 Narady, daty skrajne 1975-1987, 1 j.a., sygn.: 5, zawartość: protokoły narad z sekretarzami oddziałowych organizacji partyjnych; 06 Plany pracy, programy działania, informacje o działalności, daty skrajne 1975-1988, 1 j.a., sygn.: 6, zawartość: plany i programy działania oraz ich realizacja; 07 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1987, 1 j.a., sygn.: 4, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1975-1983, 1 jednostka, 0,01 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 7
54/323/0 Komitet Środowiskowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Budownictwa w Koninie 1978-1981 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje środowiskowe PZPR, daty skrajne 1978-1981, 1 j.a., sygn.: 1, zawartość: protokoły konferencji środowiskowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności KŚ; 02 Plenum Komitetu Środowiskowego PZPR, daty skrajne 1978-1981, 1 j.a., sygn.: 2, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami; 03 Egzekutywa Komitetu Środowiskowego PZPR, daty skrajne 1978-1981, 1 j.a., sygn.: 3, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 04 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1979-1979, 1 j.a., sygn.: 4, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 4
54/324/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego "MIRANDA" w Turku 1974-1987 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1974-1982, 1 j.a., sygn.: 1, zawartość: protokoły zakładowych konferencji partyjnych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych, przedzjazdowych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Plenum Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1975-1981, 1 j.a., sygn.: 2, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami; 03 Egzekutywa Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1976-1981, 2 j.a., sygn.: 3-4, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 04 Plany pracy, programy działania i ich realizacja, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 5, zawartość: programy działania komitetu zakładowego, plany pracy komisji rewizyjnej, informacje o działalności; 05 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1977-1987, 1 j.a., sygn.: 6, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 6
54/325/0 Komitet Środowiskowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Nauczycieli w Koninie 1978-1987 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje środowiskowe PZPR, daty skrajne 1978-1987, 2 j.a., sygn.: 1, 2, zawartość: protokoły konferencji środowiskowych z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności KŚ; 02 Plenum Komitetu Środowiskowego PZPR, daty skrajne 1978-1981, 1 j.a., sygn.: 3, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych i narad kierownictwa KŚ z załącznikami; 03 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1979-1979, 1 j.a., sygn.: 4, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 4
54/326/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kombinacie Budowlanym im. Rewolucji Październikowej w Koninie 1975-1986 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 1, zawartość: protokoły konferencji zakładowych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Plenum Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1976-1982, 4 j.a., sygn.: 2-5, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, protokolarze posiedzeń, w tym posiedzeń Egzekutywy i Sekretariatu; 03 Egzekutywa Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1975-1976, 1 j.a., sygn.: 6, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami; 04 Sprawozdania statystyczne, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 7, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 7
54/327/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Cukrowni "GOSŁAWICE" w Koninie 1975-1983 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1976-1983, 1 j.a., sygn.: 1, zawartość: protokoły konferencji zakładowych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Dokumentacja oddziałowych organizacji partyjnych, daty skrajne 1977, 1 j.a., sygn.: 2, zawartość: protokoły zebrań z załącznikami; 03 Plany pracy, daty skrajne 1976-1980, 1 j.a., sygn.: 3, zawartość: plany pracy komitetu zakładowego; 04 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 4, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 4
54/328/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie [1963] 1975-1989 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne [1963] 1975-1989, 2 j.a., sygn.: 1, 2, zawartość: protokoły konferencji zakładowych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego oraz protokoły zebrań ogólnych i konferencji Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w Szpitalu Powiatowym i Komitetu Zakładowego PZPR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Koninie; 02 Plenum Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne [1974] 1975-1988, 2 j.a., sygn.: 3, 4, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, m.in. Komitetu Zakładowego PZPR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Koninie; 03 Egzekutywa Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1983-1988, 2 j.a., sygn.: 5, 6, zawartość: protokoły posiedzeń z załącznikami, protokolarz; 04 Sekretariat Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1977-1985, 1 j.a., sygn.: 7, zawartość: protokoły posiedzeń; 05 Dokumentacja oddziałowych organizacji partyjnych, daty skrajne 1977-1987, 1 j.a., sygn.: 8, zawartość: protokoły zebrań z załącznikami; 06 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne [1963] 1975-1989, 1 j.a., sygn.: 9, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii, m.in. Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w Szpitalu Powiatowym i Komitetu Zakładowego PZPR w Zespole Opieki Zdrowotnej w Koninie. Dokumentacja niearchiwalna, daty skrajne 1977-1987, 1 jednostka, 0,01 mb., zawartość: kopie, dublety wtórniki wyłączone z jednostek archiwalnych zespołu. Liczba jednostek w zespole: 9
54/329/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie 1975-1986 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1975-1986, 1 j.a., sygn.: 1, zawartość: protokoły konferencji zakładowych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Plenum Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1975-1981, 1 j.a., sygn.: 2, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami, plany pracy, programy działania; 03 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 3, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 3
54/330/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Węźle Polskich Kolei Państwowych w Koninie 1972-1986 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1972-1986, 1 j.a., sygn.: 1, zawartość: protokoły konferencji zakładowych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Plenum Komitetu Zakładowego PZPR, daty skrajne 1973-1981, 1 j.a., sygn.: 2, zawartość: protokoły posiedzeń plenarnych z załącznikami; 03 Dokumentacja oddziałowych organizacji partyjnych, daty skrajne 1972-1977, 1 j.a., sygn.: 3, zawartość: protokoły zebrań oddziałowych organizacji partyjnych z załącznikami; 04 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 4, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 4
54/331/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej. Oddział w Koninie 1975-1986 0 rozwiń
Podział na serie i podserie: 01 Konferencje zakładowe PZPR, daty skrajne 1976-1986, 1 j.a., sygn.: 1, zawartość: protokoły konferencji zakładowych (sprawozdawczo-wyborczych, sprawozdawczych) z załącznikami, m.in. referaty wprowadzające, sprawozdania z działalności komitetu zakładowego; 02 Sprawozdania statystyczne (ankiety) o stanie partii, daty skrajne 1975-1983, 1 j.a., sygn.: 2, zawartość: ankiety (sprawozdania) statystyczne o członkach i kandydatach partii. Liczba jednostek w zespole: 2
Wyświetlanie 341 do 360 z 1 289 wpisów.