Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/651/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Cieszanowie [1948-1949] 1950-1972 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 171
56/652/0 Szkoła Podstawowa w Moszczenicy powiat Gorlice 1915-1954 0 rozwiń
akta z lat 1915-1916: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1916-1926, sygn. 1; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1915/16-1917/18, sygn. 2-4; akta z okresu II Rzeczypospolitej: sprawy organizacyjne 1937-1939, sygn. 5; księga protokołów Rady Pedagogicznej 1926-1950, sygn. 6-7; książka zarządzeń kierownika szkoły 1922-1931, sygn. 8; sprawy osobowe 1938-1939, sygn. 9; katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1918/19-1932/33, sygn. 10-23; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1933/34-1938/39, sygn. 24-29; książki czynności 1911-1946, sygn. 30-31; księga kasowa 1912-1930, sygn. 32; sprawy związane z dożywianiem dzieci 1938-1939, sygn. 33; akta z okresu okupacji niemieckiej: sprawy organizacyjne 1941-1942, sygn. 34; sprawy osobowe 1941-1943, sygn. 35; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1939/40-1943/44, sygn. 36-40; akta z okresu Polski Ludowej: księga protokołów Rady Pedagogicznej 1950-1954, sygn. 41; księgi ocen sprawowania się i postępów w nauce 1944/45-1945/46, sygn. 42-43; arkusze ocen 1946-1955, sygn. 44-51, katalogi główne ocen kursu oświaty dla dorosłych 1947, 1950, sygn. 52-53. Liczba jednostek w zespole: 54
56/653/0 Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici" we Lwowie z siedzibą w Gaci 1927-1939 0 rozwiń
Organizacje Związku 1927, 1931-1939; sygn. 1-6 - Statuty Związku Młodzieży Wiejskiej we Lwowie, sprawy organizacyjne, regulaminy wewnętrzne Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej - centralne i wojewódzkie, druki organizacyjne – wzory, archiwum Związku: protokoły zdawczo-odbiorcze, spisy akt. Działalność statutowa 1928-1939; sygn. 7-15 - protokoły Walnych Zjazdów Związku, posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Komisji Organizacyjno-Programowej, plany pracy Zarządy i lustracji kół, sprawozdania opisowe z działalności Zarządu, korespondencja związana z działalnością wewnętrzną i kontaktami zewnętrznymi władz Związku, druki własne związane z działalnością - odezwy, zaproszenia, zeszyt rozprowadzonych legitymacji członkowskich. Prasa Związkowa 1933-1939; sygn. 16-20 - wiadomości i wskazania dla organizacji zrzeszonych w Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Związek Młodzieży Wiejskiej Województwa Kieleckiego w Kielcach "Wiadomości Związkowe", Lubelski Wojewódzki Związek Młodzieży Wiejskiej -"Komunikaty", Mazowiecki Związek Młodzieży Wiejskiej -"Komunikaty", "Wieści" Związku Młodzieży Wiejskiej we Lwowie. Nadzór nad jednostkami podległymi 1933-1939; sygn. 21-42 - organizacja delegatur powiatowych - protokoły powiatowych zjazdów kół młodzieży wiejskiej, skład osobowy delegatur, plany pracy, protokoły lustracji, roczne sprawozdania organizacyjne; delegatury w województwie lwowskiem: Brzozów, Jarosław, Kolbuszowa, Lwów, Łańcut, Mościska, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Tarnobrzeg; w województwie stanisławowskim: Kałusz, Żohatyń; w województwie tarnopolskim: Podhajce, ewidencja kół młodzieży wiejskiej Lwowskiego Związku Młodzieży