Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/461/0 vacat - Sąd Grodzki w Sokołowie [ poprzednio błędnie Powiatowy] podłączono do Sądu Grodzkiego w Sokołowie Podlaskim Nr zesp. 546 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/462/0 vacat - Komornicy Sądu Grodzkiego w Warszawie, poprzednio błędnie: Sąd Grodzki w Warszawie - podłączono do "Zbioru akt komorników"Nr 1283 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/463/0 Sąd Powiatowy w Łukowie [1936-1950] 1950-1975 [1978] 0 rozwiń
nab. 1197/80 - akta z lat 1950- 1954 spis 112 ja. 0,60 mb, Nab. 2733\00.06.05 akta z lat 1968-1975 (73 j.a, 1,10 mb), nab. 4249/2011 - og. 3965 j.a. 15,50 mb z tego: spis nr 1/2011 akta administracyjne i finansowe 84 j.a. 1,40 mb, spis nr 3 - 3881 j.a (bez pozycji 28) 14,10 mb pomoce Ns, C (32 j.a.) i akta spraw Ns. C, Sp., Zg. 1951-1960, nab. 4264/2011 spis nr 4 - 102 j.a. 1,10 mb (bez poz. 1, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 34 pomoce do konserwacji) Liczba jednostek w zespole: 4254
62/464/0 Sąd Pokoju w Sworach powiat konstantynowski 1919-1921 0 rozwiń
repertorium spraw karnych z lat 1919-1921 - 1 ja. Liczba jednostek w zespole: 1
62/465/0 vacat - Komornicy 2 rewiru Sądu Grodzkiego w Chełmie - dołączony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/466/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Stoczku Łukowskim 1931-1933 0 rozwiń
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika Liczba jednostek w zespole: 8
62/467/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Łukowie 1929-1936 0 rozwiń
zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika, repertorium 1933, skorowidz 1930 Liczba jednostek w zespole: 62
62/468/0 vacat - Komornik Sądu Grodzkiego w Międzyrzecu Podlaskim - przeniesiony do "Zbiory akt komorników" Nr 1283 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/469/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 3152 rozwiń
Cz. 1Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Alegata 1826-1929, 1839-1864 sygn. 41-70, Cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 72-85 (14j.a.), Alegata 1866-1879 sygn. 86-99 (14 j.a.), Cz. 3 [41 j.a. 0,76 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 100-120 (21j.a.), Alegata 1880-1891, 1893-1900 sygn. 121-140 (20j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 141-151, dokumenty do akt małżeństw 1901-1913 sygn. 152-170 (z roku 1907, 1909-1913 poz 2 j.a), księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1917 sygn. 171-174, 180, 182, alegaty 1914-1917 sygn. 175-179,181 Liczba jednostek w zespole: 182
62/470/0 vacat - Komornicy przy Sądzie Okręgowym w Pińsku na powiat brzeski - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/471/0 Akta gminy Wojcieszków powiat Łuków 1892-1954 0 rozwiń
Cz. I z lat 1892-1944 akta w układzie chronologicznym - tematyka: podatki skarbowe, szarwarki, dostawy, rekwizycje, sprawy aprowizacji, sprawy urzędników gminnych, areszty i kary sądowe, statystyki dotyczące gminy, rejestracja strat wojennych z 1920r, szkoły gminne, zwalczanie chorób zakaźnych ludzi i zwierząt gospodarskich, kasa zapomogowo-pożyczkowa, korespondencja z komisjami ziemskimi, pobór do wojska, daniny narodowe, sprawy dowodów osobistych, meldunków, opinii o mieszkańcach, wybory do parlamentu, sprawy rolne, przedsiębiorstwa gminne, dozór kościelny, sygn. 1-344, cz. II z lat 1943-1954: dokumentacja Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, komisje rady) 1945-1954 sygn. 345-367, budżet, sprawy finansowe 1945-1954 sygn. 368-389, wykazy gospodarstw, podatku 1945- 1953 sygn. 390-426, szarwarki, sprawy dróg i mostów 1947- 1954 sygn. 427-443, Oświata, kultura 1947-1949 sygn. 444-445, korespondencja różna ewidencja 1953-1954 sygn. 446-448, rejestr poborowych ur. 1911-1924 sygn. 449, kontrola ruchu ludności, dowody do akt stanu cywilnego 1946- 1953 sygn. 450-491, akta dopisane po skontrum z 19161 sygn. 492-499, w czasie skontrum w 1996r stwierdzono brak sygn. 26, 49, 200, 225-229, 231-240, 242-243, 248-271, 273-277, 385-389, 425-429, 453-482, 485-490, 494-496, 498-499, wykreślone sygn. 31, 38, 98, 133, 134, 137, 144, 149, 152, 176, 186, 204, 211, 230, 241, 245-247, 272, 279-281, 290, 294, 308, 322-325, 330-333, 344, 377-384 Liczba jednostek w zespole: 360
62/472/0 vacat - Komornik przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim - przeniesiony do "Zbioru akt komorników" Nr 1283 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/473/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Kałuszynie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1929 12050 rozwiń
