Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/332/0 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Przemyślu 1906-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 73
56/334/0 Szkoła Podstawowa Nr 10 w Przemyślu 1937-1956, 1963, 1983-1984 0 rozwiń
Arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów urodzonych w latach 1930–1935, 1945/47–1947/51, sygn. 15; listy dzieci w wieku szkolnym z roczników 1930–1948, 1937–1956, sygn. 6; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1947–1952, sygn. 7-8; księga wizytacji 1949-1950, sygn. 9; kronika szkoły 1944–1955, sygn. 10. Liczba jednostek w zespole: 13
56/335/0 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Przemyślu 1900-1959 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 39
56/336/0 Prywatne Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Gorlicach 1922-1936 0 rozwiń
1. Prywatne Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im.ks. Bronisława Świeykowskiego w Gorlicach (protokoły egzaminów dojrzałości, katalogi główne), 1922-1923, 1931, sygn. 1-31; 2. Prywatne Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Gorlicach (protokoły egzaminów dojrzałości), 1931-1936, sygn. 32-49 Liczba jednostek w zespole: 49
56/337/0 Szkoła Podstawowa w Leszczynach powiat Gorlice 1910-1958 0 rozwiń
akta z lat 1910-1918: metryka szkolna 1910-1950, sygn. 1; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalog klasowy wraz z wykazem klasyfikacyjnym 1928/29, sygn. 2; akta z okresu Polski Ludowej: arkusze ocen 1947-1958, sygn. 3-4. Liczba jednostek w zespole: 4
56/338/0 Szkoła Podstawowa w Kuńkowej powiat Gorlice 1945-1947 0 rozwiń
akta z okresu Polski Ludowej: księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1945/46-1946/47, sygn. 1-2. Liczba jednostek w zespole: 2
56/339/0 Kasa Stefczyka w Lutczy powiat Strzyżów 1917-1950 0 rozwiń
książki protokołów Walnych Zebrań 1942-1950, sygn. 1; protokoły Zarządu i Rady Nadzorczej 1917-1950, sygn. 2; zamknięcia rachunków i sprawozdania 1925-1935, sygn. 3-12; sprawozdania z działalności 1937-1950, sygn. 13-26; protokoły z lustracji 1926-1931, sygn. 27-30; protokoły z rewizji 1932-1941, sygn. 31-36, 38; wykaz zaleceń 1940, sygn. 37; list porewizyjny 1942, sygn. 39; sprawozdania z rewizji 1943-1949, sygn. 40-44; protokół z kwartalnej kontroli rewizji Komisji Rady Nadzorczej 1941-1948, sygn. 45; spis członków i wkłady oszczędnościowe [1941], sygn. 46; księga wkładów 1937-1950, sygn. 47; pożyczki długoterminowe 1935-1949, sygn. 48; dziennik główna 1939-1949, sygn. 49. Liczba jednostek w zespole: 49
56/340/0 Kasa Stefczyka w Łączkach powiat Strzyżów 1902-1950 0 rozwiń
akta organizacyjne 1902-1950, sygn. 1; księga protokołów Walnych Zgromadzeń 1915-1947, sygn. 2; książka protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej 1929-1947, sygn. 3; książka protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej 1902-1945, sygn. 4; zamknięcia rachunków 1913-1922, sygn. 5-13; zamknięcia rachunków i sprawozdania 1923-1936, sygn. 14-26; sprawozdania z działalności 1937-1945, sygn. 27-35; bilans surowy 1950, sygn. 36; protokoły z lustracji 1921-1931, sygn. 37-44; protokoły z rewizji 1932-1944, 1947, sygn. 45-54; protokoły z kwartalnej kontroli rewizji 1936-194, sygn. 55-56; rejestry członków i książki udziałów t. I-III 1925-1947, sygn. 58-60; księga podań o pożyczkę 1928-1950, sygn. 61; księgi pożyczek 1928-1929, sygn. 62-63; księga pożyczek skryptowych długoterminowych 1929-1935, sygn. 64; księga udziałów i pożyczek 1936-1940, sygn. 65; dziennik główna 1940-1949, sygn. 66. Liczba jednostek w zespole: 66
56/341/0 Kasa Stefczyka w Niewodnej powiat Strzyżów 1919-1950 0 rozwiń