Wiejskiej, wykazy kół młodzieży wiejskiej, organizujących się, czynnych i rozwiązanych, na terenie działania Związku, wykazy kół młodzieży wiejskiej, zarejestrowanych i niezarejestrowanych w województwie lwowskim i stanisławowskim, sprawozdania statystyczne, zbiorcze z działalności kół młodzieży wiejskiej, organizacja kół młodzieży wiejskiej - protokoły zebrań założycielskich, deklaracje przystąpienia do Związku, akta rejestracji przez władze państwowe, protokoły reorganizacji, protokoły lustracji, roczne sprawozdania organizacyjne; koła w województwie lwowskim, powiat brzozowski: Bachórz, Dydnia, Dylągówka, Górki, Harta, Laskówka, Lipnik, Łubno, Ujazdy, Ulanica, powiat jarosławski: Boratyn, Cieszacin Wielki, Chłopice, Cząstkowice, Czelatyce, Dąbkowice, Jankowice, Jodłówka, Kramarzówka, Łapajówka, Łowicz, Maleniska, Miękisz Stary, Ożańsk, Pawłosiów, Pełkinie, Pełnatycze, Radawa, Rączyna, Rokietnica, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Różniatów, Roźwienica, Rudołowice, Szczytna, Szówsko, Świebodna, Łopin, Węgierka, Wierzbna, Wola Roźwienicka, Wola Węgierska, powiat jaworowski: Lubienie, Szułowa, powiat kolbuszowski: Górno, Hucina, Kolbuszowa, Górna, Kosowy, Lipnica, Nienadówka Górna, Niwistka, Podlesie, Przyłęk, Siedlanka, Staniszewskie, Staszówka, Trzeboś, Trzebuska, Trzesówka, Widełka, Wola Raniżowska,Wólka Sokołowska, Zarembki, Zembrza, powiat krośnieński: Jaszczew, Łączki Jagiellońskie, Łęki, Pułanki, Teodorówka, Wietrzno, Wojaszówka, powiat lubaczowski: Łukawiec, powiat lwowski: Biłka Królewska, Dublany, Lwów, Malechów, Rzęsna Polska, Sokolniki, powiat łańcucki: Albigowa, Białobrzegi, Brzóza Królewska, Brzóza Stadnicka, Budy Łańcuckie, Chodaczów, Czarna, Dębina, Giedlarowa, Głuchów, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Gwizdów, Handzlówka, Husów, Jelna, Kopanie, Korniaktów, Kosina, Kraczkowa, Krzemienica, Laszczyna, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Opaleniska, Przychojec, Rakszawa, Rogóżno, Ruda Łańcucka, Sarzyna, Smolarzyny, Sonina, Stare Miasto, Węgliska, Wierzawice, Wola Dalsza, Wola Wielka, Wola Żarczycka, Wólka Grodziska, Wólka Niedźwiecka, Wysoka, Zmysłówka, Żołynia, powiat mościski: Pnikut, Radochońce, Rustweczko, Stojance, Twierdza, Wojkowice, Wołostków, Zawadów, powiat niżański: Burdze, Jarocin, Jeżowe, Kamień, Kłyżów, Nowosielec, Nowy Kamień, Prusina, Przędzel, Przyszów, Tarnogóra, Wólka Łętowska, powiat przemyski: Bachórzec, Drohobyczka, Nienadowa, Orły, Ruszelczyce, Sielnica, powiat przeworski: Białoboki, Bóbrka, Chodakówka, Dębów, Gać, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorliczyna, Gorzyce, Grzęska, Hadle Kańczuckie, Hucisko Jawornicke, Jagieła, Krzeczowice, Łopuszka Wielka, Manasterz, Markowa, Medyna Kańczudzka, powiat przeworski: Mikulice, Mirocin, Mokra Strona, Nowosielec, Ostrów, Pantalowice, Rozbórz, Siedleczka, Siennów, Sietesz, Studzian, Świętoniowa, Tryńcza, Urzejowice, Widaczów, Wolica, Wólka Małkowa, Zagórze, Żuklin, powiat rudecki: Andrianów, Rumno, pow. rzeszowski: Białka, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Błędowo Tyczyńska, Borek Nowy, Borek Stary, Borówki, Brzezówka, Chmielniki, Dąbrowa, Dylągówka, Hadle Szklarskie, Hucisko, Jawornik Polski, Kąkolówka, Kielnarowa, Lutoryż, Łukawiec Górny, Matysówka, Niechobrz, Nowa