Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
62/521/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mrozach powiat Mińsk Mazowiecki 1957-1972 0 rozwiń
Plany pracy 1957-1966 sygn.1-3, Protokóły z sesji 1960-1972 sygn. 4-10, Protokóły posiedzeń Komisji 1962-1972 sygn. 11-22, Protokóły z posiedzeń Prezydium 1958-1971 sygn. 23-27, Protokóły zebrań wiejskich 1971-1972 sygn. 28-29, Plan gospodarczy gromady 1965-1969 sygn. 30-34, Sprawozdania 1969,1971 sygn. 35-36, Protokóły kontroli 1965-1971 sygn. 37-40, Budżet 1968-1972 sygn. 41-44, posiedzenia i sprawy organizacyjne Prezydium 1972 sygn. 45, Wybory sołtysów 1967, 1970 sygn. 46-47, Plany gospodarcze 1969-1971 sygn. 48-49, Sprawozdanie 1972 sygn. 50, Budżet 1972 sygn. 51, Plan Pracy 1972 sygn. 52, Sprawy pracownicze 1969-197 sygn.53, Realizacja budżetu 1971-1972 sygn. 54, Protokóły posiedzeń instancji partyjnych PZPR (Komitet Gromadzki, POP) w Mrozach 1964-1965 sygn. 55, nab. 4174/10 - 1 j.a. wybory sołtysów 1968, sygn.56, opracowania i materiały dotyczące projektowania budżetów jednostkowych, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie na rok 1964,1967, sygn.57-58 Liczba jednostek w zespole: 58
62/522/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi Grochowskiej powiat Sokołów Podlaski 1955-1968 0 rozwiń
Protokóły sesji gromadzkiej rady 1958-1958 sygn. 1-4, Protokóły posiedzeń Prezydium 1958-1965 sygn. 5-9, Zebrania wiejskie 1964-1966 sygn.10 (zawartość na podstawie karty A 17.10. 2001 M. Niedziółka) Liczba jednostek w zespole: 10
62/523/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwonce Grochowskiej powiat Sokołów Podlaski 1960-1972 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1960-1972 sygn. 1-11, protokoły posiedzeń komisji 1967-1972 sygn. 12-17, protokoły posiedzeń prezydium 1960-1972 sygn. 18-27, zebrania wiejskie 1970-1971 sygn. 28, konferencje i narady 1971 sygn. 29, kontrole i zarządzenia pokontrolne 1971 sygn. 30 (zawartość na podstawie karty A z 17.10. 2001 M. Niedziółka) Liczba jednostek w zespole: 30
62/524/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skibniewie - dołączono do zespołu Nr 1167 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/525/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki [1946] 1954-1972 [1973] 0 rozwiń
Plany pracy 1958-1960 sygn. 1-2, Protokóły Sesji GRN 1954-1972 sygn. 3-21, Protokóły posiedzeń Komisji 1955-1972 sygn. 22-63, Protokóły posiedzeń Prezydium 1955-1972 sygn. 64-81, Zebrania wiejskie 1958-1972 sygn. 82-107, Program rozwoju gromady 1966-1970 sygn. 108, Wiejski program rozwoju rolnictwa 1967-1968 sygn. 109-110, Plan gospodarczy gromady 1960-1972 sygn. 111-121, Sprawozdania ze skupu 1962- 1971 sygn. 122-128, Protokóły kontroli 1962-1972 sygn. 129-137, Budżet 1955-1972 sygn. 138-147, Sprawozdania finansowe 1959-1972 sygn. 148-160, Zestawienie zbiorcze spisu rolnego 1963-1969 sygn. 161-164, Kwestionariusze personalne GRN (1946) 1955 sygn. 165, Protokóły komisji 1960, 1961, 1964-1965, 1967-1969 sygn.166-170, Program realizacji postulatów ludności 1961, 1965 