cz. 1 [56 + 4 j.a 1,39 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1865 sygn. 1-40, Cz.2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1868, 1869-1877, 1878-1879 sygn. 41-43, 45-53, 57-58, Akta urodzeń, małżeństw 1869 sygn. 44, Alegaty do akt małżeństw 1875-1877, 1878-1879 sygn. 54-56, 59-60, Cz. 3 [34 j.a 0,77 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 61-82 (22j.a.), Alegata 1887-1889, 1891-1898, 1900 sygn. 83-94 (12 j.a.), akta urodzeń 1910 (oprawione razem z alegatą) sygn. 103, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1903, 1905-1909, 1911 sygn. 95-102, 104-105, Alegaty 1901-1904, 1906-1909, 1911-1912, 1914 sygn. 106-115, 119, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1914 (wklejone alegaty z 1913) sygn. 116-118, akta małżeństw 1916-1928 sygn.120-121, akta zgonów 1915-1929 sygn. 122-124, księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1916 sygn. 125 Liczba jednostek w zespole: 125
62/474/0 Sąd Pokoju w Siedlcach 1919-1928 [1933] 0 rozwiń
Zawiera pomoce ewidencyjne – repertoria, skorowidze – oraz akta wszystkich rodzajów spraw. Repertoria A [ o przymusowe wykonanie aktów ] 1918 – 1928 Sygn. 1 – 11, Repertoria Zb [ zbiorowe ] 1920 – 1926 Sygn. 12 – 13, Repertoria K [ spraw karnych ] 1918 – 1928 Sygn. 14 – 33, Skorowidze spraw karnych 1918 – 1928 Sygn. 34 – 42 Akta spraw opiekuńczych 1918 – 1928 Sygn. 43 – 275, Akta spraw o przymusowe wykonanie aktów 1918 – 1928 Sygn. 276 – 351 -Akta spraw zbiorowych 1919 – 1928 Sygn. 352 – 419, Akta spraw karnych 1924 – 1932 Sygn. 420 – 775, pozostałe 7943 j.a. Pierwotnie typowanych do brakowania spisano w tabeli WORD Liczba jednostek w zespole: 8718
62/475/0 Sąd Grodzki w Siedlcach 1928-1939 0 rozwiń
Zawiera pomoce ewidencyjne tj. repertoria spraw cywilnych i karnych, skorowidze oraz akta spraw. Nab. 2851 /2001.07.13: sprawy C 1930- 9 j.a., C 1932-23 j.a, C 1933 - 11 j.a., C 1934- 41 ja, C 1935- 36j.a, C 1936-15 j.a, IC 1936- 12 j.a, C 1937- 29j.a, C 1938-49j.a,, C 1939- 42 ja. Ogółem 267 j.a. Nab. 2979/02: Pomoce: Rep. C 1932t.II, 1933, "C 1934-35 oraz 1949-1950", Ca 1935, C 1931, 1932, skorowidze Ca 1935-1953, i in. nab. 3275/04 : Rep:. C 1932, 1935, Ns 1936-46, Co 1939-1942, nab. 3313/04 Akta spraw: Op. 1929 65 j.a , Op. 1930 50 j.a , Op. 1931 39 j.a, Op. 1932 52 j.a , Op. 1933 30 j.a , Op. 1934 48 j.a , Op. 1935 39 j.a., Op. 1936 17 j.a , Liczba jednostek w zespole: 22125
62/476/0 Sąd Grodzki w Mordach 1929-1932 [1933-1938] 0 rozwiń
Zawiera pomoce kancelaryjne: repertoria spraw cywilnych z lat 1929-1931, o przymusowe wykonanie akt z roku 1932, repertoria spraw karnych z lat 1930-1932, skorowidz spraw cywilnych z lat 1929-1932, skorowidz spraw karnych z lat 1931-1931, oraz akta spraw opiekuńczych z lat 1929-1932 dotyczące opieki nad nieletnimi i majątkiem oraz spisu inwentarza ,akta spraw cywilnych z lat 1929-1932, dotyczące podziału spadku, zwrot należności z długów, akta spraw karnych z lat 1931-1932 dotyczące drobnych przestępstw takich jak kradzież, przywłaszczenie, pobicie, obelgi, zakłócenie porządku publicznego, nie pełnienia warty nocnej, dręczenie zwierząt. Pomoce kancelaryjne: Repertoria spraw cywilnych 1929-1931 Sygn. 1-3, Repertorium o przymusowe wykonanie aktów 1932 Sygn. 4, Repertorium spraw karnych 1930-1932 Sygn. 5, Skorowidz spraw cywilnych 1929-1932 Sygn. 6-7, Skorowidz spraw karnych 1931-1932 Sygn. 10-11. Akta spraw: Akta spraw opiekuńczych 1929-1932 Sygn. 12-88, Akta spraw cywilnych 1929-1932 Sygn. 89-114, Akta spraw karnych 1931-1932 Sygn. 115-212, nab. 4423/2012 -502 j.a.0,50 mb Liczba jednostek w zespole: 714
62/477/0 Sąd Grodzki w Wiśniewie 1929-1932 0 rozwiń
Zawartość na podstawie karty A z 3.01. 2003 Marta Niedbało Wydział Cywilny; "C" repertorium procesów cywilnych 1930 sygn. 1, "C" skorowidz [ wg nazwisk stron] 1930 sygn. 2, "Op" sprawy o ustanowienie opieki i nadzór nad nią 1929-1932 sygn. 3-11, Wydział Karny: "Kg" sprawy karne 1929-1932 sygn. 12-86, nab.4422/2012. Liczba jednostek w zespole: 240
62/478/0 vacat - Zarząd Powiatowy Ostrowski - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/236/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/479/0 vacat - Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Ostrowskiego - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/480/0 vacat - Starszy Strażnik Odcinka w Andrzejewie - obecnie przechowuje Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
Wyświetlanie 461 do 480 z 1 973 wpisów.