Wieś, Zaczerska, Piątkowa, Pogwizdów, Przewrotne, Stobierna, Szkalry, Szufnarowa, Terliczka, Trzciana, Wola Rafałowska, Wólka pod Lasem, Wysoka Głogowska, Zabajka, Zabratówka, powiat tarnobrzeski: Alfredówka, Cygany, Chmielów, Grębów-Piasek, Jamnica, Jeziorko, Kąpie Zaleszańskie, Krawce, Machów, Majdan, Mokrzyszów, Motycze Szlacheckie, Ocice, Pilchów, Poręby Dąbskie, Rozalin, Rzeczyca Okrągła, Skowierzyn, Sokolniki, Stale, Trześń, Turbia, Wola Rzeczycka, Wólka Turebska, Wydrza, Zabrnie Dolne, Zapolednik, Motycze Poduchowne, Poręby Furmańskie, koła w województwie stanisławowskim, powiat kałuski: Dębina, Humenów, Hruskie, Kałusz, Kopanki Kolonia, Landestran, Niegowce, Nowy Kałusz, Pawlikówka, Perekosy, Prziaki, Podmichale, Siółko, Sygły, Tomaszowce Nowe, Ziemianka, powiat rohatyński: Bukaczowce, Bursztyn, Bydło, Horodków, Karolówka, Kołokolin, Ludwikówka, Łukowiec Wiśniowski, Łukowiec Zurowski, Nowa Grobla, Podkamień, Radwanów, Rejówka, Ryzdolin, Skomorochy, Sulejów, Szeroka-Kornelin, Zieleniówka, Żulów, powiat stanisławowski: Delejów, Klepki, Meducha, Woronica, w województwie tarnopolskim, powiat brzeżański: Józefówka, Seńków Kuropatnicki, powiat kopyczyniecki: Chorostków, powiat podhajecki: Bożyków, Dobrowody, Holendry, Jankowce, Łęczówka, Małowody, Ogieńszczyzna, Pelcowizna, Popławy, Szwajcaria, powiat zborowski: Kabarowce, dziennik ewidencyjny członków Koła Młodzieży Wiejskiej w Studzianie, (powiat przeworski), działalność delegatur powiatowych i kół młodzieży wiejskiej - korespondencja; powiaty w województwie lwowskim: Brzozów, Jarosław, Jaworów, Kolbuszowa, Krosno, Lwów, Łańcut, Mościska, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Rudki, Rzeszów, Sambor, Sokal, Tarnobrzeg, powiaty w województwie stanisławowskim: Kałusz, Rohatyn, Stanisławów, Stryj, Żydaczów, w województwie tarnopolskim: Buczacz, Kopyczyńce, Podhajce, Trembowla, Sprawy finansowe 1927-1933, 1938-1939; sygn. 43-46 - dokumentacja finansowa - wyciągi bankowe, dowody kasowe, książka kasowa, preliminarze budżetowe, akta dotyczące udzielania pożyczek dla członków kół młodzieży wiejskiej. Pomoce kancelaryjne 1932-1939; sygn. 47-53 - dzienniki korespondencyjne. Liczba jednostek w zespole: 53
56/654/0 Szkoła Podstawowa w Krygu powiat Gorlice 1914-1956 0 rozwiń
akta z lat 1914-1918: metryki szkolne 1914/15-1953/54, sygn. 1-2; akta z okresu II Rzeczypospolitej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1924/25-1938/39, sygn. 3-7; akta z okresu okupacji niemieckiej: katalogi klasowe wraz z wykazami klasyfikacyjnymi 1939/40-1945/46, sygn. 8-9; akta z okresu Polski Ludowej: projekt organizacji szkoły 1953/54-1954/5, sygn. 10; arkusze ocen 1946/47-1955/56, sygn. 11-16. Liczba jednostek w zespole: 16
56/655/0 Urząd Celny w Przemyślu 1945-2001 0 rozwiń
Referat Postępowania Celnego, 1945-1970; sygn. 1-292; Dział Rachunkowo-Kasowy, 1945-1970, sygn. 293-315; Referat Gospodarczy, 1970, sygn. 316; Dział Kontroli Wewnętrznej, 1969-1971, sygn. 317-319. Liczba jednostek w zespole: 898
56/656/0 Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych w Jarosławiu 1952-1955 [1956] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 32