sygn.171, Rejestr uchwał GRN 1958-1963, 1967-1972 sygn.172-173, Rejestr uchwał prezydium 1958-1963, 1967-1972 sygn.174-176, Czyny społeczne 1966 sygn.177-178, Regulamin działalności komisji 1969 sygn.179, Sprawozdawczość gospodarcza ogólna 1069-1972 sygn.180, Współpraca z organizacjami 1971sygn.181, Protokół odbioru obiektu drogowo-mostowego 1972 sygn.182, nab. 4659/2013 - 9 ja. 0,30 mb 1946-1963 karty gospodarstw, nab. 4804/2014 - 4 j.a 0,02 mb testamenty 1958-1973, sprawy osobowe i pracownicze PGRN , instrukcja kancelaryjna, nab.5144/2015 ewidencja ruchu budowlanego 1968-1971 (1 j.a.), nab.5933/2020 - sprawy personalne 1956, sygn.197, sprawy pracownicze 1967-1968, sygn.198, wykaz nieruchomości zabudowanych 1970, sygn.199 Liczba jednostek w zespole: 199
62/526/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogorzeli powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1961 0 rozwiń
Plan pracy rady 1957 sygn. 1, protokoły z sesji rady 1955-1961 sygn. 2-7, protokoły komisji 1960 sygn. 8, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 9-15, zebrania wiejskie 1956, 1960 sygn. 16-17, plany gospodarcze 1960-1961 sygn. 18-19, budżety gromady 1955-1960 sygn. 20-25 (zawartość na podstawie karty A z 7.03. 2002 M. Niedziółka) Liczba jednostek w zespole: 25
62/527/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żakowie powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1959 0 rozwiń
Protokoły sesji rady 1955-1958 sygn. 1-3, protokoły posiedzeń prezydium 1957-1959 sygn. 4, zebrania wiejskie 1955-1958 sygn. 5, sprawozdania z obowiązkowej dostawy żywca 1956 sygn. 6, budżety 1955-1958 sygn. 7-10, plan i budżet gromady 1959 sygn. 11 (zawartość na podstawie karty A z 7.03.2002 M. Niedziółka) Liczba jednostek w zespole: 11
62/528/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym Zglechowie powiat Mińsk Mazowiecki 1955-1961 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady sygn. 1-8, protokoły komisji 1957, 1959-1960 sygn. 9-10, protokoły posiedzeń prezydium 1955-1961 sygn. 11-13, uchwały rady 1961 sygn. 14, zebrania wiejskie 1955-1961 sygn. 15-19, budżety 1955-1959 sygn. 20-25, Protokóły zebrań wiejskich 1961 sygn.26, Komisja budżetowo finansowa 1956 sygn.27, Komisja finansów, budżetu, podatków 1961 sygn.28, Rejestr uchwał GRN 1955-1960 sygn.29, Rejestr uchwał Prezydium 1955-1960 sygn. 30 Liczba jednostek w zespole: 30
62/529/0 Zbiór fotografii 1922-1979 0 rozwiń
Zawartość na podstawie karty A z 1981r (Maria Dauksza) Siedlce - wydarzenia kulturalne 1975-1979 - 25 szt Siedlce - budynki architektura 1929-1976 - 49 szt Siedlce - gospodarka, przemysł 1945-1979 - 13 szt Siedlce- życie polityczne 1945-1979 - 13 szt Węgrów b.d. -23 j.a. Łuków 1960-1979 - 384 szt. dopływy: 2384/1997 album fotografii Korpusu Podof. 9 PAC - dar H. Tomczyka 3257/ 04 dwie fotografie inż.. Stefana Stefanoffa więźnia Starobielska -dar Władysława Stefanoffa 3573/06 dar Lecha Tomasza Jabłońskiego -fot. Owalna na tekturze ze Zjazdu Lekarzy Weterynarii Gub. Siedleckiej wyk. [1907-1915] Liczba jednostek w zespole: 876