akta organizacyjne 1919-1947, sygn. 1; protokoły Walnych Zebrań 1925, 1943, sygn. 2; książki protokołów posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej 1919-1950, sygn. 3-4; zamknięcia rachunków i sprawozdania 1926-1935, sygn. 5-12; sprawozdania z działalności 1937-1945, sygn. 13-21; księgi protokołów Komisji Rewizyjnej 1920-1934, sygn. 22-23; wykaz usterek 1934, sygn. 24; protokoły z rewizji 1937, 1939-1943, sygn. 25-29; sprawozdanie z rewizji 1944, sygn. 30; list porewizyjny 1945, sygn. 31; protokół z kwartalnej kontroli rewizji Komisji Nadzorczej Rady 1939-1943, sygn. 32; budżety 1939-1945, sygn. 33; bilanse surowe, ankieta o stanie majątkowym Spółdzielni 194-1942, sygn. 34; rejestry członków i książki udziałów 1925-1949, sygn. 35-36; księga pożyczek 1920-1930, sygn. 37; księga pożyczek skryptowych długoterminowych 1931-1936, sygn. 38; układy konwersyjne 1934-1935, sygn. 39; rejestry Banku Akceptacyjnego w Warszawie 1934-1935, sygn. 40; dziennik główna 1936-1950, sygn. 41; terminatka Kasy Stefczyka w Niewodnej 1936-1939, sygn. 42; książka kasowa pokwitowań 1936-1940, sygn. 43. Liczba jednostek w zespole: 43
56/342/0 Kasa Stefczyka w Pstrągowej powiat Strzyżów 1910-1950 0 rozwiń
księga protokołów Walnych Zebrań 1910-1930, sygn. 1; książki protokołów posiedzeń Zarządu 1926-1936, sygn. 2; zamknięcia rachunków i sprawozdania 1933, 1936, sygn. 3-4; sprawozdania z działalności 1937-1949, sygn. 5-14; inwentarz udziałów 1950, sygn. 15; księga protokołów z kwartalnej rewizji 1939-1943, sygn. 16; protokoły z rewizji 1941, sygn. 17; sprawozdania z rewizji 1943-1949, sygn. 18-22; rejestry członków i książki udziałów 1924-1948, sygn. 23-25; księga zgłoszeń 1928-1949, sygn. 26; księga wkładek oszczędności 1930-1948, sygn. 27; księga główna 1937-1949, sygn. 28; protokół zdawczo-odbiorczy 1949, sygn. 29. Liczba jednostek w zespole: 29
56/343/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiązownicy powiat Jarosław 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-9; komisja dróg i urządzeń gromady – protokoły, plany pracy, regulamin 1960-1972, sygn. 10; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1960-1972, sygn. 11; komisja mandatowa – protokoły, regulamin 1968-1972, sygn. 12; komisja oświaty, kultury i zdrowia – protokoły, plany pracy 1960-1972, sygn. 13; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1960-1972, sygn. 14; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 15-20; protokoły z narad sołtysów 1959-1965, 1968-1970, sygn. 21; protokoły zebrań wiejskich 1957-1972, sygn. 22-23; plany gospodarcze gromady na lata 1964-1972, sygn. 24; wiejski program rozwoju rolnictwa 1967-1970, sygn. 26; sprawozdawczość gospodarcza 1969, 1971, sygn. 27; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1959-1972, sygn. 28-29; budżet gromady 1955-1971, sygn. 30-38; sprawozdania finansowe 1957-1970, sygn. 39. Liczba jednostek w zespole: 41
56/344/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krowicy Hołodowskiej powiat Lubaczów 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-11; rejestry uchwał GRN 1955-1972, sygn. 12-19; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, regulamin 1956-1957, 1965-1972, sygn. 20; komisja finansowo-budżetowa – plany pracy, protokoły 1956-1963, sygn. 21; komisja budżetu i planowania gospodarczego 1965-1972, sygn.22; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin 1965-1972, sygn. 23; komisja mienia gromadzkiego – plany pracy, protokoły 1962-1964, sygn. 24; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 25; komisja rolna – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955-1963, sygn. 26; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin 1963-1972, sygn. 27; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 28-34; rejestry uchwał Prezydium GRN 1962-1972, sygn. 35-41; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1972, sygn. 42-44; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 45-46; plan gospodarczy gromady 1960-1971, sygn. 47-53, 55-60; zadania gospodarcze dla poszczególnych wsi 1965-1966, sygn. 54; plan gospodarczy wsi Budomierz 1971, sygn. 61; plan gospodarczy wsi Krowica Hołodowska 1971, sygn. 62; plan gospodarczy wsi Krowica Lasowa 1971, sygn. 63; plan gospodarczy wsi Krowica Sama 1971, sygn. 64; plan gospodarczy wsi Budomierz 1972, sygn. 66; plan gospodarczy wsi Krowica Hołodowska 1972, sygn. 67; wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967-1970, sygn. 68; spis rolny 1967-1971, sygn. 69; sprawozdawczość ogólna 1967-1971, sygn. 70; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964-1972, sygn. 71-73; budżet gromady 1955-1971, sygn. 74-91; sprawozdania finansowe 1967-1972, sygn. 92; kosztorys szczegółowy na budowę mostu stałego na rzece Wisznia w ciągu drogi Krowica-Podlesie 1966-1967, sygn. 93. Liczba jednostek w zespole: 93