56/657/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowosiółkach Dydyńskich powiat Przemyśl [1951-1953] 1954-1973 [1974-1978] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1968, sygn. 1-14; rejestry uchwał GRN 1955-1964, sygn. 15; plany pracy GRN 1955-1960, sygn. 16; komisje radzieckie – protokoły, plany pracy, oceny 1959-1964, sygn. 17; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, wnioski 1959-1964, sygn. 18; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, analiza 1962-1967, sygn. 19; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, wnioski 1961-1966, sygn. 20; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, wnioski 1955-1968, sygn. 21; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, wnioski 1955-1968, sygn. 22; komisja planu gospodarczego i budżetu – protokoły, plany pracy, wnioski, decyzje 196-1968, sygn. 23; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, wnioski 1955-1968, sygn. 24; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968, sygn. 25-37; rejestry uchwał Prezydium GRN 1955-1964, sygn. 38; plany pracy Prezydium GRN 1955-1964, sygn. 39; sprawozdania z działalności GRN, PGRN, radnych, komisji GRN i sołtysów 1958-1967, sygn. 40; protokoły zebrań wiejskich 1956-1968, sygn. 41-48; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 49; plan i zadania gospodarcze gromady 1960, sygn. 50; plany gospodarcze gromady 1961-1967, sygn. 51-57; spis powszechny 1960, sygn. 58; spisy rolne 1955-1960, sygn. 59; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1965-1968, sygn. 60; budżet gromady 1955-1967, sygn. 61-73; sprawozdania z wykonania budżetu 1956-1968, sygn. 74-76. Kat. B do dalszego przechowania: domowe książki meldunkowe (miejscowości Hujsko, Huwniki, Kalwaria Pacławska, Nowosiółki, Rybotycze) 1954-1956, 10 j.a. - 0,08 m.b. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości: Huwniki, Kalwaria Pacławska, Leszczyny, Sopotnik, Nowe Sady, Nowosiółki Dydyńskie. Liczba jednostek w zespole: 81
56/658/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Emilii Plater w Mielcu 1915-1935 0 rozwiń
1. Katalogi główne i okresowe, 1915-1935, sygn. 1-29 Liczba jednostek w zespole: 29
56/659/0 Prywatne Technikum Przemysłu Gastronomicznego im. Matki Marceliny Darowskiej w Jarosławiu 1947-1953 0 rozwiń
1. Prywatne Gimnazjum Gospodarcze im. Matki Marceliny Darowskiej (protokoły egzaminu ukończenia gimnazjum), 1949-1950, sygn. 1-2; 2. Prywatne Liceum Gospodarcze im. Matki Marceliny Darowskiej (protokoły egzaminu dojrzałości w liceum), 1947-1951, sygn. 3-7; 3. Prywatne Technikum Przemysłu Gastronomicznego im. Matki Marceliny Darowskiej (protokoły egzaminu dojrzałości technikum zawodowego), 1952-1953, sygn. 8-9. Liczba jednostek w zespole: 9
56/660/0 Akta notariusza Stanisława Hessla w Rymanowie 1928-1933 0 rozwiń
Akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, pełnomocnictwa) 1928-1933, sygn. 1-12; repertoria 1928-1933, sygn. 13-15; indeks do repertorium 1928-1933, sygn. 16. Liczba jednostek w zespole: 16
56/661/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lubaczowie 1950-1973 [1974] 0 rozwiń