62/530/0 Zbiór pocztówek siedleckich 1903-1939 0 rozwiń
Zespół zawiera 47 pocztówek dotyczących budowli, ulic, pomników itp. Siedlec. Podstawą pocztówek były fotografie Adolfa Gancwola i B. Sadowskiego (miał zakład przy ul. Szpitalnej 7, ob.. Kochanowskiego). Liczba jednostek w zespole: 47
62/531/0 Akta gminy Niwiski powiat Siedlce 1945-1950 0 rozwiń
Budżet 1945-1946 sygn. 1, Podanie o umorzenie podatku gruntowego 1952 sygn. 2-3. Liczba jednostek w zespole: 3
62/532/0 vacat - Akta gminy Łysów - dołączony do zespołu Nr 93 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/533/0 Inspektorat Szkolny Siedlecki i Państwowa Komisja Weryfikacyjna dla Legalizacji Wyników Tajnego Nauczania w Siedlcach 1938-1949 [1969] 0 rozwiń
1. Akta Inspektoratu Szkolnego w Siedlcach 1938-1949 - Materiały statystyczne (wykaz pracowników oświatowych, organizacji społecznych, szkół ze względu na stopnie organizacji) 1938 sygn.1, sprawozdanie z organizacji szkolnictwa i bibliotek 1937/1939 sygn.2, zestawienie powszechnych szkół publicznych 1940/1941 sygn.3, Sprawy Wydziału Oświaty 1946-1949 sygn.4 2. Akta Państwowej Komisji Weryfikacyjnej dla Legalizacji wynikow Tajnego Nauczania 1943-1945 (1969) Wykaz nauczycieli, którzy opuścili powiat w latach 1945-1947 sygn. 5, Akta Komisji Weryfikacyjnej ds. Tajnego Nauczania (protokóły, zaświadczenia) 1944-1949 (1969), Akta tajnego nauczania w poszczególnych szkołach (1943) 1944-1945 sygn. 7-9, Świadectwa dojrzałości w układzie alfabetycznym 1944-1946 sygn. 10-11 3. Akta Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej przy Inspektoracie Szkolnym 1944-1948; Rejestr orzeczeń o zaliczeniu stażu pracy nauczyciela 1945-1949 sygn. 12, Zaświadczenia wydane przez Komisję 1944-1948 sygn. 13, Rejestr podań nauczycieli o zaliczenie okresu wojennego do stażu pracy 1945 sygn.14, Lista nauczycieli tajnych kompletów 1945 sygn.15 Liczba jednostek w zespole: 15
62/534/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Łukowie 1944-1947 0 rozwiń
Wydział administracyjny: 1944-1947 sygn.1-36, ( Okólniki, przepisy, zarządzenia, Korespondencja w sprawach administracyjnych, statystyka , sprawy personalne), Dział urządzeń rolnych: okólniki w sprawach rolnych, statystyka 1944-1947 sygn. 36-46, Parcelacje: 1944- 1947 sygn. 47-50, Administracja przejściowa majątków Jarczew, Kawęczyn, Wojcieszków, Wola Okrzejska, Kock, Wola Domaszewska, Mysłów, Wilczyska, Domaszewnica, Jeleniec, Kujawy, Radoryż, Wagram, Kownatki, Burzec, Wola Osowińska, Oszczepalin, Gułów, Helenówka, Sarnów, Sobole, Anielin, Kosiorki, Krzywda, Strzyzew, Ryżki, Niedźwiadka, Podlodów, Przytoczno 1944-1945 sygn. 51-80, sprawy hipoteczne 1946-1948 sygn.81-83, scalanie gruntów, mienie pożydowskie, poniemieckie, opuszczone 1944-1947 sygn. 84-96, osadnictwo, odszkodowania wojenne, klęski, sprawy rolne 1945-1947 sygn. 97-112, Fundusz Ziemi i administracja resztówek i ośrodków szkolnych 1946-1947 sygn. 113-139, sprawy melioracyjno-rybackie, leśne 1944-1947 sygn. 140-149, maszyny rolnicze, hodowla 1944-1947 sygn. 150-160, Ośrodki kultury rolnej 1945-1947 sygn.161-172 Liczba jednostek w zespole: 172
