Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/857/42 Greckokatolicki Urząd Dekanalny Żukotyński 1805-1846 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/858/0 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Przemyślu [1938] 1946-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
56/859/0 Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Rzeszowie 1946-1949 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne Zarządu Wojewódzkiego TUR, 1947-1949, sygn. 1-2 - spis oddziałów TUR, pracowników, sprawy likwidacyjne, protokoły Komisji Rewizyjnej; Sprawy finansowe, 1946-1949, sygn. 3-7 - sprawy finansowe oraz instrukcja do spraw budżetowych, administracyjnych, rachunkowo-kasowych, prośby o przyznanie subwencji, rozliczenia z otrzymanych subwencji, preliminarze budżetowe, dzienniki główne; Powiatowe Oddziały TUR, 1946-1948, sygn. 8-18 - Powiatowe Oddziały TUR w Brzozowie, Dębicy, Gorlicach, Jarosławiu, Jaśle, Krośnie, Łańcucie, Nisku, Sanoku, Koło TUR w Sokołowie Małopolskim, Uniwersytet Powszechny TUR w Iwoniczu Zdroju, preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe, raporty kasowe, regulamin wyborczy do władz TUR, sprawozdania z działalności, listy płac uniwersytetu Powszechnego TUR. Akta kat. B50, 1947-1948, 1 j. a. - akta personalne pracowników: karty personalne, życiorysy. Liczba jednostek w zespole: 18
56/860/0 vacat - Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Przemyślu - akta zespołu włączono do zespołów nr 477, 825, 826 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/861/0 Hurtownie "Społem" w zasobie Archiwum Państwowego - zbiór szczątków zespołów 1940-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 71
56/861/1 Hurtownia "Społem" Wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego w Jarosławiu 1946-1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/861/2 Hurtownia "Społem" Państwowego Monopolu Spirytusowego w Kolbuszowej 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/861/3 Hurtownia "Społem" Wyrobów Państwowego Monopolu Tytoniowego w Kolbuszowej 1946 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/861/4 Hurtownia "Społem" Wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego w Rzeszowie 1940-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 66
56/861/5 Komisowa Podhurtownia Soli Nr 176/a w Sędziszowie Małopolskim 1947 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/862/0 Sądy Obywatelskie w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów [1943] 1948-1954 [1956] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 15
56/862/1 Sąd Obywatelski w Błażowej 1948-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
56/862/2 Sąd Obywatelski w Głogowie Małopolskim 1948-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
56/862/3 Sąd Obywatelski w Tyczynie 1943-1956 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
56/863/0 Akta gmin jednostkowych powiatu łańcuckiego - zbiór szczątków zespołów [1845] 1863-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 57
56/863/1 Gmina Chałupki Łańcuckie 1868-1883 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
56/863/2 Gmina Gorliczyna 1866-1885 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
56/863/3 Gmina Grząska 1884 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
56/863/4 Gmina Maćkówka 1845-1885 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
56/863/5 Gmina Mirocin 1863-1883 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 17
Wyświetlanie 1 301 do 1 320 z 2 781 wpisów.