Sesje Miejskiej Rady Narodowej (protokoły wraz z załącznikami) 1950-1973, sygn. 1-18; Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej (zakres działania referatów, obsada etatów) 1958, 1961, 1971, sygn. 19; Komisje Miejskiej Rady Narodowej (protokoły posiedzeń Komisji, plany pracy, regulaminy) 1950-1972, sygn. 20-34; Akcja społeczna Narodowego Plebiscytu Pokoju 1951, sygn. 35; Służba społeczna do walki z analfabetyzmem (zarządzenia, wykazy, rejonów rejestracyjnych) 1951, sygn. 36; Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (protokoły wraz z załącznikami, rejestr uchwał) 1950-1972, sygn. 37-58; Komitety blokowe (protokoły, regulamin, wybory) 1964, 1970-1971, sygn. 59; Plany gospodarcze 1963-1972, sygn. 60-63; Sprawozdawczość (sprawozdania statystyczne GUS) 1952-1972, sygn. 64-65; Spis powszechny i rolny 1960-1971, sygn. 66-69; Kontrole i inspekcje (protokoły, zalecenia, sprawozdania z wykonania zaleceń) 1959-1972, sygn. 70; Budżet i jego wykonanie (bilanse, sprawozdania z wykonania budżetu, plany finansowe) 1951-1973, sygn. 71-97; Akta dotyczące zakupu budynku Przedszkola nr 1 1959-1961, sygn. 98; Protokoły z posiedzeń zespołu partyjnego PZPR, 1967, sygn. 99; Sprawozdania opisowe Zarządu Oddziału Powiatowego TPD 1969, sygn. 100. Liczba jednostek w zespole: 115
56/662/0 Powiatowy Pełnomocnik Akcji Siewnej w Przemyślu 1945-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 8
56/663/0 Powiatowy Pełnomocnik Akcji Siewnej w Jarosławiu 1945-1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/664/0 Powiatowy Pełnomocnik Akcji Siewnej w Lubaczowie 1946-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
56/665/0 Powiatowy Pełnomocnik Akcji Siewnej w Przeworsku 1945-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
56/666/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maćkowicach powiat Przemyśl [1945-1954] 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-18; rejestry uchwał GRN 1958-1960, sygn. 19-21; plany pracy GRN 1955-1961, sygn. 22; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy1955-1972, sygn. 23; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955-1972, sygn. 24; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1958-1961, sygn. 25; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy 1961-1972, sygn. 26; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955-1972, sygn. 27; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955-1972, sygn. 29; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 30-47; rejestry uchwał Prezydium GRN 1960-1961, sygn. 48; plany pracy Prezydium GRN 1955-1961, sygn. 49; protokoły zebrań wiejskich 1956-1972, sygn. 50-59; program rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 60; plan gospodarczy gromady 1961-1971, sygn. 61-65; wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967-1969, sygn. 66; spisy rolne 1964, 1966, sygn. 67-68; spis powszechny – formularze 1957, 1960-1962, sygn. 69; statystyka 1963, 1970-1971, sygn. 70-72; kontrole i zalecenia pokontrolne 1960-1972, sygn. 73-83; budżet gromady 1955-1971, sygn. 84-99; sprawozdania finansowe 1959-1963, sygn. 100; ankiety szkód wojennych 1959, sygn. 101. Kat. B do dalszego przechowania: domowe książki meldunkowe (miejscowości Kosienice, Maćkowice, Ujkowice,), skorowidz pobytu czasowego dla obywateli polskich, rejestr mieszkańców miejscowości Batycze 1945-1974 [1975-1979] 23 j.a. - 0,30 m.b. Liczba jednostek w zespole: 106