62/535/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Węgrowie 1952-1955 0 rozwiń
Rozkazy dzienne 1953 sygn. 1, Sprawy organizacyjne 1954-1955 sygn. 2-6, Propaganda i szkolenia 1954-1955 sygn. 7-10, Zestawienie prac społecznych 1955 sygn.11, Sprawozdawczość dotycząca kadr 1954-1955 sygn. 12-13, Sprawy personalne 1952-1955 sygn. 14-18, Sprawy finansowo-gospodarcze 1954-1955 sygn. 19-22 Liczba jednostek w zespole: 22
62/536/0 Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację Zarząd Powiatowy w Węgrowie 1947-1949 0 rozwiń
sygn. 1. Zaświadczenia o udziale w ruchu oporu i zgonach osób aresztowanych przez Niemców w czasie okupacji 1948-1949 (wśród załączników 1 świadectwo z okresu II wojny) , sygn.2 Podania o renty i zapomogi dla członków rodzin zamordowanych w czasie i po wojnie 1948-1949 , sygn. 3, -4 Sprawy organizacyjne 1947-1949, instrukcje i zarzadzenia, korespondencja 1949 sygn. 5 Liczba jednostek w zespole: 5
62/537/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Ostrowi Mazowieckiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/127/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/538/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Ostrołęce - przekazany do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku zespół 79/126/0 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
62/539/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Węgrowie [1919] 1920-1933 [1934-1937] 0 rozwiń
W zespole występują akta dotyczące następujących miejscowości/ dóbr: Barchów, Bojmie, Borzychy, Brzóza, Brzózka, Burakowskie, Chojeczno, Chojeczno-Sybilaki, Czaple, Czaplowizna, Czarnowąż, Czarnowąż -dobra, Czerwonka Liwska, Gałki, Górki-Grubaki, Górki-Grubaki, Górki-Grubaki szlacheckie, Grabiny Nadjezierze, Gwizdały, Jabłonna, Jaczew, Jagodne, Jeżyska, Józefów, Kałęczyn, Karczewice, Kiełczew, Kołodziąż, Kołodziąż- dobra, Kołodziąż Górny, Kołodziąż-wieś, Koszelanka, Koszewnica, Kózki, Krupińskie, Krypy, Laski, Łochów, Łojewo, Łosiewice, Majdan Baczkowski, Miedzna, Miedzna-dobra, Międzyleś, Morzyczyn, Mrozowa Wola, Nadkole, Nojszew, Ocięte, Ogródek, Orzełek, Ostrówek –fabryka, Podborze, Polaki Dworskie i Włościańskie, Polków Sagały, Poszewka, Rafa, Rażny, Rostki, Roszczki, Rowiska, Ruchna –dobra, Ryczyca, Sadoleś, Sionna, Słuchocin, Sokółka, Sosnowo, Stawiska-dobra, Stawiska-wieś, Stoczek Szlachecki i Włościański, Sucha, Sucha-dobra, Suchodół, Śnice, Świętochów -Trawy, Tchórzowa, Trzcianka Stara, Ugoszcz, Wąsosze -Filipy, Węgrów-dobra, Węgrów-miasto, Wielądki, Wielgi Topór, Wielgie- Grabowiec, Wielgie -Zagrodniki, Wierzbno, Wierzbno-Janówek, Wilczonek, Witanki, Wola Miedzyszyńska, Wola Orzeszowska, Wólka Proszewska, Wronkowizna, Wycech, Wyczółki, Wywłoka, Zając, Zawady, Zieleniec, Żdżar. Zawartość aktowa (obok sygnatury): Operat 128, parcelacja 1, Podział wspólnot 89, przeniesienie własności 66, rejestry pomiarowe 24, 28, 32-34, 50, 51, 113, 123-126, 130, 131, 134, 136-140, scalanie gruntów 2-23, 25-27, 29,-31, 35-49, 52-56, 58, 110-112, 132, sprawa serwitutów 67-88, 90-109, 114-122, tabela likwidacyjna 133, wspólnota gruntowa 135, wyłączenia z parcelacji 127, zamiana gruntów 59-65 Liczba jednostek w zespole: 140