56/345/0 Główny Urząd Techniczny w Rzeszowie Kierownictwa Budów w Tarnobrzegu i Nisku - zbiór szczątków zespołów 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 31
56/345/1 Główny Urząd Techniczny w Rzeszowie Ekspozytura w Dębicy Kierownictwo Budowy w Tarnobrzegu 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 30
56/345/2 Główny Urząd Techniczny w Rzeszowie Ekspozytura w Jarosławiu Kierownictwo Budowy w Nisku 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/346/0 Powiatowy Pełnomocnik do spraw Skupu - Lubaczów 1951-1962 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne 1951-1954, 1956-1957; sygn. 1-9; 9 j.i. - zarządzenia i okólniki władz zwierzchnich, sprawy etatów osobowych i planów pracy: Powiatowego Pełnomocnika Centralnego Urzędu Skupu i delegatur gminnych, Centralnego Urzędu Skupu powiat Lubaczów, Powiatowego Pełnomocnika Ministerstwa Skupu na II kwartał 1953, protokoły z posiedzeń: Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego, z narad roboczych gminnego aktywu społeczno-politycznego w sprawie planowanego skupu zboża, z zebrań i narad pracowników Biura Powiatowego Pełnomocnika Ministerstwa Skupu w Lubaczowie, Protokoły z kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych, z odbytych kontroli dotyczące przygotowania punktów skupu, skargi i zażalenia w sprawie dostaw żywca. Plany skupu i kontraktacji 1951-1956; sygn. 10-23; 14 j.i. - plany i sprawozdania dotyczące skupu i kontraktacji zbóż, ziemniaków, mleka, roślin strączkowych, żywca, produkcji roślinnej. Sprawozdania i wykonanie planów 1951-1962; sygn. 24-59; 36 j.i. - zestawienia rozliczeń zobowiązań i dostaw, odwołań i sprawozdania roczne i miesięczne ze skupu: zbóż, mleka, zwierząt rzeźnych, roślin strączkowych, ziemniaków, skór surowych, sprawozdania z wyników kontraktacji, obowiązkowych dostaw, z analizy obrotu wolnorynkowego. Wymiar obowiązkowych dostaw i ulgi 1951-1956; sygn. 60-69; 10 j.i. - zestawienia wymiarowe skupu, obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków, mleka, zwierząt rzeźnych, zestawienia wniosków w sprawie ulg dla gospodarstw, Spółdzielni Produkcyjnych, wykazy gospodarstw zalegających w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków, zwierząt rzeźnych i mleka w roku 1952. Informacje i analizy 1951-1956, 1958; sygn 70-80; 11 j.i. - podstawowe dane statystyczne, wykazy powierzchni gruntów ornych, łąk i pastwisk, karty ewidencyjne i wykazy użytków rolnych Spółdzielni Produkcyjnych w powiecie Lubaczów, statystyka stanu pogłowia, zestawienia analityczne wykonawstwa planu skupu zboża, żywca, mleka, informacje w zakresie współzawodnictwa w dostawach zbóż, ziemniaków, mleka i żywca. Liczba jednostek w zespole: 80
56/347/0 Sąd Powiatowy w Dębicy [1901-1918] 1919-1928 [1929-1966] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3063
56/348/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baszni Dolnej powiat Lubaczów 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1960-1972, sygn. 1-6; rejestry uchwał GRN 1960-1972, sygn. 7-17; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, informacje, sprawozdania 1963-1964, sygn. 18; komisja planu i budżetu – plany pracy, protokoły, informacje, sprawozdania 1964-1972, sygn. 19; komisja kultury i spraw socjalnych – plany pracy, protokoły, sprawozdania 1963-1965, sygn. 20; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych - protokoły, plany pracy, informacje, sprawozdania, opinie 1965-1972, sygn. 21; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, informacje, sprawozdania 1962-1972, sygn. 22; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, informacje, sprawozdania 