56/667/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Orzechowcach powiat Przemyśl [1951-1977] 1955-1968 [1969-1977] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1968, sygn. 1-14; rejestry uchwał GRN 1956-1960, sygn. 15-17; plany pracy GRN 1955-1963, sygn. 18; komisje radzieckie - – protokoły, plany pracy 1961-1963, sygn. 19; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1968, sygn. 20; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1955-1968, sygn. 21; komisja mandatowa – protokół, plany pracy 1962, 1968, sygn. 22; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1968, sygn. 23; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności 1955-1967, sygn. 24; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968, sygn. 25-38; rejestry uchwał Prezydium GRN 1956-1961, sygn. 39-41; plan pracy Prezydium GRN 1955-1965, sygn. 42; protokoły zebrań wiejskich 1955-1968, sygn. 46; program rozwoju gromady na lata 1961-1965, sygn. 47; plan gospodarczy gromady 1961-1968, sygn. 48-51; wiejski program rozwoju rolnictwa 1968-1969, sygn. 52; spisy rolne 1958-1961, 1967, sygn. 53-54; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1967, sygn. 55; budżet gromady 1955-1968, sygn. 56-67; sprawozdania budżetowe 1956, 1961-1968, sygn. 68-69; ankiety radnych 1965, sygn. 70. Kat. B do dalszego przechowania: domowe książki meldunkowe (miejscowości Batycze, Duńkowiczki, Orzechowce) 1951-1962, 9 j.a. - 0,10 m.b. Dopływ: Rejestr mieszkańców miejscowości Duńkowiczki. Liczba jednostek w zespole: 72
56/668/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sufczynie powiat Przemyśl 1955-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-17; rejestry uchwał GRN 1968-1972, sygn. 18-19; plany pracy GRN 1955-1972, sygn. 20; komisje radzieckie – protokół, sygn. 21; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy, regulamin 1955-1972, sygn. 22; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1972, sygn. 23; komisja kontroli gospodarki narodowej – protokoły, plany pracy 1958-1960, sygn. 24; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy 1955-1971, sygn. 25; komisja mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1961-1962, sygn. 26; komisja mandatowa – protokoły, plany pracy, regulamin, analiza 1966-1969, sygn. 27; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy, opinie, regulamin 1955-1972, sygn. 28; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 29-45; rejestry uchwał Prezydium GRN 1969-1970, sygn. 46; plany pracy Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 47; protokoły zebrań wiejskich 1955-1972, sygn. 57; narady sołtysów 1964, 1966, sygn. 58; programy rozwoju gromady na lata 1961-1970, sygn. 59-60; plany gospodarcze gromady 1962-1972, sygn. 61-72; wiejski program rozwoju rolnictwa 1970, sygn. 72; materiały dotyczące zadań planowych i ich realizacja 1964, sygn. 73; sprawozdania obowiązkowych dostaw żywca 1969-1972, sygn. 74; spis powszechny 1960, sygn. 75; spisy rolne 1962-1972, sygn. 76-78; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1964, 1966-1972, sygn. 79-83; budżet gromady 1955-1971, sygn. 84-99; sprawozdania budżetowe 1960, 1968-1972, sygn. 100-101; sprawozdania funduszu gromadzkiego 1959, sygn. 102. Kat. B do dalszego przechowania: testamenty 1958-1964, 1 j.a. - 0,01 m.b. Liczba jednostek w zespole: 102
56/669/0 Inspektorat Szkolny w Przemyślu 1944-1950 0 rozwiń