62/540/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Sokołowie Podlaskim [1864-1919] 1920-1933 [1934-1948] 0 rozwiń
W zespole znajdują się akta dotyczące następujących miejscowości, dóbr, folwarków: Adolfów, Szkopy, Baczki Bochy, Bartków Stary, Bielany Jarosławy, Błonie Duże i Małe, Borychów, Brodacze, Brzozów, Buczyn Ruski i Szlachecki, Bujały Gniewosze, Ceranów, Chądzyń, Czaple, Czaple Andrelewicze, Czaple Ruskie, Czekanów, Dąbrowa, Dolnepole, Dziegietnia, Dzięcioły Bliższe, Grochów, Grodzisk, Gródek, Grzymały, Guty, Hołowienki, Jadwisin, Jakubiki, Kanabród, Karskie, Knychówek, Kobylany Skorupki, Korczew, Kosierady, Kosów, Kosów Lacki, Kosów Ruski, Kossów Hulidów, Kostki, Kożuchów, Kożuchów Wielki, Krasów, Krzemień , Kudelczyn , Kupiętyn , Kurowice, Kutyski, Laskowice , Lebiedzie, Lipki , Łazów, Majdan, Maliszewa Stara i Nowa , Matejki, Mogielnica, Mołomotki, Nieciecz, Nieciecz Dwór, Niemirki, Nowa Wieś, Ostrów, Ostrowiec, Paczuski , Paczuski Duże i Małe, Patrykozy, Podłazówek, Pogorzel, Przeździatka, Przywózki, Rąbież, Rzewuszczyzna, Repki, Rogos folwark, Ruciany, Rytele Olechny i Suche, Rytele Wszołki, Rytele Święckie, Wólka Rytelska, Sabnie, Sawice Bronisze, Sawice Ruskie, Seroczyn, Skrzeszew, Smuniew, Sokołów, Sterdyń , Sterdyń Borki, Sterdyń Poduchowna, Szczeglacin, Szkopy, Szwejki, Telaki Dolne i Górne, Teofilówka, Toczyski Średnie, Tończa, Tosie , Tosie-Dąbrowy Folwark, Trebień, Trzciniec Mały, Walerów, Węże, Wierzbice Górne, Wierzbice Strupki, Wioska Włościańska, Włodki, Wojewódki Dolne i Górne, Wólka Okrąglik, Wrzoski , Wyrozęby Konaty Podawce, Wyszomierz , Zalesie, Zawady, Ząbków, Zembrów, Żanecin, Żochy Zawartość zespołu (obok sygnatury): Dzierżawa 33, Likwidacja serwitutów 27, 28, 29, 30, 52, 59, 65, 75, 76, 77, 96, 99, 100, 109, 110, 149, 159, 165, 168, 189, 194, 202, 217, 218, 225, 226, 244, 245, Odpis z księgi hipotecznej 152, Operat 97, 127, 147, 182, 183, 253, Parcelacja 1, 48-51, 67-69, 85, 91, 98, 101, 104, 106-108, 111, 123-126, 128, 139, 140-142, 150, 151, 166, 171, 173, 174, 178-181, 186, 191, 192, 196, 197, 200, 201, 203, 205-208, 212, 223, 250, Podział wspólnot 229, Protokół klasyfikacyjny gruntów 40, Przeniesienie tytułu własności 32, 172, 204, Rejestr pomiarowy 34-39, Rozgraniczenie 167, Scalanie gruntów 2-26, 31, 34-38, 41-46, 53-58, 60-64, 66, 70-74, 78-84, 86-90, 92-95, 102-103, 105, 112-122, 129-138, 143-146, 148, 153-158, 160-164, 169, 170, 175-177, 184-185, 187, 188, 190, 193, 195, 198-199, 209-211, 213-216, 219-222, 224, 227-228, 230-243, 246-249, 251-252, 254-255, Szkic gruntów 47, Upełnorolnienie gospodarstw 31, 74, 186, nab. 5215/2016 dokumenty formalno-prawne potwierdzające posiadanie gruntów wsi Grochów, Tosie, Dąbrowa, tabele likwidacyjne Rytele Olechny, Szwejki i rejestry pomiarowe wsi Dziecioły Bliższe, Lebiedzie, Szwejki Liczba jednostek w zespole: 262
Wyświetlanie 521 do 540 z 1 973 wpisów.