1963-1965, sygn. 23; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, informacje, sprawozdania 1965-1971, sygn. 24; komisja rolna – protokoły, plany pracy, informacje 1963-1965, sygn. 25; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1965-1971, sygn. 26; spotkania posłów i radnych z wyborcami 1969-1972, sygn. 27; sprawy organizacyjne 1964, 1968, sygn. 28; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1960-1972, sygn. 29-34; rejestry uchwał Prezydium GRN 1962-1972, sygn. 35-43; narady sołtysów – protokoły, listy obecności 1964-1972, sygn. 44; zebrania wiejskie – protokoły 1961-1972, sygn. 45-47; program rozwoju gromady 1962, sygn. 48; plany gospodarcze gromady 1960-1971, sygn. 49-58; plan gospodarczy wsi Basznia Górna 1971, sygn. 59; plan gospodarczy wsi Piastowo 1971, sygn. 60; plan gospodarczy wsi Podlesie 1971, sygn. 61; plan gospodarczy wsi Tymce 1971, sygn. 62; plan gospodarczy wsi Basznia Dolna 1972, sygn. 63; plan gospodarczy wsi Basznia Górna 1972, sygn. 64; plan gospodarczy wsi Piastowo 1972, sygn. 65; plan gospodarczy wsi Podlesie 1972, sygn. 66; plan gospodarczy wsi Tymce 1972, sygn. 67; wiejskie programy rozwoju rolnictwa na lata 1966-1968, sygn. 68; spisy powszechne 1960-1970, sygn. 69; spis rolny 1962-1968, sygn. 70; sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1965-1971, sygn. 71; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1963-1972, sygn. 72-73, sygn. zarząd i administracja mieniem gromadzkim 1965-1972, sygn. 74; budżet gromady i plany funduszu gromadzkiego 1960-1971, sygn. 75-87; sprawozdania finansowe 1961-1972, sygn. 88-89. Kat. B do dalszego przechowania: rejestr testamentów 1962-1970, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 89
56/349/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wielkich Oczach powiat Lubaczów 1954-1972 [1978] 0 rozwiń
protokoły z sesji GRN 1954-1972, sygn. 1-14; rejestry uchwał GRN 1955-1973, sygn. 15-26; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, regulamin 1955, 1961-1972, sygn. 27; komisja dróg i urządzeń gromadzkich – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 28; komisja mandatowa – protokoły, sprawozdania, plany pracy, sygn. 29; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 30; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, regulamin, sprawozdania 1955-1972, sygn. 31; sprawy organizacyjne 1965-1966, sygn. 32; spotkania posłów z wyborcami 1971, sygn. 33; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 34-46; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1973, sygn. 49-60; protokoły z narad sołtysów 1967-1968, sygn. 61; zebrania wiejskie – protokoły 1955-1972, sygn. 62-63; plan gospodarczy gromady 1966-1970, sygn. 64-68; plan gospodarczy wsi Kobylnica Wołoska 1971, sygn. 69; plan gospodarczy wsi Kobylnica Ruska 1971, sygn. 70; plan gospodarczy wsi Majdan 1971, sygn. 71; plan gospodarczy wsi Potok Jaworski 1971, sygn. 72; plan gospodarczy wsi Skolin 1971, sygn. 73; plan gospodarczy wsi Wólka Żmijowska 1971, sygn. 74; plan gospodarczy wsi Żmijowiska 1971, sygn. 75; wiejski program rozwoju rolnictwa 1968-1970, sygn.76; spisy rolne 1963-1968, sygn. 77-80; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1961-1971, sygn. 81-83; budżet gromady 1955-1971, sygn. 84-101; sprawozdania finansowe 1955-197, sygn. 102-103; projekt budowy Wiejskiego Domu Kultury – Majdan Lipowiecki 1964, sygn. 104; grobownictwo wojenne 1964-1968, sygn. 1968. Kat. B do dalszego przechowania: protokoły odpisów testamentów 1967-1971, 1 j.a. - 0,01 m.b. Dopływ: Książki meldunkowe i rejestry mieszkańców, książki meldunkowe pobyty czasowe krajowe i cudzoziemców, projekty terenów budowlanych. Liczba jednostek w zespole: 127
56/350/0 vacat - Akta komisji wyborczych do rad narodowych byłego województwa rzeszowskiego z lat 1958-1973 - zespołów podzielono podczas opracowywania na kilka odrębnych zespołów - nr 809, nr 1301, nr 1306, nr 1307 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 341 do 360 z 2 783 wpisów.