Organizacja i działalność Inspektoratu jako całości, 1944-1950, sygn. 1-55 - przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, Inspektoratu Szkolnego: zarządzenia, okólniki i korespondencja, organizacja i działalność Inspektoratu Szkolnego, Delegatury Kuratorium, Komitetu Nauczycielstwa Polskiego i Ukraińskiego, Powiatowego Komitetu Obywatelskiego "Święta Oświaty", Powiatowej Komisji Kulturalno-Oświatowej, Powiatowej Komisji do Spraw Wczasów Letnich Dzieci i Młodzieży, Powiatowej Komisji do Spraw Nagród i Zapomóg, Komisji Międzyszkolnej: zarządzenia, okólniki, wykazy, korespondencja, protokoły posiedzeń, kontroli, planowanie i sprawozdawczość z działalności Inspektoratu Szkolnego, Podinspektora do Spraw Oświaty i Kultury Dorosłych, Podinspektora do Walki z Analfabetyzmem, Podinspektora Opieki nad Dzieckiem, Referatu do Spraw Akcji Socjalnych, Inspektora Wychowania Fizycznego, Inspektora Wychowania Przedszkolnego: sprawozdania, plany pracy, korespondencja, plany gospodarcze, inwestycyjne, sprawozdawczość i statystyka budynków szkolnych, budynków przedszkoli i domów dziecka, szkód wojennych, dokształcanie kadr - konferencje inspektorów, pracowników, kierowników, nauczycieli, księga etatów nauczycieli, mianowań i przeniesień; Organizacja i działalność szkolnictwa podstawowego, 1944-1950, sygn. 56-149 - planowanie, organizacja i działalność szkół podstawowych (sprawozdania, protokoły, korespondencja), sprawozdawczość i statystyka szkół podstawowych - ankiety, zarządzenia, zestawienia zbiorcze i korespondencja, spis dzieci i młodzieży; Oświata i Kultura Dorosłych1945-1950, sygn. 150-164 - przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, Inspektoratu Szkolnego: okólniki, instrukcje i korespondencja, organizacja i działalność Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, Szkoły Średniej dla Dorosłych, kursów dla analfabetów, kursów dokształcających, uniwersytetów ludowych, powszechnych i niedzielnych, teatrów, chórów i kapel, bibliotek i czytelnictwa, domów ludowych: zarządzenia, sprawozdania, protokoły i korespondencja, sprawozdawczość i statystyka: ankiety dotyczące oświaty dla dorosłych; Walka z analfabetyzmem, 1948-1950, sygn. 165-170 - organizacja i działalność Powiatowego Komitetu i Gminnych Komisji Społecznych do Walki z Analfabetyzmem, kursów dla analfabetów: zarządzenia, sprawozdania, korespondencja, protokoły, kwestionariusze organizacyjne, statystyka stanu analfabetów; Działalność przedszkoli, 1945-1950, sygn. 171-176 - organizacja i działalność przedszkoli: zarządzenia, wytyczne, instrukcje, statuty, protokoły i korespondencja; Działalność organizacji społecznych, 1945-1950, sygn. 177-186 - organizacja i działalność stowarzyszeń oraz organizacji: - zarządzenia, sprawozdania, korespondencja (PCK, ZHP, Liga Lotnicza, Liga Morska, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, Szkolne Koła Odbudowy Warszawy, Związek Nauczycielstwa Polskiego); Działalność świetlic dziecięcych i młodzieżowych, 1946-1950, sygn. 187-188 - organizacja i działalność świetlic dziecięcych i młodzieżowych: zarządzenia, sprawozdania i korespondencja, sprawozdawczość i statystyka świetlic dla dorosłych: ankiety; Wychowanie fizyczne, 1944-1950, sygn. 189-191 - organizacja i działalność wychowania fizycznego i turystyki, higieny i opieki lekarskiej, Komisji Selekcyjnej: zarządzenia, sprawozdania i korespondencja; Opieka nad dzieckiem, 1945-1950, sygn. 192-197 - przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, organizacja i działalność domów dziecka, kolonii letnich, rodzin zastępczych, dożywiania młodzieży, Powiatowego Związku Szkolnych Kół Rodzicielskich: wytyczne, pisma okólne, wykazy, korespondencja, sprawozdania; Gospodarka finansowa Inspektoratu, 1944-1950, sygn. 198-200 - plany finansowe, budżety; Zaopatrzenie nauczycieli, 1944-1948, sygn. 201-205 - organizacja i działalność Powiatowej Komisji Rozdzielczej, zaopatrzenia nauczycieli, szkół: zarządzenia, wykazy i korespondencja, sprawozdawczość i statystyka stanu nauczycieli i rodzin: wykazy i korespondencja; Pomoce kancelaryjne, 1944-1950, sygn. 206-218 - dzienniki podawcze, protokoły czynności, indeksy do protokołu czynności; Aneks, 1944-1949, sygn. 219-224 - sprawozdania szkół z uroczystości "Święta Niepodległości", arkusze spostrzeżeń z wizytacji szkół, sprawozdania z wizytacji szkół publicznych powszechnych, sieć szkolna pow. przemyskiego wg. stanu w rok szkolny 1948/1949, wnioski o nadanie odznaczeń, teczka osobowa Aleksandra Prokopa (nauczyciela). Liczba jednostek w zespole: 224
56/670/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krównikach powiat Przemyśl 1954-1972 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1972, sygn. 1-18; plany pracy GRN 1955-1962, sygn. 19; komisja drogowa i urządzeń gromadzkich – protokoły 1955, 1957, sygn. 20; komisja dróg i i mienia gromadzkiego 1965-1971, sygn. 21-22; komisja finansowo-budżetowa – protokoły 1955-1966, sygn. 23; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły 1957-1961, sygn. 24; komisja mandatowa – protokoły 1964-1971, sygn. 25-27; komisja mienia gromadzkiego – protokoły 1961-1965, sygn. 28; komisja oświaty, kultury i zdrowia – protokoły 1955-1956, sygn. 29; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły 1967-1971, sygn. 30; komisja budżetu i planowania gospodarczego – protokoły 1965-1971, sygn. 31-32; komisja rolna – protokoły 1955-1956, sygn. 33; komisja rolnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły 1961-1965, sygn. 34; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły 1969-1970, sygn. 35; plany pracy komisji: finansowo-budżetowej, drogowej i urządzeń gromadzkich, kontroli gospodarki narodowej, oświaty, kultury i zdrowia; rolnej i zaopatrzenia ludności 1955-1961, sygn. 36; plany pracy komisji: finansów i budżetu, mienia gromadzkiego, rolnej i zaopatrzenia ludności 1962-1965, sygn. 37; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972, sygn. 38-55; rejestry uchwał Prezydium GRN 19551961, sygn. 56-58; plany pracy Prezydium GRN 1955-1963, sygn. 59; protokoły zebrań wiejskich 1955-1971, sygn. 60-71; protokoły wyborów sołtysów 1958-1964, sygn. 72-77; plany gospodarcze gromady 1961-1971, sygn. 78-84; plan gospodarczy gromady wieloletni 1961, sygn. 85; sprawozdania z wykonania planu gospodarczego 1964, sygn. 86; wiejski program rozwoju rolnictwa 1968-1969, sygn. 87; spis powszechny 1960, sygn. 88; spisy rolne 1955-1972, sygn. 89-94; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1958-1972, sygn. 95-99; budżet gromady 1955-1971, sygn. 100-115; sprawozdania z wykonania budżetu 1970-1971, sygn. 116-117; sprawozdania finansowe 1956-1964, sygn. 118-121. Kat. B do dalszego przechowania: domowe książki meldunkowe (miejscowości Jaksmanice, Łuczyce, Krówniki, Siedliska, Sielec) 1951-1960, 10 j.a. - 0,12 m.b. Liczba jednostek w zespole: 121
Wyświetlanie 1 001 do 1 020 z 2 781 wpisów.